ברכות חמות לד"ר ורד טוהר שנבחרה לתפקיד ראשת המחלקה לספרות עם ישראל לשנים תשפ"ב-תשפ"ד

ברכות חמות לד"ר ורד טוהר שנבחרה לתפקיד ראשת המחלקה לספרות עם ישראל לשנים תשפ"ב-תשפ"ד. תודה מקרב לב לפרופ' רויטל רפאל-ויוונטה, ראשת המחלקה היוצאת, על קדנציה של ארבע שנים מסורות. בהצלחה לוורד, בהצלחה לרויטל.