אודותינו

אודותינו

המרכז ללימודי יידיש ע"ש רנה קוסטה נפתח כקתדרה ללימודי יידיש בשנת 1983. במהלך השנים נעשתה הקתדרה למרכז הפועל במסגרת הכללית של הפקולטה למדעי היהדות וכחלק מן המחלקה לספרות עם ישראל.

המרכז ללימודי יידיש מציע לציבור הסטודנטים: מסלול לימודים לתארים ראשון, שני ושלישי, ומסלול ללימוד לשון יידיש ברמת מתחילים וברמת מתקדמים כנדרש מהלומדים שפה זרה שניה.

תכניות הלימודים לתארים מבקשות להקנות ללומדים הכרות רחבה עם תרבות יידיש לדורותיה. סגל ההוראה של המרכז מתמחה בתקופות שונות ובמגוון תחומי מחקר הבאים לידי ביטוי ברשימת הקורסים. תלמידי המרכז נחשפים במהלך לימודיהם ליוצרים ולתכנים ספרותיים ביידיש ישנה שעד המאה השמונה-עשרה וליוצרים ותכנים ביידיש מודרנית למן ימי ההשכלה והחסידות ועד להווה. תרבות יידיש המודרנית כוללת גם את תחומי התיאטרון והקולנוע, החינוך והביקורת והתרבות העממית. נכללים בה תכנים שנכתבו במזרח אירופה, ארצות הברית, ארץ ישראל, מדינת ישראל ועוד. גם היצירה הספרותית שנכתבה ביידיש בתקופת השואה ועליה מוצאת מקום בתכנית הלימודים. בתוך גלריה רחבה של סופרים, משוררים, מחזאים והוגים ניתן מקום מיוחד לשלושת הקלסיקונים של ספרות יידיש, מנדלי מוכר ספרים (שלום יעקב אברמוביץ), שלום עליכם ויצחק לייבוש פרץ. בנוסף להם נלמדות יצירותיהם של אברהם גולדפאדן, פרץ הירשביין ויעקב גורדין; שלום אש, יצחק בשביס-זינגר, איציק מנגר, חיים גרדה, ה' לייוויק, קדיה מולודובסקי, פרץ מארקיש, אברהם סוצקבר, ישעיהו שפיגל ורבים אחרים.

מאחר שתרבות יידיש לא פעלה במנותק מסביבתה הקרובה והרחוקה, מבקש המרכז ללימודי יידיש להציג תמונה רחבה של ספרות ותרבות יידיש בזיקה לספרות העברית והכללית בת הזמן ובהקשר לתקופות, מקומות ומאורעות שבתוכן היא נוצרה והתפתחה.

במהלך השנים עמד המרכז בקשרים עם מורים ליידיש בבתי ספר והיווה עבורם גורם מקדם ומעדכן. המרכז גם שיתף ומשתף פעולה עם ארגוני מורים ועם שחקני תיאטרון וסייע להם בקורסי השתלמות מגוונים המתאימים לעיסוקם. הקורסים הניתנים במרכז פתוחים מזה שנים רבות ללומדים בתכנית ברוקדייל של האוניברסיטה.

סגל ההוראה של המרכז מוכר בעולם הודות לחלקו הפעיל בכנסים ובפורומים בינלאומיים והודות לשורה ארוכה ואיכותית של פרסומים מדעיים חשובים בארץ ובעולם.