הרצאות אורח וסדנאות

ספרות יידיש בישראל בהקשר העליות מברה"מ לשעבר

סדנה לקהל רחב בהנחיית ד"ר שלמה גרומן

שלמה גרומן

__________________________________________________________________

הרצאה של פרופ' גלעד צוקרמן

הפונולוגיה של הישראלית כבבואה של היידיש, פרופ' גלעד צוקרמן 30.1.24

________________________________________________________________________________

מפגש עם פרופ' קוזניץ

הרצאה שנתית פומבית ביידיש, פרופ' צירל- אסתר קוזניץ מכללת בארד, נ"י

__________________________________________________________

פרופ' דניאל רייזר

פרופ' דניאל רייזר, ראש המחלקה למחשבת ישראל במכללת הרצוג

הדרשה החסידית: מה נכתב בעברית ומה נאמר ביידיש