במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן לומדים וחוקרים את הספרות היהודית והישראלית, ובונים גרעין חדש, מעורב ומשכיל של יוצרים, חוקרים ומבקרים. הלימודים במחלקה מעניקים כלים להבנת קורפוס היצירה העברית לדורותיה, מתוך דגש על הדיאלוג הבין-טקסטואלי שמתקיים ביניהם. המשך...