תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי

להרשמה 

התואר הראשון

 

מסלולים:

מסלול חד חוגי (46 ש"ש): מאפשר התמחות מעמיקה ונרחבת בספרות עם ישראל, ללא מקצוע נוסף.

מסלול דו חוגי (27 ש"ש): מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד שני מקצועות ראשיים. 

מסלול דו חוגי מובנה (25 ש"ש): מבוסס על שיתוף פעולה וקשרי זיקה בין המחלקה לספרות עם ישראל למחלקות אחרות. המחלקות המשיקות הן: תנ"ך, תלמוד, תולדות ישראל ויהדות זמננו, לשון עברית, אומנות יהודית,  ספרות משווה, צרפתית, ערבית, לימודים קלאסיים, ב"א רב תחומי במדעי הרוח.

 

הרכב הקורסים:

קורסי חובה: מבוא לשירה, מבוא לסיפורת, מבוא לספרות ימי-הביניים, תחנות בספרות העברית, הדרכה ביבליוגרפית.

קורסי בחירה: ניתנים בכל תחומי הידע של הספרות העברית והספרויות בלשונות היהודים.

סמינריונים: ניתנים בכל תחומי הידע של הספרות העברית והספרויות בלשונות היהודים.

 

חובות נוספים:

אנגלית ברמת פטור (בהתאם לדרישות הכלליות של האוניברסיטה לתואר ראשון ועל פי התקנון).

קורסי יהדות (בהתאם לדרישות הכלליות של האוניברסיטה לתואר ראשון ועל פי התקנון).

קורסים כלליים (בהתאם לדרישות הכלליות של האוניברסיטה לתואר ראשון ועל פי התקנון).

השתתפות באירועי המחלקה (סמינריון מחלקתי, ימי עיון, כנסים, סיורים והדרכות).

 

תואר שני 

המחלקה לספרות עם ישראל מעניקה תמונה מקיפה של הספרות העברית לדורותיה, למן הספרות העברית הקדומה ועד לספרות העברית בת זמננו, וכן של ספרויות בלשונות היהודיות ידיש ולדינו.

מסלולים לתואר שני: 

מסלול א' (מחקרי) - כולל כתיבת עבודת תיזה. קבלה למסלול מותנית במציאת מנחה. במסלול זה חובה ללמוד לפחות 14 ש"ש.

מסלול השלמת תיזה לתואר שני (מחקרי) – לבעלות ובעלי תואר שני לא מחקרי בספרות עברית או בספרויות בלשונות היהודים. קבלה למסלול מותנית בראיון אישי ומציאת מנחה. המתקבלים יחוייבו ב – 5 ש"ש שעות לימוד מכסימום בהתאם לנושא התיזה.

מסלול ב' (לא מחקרי) - ללא עבודת מחקר. במסלול זה חובה ללמוד לפחות 18 ש"ש.

תחומי ההתמחות בספרות עברית בתואר השני

 1. הספרות העברית החדשה: פרוזה, שירה ודרמה
 2. הספרות החסידית
 3. ספרות ימי הביניים: פרוזה, שירה ופיוט
 4. ספרות קדם מודרנית: פרוזה, שירה ודרמה
 5. אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים
 6. תימטולוגיה
 7. ספרות ילדים עברית: פרוזה, שירה ודרמה
 8. ספרות יהודית רוסית

ידיעת שפות לתאר השני: 

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור – ראו בפרק המבוא). 

לימודי יהדות לתואר השני: 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני (ראו בפרק המבוא). 

 

מגמה לכתיבה יוצרת במסלול הלא מחקרי: 

מגמה זו משלבת לימודים תיאורטיים במגוון תחומי דעת עם פיתוח כתיבה ויצירת שירה וסיפורת, בליווי טובי ביוצרות והיוצרים. קבלה למסלול מותנית בראיון קבלה. מועמדות ומועמדים שאינם בוגרי תואר ראשון בספרות עברית יחוייבו ב- 6 ש"ש קורסי השלמה.

 

לימודי תעודה: כוחו המרפא של הסיפור החסידי

הלימודים נמשכים שנה וכוללים קורסים המשלבים בין חקר הסיפור החסידי לבין תפישות טיפוליות. הלימודים מיועדים לבעלי תואר ראשון. יש לעבור ראיון קבלה. לפרטים אנא פנו למזכירות המחלקה.

 

מרכז יידיש:

המרכז ללימודי יידיש מכשיר לכתיבת עבודה לתואר שני בספרות יידיש, או בספרות עברית במגעיה עם ספרות יידיש. הבוחרות והבוחרים במסלול זה יקבלו הכשרה לשונית בקריאת טקסטים ספרותיים ומדעיים וכתיבה על ספרות יידיש. במסגרת ההכשרה לתואר שני נכתבים מחקרים על יידיש קמאית של המאות השש-עשרה והשבע-עשרה, יידיש מודרנית וספרותה: שירה, פרוזה, מחזאות ועיתונות יידיש וכן על היסטוריוגרפיה של ספרות יידיש. 

דרישות מוקדמות לתואר השני והשלישי במרכז יידיש: 

תואר ראשון בספרות עם ישראל או במקצועות אחרים בממוצע ציונים 76 לפחות. 
חיוב ההשלמות ייעשה על בסיס אישי. קיימת חובת ידיעת יידיש ברמה מספיקה לשם ביצוע עבודת מחקר. חובה למצוא מנחה לפני הרישום ללימודים ולעבור ראיון אישי.

 

מכון סלטי לחקר הלדינו: 

המכון ללימודי לאדינו מציע לתלמידות ולתלמידים מסלולי לימוד בין-תחומיים של ספרות לאדינו ולשונה בפזורות השונות ובתקופות שונות, בתחום הספרות מן המסורת שבעל-פה ובתחום חקר הספרות הכתובה לזרמיה ולסוגיה. תלמידות ותלמידי המרכז פעילים בפרויקטים מחקריים המותאמים לרקע הלימודי שלהם ולתחומי התעניינותם, וזאת כדי לאפשר שילוב רב-תחומי במחקר הלאדינו, ספרותה ותרבותה. המכון מקצה מלגות לימוד ייחודיות. השלמות, אם יש בהן צורך, מותאמות על בסיס אישי. חלה חובה על ידיעת לדינו ברמה מספיקה לשם ביצוע עבודת מחקר. יש למצוא מנחה למחקר עוד טרם הרישום ולעבור ראיון קבלה.


תואר שלישי 
המחלקה לספרות עם ישראל מכשירה את הסטודנטיות והסטודנטים של התואר השלישי לחשיבה מחקרית עצמאית, להעמדת מחקר מקורי ובעל חידושים ולתרומה משמעותית לידע הקיים בתחום נושא הדיסרטציה. מסלולי מחקר לקראת התואר השלישי מעניקים אפשרויות מגוונות להתמחות:

 1. הספרות העברית החדשה: פרוזה, שירה ודרמה
 2. הספרות החסידית
 3. ספרות ימי הביניים: פרוזה, שירה ופיוט
 4. ספרות קדם מודרנית: פרוזה, שירה ודרמה
 5. אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים
 6. תימטולוגיה
 7. ספרות ילדים עברית: פרוזה, שירה ודרמה
 8. ספרות יהודית רוסית

כמו כן ניתן לבצע עבודת מחקר לתואר שלישי במרכז יידיש ובמכון לחקר הלדינו.

קבלה לתואר שלישי, בכל מסלול ובכל התמחות, מותנית בראיון קבלה ובמציאת מנחה עוד טרם הרישום. במסלול זה יש לשמוע לפחות 6 ש"ש.

נהלי עבודה שוות ערך והשלמת תזה

מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה

חוברת פרטי מידע תשפ"ג

ידיעת שפות לתואר שלישי: 

אנגלית לתואר שלישי (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור – ראו בפרק המבוא). 

לימודי יהדות לתואר שלישי: 

על פי הדרישות הכלליות לתואר השלישי (ראו בפרק המבוא). 

 


טל': 03-5318235 ; 03-5318621

מרכזת המחלקה:

גב' ענבל דהן

hebrew-literature.dept@biu.ac.il

דף הפייסבוק של המחלקה לספרות עם ישראל