תואר ראשון, תואר שני ותואר שלישי

להרשמה 

תואר ראשון

לימודי התואר הראשון במחלקה מתקיימים במסלולים הבאים:

 • מסלול חד חוגי (46 ש"ש) - מאפשר התמחות נרחבת בספרות עם ישראל, ללא מקצוע נוסף.
 • מסלול דו חוגי (27 ש"ש) - מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד שני מקצועות ראשיים. 
 • מסלול דו חוגי מובנה (25 ש"ש) - מבוסס על שיתוף פעולה וקשרי זיקה בין המחלקה לספרות עם ישראל למחלקות משיקות אחרות.

הלימודים לקראת התואר השני במחלקה לספרות עם ישראל מתקיימים בשני מסלולים:

 • מסלול א' (עם תזה) - מחקרי - 14 ש"ש.
 • מסלול ב' (ללא תזה) - לא מחקרי - 18 ש"ש.

בשנת תשפ"ג יפעלו במסגרת לימודי התואר השני ארבע מגמות: כתיבה יוצרת (מסלול לא מחקרי), תרבות הלאדינו והנחלתה (מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי), ספרות חסידית (מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי) וספרות יהודית רוסית (מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי).

במחלקה פועלים מכון סלטי לחקר הלאדינו והמרכז ליידיש ע"ש רנה קוסטה, המעניקים לסטודנטים מכל התארים הכשרה לשונית ומחקרית של היצירה הספרותית בלשונות היהודים.

 

מבנה הלימודים

הלימודים במחלקה מתקיימים במסלולים הבאים:

מסלול חד חוגי (46 ש"ש) - מאפשר התמחות מעמיקה ונרחבת בספרות עם ישראל, ללא מקצוע נוסף.

מסלול דו חוגי (27 ש"ש) - מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד שני מקצועות ראשיים. 

מסלול דו חוגי מובנה (25 ש"ש) - מבוסס על שיתוף פעולה וקשרי זיקה בין המחלקה לספרות עם ישראל למחלקות אחרות. המחלקות המשיקות הן: תנ"ך, תלמוד, תולדות ישראל ויהדות זמננו, לשון עברית, אומנות יהודית,  ספרות משווה, צרפתית, ערבית, לימודים קלאסיים, ב"א רב תחומי במדעי הרוח.

 

דרישות המסלול החד חוגי – 46 ש"ש

פירוט הדרישות:

מבואות (קורסי חובה)

9 ש"ש

קורסי בחירה

21 ש"ש

3 סמינריונים

6 ש"ש

לימודי השלמה ממחלקות אחרות (אמנות יהודית, פילוסופיה יהודית או כללית, לשון עברית, תולדות ישראל, ספרות משווה)

10 ש"ש

 

דרישות המסלול הדו חוגי (לא מובנה) – 27 ש"ש

מסלול זה מאפשר התמחות במחלקה לספרות עם ישראל ללא זיקה למחלקות אחרות. המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד שני מקצועות ראשיים.

פירוט הדרישות:

מבואות (קורסי חובה)

9 ש"ש

קורסי בחירה

14 ש"ש

2 סמינריונים

4 ש"ש

 

דרישות המסלול הדו חוגי המובנה – 25 ש"ש

מסלול זה מבוסס על זיקה בין שתי מחלקות קרובות, ועל הכרה הדדית בקורסים. להלן פרוט המחלקות בהן ניתן ללמוד דו-חוגי מובנה בצרוף עם המחלקה לספרות עם ישראל: תנ"ך, תלמוד, תולדות ישראל, לשון, אומנות יהודית, לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ספרות משווה, צרפתית, לימודים קלאסיים, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח.

פירוט הדרישות:

מבואות (קורסי חובה)

9 ש"ש

קורסי בחירה

13 ש"ש

2 סמינריונים

4 ש"ש

 


טל': 03-5318235 ; 03-5318621

מרכזת המחלקה: גב' ענבל דהן

sifrut.amisrael@biu.ac.il

 

תואר שני

הלימודים לקראת התואר השני במחלקה לספרות עם ישראל מתקיימים בשני מסלולים:

מחקרי, הכולל ביצוע עבודת מחקר והגשת עבודת תזה  - 14 ש"ש

מסלול א' -

ללא כתיבת תזה  - 18  ש"ש

נוסף על כך, ניתן להתמחות באחת המגמות הבאות:

מגמה בכתיבה יוצרת

מגמה לספרות חסידית

מגמה ללאדינו הובלת תרבות והנחלתה

מגמה לספרות יהודית רוסית

(ראו תיאור המגמות בסוף פרק התואר השני)

מסלול ב' -

 

דרישות המסלול המחקרי עם תיזה – 14 ש"ש

2 ש"ש

קורס אסתטיקה, תיאוריה וביקורת - חובה

1 ש"ש

קורס חשיבה מחקרית וכתיבה עיונית - חובה

7 ש"ש

קורסי בחירה

4 ש"ש

2 סמינריונים במדור ההתמחות

 

הגשת עבודת תיזה

 

בחינת סיום בעל-פה הגנה על התיזה

 

דרישות המסלול הלא מחקרי ללא תיזה – 18 ש"ש

2 ש"ש

קורס אסתטיקה, תיאוריה וביקורת - חובה

10 ש"ש

קורסי בחירה

6  ש"ש

3 סמינריונים

 

דרישות המגמה לכתיבה יוצרת: מסלול ב' – 18 ש"ש

קורס אסתטיקה, תיאוריה וביקורת - חובה

2 ש"ש

סדנאות כתיבה - חובה

6 ש"ש

3 סמינריונים  

6 ש"ש

קורסי בחירה

4 ש"ש

 

דרישות המגמה ללאדינו:

מסלול מחקרי עם תיזה במכמה ללאדינו – 14 ש"ש

קורס אסתטיקה, תיאוריה וביקורת – חובה

2 ש"ש

עולם הספר בלאדינו: מאות 18-16  - חובה

1 ש"ש

עולם הספר בלאדינו: מאות 20-19  - חובה

1 ש"ש

לשון לאדינו בין הלומד למלמד: אתגרי ההנחלה  - חובה

1 ש"ש

שירה עכשווית בלאדינו: קריאה ויצירה  - חובה

1 ש"ש

חשיבה מחקרית וכתיבה עיונית: לתלמידי מחקר בתואר שני - חובה

1 ש"ש

2 סמינריונים לבחירה

4 ש"ש

קורסי בחירה

3 ש"ש

 

מסלול לא מחקרי ללא תיזה במגמה ללאדינו – 18 ש"ש

קורס אסתטיקה, תיאוריה וביקורת – חובה

2 ש"ש

עולם הספר בלאדינו: מאות 18-16 ( - חובה

1 ש"ש

עולם הספר בלאדינו: מאות 20-19  - חובה

1 ש"ש

לשון לאדינו בין הלומד למלמד: אתגרי ההנחלה  - חובה

1 ש"ש

שירה עכשווית בלאדינו: קריאה ויצירה  - חובה

1 ש"ש

3 סמינריונים

6 ש"ש

קורסי בחירה

6 ש"ש

 

תיאור המגמות המיוחדות לתואר שני:

המגמה לכתיבה יוצרת

 • המגמה לכתיבה יוצרת הינה במסגרת לימודי תואר שני במסלול ללא תזה.
 • המגמה מיועדת לבעלי תואר ראשון בכל תחום המעוניינים להיחשף באופן מקצועי לטכניקות הכתיבה היצירתית בשירה ובפרוזה.
 • המגמה מציעה תכנית לימודים הנפרשת על פני שנתיים והכוללת את קורסי הליבה של המחלקה, סדנאות כתיבה בפרוזה ובשירה, וקורסי בחירה וסמינרים של המחלקה לספרות עם ישראל.

המגמה לספרות חסידית

 • המגמה לספרות חסידית הינה במסגרת לימודי תואר שני במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה.
 • מטרת המגמה היא להקנות הכרות עם חומרי המקור וכן עם מחקר הסיפורת החסידית. ענף חשוב בספרות עם ישראל הוא הסיפורת החסידית.
 • המגמה מיועדת לבעלי תואר ראשון המתעניינים בספרות עברית בתחום החסידות, ולמורים הרוצים ללמד תחום התמחות נוסף בספרות. נעיר שהסיפור החסידי קיים היום בחומר הבחירה של תוכנית הלימודים בספרות.
 • המגמה תאפשר למורים לספרות ולמתעניינים אחרים ללמוד סיפורת חסידית ותיתן להם רקע ללמד לבגרות בספרות חסידית.
 • המגמה מציעה תכנית לימודים הנפרשת על פני שנתיים.
 • בראש המגמה עומד פרופ' צבי מרק.

המגמה ללאדינו - הובלת תרבות והנחלתה

 • בעשורים האחרונים יודעת הלאדינו תמורות רבות בישראל. היא חווה תחייה תרבותית,

           קהיליית השיח שלה הולכת וגדלה )חרף החשש שהלאדינו עתידה להיעלם מן העולם(.

           השפה, התרבות וכל מרכיביה התוכן שלה הפכו מושא לעניין ציבורי רחב. רבים מגלים

           במורשת הלאדינו עניין, הם מעוניינים להעמיק בקורותיה ואפילו לעסוק בהובלתה

           התרבותית ובהנחלתה לדורות הבאים, במסגרות תוכן שונות.

 • מטרת המגמה להכשיר לומדים מובילי תרבות ומנחילי תוכן במסגרת העולם התרבותי של הלאדינו.

           הלומדים ייצטיידו בכלים מעשיים להובלת התרבות ולהנגשת התוכן הייחודי. הם

           ייחשפו למיטב המרצים שבמכון סלטי כולם חוקרים מהשורה הראשונה, הם יבקרו –

           במוסדות תרבות וזיכרון, יעשו היכרות עם ממשקי תוכן הקשורים לעולם הלאדינו.

 • בראש המגמה עומד פרופ' שמואל רפאל.

המגמה לספרות יהודית-רוסית

 • המגמה לספרות יהודית-רוסית הינה במסגרת לימודי תואר שני במסלול עם תזה ובמסלול ללא תזה.
 • המגמה מיועדת לבעלי תואר ראשון בכל תחום המעוניינים להיחשף באופן מקצועי לספרות יהודית-רוסית בכל העולם, אמנות של יהודי רוסיה וברית המועצות לשעבר, סוציולוגיה של מהגרים יהודים מברית המועצות לשעבר, ספרות ישראלית בשפה הרוסית, היסטוריה של יהודי ברית המועצות ויחסי רוסיה-ישראל.
 • במגמה קורס כתיבה יוצרת ברוסית בהדרכת סופרים ידועים.  
 • כל הקורסים במגמה נלמדים בעברית.  
 • המגמה מציעה תכנית לימודים הנפרשת על פני שנתיים והינה בשיתוף המחלקות לספרות משווה, אמנות יהודית, היסטוריה כללית, תולדות ישראל וסוציולוגיה.
 • בראש המגמה עומד פרופ' רומן כצמן.


טל': 03-5318235 ; 03-5318621

מרכזת המחלקה: גב' ענבל דהן

sifrut.amisrael@biu.ac.il

 

תואר שלישי

המחלקה לספרות עם ישראל מכשירה את הסטודנטיות והסטודנטים של התואר השלישי לחשיבה מחקרית עצמאית, להעמדת מחקר מקורי ובעל חידושים ולתרומה משמעותית לידע הקיים בתחום נושא הדיסרטציה. מסלולי מחקר לקראת התואר השלישי מעניקים אפשרויות מגוונות להתמחות:

 1. הספרות העברית החדשה: פרוזה, שירה ודרמה
 2. הספרות החסידית
 3. ספרות ימי הביניים: פרוזה, שירה ופיוט
 4. ספרות קדם מודרנית: פרוזה, שירה ודרמה
 5. אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים
 6. תימטולוגיה
 7. ספרות ילדים עברית: פרוזה, שירה ודרמה
 8. ספרות יהודית רוסית
 9. ספרות ותרבות יידיש
 10. ספרות ותרבות לאדינו

קבלה לתואר שלישי, בכל מסלול ובכל התמחות, מותנית בראיון קבלה ובמציאת מנחה עוד טרם הרישום. במסלול זה יש לשמוע לפחות 12 ש"ש.

פירוט הדרישות לתואר השלישי

קורסים בתיאום עם המנחה

רמת פטור באנגלית לתואר שלישי

רמת פטור בקורס מתחילים בשפה זרה נוספת

12 ש"ש

הגשת עבודת דוקטורט

 

 

 

תוכנית חוץ אקדמית

תכנית "הנרטיב המיסטי: תיקון הנפש על פי החסידות"

סוד תיקון הנפש קושר בזיקה פנימית עמוקה בין השפה החסידית והשפה הפסיכולוגית. תוכנית הלימודים "הנרטיב המיסטי" מאפשרת לפסיכותרפיסטים ומטפלים ליישם זיקה זו, באמצעות שילוב של עקרונות פסיכואנליטיים וביבליותרפיים כגון: ניתוח ועיבוד פסיכואנליטי של טקסטים חסידיים, שימוש בכתיבה להכרת הנרטיב המיסטי שבחיינו, ודינמיקה קבוצתית חסידית שתעסוק בתנועת הרצוא ושוב בין הרובד הנפרד והאחדותי בחיי הנפש. התוכנית מיועדת לפסיכותרפיסטים, מטפלים ויועצים, פסיכולוגים, עו"ס, מטפלים באומנויות ומנחי קבוצות, נשים וגברים, המעוניינים להעמיק את הבנת מנגנוני השינוי הפסיכולוגיים והרוחניים בעבודת התיקון הנפשי.

 


טל': 03-5318235 ; 03-5318621

מרכזת המחלקה: גב' ענבל דהן

sifrut.amisrael@biu.ac.il

 

דף הפייסבוק של המחלקה לספרות עם ישראל