תואר שני במחלקה לספרות עם ישראל

הלימודים לקראת התואר השני במחלקה לספרות עם ישראל מתקיימים בשני מסלולים: 
מסלול א' (עם תזה) מחקרי   14 ש"ש (28 נ"ז) 
מסלול ב' (ללא תזה) לא מחקרי   18 ש"ש (36 נ"ז) 
 

מגמות: 

נוסף על תואר שני מחקרי ולא מחקרי בתחומי הספרות העברית החדשה, ספרות ימי הביניים וספרות חז"ל והמדרש, פועלות במחלקה ארבע מגמות: 

  1. כתיבה יוצרת (מסלול לא מחקרי) 
  2. לאדינו - הובלת תרבות והנחלתה (מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי) 
  3. ספרות חסידית (מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי) 
  4. ספרות יהודית-רוסית (מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי) 

תואר שני במרכז ללימודי יידיש: שפה ותרבות

דרישות מוקדמות לתואר שני:  

תואר ראשון בספרות עם ישראל או במקצועות אחרים בממוצע ציונים 76 לפחות.

המועמדים יעברו ראיון אישי.

המועמדים יחויבו בהשלמות על בסיס אישי. 

במסלול המחקרי חובה למצוא מנחה לפני הרישום ללימודים.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר (תזה): 

מכסת השעות והסמינריונים  

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז-נקודות זכות) כמפורט להלן:  
1 קורס באסתטיקה (חובה)        2 ש"ש (4 נ"ז)  
2 סמינריונים                           4 ש"ש (8 נ"ז) 
קורסים לפי בחירה                   7 ש"ש (14 נ"ז) 

קורס בכתיבת עבודה אקדמית (חובה)  1 ש"ש 2 (נ"ז) 

 

כתיבת תזה:  

ראו הנחיות כלליות לכתיבה בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.  

את הצעת המחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה.

 

ידיעת שפות זרות:  

אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא). 

שפה זרה נוספת לסטודנטים במסלול המחקרי: בתיאום עם המנחה. 

 

לימודי יהדות:

 על פי הדרישות הכלליות לתואר שני ראו בתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

אירועי המחלקה: 

על הסטודנטים להשתתף באופן קבוע באירועי המחלקה שמתקיימים במהלך השנה, כולל במפגשי קולוקוויום, ימי עיון וכנסים. 

 
מסלול ב' – ללא עבודת מחקר:  

מכסת השעות והסמינריונים  

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן: 
1 קורס באסתטיקה (חובה)        2 ש"ש (4 נ"ז) 
קורסים לפי בחירה                   10 ש"ש (20 נ"ז) 
3 סמינריונים                           6 ש"ש (12 נ"ז) 

 

 

הפקדת עבודות גמר במערך הספריות:

דף מידע על המדור מדור הפקדת עבודות גמר (עברית)

דף מידע על המדור מדור הפקדת עבודות גמר (אנגלית)

דפי ההנחיות ועוד (עברית)

דפי ההנחיות ועוד (אנגלית)