ספרים

רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג

רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג

מחקרים ותעודות

בעריכת:  אבידב ליפסקר, תמר וולף-מונזון

קובץ זה בא לחדש את השיח הביקורתי על ספר שיריו רחב-ההיקף של אצ``ג, הנחשב לאחד מהישגיה הגדולים של השירה העברית המודרנית. בקובץ מחקרים העוסקים בשאלת תקפותם של השירים כתעודה היסטורית, בייצוגיותו של הספר לשירת תקופתו ובאופן התקבלותו יוצא הדופן, שזיכה את המשורר בהכרה ממסדית והשיב אותו, לאחר שנות נידוי פוליטי, אל חיקו של הקונצנזוס הלאומי, עיונים במאפייניו
הלשוניים והרטוריים כדגם לשירה עברית מקוננת וגם מגדירה מחדש אזורים שכוחים של כוח תרבותי ופוליטי למימושה של גאולה אישית ולאומית, מסמכים, תצלומים וכתבי יד של המשורר, החושפים פנים בלתי ידועות של דרכי התהוותו של הספר.
בסדרת ``מחקרים ותעודות בשירת אורי צבי גרינברג``.


 

 

מגילת סתרים

צבי מרק

מגילת סתרים על סדר ביאת הגואל צדק היא הסוד השמור ביותר של חסידות ברסלב. המגילה כוללת שתי שיחות של ר` נחמן מברסלב העוסקות בדמותו של המשיח ובאופיו של העידן המשיחי. בד בבד עם גילוי המגילה הטיל עליה ר` נחמן מסך כבד של סודיות. חסידות ברסלב אכן שמרה על המגילה לאורך הדורות כסוד כמוס, ורק אחד בכל דור מותר היה לו לדעת אותה. עתה, מאתיים שנה מאז גילה ר` נחמן את מגילת סתרים , רואה המגילה אור בפעם הראשונה.
המגילה כתובה באופן מוצפן ואינה מתמסרת בקלות לקוראיה. אף לאחר ניסיונות הפענוח הממושכים חלק ממנה נשאר סתום ולא מפוענח. עם זאת לאחר בירור וצירוף זהיר של מה שניתן לפענח, נגלה לקורא חזון נשגב ומלבב של אחרית הימים שיש בו שירה ותפילה, תורה, ניגונים וכיסופים, אהבה וחמלה לכל אדם.

מלבד הניסיון לפענח את רזי המגילה, כולל הספר עיון רחב ומרתק בנושאים שונים הקשורים למגילה ולפשרה. יש בו גילויים חדשים הנוגעים לסוגיות ברסלביות מרכזיות שלא התבררו עד כה, כגון הזיקה בין המשיח לר` נחמן מברסלב, הרקע להתגברות המתח המשיחי בשנת תקס``ו, הזיקה בין פטירת בנו של ר` נחמן להתפוגגות הציפייה המשיחית וכן מתבררת השאלה האם קיימת בקרב חסידי ברסלב אמונה סודית שר` נחמן לא מת או שישוב לחיים עוד בטרם יבוא המשיח. הספר אף דן בהדים שונים למגילת סתרים המצויים בכתבי הזרמים הנאו-ברסלביים החדשים. 

אעברה נא בארץ

פרופ' יפה ברלוביץ

אעברה נא בארץ

ספר זה מביא 15 סיפורי מסעות בארץ־ ישראל של אנשי העלייה הראשונה בליווי מסה מקיפה "סיפורי מסעות -היווצרותו של ז'אנר ארצישראלי" -פרי עטה של החוקרת יפה ברלוביץ. 
בני העלייה הראשונה לוקחים את הקורא במסעותיהם ברחבי ארץ־ישראל של אז. הם יוצאים ממושבות יהודה, עולים לירושלים, יורדים למדבר יהודה, רוחצים בירדן וטובלים בים המלח, רוכבים בשפלה ובאים לעזה, בוחנים אפשרויות להתיישבות בנגב, משוטטים בפרדסי השרון, מעפילים לגליל ועוצרים בטבריה, מבקרים במושבות הגליל ומגיעים עד צידון בלבנון. כל מספר וסגנונו מימי הבראשית של החייאת השפה העברית. חוויות של מסעות ראשונים, של סיפורים ושל שפה. לספר נלוו כמאתיים תמונות מאותה תקופה.

המאה של המונאדות

רחל אלבק-גדרון

הספר שלפנינו מציע את התזה שלפיה תורת המונאדות של לייבניץ היא מודל לפרדיגמות מרכזיות במודרניזם של המאה העשרים. הוא מדגים את ממצאיו בתחומו של הרומן המודרניסטי, המיוסד על פואטיקה מונאדולוגית.

בניתוח מקורי ומעמיק מראה המחברת כי המודרניזם מיוסד על ארבעה צירי מעבר מרכזיים: מעבר מתפיסת אדם דיכוטומית של גוף-נפש לתפיסת אדם כתודעה; מעבר מתפיסת אמת מוחלטת לתפיסת אמת יחסית ופרספקטיביסטית; מעבר מפרדיגמה מאחדת להכרה בביזור וב``רב-קוליות`` ומעבר מראליזם לאונטולוגיה פנומנלית, תלוית-הכרה, וכי צירים אלה מצויים בזיקה עמוקה, אם כי לא אסכולאית, עם האונטולוגיה המטפיזית של לייבניץ.
רחל אלבק- גדרון מוכיחה כי ביסודו של הרומן המודרניסטי בכלל והרומן של ``זרם התודעה`` בפרט, מונחת תשתית מונאדולוגית. כך למשל רומן זה מחליף דמויות במרכזי-תצפית, מארגן את הזמן והמרחב במונחים תודעתיים ויחסיים, ומחליף זיקות סיבתיות ביחסי התאמה.


 

Agnon and Germany

Agnon and Germany

The Presence of the German World in the Writings of S. Y. Agnon
עריכה:  הנס יורגן, הלל ויס

הספר כולל מחקרים על תקופת יצירתו של עגנון בזמן מגוריו בגרמניה בשנים 1913-1924 שבה הגיעה יצירתו למעמדה הקלאסי ומחקרים על מקומו של העולם הגרמני בכלל יצירתו כמו בנובלות על מלחמת העולם הראשונה וברומן `שירה`, לרבות גלגולו ונוכחותו של העולם הגרמני בהתמודדות עם השואה ביצירת עגנון. המחקרים שבספר מהווים חלק ממחקר שנעשה בתמיכת קרן G.I.F קרן גרמניה ישראל. מחצית מהמחקרים משקפים את עבודת החוקרים הגרמניים ומחצית את הקבוצה הישראלית.

מה הסיפור שלך?

מה הסיפור שלך?

מודל לניתוח נרטיבים

בעריכת:  ורד טוהר, מירב אסף, ערגה הלר וענת קינן.

אסופת מאמרים זו עוסקת בסיפורים שבני אדם מספרים על עצמם ובגישות שונות לחקירתם מפרספקטיבה איכותנית. כל המחקרים נערכו במכללה אחת להכשרת מורים, בה גם סופרו ונאספו. עיקר הדגש בספר הוא בשיטות המחקר והניתוח השונות והמגוונות שהוא מציע בניסיון להבין את הסיפורים ולתת להם פרשנות. כך נפרשת בפני הקוראים קשת של גישות מחקריות המניבות יחד תמונה מרתקת של האנשים הבונים את מערכת החינוך הישראלית. הספר נכתב ונערך על ידי קבוצה של שמונים נשים שעבדה בצוותים קטנים במשך ארבע שנים, בשיתוף פעולה מלא, תוך ניסיון להדגים עבודת נשים במיטבה. הוא נחקר בדרך שניתן להגדירה כדרך עבודה נשית ומציג תוצרים של נשים חוקרות.  

סיגופים ופיתויים

רלה קושלבסקי

בספר סיגופים ופיתויים נדונים שלושה עשר סיפורים המועתקים בכתב יד פרמא 2295 (המאה השלוש עשרה, צפון צרפת). הסיפורים מרובי הגרסאות, שמקורותיהם בספרות חז"ל ובקובצי סיפורים ימי ביניימיים ממזרח וממערב, עובדו מחדש באשכנז. מעיון בגרסאות של כתב יד זה, שרובן מתפרסמות כאן לראשונה, ומקריאה קשובה לניואנסים סגנוניים דקים, מתקבלת תמונה רחבה על היבטים שונים של תרבות אשכנז: גן עדן וגיהנום כמרחבים מוחשיים וממופים לפרטיהם, קידוש השם כערך מרכזי, תורת התשובה, עיקרים אחרים בחסידות אשכנז, פייטנות בזיקותיה לספרות ההיכלות, נורמות של שידוכים ונישואים, דימויי `נשים חשובות` וסמלים נוצריים המשוקעים בסיפורים. נקודת המבט בספר היא כפולה: ספרותית, שהרי הסיפורים הם יצירות אמנות לכל דבר, והרמנויטית, שכן הם מניעים דיאלוג רב משתתפים. הפרשנויות שיוצעו בפרקיו השונים של הספר הם פרי מפגש בין הסיפורים בכתב היד - שהם עצמם פרשנויות פרי תרבות אשכנז של מסורות סיפור קודמות - ובין הקורא המתוודע באמצעותם לאופני קיום שונים משלו וגם דומים להם. `אשכנז` בספר זה אינה מציאות היסטורית אלא ישות בדיונית הממשמעת מציאות זו; הוויית חיים שהקורא שותף לטקסט בכינונה.   


 

אברהם בכבשן האש. מרד בעולם פגאני.

ורד טוהר

הספר עוקב אחר גלגוליה של התימה היהודית `אברהם בכבשן האש` באמצעות עשרות גרסאות שנכתבו בעברית ובלשונות היהודים החל במדרש הקלאסי וכלה במאה העשרים.
תפוצתה הנרחבת של התימה ואזכוריה הרבים מעידים על הדומיננטיות שלה בתרבות היהודית ומלמדים שהמשמעויות הטמונות בה חורגות מעבר לאירועי אור כשדים בהיותן מבטאות את מעמקי הנפש האנושית. עיקרו של הסיפור טמון בחוויית המרד המשחררת את אברהם מכבליה של התרבות הישנה ומובילה אותו לקראת כינונה של צורת חשיבה חדשה, כל זאת במסגרת מערך משפחתי סבוך, מחויבויות סותרות, תכתיבים חברתיים ומניעים פוליטיים. אברהם הוא המונותאיסט הראשון, אדם הנלחם לבדו על האמת שלו מול קבוצת רוב חזקה ואלימה. חוסנו הנפשי ואמונתו ללא סייג שימשו דוגמה ומופת לכל אורך ההיסטוריה של העם היהודי. בחינת הגרסאות המודרניות של התימה מלמדת ששבירת הפסילים וההוצאה מכבשן האש הן סיטואציות מפתח מטאפוריות הרלוונטיות גם בימינו.

בסדרת ``תימה - מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל``.
עורך הסדרה: פרופ` אבידב ליפסקר

"נבואה קטנה" כנות ורטוריקה בעיר ומלואה לש"י עגנון

רומן כצמן

היש הצדקה לדבר על כנות בעולמם של סופרים רב-משמעיים ומרובי כוונות כמו ש"י עגנון? שאלה זו ושאלות אחרות זוכות לדיון מדעי נרחב בספר זה, שעולה בו מחדש סוגיית היחס בין אמת ומיתוס, בין נס וסיפורו, בין אותנטיות והבעה, בין אישיות ושיח.

בספר: חקר הכנות: כיוונים וגישות • כנות: כפעולת הדיבור; כנות והטאבו; תפקידי הכנות וסוגיה; כנות כדטריטוריאליזציה; כנות כמטפורה של אמת; אי-כנות; כנות ומיתוס – בין אישיות לאמת • כנות ורטוריקה: כנות ויסודות המעשה הרטורי; כנות כפיגורה רטורית; רטוריקה תרבותית; רטוריקה, כנות ואנתרופולוגיה גנרטיבית; רטוריקה ודמגוגיה; מודל הרטוריקה: הסכסוך הנרטיבי • כנות , רטוריקה ונס: נס וכנותו של המיתוס; נס ויצירת המיתוס; נס ואישיות; נס והתגלות; שיח הנס ביצירתו של עגנון; נס והרטוריקה הקהילתית • עיר ומלואה: שיעורי עגנון ברטוריקת הכנות הקהילתית.

הקדמה בעברית

תוכן העניינים - עברית 

contents

 

 

Literature, History, Choice: The Principle of Alternative History in Literature

Roman Katsman

Starting with a discussion on the elements of the genre of alternative (counterfactual) history and on its place between the poles of historical determinism and relativism, this book develops a literary theory of the historical alternativeness principle and applies it to the reading of The City with All That is Therein (Ir u-mloa)—one of the most important and less-studied books of the greatest Israeli writer, Nobel Prize winner S.Y. Agnon (1887-1970). The investigation reveals that this principle is by no means inherent solely in modernism and postmodernism, but lies at the very basis of the reading process, particularly at the levels of plot and character origination, and historical and historiographical conceptions that underlie the author’s imagination.

The book is intended for all who are interested in modern literature and theory.

including Table of Contents