ספרים

 • Studies in the History of Russian-Israeli Literature

  Studies in the History of Russian-Israeli Literature

  Edited by Roman Katsman & Maxim D. Shrayer

  This collection of essays covers a hundred-year history of Russian-language literature in Israel, including the pre-state period. Some of the studies are devoted to an overview of the literary process and the activities of its participants, others—to individual genres and movements. As a result, a complex and multifaceted picture emerges of a not quite fully defined, but very lively and dynamic community that develops in the most difficult conditions. The contributors trace the paths of Russian-Israeli prose, poetry and drama, various waves of avant-garde, fantasy, and critical thought. Today, in Russian-Israeli literature, the voices of writers of various generations and waves of repatriation are intertwined: from the "seventies" to the "war aliyah" of the recent times. Both the Russian-Israeli authors and their critics often hold different opinions of their respective roles in Israel’s historical and literary storms. While disagreeing on the definition of their place on the map of modern culture, Russian-Israeli writers are united by a shared bond with the fate of the Jewish state.


  Roman Katsman is an Israeli scholar of Hebrew and Russian literature. He was born in Ukraine in 1969, repatriated to Israel in 1990, and is currently a full professor at Bar-Ilan University and head of the program for Jewish-Russian literature. His most recent books, published by Academic Studies Press, examine Israeli Russian-language literature.

  Maxim D. Shrayer, bilingual author, scholar, and translator, is a professor at Boston College. Shrayer was born in Moscow in 1967 and immigrated to the US in 1987. His recent books include A Russian Immigrant: Three Novellas and Of Politics and Pandemics. Shrayer’s new literary memoir, Immigrant Baggage, was published in 2023.

 • The Yiddish Stage in its Psychological and Juristic Aspects

  The Yiddish Stage in its Psychological and Juristic Aspects

  Dr Yaniv Goldberg & Dr Noga Levine Keini

  The world of theatre, like the world of law and the world of psychology, deals with the human soul. These are fascinating worlds, which are often found in internal contradictions. They teach us that we must not only see what is presented superficially in front of our faces, but also look inward and thus see ourselves as well.

  This book deals with six plays, originally written in Yiddish, but translated into many different languages, which have been staged with great success around the world, thus showing the universal power of the text. It examines these texts for the first time from a legal and psychoanalytical perspective, which sheds new light on the theatrical work as well as the conflicts between the characters.

 • 'קול הדם' בשני כרכים, מבחר מאמרים ומחקרים על יצירת ש"י עגנון, בהוצאת ספרא
 • 'אור חוזר - עולמה של החסידות' בעריכת ד"ר אבישר הר-שפי

  'אור חוזר - עולמה של החסידות'

  עורך: ד"ר אבישר הר-שפי

  החל מהולדתה, לפני כמאתיים ושמונים שנה, חוללה החסידות מפנה בעולם היהודי והולידה בו צורות של חשיבה, מיסטיקה, אורחות חיים ואופני הבעה ויצירה, שעיצבו, ועדיין מעצבות, את פניו. 

  ספר זה מעניק לקוראיו גישה נוחה ומהירה אל העושר העצום של הספרות החסידית, העיונית והסיפורית. הערכים שבספר נכתבו בידי חוקרי חסידות מובילים, ומקיפים נושאים מרכזיים בחסידות תוך פרישת פנורמה רחבה של המגוון החסידי לדורותיו. הערכים מתבססים על תשתית עשירה של מקורות שנבחרו בקפידה מן הספרות הדרשנית-עיונית של החסידות ומן הסיפור החסידי. המקורות מלווים בדברי הסבר וכן בסקירה מקיפה של הנושא על ביטוייו בחצרות החסידיות השונות ולאורך תקופות מרכזיות בחסידות. שילוב זה בין המקורות עצמם לדיון הממקם אותם בהקשר הרחב, יוצר חוויית קריאה שיש בה מן המגע הבלתי-אמצעי עם לשונה של החסידות ועם הרוח שלה. 

  בנוסף לעיסוק הממוקד בנושאיה המרכזיים של החסידות, הספר מציע גם מבואות עשירים הנותנים מבט כללי על עולמה של החסידות- מחשבתה, אורחות חייה וההיסטוריה של התנועה. כל מי שמתעניין בחסידות, בבשורתה ובחידוש שהביאה לעולם ימצא בספר זה אוצר בלום של תובנות, כלים רעיוניים, נקודות מבט רעננות והמשגות מאירות עיניים. 

 • פרסומים

  'חן ונוף יופי - שירת ר' מנדיל בן אברהם אבי זמרה'

  פרופ' אפרים חזן

  ר' מנדיל (מרוקו ואלג'יריה, המאה הט"ז) הוא דמות מפתח מכמה וכמה בחינות: הוא חי ופעל בצומת זמנים קריטי, בתקופת המעבר משירת ספרד על מאפייניה בשירת החול ובשירת הקודש לשירה שרוב רובה קודש. הוא תרם תרומה משמעותית להסבת תכנים, ציורי לשון וצורות שיר מן החול אל הקודש, בעיקר בדרך האלגוריה. עוד זאת הוא זכה להערכה רבה בקרב בני דורו והדורות הבאים אחריו, ואף הוצג בין משוררי השורה הראשונה. התחושה כי עומד לפנינו משורר בעל שיעור קומה ניכרת היטב גם בדברי המעתיקים, מי ברמז ומי במפורש. שירתו נקלטה היטב בקובצי הפיוטים בכתבי היד ובדפוסים בצפון אפריקה והשפיעה לא מעט על השירה העברית בצפון אפריקה הבאה אחריו. זו שירה, שהשילוב בין מסורת רבת שנים לייחוד, למקוריות ולשליטה מוחלטת בסגולות השירה ובלשון על כל רבדיה, העניקו לה איכות מיוחדת ועומק בעל משמעות.

  בפרקיו השונים הספר מציג בשיטתיות את מכלול שירתו של מנדיל לסוגותיה ולסוגיה השונים, ומתאר את ייחודם הפרוזדורי, התוכני והליטורגי. בכל תחנה ותחנה מסומן מסלול הכתיבה של מנדיל הממשיך מסורת בצד חידוש.

  גולת הכותרת בחיבור היא מהדורת השירים. הההדרה המוקפדת של השירים מעמידה דיוואן שירה מבואר למופת. הספר מפיץ את אור השירה העברית בצפון אפריקה והופך אותה לחלק  מן התרבות העכשווית של מדינת ישראל.

   

 • גיליון 47 של כתב העת 'ביקורת ופרשנות'

  פרופ' תמר וולף-מונזון וד"ר ורד טוהר

  ראה אור גיליון 47 של כתב העת ביקורת ופרשנות. ערכו: פרופ' תמר וולף-מונזון וד"ר ורד טוהר.

 • "אוצר הספרים בלאדינו 1960-1490: ביבליוגרפיה מחקרית מוערת"

  ד"ר דב הכהן

  ראה אור ספרו של ד"ר דב הכהן "אוצר הספרים בלאדינו 1960-1490: ביבליוגרפיה מחקרית מוערת" בהוצאת יד יצחק בן-צבי. הספר מכיל רישומים של מעל 4000 כותרים והוא הביבליוגרפיה המקיפה ביותר שנערכה עד כה של ספרי לאדינו.

 • ספרה החדש של פרופ' טובה כהן 'קול משלהן - כותבות עבריות מחוץ למסורת התרבותית ובתוכה'

  'קול משלהן - כותבות עבריות מחוץ למסורת התרבותית ובתוכה'

  פרופ' טובה כהן

  נערה יהודייה שישבה לשולחן הכתיבה באמצע המאה התשע־עשרה בהחלטה נועזת לכתוב בעברית, כבר התגברה על הרבה מן המוסכמות החברתיות והדתיות שחסמו מלכתחילה את דרכה לכתיבה ב’שפת הקודש’, ממנה הודרו נשים יהודיות. אולם עתה גילתה את הקושי שהעמידה בפניה עצם המסורת הטקסטואלית העברית, שככלל נכתבה על ידי גברים. נושאיה, לשונה ודימוייה של מסורת זו תאמו את כותביה הגברים, אך הרבה פחות מכך את זהותה ועולמה של האישה הכותבת.

  את הסתירה שבין הרצון להיות חלק מן המסורת הספרותית העברית ובין אי התאמתה של מסורת זו לביטוי נשי, מנסות ליישב כותבות עבריות, אז כהיום, על ידי קריאתם המחדשת של הטקסטים העבריים הקנוניים בעיניים נשיות. באופן זה הם מנוּכָסים ומותאמים לביטוי, שלא נכלל בהם מראש, של זהות נשית.

  ספר זה משלב פרקים שונים של כתיבת הנשים העברית, מן הכותבות המשכילות באמצע המאה התשע עשרה ועד סופרות ומשוררות במאה העשרים, לאמירה כוללת בדבר דרכה של הכותבת העברייה ─ מן המרחב שמחוץ למסורת התרבותית הקנונית, אל תוכה.

 • 'The Sublime Lightness of Creation: The Next Hundred Years of Russian-Israeli Literature

  פרופ' רומן כצמן

  In the third volume of his studies in Russian-language Israeli literature (the first two were "Nostalgia for a Foreign Land," 2016, and "Elusive Reality", 2020), Roman Katsman discusses its fundamental mythologems, while suggesting a new approach to myth-creation. This is a book about how literature preserves its significance by addressing the main questions of our time through the imagination of miraculous encounter and everyday holiness, catastrophe and salvation, victim and foundation, cities and empires. The book dwells on the most famous as well as the less known but no less bright novelists: Efraim Bauch, Alexander Goldshtein, Linor Goralik, Daniel Kluger, Leonid Levinson, Anna Likhtikman, Elena Makarova, Elizaveta Mikhailichenko and Yury Nesis, Victoria Reicher, Dina Rubina, Yakov Shechter, Nekoda Singer, Dennis Sobolev, Alex Tarn, Yakov Tsigelman, Naum Vaiman, and Mikhail Yudson.

  This book is for everyone who is interested in modern Israeli and Russian literature and culture, theoretical problems of modern literature, mythopoesis, issues of Russian and Jewish emigration and mobility, the history of twentieth century literature, and literary processes in the twenty-first century.