אודות

ביקורת ופרשנות הוא כתב עת מדעי בין-תחומי לחקר ספרות ותרבות של המחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. כתב העת הוא במה לדיון ביקורתי, השוואתי ופרשני בסוגיות פואטיות ותרבותיות מגוונות, ובטקסטים מהספרות העברית, היהודית והכללית.