תואר שני במגמת לאדינו – הובלת תרבות והנחלתה

מכון סלטי לחקר הלאדינו:

המכון ללימודי לאדינו מציע לתלמידיו מסלולי לימוד בין-תחומיים של ספרות לאדינו ולשונה בפזורות השונות ובתקופות שונות, בתחום הספרות מן המסורת שבעל-פה ובתחום חקר הספרות הכתובה לזרמיה ולסוגיה. תלמידי המרכז פעילים בפרויקטים מחקריים המותאמים לרקע הלימודי של הסטודנט ולתחומי התעניינותם,  וזאת כדי לאפשר שילוב רב-תחומי במחקר הלאדינו, ספרותה ותרבותה. המכון מקצה מלגות לימוד ייחודיות. השלמות, אם יש בהן צורך, מותאמות על בסיס אישי. חלה חובה על ידיעת לאדינו ברמה מספיקה לשם ביצוע עבודת מחקר. יש למצוא מנחה למחקר עוד טרם הרישום ולעבור ריאיון קבלה.  
 בראש התוכנית עומד פרופ' שמואל רפאל, דיקן הפקולטה למדעי היהדות, ממובילי חקר הלאדינו וספרותה בארץ ובעולם. 

דרישות מוקדמות לתואר השני 

תואר ראשון בספרות עם ישראל או במקצועות אחרים בממוצע ציונים 76 לפחות. המועמדים יחויבו בהשלמות על בסיס אישי. חובה למצוא מנחה לפני הרישום ללימודים ולעבור ראיון אישי. 
  

מסלול א' – עם עבודת מחקר 

מכסת השעות והסמינריונים 

14 ש"ש (שעות שבועיות) (28 נ"ז-נקודות זכות) כמפורט להלן: 
1 קורס באסתטיקה או קורס למחשבה תיאורטית על הספרות - חובה -2 ש"ש (4 נ"ז) 
2 סמינריונים במדור ההתמחות 4 ש"ש (8 נ"ז) 
2 קורסים במדור ההתמחות 4 ש"ש (8 נ"ז) 
1 קורס במדור שאינו מדור ההתמחות - 2 ש"ש (4 נ"ז) 
1 כתיבת עבודה אקדמית – חובה (הקורס יינתן לסירוגין פעם בשנתיים) 1 ש"ש (2 נ"ז) 
1 קורס סמסטריאלי לבחירה 1 ש"ש (2 נ"ז) 

 ידיעת שפות 

אנגלית לתואר שני (פרטים במחלקה)

הצעת מחקר 

הכנת הצעת המחקר של הסטודנט הלומד במסלול א' תעשה באמצעות פנייה ישירה למנחה המלמד במחלקה, מתוך תיאום הנושא עם יו"ר הוועדה המחלקתית. 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר 

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא.  
  

בחינת גמר 

בחינת הגמר תתבסס על עבודת המחקר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. 
הבחינה תתקיים בפני ועדת בוחנים.          

לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני
  
על הסטודנטים להשתתף, דרך קבע, בקולוקוויום מחלקתי, בקולוקוויום מדורי, בימי עיון ובכינוסים מדעיים שמקיימת המחלקה ו/או מדוריה. 
  

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנת הלימודים הראשונה 
ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנת הלימודים השנייה. 
  

  
מסלול ב' – ללא עבודת מחקר 

מכסת השעות והסמינריונים 

18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן: 
1 קורס באסתטיקה או קורס למחשבה תיאורטית על הספרות-חובה 2 ש"ש (4 נ"ז) 
5 קורסים לפי בחירה משלושה מדורים 10ש"ש (20 נ"ז) 
3 סמינריונים בכל אחד ממדורי המחלקה  6 ש"ש (12 נ"ז) 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני (פרטים במחלקה)

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני

על הסטודנטים להשתתף, דרך קבע, בקולוקוויום מחלקתי, בקולוקוויום מדורי, בימי עיון ובכינוסים מדעיים שמקיימת המחלקה ו/או מדוריה. 

 

לפרטים נוספים:

03-5317242

Instituto.ladino@biu.ac.il

מכון סלטי לחקר הלאדינו, בניין הפקולטה למדעי היהדות (410) קומה ג', מסדרון מערבי

להרשמה