תואר ראשון במחלקה לספרות עם ישראל

הלימודים לקראת התואר הראשון במחלקה לספרות עם ישראל מתקיימים בשלושה מסלולים:

מסלול חד חוגי (50 ש"ש) - מאפשר התמחות מעמיקה ונרחבת בספרות עם ישראל, ללא מקצוע נוסף.

מסלול דו חוגי (27 ש"ש) - מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד שני מקצועות ראשיים. 

מסלול דו חוגי מובנה (25 ש"ש) - מבוסס על שיתוף פעולה וקשרי זיקה בין המחלקה לספרות עם ישראל למחלקות אחרות. המחלקות המשיקות הן: תנ"ך, תלמוד, תולדות ישראל ויהדות זמננו, לשון עברית, אומנות יהודית,  ספרות משווה, צרפתית, ערבית, לימודים קלאסיים, ב"א רב תחומי במדעי הרוח.

 

דרישות המסלול החד חוגי – 50 ש"ש

פירוט הדרישות:

מבואות (קורסי חובה)

8 ש"ש

קורסי בחירה

26 ש"ש

3 סמינריונים

6 ש"ש

לימודי השלמה ממחלקות אחרות (אמנות יהודית, פילוסופיה יהודית או כללית, לשון עברית, תולדות ישראל, ספרות משווה)

10 ש"ש

 

דרישות המסלול הדו חוגי – לא מובנה – 27 ש"ש

מסלול זה מאפשר התמחות במחלקה לספרות עם ישראל ללא זיקה למחלקות אחרות. המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד שני מקצועות ראשיים.

פירוט הדרישות:

מבואות (קורסי חובה)

8 ש"ש

קורסי בחירה

15 ש"ש

2 סמינריונים

4 ש"ש

 

דרישות המסלול הדו חוגי – מובנה – 25 ש"ש

מסלול זה מבוסס על זיקה בין שתי מחלקות קרובות ועל הכרה הדדית בקורסים. להלן פרוט המחלקות בהן ניתן ללמוד דו-חוגי מובנה בצרוף עם המחלקה לספרות עם ישראל: תנ"ך, תלמוד, תולדות ישראל, לשון, אומנות יהודית, לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, ספרות משווה, צרפתית, לימודים קלאסיים, ב.א. רב תחומי במדעי הרוח.

פירוט הדרישות:

מבואות (קורסי חובה)

8 ש"ש

קורסי בחירה

13 ש"ש

2 סמינריונים

4 ש"ש

 

תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים

תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.

* מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 90 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית.

מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה יכולים לשפר את נתוני הקבלה במסגרת המכינה הקדם אקדמית - https://mechina-kda.biu.ac.il/