תולדות כתב העת 'ביקורת ופרשנות'

ביקורת ופרשנות' הוא כתב עת אקדמי שפיט של המחלקה לספרות עם ישראל של אוניברסיטת בר אילן, הרואה אור ברציפות מאז נוסד ועד היום.

'ביקורת ופרשנות' נוסד בשנת 1970 על ידי פרופ' ברוך קורצווייל ז"ל ופרופ' אברהם שאנן ז"ל, ככתב-עת לספרות, לשון, היסטוריה ואסתטיקה.

משנת 1980 ועד שנת 2000 נערך כתב העת על ידי פרופ' הלל וייס.

משנת 2000 ועד שנת 2018 נערך על ידי פרופ' אבידב ליפסקר (ופרופ' תמר וולף-מונזון ופרופ' רלה קושלבסקי כעורכות אחראיות).

בתקופה זו הוגדר כ'כתב עת בין-תחומי לחקר ספרות ותרבות', ונערך בשיטה נושאית: כל גיליון הוקדש לנושא, לז'אנר או לתקופה מסוימת בתולדות הספרות העברית.

חלק מהחוברות הנושאיות נערכו על ידי עורכים אורחים, שהוזמנו לערוך את החוברות לאור מומחיותם.

מאוגוסט 2018 עורכת את 'בקורת ופרשנות' פרופ' תמר וולף-מונזון (וד"ר ורד טוהר עורכת משנה).

במתכונתו זו – 'בקורת ופרשנות' רואה אור בשיטה המשלבת חוברות נושאיות לצד חוברות-מאסף, אשר רואות אור בתדירות גבוהה יותר.

 

עורכי כתב העת לדורותיהם

     

  פרופ' אברהם שאנן ז"ל          פרופ' ברוך קורצווייל ז"ל - מייסד כתב העת

   

        פרופ' הלל וייס                                         פרופ' אבידב ליפסקר

    פרופ' תמר וולף-מונזון

 

 

הקדמתו של פרופ' ברוך קורצוייל לגליון הראשון של כתב העת