סגל מנהלי

שם תפקיד
ד"ר ענת אדרת מרכזת המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה קוסטה 03-5318630
גב' ענבל דהן מרכזת המחלקה לספרות עם ישראל 03-5318621
גב' רחל חן מזכירה - המחלקה לספרות עם ישראל 03-5318235
גב' יפה מנוביץ מזכירת המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי 03-5317242