גב' ענבל דהן

גב'
מרכזת המחלקה לספרות עם ישראל
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: