אודות

בשנת הלימודים תשפ"א, במסגרת לימודי תואר שני במחלקות לספרות עם ישראל וספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן, לראשונה בישראל, נפתחה המגמה לספרות יהודית-רוסית. המגמה מאפשרת כתיבת עבודות מחקר ולימודי קורסים על ספרות יהודית-רוסית וישראלית-רוסית, על השפעות הדדיות בין הספרות הרוסית ובין הספרות העברית וספרות עולם ונושאים קרובים אחרים. מוצע מגוון קורסים במחלקות השותפות בנושאים כמו האמנות של יהודי רוסיה וברית המועצות לשעבר, היסטוריה של יהודי ברית המועצות ויחסי רוסיה-ישראל, סוציולוגיה של מהגרים יהודים מברית המועצות לשעבר. בין מרצי המגמה פרופ' רומן כצמן (ראש המגמה), פרופ' רינה לפידוס, פרופ' לריסה רמניק, פרופ' מיה בלקירסקי כץ, ד"ר מרים ריינר, ד"ר אורי בר-נוי.

הספרות היהודית-הרוסית צומחת מהשורשים היהודיים והאוניברסליים ומוצאת את מקומה הבולט בספרות הרוסית ובספרות העולם, ובעשורים האחרונים משיגה ממדים גלובליים. הכתיבה בשפה הרוסית מהווה נדבך חשוב בעשייתם התרבותית של היהודים ברחבי העולם למן תקופת ההשכלה היהודית ועד היום. היא מעוגנת בתהליכים היסטוריים דרמטיים של המאות ה-19–21, משיקה לאמנויות אחרות, כגון ציור, מוזיקה וקולנוע, ומהווה חלק בלתי נפרד, לעתים רב משקל, מהמבנה החברתי של קהילות יהודיות-רוסיות בישראל, ברוסיה, באוקראינה, בארה"ב ובארצות אחרות. בעזרת מיזמים שונים, הפועלים על תשתית המגמה, מורשת עשירה זאת נאספת, נחקרת ונלמדת.

המגמה מיועדת לכל מי שמתעניין בספרות ובתרבות – היהודית, הישראלית, הרוסית והעולמית, באמנות המודרנית, בהיסטוריה של קהילות ישראל ברוסיה ובמזרח אירופה, ביחסי ישראל-רוסיה, בחיי קהילת יוצאי ברית המועצות לשעבר – בישראל, בארה"ב ובכל רחבי העולם. המגמה מתאימה לכלל הציבור. הקורסים ניתנים בעברית ופתוחים לתלמידי כל התארים. מרצי המגמה גם מנחים דוקטורנטים הכותבים דיסרטציות על מגוון הנושאים הקשורים לספרות היהודית-הרוסית והישראלית-הרוסית.

המגמה משמשת כפלטפורמה של מפעל מדעי מקיף, הכולל מחקר ופרסום פירותיו, ארגון אירועים מדעיים, עריכת סדרות הרצאות, חילופי מרצים וסטודנטים בין אוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, ארכיון ואוסף של ספרות ישראלית-רוסית. מטרותיו של הארכיון הן לאסוף את היצירות השייכות לקורפוס הספרות הישראלית-הרוסית, לקלוט את הארכיונים הפרטיים של הסופרים, לשמר ולקטלג אותם באופן מקצועי, להעבירם לפורמט דיגיטלי, להכין מהדורות מדעיות, לפרסם כתבים שטרם פורסמו, ליצור עבור קהל חוקרים ולסטודנטים סביבת עבודה יעילה ונוחה. תפקידו לסייע בהוראה ובמחקר של כל מי שעוסק בתרבות הישראלית, בספרות יהודית ורוסית, במורשתם ובתולדותיהם של יהודי מזרח אירופה וברית המועצות לשעבר. הארכיון משמש כמשאב מחקרי חיוני וסביבה לימודית גם עבור החוקרים והתלמידים מחו"ל.

מלבד מטרות אקדמיות, למגמה גם מטרה חברתית: לתת מענה לצרכים האינטלקטואליים והתרבותיים ולסקרנות המדעית של יוצאי ברית המועצות לשעבר בישראל, השייכים לדורות השונים והמחפשים את דרכם אל שורשיהם בתרבויות היהודית, הישראלית והרוסית. התוכנית עשויה להרחיב ולהעמיק את המגע בין האקדמיה לבין הקהילה, ויש בה כדי לתרום ליצירת גשרים חברתיים ותרבותיים בין קהילות שונות בישראל.