פרויקט מחשוב כל כתבי אורי צבי גרינברג

אורי צבי גרינברג הוא מן המשוררים החשובים ביותר בכל הקורפוס הפיוטי היהודי שנכתב בדורות האחרונים. להיקפה הרחב של יצירתו, הכוללת כשלושת אלפים שירים ומאות אחדות של מאמרי פובליציסטיקה, ניתן להתוודע רק בעשורים האחרונים, הודות למפעל הכינוס של כל כתביו בעריכתו המדעית של פרופ' דן מירון, היוצא לאור בהוצאת מוסד ביאליק, ועתיד להחזיק כעשרים וחמישה כרכים.

פרויקט מחשוב מפעלו השירי והפובליציסטי של אצ"ג הוא מיזם מחקרי שהחל בשנת 2005 ביוזמתן של ד"ר תמר וולף-מונזון מהמחלקה לספרות עם ישראל ופרופ' זהר לבנת מהמחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן, בשיתוף פרויקט השו"ת. הפרויקט, שהוא מהדורה מדעית מקוונת המשלימה את מפעל הכינוס של כתבי המשורר במוסד ביאליק, זוכה להתעניינות בקרב חוקרים מובילים בארץ ובחו"ל, ויישומיו האפשריים הוצגו בכנסים בינלאומיים.

 

לפרויקט שני שלבים, שלכל אחד מהם תכלית בפני עצמו:

השלב הראשון: הקמתו של מאגר ממוחשב של כלל מפעלו השירי והפובליציסטי של אצ"ג. המאגר מאפשר עיון במהדורה מדעית של הטקסט, במתכונת השירה הרגילה (על-פי חלוקה לטורים).  מתאפשרים חיפושים ממוחשבים של מילים ושל צירופים במרווחים שונים, חיפוש לפי שורשים, לפי משקלים, לפי מצלול ועוד (על סמך תוכנה לאחזור טקסט מנוקד, שפותחה במיוחד למפעל זה על ידי פרויקט השו"ת). מאגר זה, שתהיה לו חשיבות לאומית ותרבותית מהמעלה הראשונה, יהיה כלי מרכזי לחקר יצירת אצ"ג ולשונה, וישמש בסיס לפיתוחם של מחקרי-תשתית בתחום לשון השירה, כגון קונקורדנציה ומילון פיוטי ליצירת המשורר.

 

השלב השני: מחקר הממפה את מכלול יצירתו השירית והפובליציסטית של אצ"ג לצירופים כבולים פנימיים, שעל-בסיסו תיכתב אנציקלופדיה שעתידה לכלול כמאה ערכים הסוקרים את הצירופים הכבולים, התגוונויותיהם, הקשריהם ומקורותיהם. האנציקלופדיה המלאה תהיה כלי בלשני ופואטי בעל חשיבות רבה ביותר, לחקר יצירתו של המשורר ולהבנתה.