פרויקט מחשוב כל כתבי אורי צבי גרינברג

פרויקט אחזור כל כתבי אורי צבי גרינברג

אורי צבי גרינברג הוא מן המשוררים החשובים ביותר בכל הקורפוס הפיוטי היהודי שנכתב בדורות האחרונים. להיקפה המלא של יצירתו, שכוללת כשלושת אלפים שירים ומאות מאמרי פובליציסטיקה, ניתן להתוודע רק בעשורים האחרונים, הודות למפעל הכינוס של כל כתביו בעריכתו המדעית של פרופ' דן מירון, שרואה אור בהוצאת מוסד ביאליק, ועתיד להחזיק עשרים וחמישה כרכים.

פרויקט מחשוב מפעלו השירי והפובליציסטי של אצ"ג החל בשנת 2005 ביוזמתן של פרופ' תמר וולף-מונזון מהמחלקה לספרות עם ישראל ופרופ' זהר לבנת מהמחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן, בשיתוף פרויקט השו"ת. הפרויקט, שהוא מהדורה מדעית מקוונת המשלימה את מפעל הכינוס של כתבי המשורר במוסד ביאליק, נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע, זוכה להתעניינות בקרב חוקרים מובילים בארץ ובחו"ל, ויישומיו האפשריים הוצגו בכנסים בינלאומיים.

לפרטים: פרופ' תמר וולף-מונזון  Tamar.Wolf-monzon@biu.ac.il

 

פרויקט מיחשוב כתבי אורי צבי גרינברג