הקתדרה לחקר החסידות ע״ש ר׳ לוי יצחק מברדיטשב מתרומתם וייסודם של לוי יצחק ויהודית רחמני