המחלקה לספרות עם ישראל: ספרות עברית, יידיש, לאדינו

המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש נחום ויוסף ברמן

במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן לומדים וחוקרים את הספרות העברית, היהודית והישראלית, ובונים גרעין חדש, מעורב ומשכיל של יוצרים, חוקרים ומבקרים. הלימודים במחלקה מעניקים כלים להבנת קורפוס היצירה העברית לדורותיה, מתוך דגש על הדיאלוג הבין-טקסטואלי שמתקיים ביניהם.

הסטודנטים והסטודנטיות במחלקה זוכים לקנות דעת ולפתח את יכולות הכתיבה והמחקר שלהם באווירה משפחתית ונעימה שמיחדת את המחלקה. חברי הסגל הם חוקרים בעלי מוניטין, ורבים מהם עוסקים גם בכתיבתה של יצירה מקורית.

בלימודי התואר הראשון מתוודעים הסטודנטים ליצירות וליוצרים מן הספרות העברית החדשה והעכשווית, לספרות ההשכלה והחסידות, לספרות ימי הביניים ולפיוט הארץ-ישראלי הקדום, לספרות המדרש והאגדה, וכן לספרות היהודית שנכתבה ביידיש, בלאדינו וביהודית ערבית. הם מכירים באופן מעמיק תאוריות בחקר הספרות, סוגות ספרותיות ותהליכים בספרות העברית לדורותיה. במחלקה פועלים זה לצד זה המרכז ליידיש ע"ש רנה קוסטה והמכון לחקר הלאדינו ע"ש סלטי, ובהם אפשר להתמחות בתחומי הלשון, התרבות והספרות.

לימודי התואר שני והתואר השלישי, מכשירים את הסטודנטיות והסטודנטים לקריאה ביקורתית של ספרות תאורטית, מקנים להם כלי מחקר לפיתוחה של חשיבה מחקרית שיטתית וכרוכים בכתיבת עבודות התיזה והדוקטורט בספרות עברית או בספרויות בלשונות יידיש או לאדינו.

במחלקה פועלת מגמה לכתיבה יוצרת בתואר שני ללא תזה, מגמת לאדינו – הובלת תרבות והנחלתה בתואר שני עם תזה וללא תזה, מגמה לספרות חסידית בתואר שני עם תזה וללא תזה, ומגמה לספרות יהודית-רוסית בתואר שני עם תזה וללא תזה - יחידה מסוגה בישראל.

רבים מהבוגרים ומהבוגרות שלנו פרסמו ספרי שירה ופרוזה, שזכו לביקורות נלהבות, ורבים אחרים קיבלו מענקי מחקר תחרותיים ועוסקים במחקר ובהוראה במערכת החינוך ובמסגרות שונות באקדמיה.


טל': 03-5318235 , 03-5318621

sifrut.amisrael@biu.ac.il