האנציקלופדיה של הסיפור היהודי

תימטולוגיה של הסיפור היהודי

והאנציקלופדיה של הסיפור היהודי

מחקר ופרסומים במחלקה לספרות עם ישראל

אוניברסיטת בר אילן

*

האנציקלופדיה של הסיפור היהודי והמונוגרפיות התימטולוגיות בסדרת 'תימה' הן חיבורים שבבסיסם מונחת המתודה התימטולוגית של חקר הסיפור היהודי. את המתודה ייסד יואב אלשטיין ופיתח אותה בשיתוף עם אבידֹב ליפסקר. על בסיס 'הלקסיקון התימטולוגי לספרות עם ישראל' שייסד אלשטיין הוקמה האנציקלופדיה של הסיפור היהודי, שסדרת הכרכים שלה היא גולת הכותרת של ענף מדעי זה.

*

'האנציקלופדיה של הסיפור היהודי', ששני כרכיה הראשונים ראו אור בעריכתם של אלשטיין וליפסקר יחד עם רלה קושלבסקי, היא פרי תחום מחקר בספרות היהודית המושתת על מתודה הקרויה 'תימטולוגיה של סיפורת יהודית'. 

מחקר התימטולוגיה של הסיפורת היהודית בא לתעד באופן שיטתי תופעה ייחודית לעולם הסיפורת הזה, שהוא גדוש בסיפורים אשר לכל אחד מהם  גלגולים בעשרות גרסאות בלשונות היהודים; עברית, ארמית, יידיש, לדינו וערבית יהודית. העוסקים במחקר זה מבקשים לתאר את פרישׂתן של גרסאות הסיפור היהודי הן מבחינה היסטורית והן מבחינת תפוצתן הגיאוגרפית.

המתודה התימטולוגית רואה בכל מקבץ גרסאות של סיפור 'תימה' ספרותית  שזכתה לעיבודים גרסאיים רבים. כל עיבוד נושא עליו את סימניה המוטיביים של תרבות  תקופתו ההיסטורית ושל חיי הקהילה היהודית בה סופּר ונכתב. מהלכי הסיפור (המוטיפמות הפונקציונאליות שלו) מגלמים את המוטיבים האלה במהלכים המבטאים את ההקשר ההיסטורי והגיאוגרפי שבו עוצבה הגרסה, ומשקפים את חתירתה לכונן טלוס שיבטא את תכליתו האידיאית תרבותית (הדיאנויה) של הסיפור.

החוקרים בתימטולוגיה של הסיפור היהודי וכותבי הערכים באנציקלופדיה של הסיפור היהודי העמידו מתודולוגיה מפורטת ומדוקדקת של דרכי איסוף חומרי הסיפור בשפות היהודיות, איתור הגרסאות והקבצתן לתימות הומוגניות. לכל אחת מתימות אלו מוקדש ערך מיוחד באנציקלופדיה, ובו ניתוח מפורט של כל גרסה בשרשרת הגרסאות על פי הקריטריונים והמושגים המנחים חוקר בתימטולוגיה.

הכרך הראשון של האנציקלופדיה הנושאת את השם סיפור עוקב סיפור ראה אור בשנת תשס"ה (שלהי 2004) והוא כולל:

א.  מאמר מתודולוגי ופרוגרמתי המסביר את עיקרי השיטה ואופן הפעלתה.

ב. מאמרי יסוד הבוחנים היבטים מרכזיים בתימטולוגיה של סיפורת יהודית.

ג. ששה ערכים (תימות) הפותחים את סדרת הכרכים של האנציקלופדיה.

כל ערך באנציקלופדיה נושא כותר של סיפור רב-גרסאי (תימה) בסיפורת היהודית.  הערך כולל תיאור קצר של הסיפור, מיפוי אנליטי של התפתחות גרסאותיו בפרישׂתן ההיסטורית והגיאוגרפית, מיפוי של מרכיבי גרסאות הסיפור מבחינת חומריהן (מוטיפים) ותפקודיהן הספרותיים (פונקציות/מוטיפמות) וכן הערות השוואה מדוקדקות למקבילות בסיפורת ובפולקלור בינלאומי. הערכים מלווים באפראט מקיף ומפורט של הערות לספרות מדעית בתחום הספרות המשווה, הספרות היהודית וספרות הפולקלור.

 

סדרת תימה

בסדרת 'תימה' הרואה אור בהוצאת אוניברסיטת בר אילן ואשר במסגרתה רואה האנציקלופדיה אור נדפסות גם מונוגרפיות תימטולוגיות שנכתבו על פי עקרונות תחום מחקר זה וכן אסופות מחקר בסיפורת יהודית הקרויות 'מעשה סיפור'.

 

רשימת המונוגרפיות בסדרת תימה

יוסף במברגר, האפיפיור היהודי: לתולדותיה של אגדה מימי הביניים באשכנז, 2009.

צחי וייס, 'מות השכינה' ביצירת ש"י עגנון: קריאה בארבעה סיפורים ובמקורותיהם, 2009.

ורד טוהר, אברהם בכבשן האש: מרד בעולם פגאני, 2010.

אלחנן שילה, הקבלה ביצירת ש"י עגנון, 2011.

איתי מרינברג־מיליקובסקי, לא ידענו מה היה לו: ספרות ומשמעות באגדה התלמודית, 2016.

רונה טאוזינגר, תמר אשת ער: פואטיקה, מיסטיקה ופוליטיקה של תימה מקראית בספרות העברית, 2020.

רבקה קדוש, סיפורי הרב יוסף חיים מבגדאד: היבטים פואטיים, אידאיים וחברתיים, 2021.

 

לפרסומי הפרויקט באתר הוצאת בר-אילן

מערכת האנציקלופדיה והחוקרים המשתתפים בהפקתה:

פרופ' יואב אלשטיין דף אישי

פרופ' אבידב ליפסקר  -דף אישי

פרופ' קלאודיה רוזנצווייג  -דף אישי

ד"ר איתמר דרורי  -דף אישי

ד"ר רונה טאוזינגר  -דף אישי

ד"ר  אבי שמידמן -  דף אישי

פרופ' משה שושן דף אישי                       

 

תמטולוגיה

פרופ' יואב אלשטיין ופרופ' אבידב ליפסקר עם פרופ' משה קווה

בהשקת כרך א' של האנציקלופדיה של הסיפור היהודי, דצמבר 2004