צור קשר

פרופ' רומן כצמן, ראש המגמה

roman.katsman@biu.ac.il

ענבל דהן, מרכזת המחלקה לספרות עם ישראל inbal.dahan@biu.ac.il