לימודי תואר שני

לימודי תואר שני במגמת ספרות יהודית-רוסית 

מסלולים

בלימודי תואר שני קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (28 נ"ז = 14 ש"ש)

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר (36 נ"ז = 18 ש"ש)

דרישות מוקדמות

נא לעיין בדרישות המחלקה

תכנית לימודים

תלמידי המגמה יחויבו בדרישות המחלקה הכלליות, מתוכן מכסת השעות של המגמה תהיה כלהלן:

מסלול א' - 9 נ"ז (4.5 ש"ש)

מסלול ב' - 12 נ"ז (6 ש"ש)

 

לרשימת הקורסים בשנת הלימודים הנוכחית, נא לפנות לראש התוכנית.

 

עבודת גמר במסלול א'

הצעת מחקר

הכנת הצעת המחקר של הסטודנט הלומד במסלול א' תיעשה באמצעות פנייה ישירה למנחה המלמד במחלקה ,תוך תיאום הנושא עם יו"ר הוועדה המחלקתית. הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. 

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת המחקר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. הבחינה תתקיים בפני ועדת בוחנים.

תכנית ייחודית למורי ספרות בשנת שבתון (במסלול ב')

קריטריונים:

  1. מורים בעלי תואר ראשון בספרות.
  2. מורים שעסקו בחמש השנים האחרונות בהוראת ספרות.
  3. מורים שצברו גמולי השתלמות בגין השתתפות בקורסים או פרסום מאמרים בבמות מקצועיות.
  4. ראיון אישי.

ידיעת שפות

במסלול א': ידיעת השפה הרוסית או סיום קורס בשפה הרוסית - חובה. לפרטים יש לפנות לראש המגמה.

במסלול ב': אנגלית לתואר שני או שפה אירופאית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר ראשון ושתיקבע ע"י יו"ר הוועדה המחלקתית בתיאום עם ראש המגמה.              

דרישות נוספות

הסטודנטים ילמדו קורסים בלימודי יסוד ביהדות על פי הדרישות הכלליות לתואר שני של האוניברסיטה.

על הסטודנטים להשתתף, דרך קבע, בקולוקוויום מחלקתי, בימי עיון ובכינוסים מדעיים שמקיימת המחלקה.