M.A. studies

M. A. Studies in Jewish-Russian Literature Track

 

 מסלולים

בלימודי תואר שני קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב (28 נ"ז = 14 ש"ש)

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר (36 נ"ז = 18 ש"ש)

דרישות מוקדמות

נא לעיין בדרישות המחלקה

תכנית לימודים

תלמידי המגמה יחויבו בדרישות המחלקה הכלליות, מתוכן מכסת השעות של המגמה תהיה כלהלן:

מסלול א' - 9 נ"ז (4.5 ש"ש)

מסלול ב' - 12 נ"ז (6 ש"ש)

 

רשימת הקורסים:

 

כותרת הקורס שם המרצה נ"ז חובה/בחירה

מאתיים שנים של כאוס: הספרות היהודית-הרוסית והישראלית-הרוסית

שנת הלימודים תשפ"א, שנתי: 13-661-01

יום ג', 10.00-11.30

פרופ' רומן כצמן 4 חובה

השפעות הספרות הרוסית על ספרות העולם

שנת הלימודים תשפ"א, שנתי: 33-492-01

יום ג', 16.00-18.00

פרופ' רינה לפידוס 4 חובה

יהודים וסרטים מצוירים בברית המועצות

שנת הלימודים תשפ"א: לא פעיל

פרופ' מיה בלקירסקי-כץ 2 בחירה

אמנים יהודיים בברית המועצות ותרבות האסלאם

שנת הלימודים תשפ"א: לא פעיל

פרופ' מיה בלקירסקי כץ 2 בחירה

אמנות רוסית בעידן המהפכה

שנת הלימודים תשפ"א, סמ' א: 21-044-01

יום ד', 12.00-13.30

ד"ר מרים ריינר 2 בחירה

שאלת הזהות היהודית באמנות המאה ה-20

שנת הלימודים תשפ"א, סמ' א: 21-867-01

יום ד', 14.00-15.30

ד"ר מרים ריינר 2 בחירה

זהויות יהודיות בעולם משתנה

שנת הלימודים תשפ"א, סמ' ב: 64-713-01

יום ג', 16.00-17.30

פרופ' לריסה רמניק 2 בחירה

שעשוע לעמלים: משטר טוטליטארי ודפוסי תרבות פנאי בברית המועצות 1939-1917

שנת הלימודים תשפ"א, שנתי: 18-361-10

יום ג', 10.00-11.30

ד"ר אורי בר-נוי 4 בחירה

מעורבותה של רוסיה במזרח התיכון

שנת הלימודים תשפ"א, סמ' א: 18-797-01

קורס מתוקשב

ד"ר אורי בר-נוי 2 בחירה
       

המבע האמנותי בספרות יהודית-רוסית עולמית - תיאוריה ומעשה (סדנאות כתיבה יוצרת ברוסית בהדרכתם של הסופרים והמשוררים דינה רובינה, דניס סובולב, יעקב שכטר, יליזבטה מיכייליצ'נקו ויורי נסיס, שמעון קרייטמן)

שנת הלימודים תשפ"א, שנתי: 13-660-01

יום ג', 16.00-17.30

פרופ' רומן כצמן 4 בחירה

עבודת גמר במסלול א'

הצעת מחקר

הכנת הצעת המחקר של הסטודנט הלומד במסלול א' תיעשה באמצעות פנייה ישירה למנחה המלמד במחלקה ,תוך תיאום הנושא עם יו"ר הוועדה המחלקתית. הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראו תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים. 

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת המחקר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר. הבחינה תתקיים בפני ועדת בוחנים.

תכנית ייחודית למורי ספרות בשנת שבתון (במסלול ב')

קריטריונים:

  1. מורים בעלי תואר ראשון בספרות.
  2. מורים שעסקו בחמש השנים האחרונות בהוראת ספרות.
  3. מורים שצברו גמולי השתלמות בגין השתתפות בקורסים או פרסום מאמרים בבמות מקצועיות.
  4. ראיון אישי.

ידיעת שפות

במסלול א': ידיעת השפה הרוסית או סיום קורס בשפה הרוסית - חובה. לפרטים יש לפנות לראש המגמה.

במסלול ב': אנגלית לתואר שני או שפה אירופאית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר ראשון ושתיקבע ע"י יו"ר הוועדה המחלקתית בתיאום עם ראש המגמה.              

דרישות נוספות

הסטודנטים ילמדו קורסים בלימודי יסוד ביהדות על פי הדרישות הכלליות לתואר שני של האוניברסיטה.

על הסטודנטים להשתתף, דרך קבע, בקולוקוויום מחלקתי, בימי עיון ובכינוסים מדעיים שמקיימת המחלקה.