מערכת כתב העת 'ביקורת ופרשנות'

 

 

עורכת:                   פרופ' תמר וולף-מונזון

עורכת משנה:           ד"ר ורד טוהר

חברי מערכת:           פרופ' צבי מרק, ד"ר רויטל רפאל-ויוונטה, פרופ' רומן כצמן, ד"ר לילך נתנאל

רכזת מערכת:           ד"ר יהושבע סמט  שיינברג

כתובת להגשת מאמרים:                        criticism@biu.ac.il