יצירת קשר

יצירת קשר:

פרופ' תמר וולף-מונזון, עורכת

Tamar.Wolf-monzon@biu.ac.il

                                               

ד"ר ורד טוהר, עורכת משנה

Vered.Tohar@biu.ac.il

 

ד"ר יהושבע סמט שיינברג, רכזת מערכת

shevidan@gmail.com

 

כתובת:  המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 5290002

             טלפון: 03-5318235, 03-5318621 | פקס: 03-7384170

 

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

לרכישת חוברות 'ביקורת ופרשנות'

חוברות כתב העת האחרונות ניתנות לקריאה גם באתר כותר (למנויים)