הקתדרה לחסידות ע"ש קלרה ויצחק שניידרמן

 הקתדרה לחסידות

 

הקתדרה לחסידות על שם קלרה ויצחק שניידרמן הוקמה באוניברסיטת בר אילן בשנת 1968על ידי משפחת שניידרמן מונצואלה. את האוניברסיטה מייצג פרופ' יצחק יוחאי (יו"ר דסק איברו-אמריקה). עד לשנת 2008 כיהנו בה, כמופקדים על הקתדרה, פרופ' אברהם רובינשטיין מן המחלקה לתולדות עם ישראל, והפרופסורים גדליה נגאל ויואב אלשטיין מן המחלקה לספרות עם ישראל, וכיום, החל משנת 2001, פרופ' רלה קושלבסקי. גולת הכותרת של הקתדרה כיום היא אנתולוגיה של קטעי סיפורת והגות חסידית ערוכים לפי נושאים, המצויה בשלבי הכנה מתקדמים. עורכים: פרופ' משה אידל, פרופ' יואב אלשטיין, פרופ' לואיס גלינרט, פרופ' רלה קושלבסקי, וד"ר חנה הנדלר. מזכיר המערכת: ד"ר אביעזר כהן. אנתולוגיה זו, ראשונה מסוגה בתחום החסידות, מציעה קריאה מודרכת בטקסטים הגותיים וסיפוריים המייצגים היבטים שונים של הנושא הנבחר, בביטוייו בכתבים המרכזיים של החסידויות השונות לתקופותיהן. כעשרים ערכיה, המופנים לחוקר ולקורא המשכיל, עתידים להציג תמונה עשירה ומרתקת של העולם הרוחני של החסידות, החל מן הבעש"ט ועד לחסידויות חב"ד וברסלב בימינו. הערכים מלווים בביבליוגרפיה נבחרת של מקורות, ושל ספרות מחקר להעשרה נוספת. בין ערכיה: 'הצדיק', 'האיש הפשוט', 'רצוא ושוב', 'רחמנא ליבא בעי', 'עבודה בגשמיות', 'הסיפור בחסידות'. בין הכותבים: ד"ר חנה הנדלר, ד"ר רון וקס, פרופ' צביקה מרק עם רועי הורן, ד"ר ציפי קויפמן, וד"ר אבישר הר-שפי. את הרעיון הגה פרופ' יואב אלשטיין עוד בתקופת כהונתו כמופקד על הקתדרה, וכיום הוא הולך וקורם עור וגידים, ומגיע לידי השלמה. פרוייקט אחר שהוכן בסיוע הקתדרה הוא: ביבליוגרפיה של הספרות החסידית, גם כן ראשונה מסוגה, שערך פרופ' יואב אלשטיין: "בואו לתקון" )בתוך: מעשה סיפור, מחקרים בסיפורת יהודית מוגשים ליואב אלשטיין, אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי [עורכים], רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ו, עמ' 449-467. מקורות החסידות מוינו לפי כרונולוגיה, מחברים ותקופות, ככלי ביבליוגרפי מרכזי עבור החוקר המעוניין למצוא את דרכו בנבכי הקבצים, הקונטרסים והחיבורים המרובים, על פי קריטריונים שונים. לביבליוגרפיה הוקדם מבוא נרחב. ספרים בתחום החסידות שנתמכו בשנים האחרונות על ידי הקתדרה הם שני ספריו של פרופ' צביקה מרק: מיסטיקה ושיגעון ביצירת רבי נחמן מברסלב; מגילת סתרים.

ראש הקתדרה: פרופ' רלה קושלבסקי, המחלקה לספרות עם ישראל

מיקום: בניין מדעי היהדות , בנין 410, חדר 301.