הקתדרה לתרבות היידיש והחסידות ע"ש קלרה ויצחק שניידרמן