תנאי קבלה למועמדים

תנאי קבלה למועמדים לתואר ראשון:

תעודת בגרות ומבחן פסיכומטרי*.

* מועמדים בעלי ממוצע בגרות של 90 ומעלה פטורים מבחינת הכניסה הפסיכומטרית.

לסטודנטים שאינם דוברי עברית כשפת אם: ציון של 105 ומעלה במבחן יע"ל.

אנגלית: ציון של 85 ומעלה במבחן אמי"ר או אמיר"ם.

 

מתעניינים בתואר ראשון מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות המחלקה: 

טלפונים: 03-5318235, 03-5318621

אי מייל: sifrut.amisrael@biu.ac.il

 

תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים לתואר שני:

ציון של 76 ומעלה בתואר הראשון בספרות.

ראיון קבלה.

 

מתעניינים בתואר שני מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות המחלקה:

טלפונים: 03-5318235, 03-5318621

אי מייל: sifrut.amisrael@biu.ac.il

 

 

תנאי קבלה למועמדים חדשים ולסטודנטים ותיקים לתואר שלישי:

ציון של 86 ומעלה בתיזה לתואר שני בספרות.

ממוצע 86 ומעלה בקורסי התואר השני.

ראיון קבלה.

 

מתעניינים בתואר שלישי מתבקשים ליצור קשר עם מזכירות המחלקה:

טלפונים: 03-5318235, 03-5318621

אי מייל: sifrut.amisrael@biu.ac.il

 

תאריך עדכון אחרון : 15/12/2022