סגל אקדמי

ראש המחלקה

סגל אקדמי

פרופ' מירון איזקסון 03-6855092
פרופ' רחל אלבק-גדרון 03-5318597
ד"ר יניב גולדברג 052-5571299
ד"ר ניבי גומל 03-5317242
ד"ר סוזי גרוס 03-5317242
גב' גלית דהן קרליבך
ד"ר איתמר דרורי
ד"ר דב הכהן 03-5344448
ד"ר אבישר הר שפי
ד"ר סיון הר-שפי
פרופ' תמר וולף-מונזון 03-5317277
ד"ר ורד טוהר
ד"ר אביבה טל 03-5318630
פרופ' נתן כהן 03-5318630
פרופ' רומן כצמן 03-5318235
ד"ר מיכאל לוקין
פרופ' צבי מרק פרופ' צבי מרק
ד"ר לילך נתנאל 03-5318286
פרופ' דב-בער קוטלרמן 03-5318630
ד"ר אריאדנה קונסטנטינו
גב' ורד קופל 03-5318630
ד"ר תמיר קרקסון
פרופ' קלאודיה רוזנצווייג-קופפר 03-5318630
פרופ' רויטל רפאל-ויוונטה 03-5318449
פרופ' שמואל רפאל-ויוונטה 03-5318233
ד"ר סילבינה שאמא-גסר
פרופ' אורה שורצולד
ד"ר משה שושן
ד"ר אבי שמידמן