פרופ' משה שושן

  קורות חיים

  קורות חיים

   

  1. פרטים אישיים

  שם:  משה דוד שושן

  ארץ לידה: ארה"ב

  אזרחות: ישראל/ארה"ב

  כתובת: רחוב היסמין 28א, בית שמש 9959145

  טל': 054-249-3846

  דוא"ל: mdshoshan@gmail.com

  https://huji.academia.edu/MosheShoshan

   

   

  1. השכלה גבוהה

   

  2002-2005           תואר שלישי , אוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה, ארה"ב

                               המחלקה לשפות ותרבויות שמיות

  • נושא הדיסרטציה: Narrative and Legal Discourse in the Mishnah
  • מנחה: פרופ' דוד שטרן

   

  1995-2003           תואר שני, אוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה, ארה"ב

                               המחלקה לשפות ותרבויות שמיות   

  • נושאי מבחני סיום התואר (general examinations): מקרא וספרות חז"ל

   

  1993-1994           האוניברסיטה העברית, ירושלים

                               המכון למדעי היהדות

  • מחקר עצמאי בתחום ספרות האגדה בהדרכת פרופ' יונה פרנקל
  • קורסים בחוגים לתלמוד, ספרות עברית, לשון, והיסטוריה של עם ישראל

   

  1993-1994            מכללת הרצוג, אלון שבות 

  • קורסים בספרות חז"ל, עברית מקראית וארמית

   

  1990-1993            תואר ראשון, אוניברסיטת פרינסטון,  פרינסטון, ארה"ב

                               המחלקה לספרות כללית

  •    בהצטיינות יתרה, summa cum laude
  • נושא התזה: Characterization in Biblical Narrative
  • מנחה: פרופ' אורי (רוברט) אלטר
  • נושא מבחן סיום התואר (general examination): ספרות אירופאית

             

   

   

  1. תעסוקה

   

  2014- עתה           מכללת אפרתא, מרצה מן החוץ                     

   

  2010-עתה             האוניברסיטה העברית, בית ספר לתלמידי חו"ל ע"ש רוטברג, מרצה מן החוץ ועמית הוראה

   

  2012- 2014          מכללה אקדמית גבעת ושינגטון, מרצה מן החוץ

   

  2008- 2010           אוניברסיטת בן-גוריון, בית ספר לתלמידי חו"ל,  מרצה מן החוץ

   

  2006-2008            אוניברסיטת בן-גוריון, מחלקה לספרות עברית,  מרצה מן החוץ

   

  1. פעילויות אקדמיות

   

  שיפוט אקדמי עבור כתבי עת

  AJS Review, 2014

  מחקרי ירושלים בספרות עברית, 2013

  Jewish Law Annual, 2013

   Journal of Jewish Studies, 2013

  Jewish Quarterly Review, 2010

  Daniel Sperber Jubilee Volume, 2010

  Harvard Theological Review, 2009 

   

  חבר מערכת

  אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, אוניברסיטת בר-אילן

               Computational Models for Narrative Annual Workshops 2014,2015

   

   

  1. מלגות ופרסים

   

  2013                      פרס ג'ורדן שניצר לספרות מחקרית: מקום שני בקטגורית מקרא, ספרות חז"ל, היסטוריה

                               ותרבות יהודית בעת העתיקה, עבור הספר:

                         Stories of the Law: Narrative discourse and the construction of authority in the Mishnah.

   

   

  2012-2013           משרת עמית מחקר (כולל מלגה), אוניברסיטת חיפה, המרכז הבין תחומי לחקר הגניזה

  • קטלוג קטעי גניזה ממדרש דברים רבה  

   

  2006-2008             מלגת בתר-דוקטורט ע"ש קרייטמן, אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה לספרות עברית.                                    

  • מארחת: פרופ' תמר אלכסנדר

                           

  2004-2005             מלגת בתר-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר, האוניברסיטה העברית, המכון למדעי היהדות,

  • מארח: פרופ' ישעיה גפני

   

  1993-1994           מלגת פולברייט, האוניברסיטה העברית, ירושלים

  • מארח: פרופ' יונה פרנקל

   

                              

                                                             

   

                 

  מחקר

  תחומי מחקר: ספרות האגדה והמדרש, הסיפור התלמודי, היחס בין הלכה ואגדה,נרטלוגיה, מקומה של הנרטיב בהלכה,  פרשנות המקרא בעת העתיקה

  קורסים

  קורסים בשנה"ל תשע"ז

   

  164/01, סיפורי -בראשית ופרשנותם הקדומה (הרצאה)

   

  165/01 הקול -הנשי בסיפורי מעשי חכמים (הרצאה)

   

  111/01 יבנה - וחכמיה: סיפורי יבנה בספרות חז"ל (הרצאה)

   

  פרסומים

  Publications

   

  Stories of the Law: Narrative Discourse and the Construction of Authority in the Mishnah. Oxford and New York: Oxford University Press, 2012 (287 pp.).

  Second edition, 2013.  

            

  Books (as editor)

   

  None

            

  Articles and Chapters in Books

   

  1) “Ain’t Nothing But a Hound Dog?: The Meaning of the Noun klb in Northwest Semitic Languages in Light of BT Rosh Hashannah 4b.” In A Common Cultural Heritage: Studies in Mesopotamia and the Biblical World in Honor of Dr. Barry L. Eichler, edited by Grant Frame et al., 177–94. Bethesda: University Press of Maryland, 2011.

   

  2)Tanna, Tannaim” and “Rabbi Tarfon.” In The Routledge Dictionary of Ancient Mediterranean Religions, edited by Eric Olin et al., 926, 927. London: Routledge, 2016.

   

  3) “The Transmission and Evolution of the Story of the Deposition of R. Gamliel.”  In Jews and Christians in the First and Second Centuries: The Interbellum 70–132 CE, edited by Joshua Schwartz and Peter J. Tomson,  197222. Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 15. Leiden: Brill, 2016.

   

  4) “Halakhah and Aggadah in Tannaitic Sources.” In The Literature of the Sages, edited by Cristine Hayes. Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum. Leiden: Brill, 2021

   

  Articles in periodicals

                                    

  1) “Halakhic Mimesis: Rhetorical and Redactional Strategies in Tannaitic Narrative.” Dine Yisrael 24 (2006): 101*123*.

   

  2) “The Tasks of the Translators: The Rabbis, the Septuagint, and the Cultural Politics of Translation.” Prooftexts 27, no. 1 (2007): 139.

   

  3) “Between Philology and Foucault: New Syntheses in the Study of the Mishnah.” AJS Review 32, no. 2 (2008): 25162.                                                                                                              

   

  4) “Narrativity and Textuality in the Study of Stories.” Proceedings of the Computational Models of Narrative Workshop (2013): 22839.

   

  5) “Sipur Honi Hameagel be-mishnah Taanit 3:8: Miqreh mivhan shel melekhet ha-sipur ba-mishnah.” Jerusalem Studies in Hebrew Literature 26 (2013): 1–20 (HEB).

   

  6) “‘People Talking Without Speaking’: The Semiotics of the Rabbinic Legal Exemplum as Reflected in Bavli Berakhot 11a.” Journal of Law and Literature 25, no. 2 (2013): 44665.

   

  7) “Creators of Worlds: The Deposition of R. Gamliel and the Invention of Yavneh.” AJS Review 41, no. 2 (2017): 287–313.

   

  8)  “Did the Rabbis Believe in Agreus Pan? Rabbinic Relationships with Roman Power, Culture, and Religion in Genesis Rabbah 63.” Harvard Theological Review 111, no. 3 (2018): 425–50.

   

  9) “Talmud as Novel: Dialogic Discourse and the Feminine Voice in the Babylonian Talmud.” Poetics Today 40, no. 1 (2019): 10534.  

   

  10)   “A Doorway of Their Own: Female Ethos in Dialogue in the Talmuds.” Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies and Gender Issues 35 (2019): 97127. 

   

  11)  “Past Continuous: The Yerushalmi’s Account of Honi’s Long Sleep and Its Roots in Second Temple Era Literature.” Journal for the Study of Judaism 51, no. 1 (2020): 134. 

   

  12)   “The Oven of Hakhinai: The Yerushalmi’s Accounts of the Banning of R. Eliezer.” Journal of Jewish Studies 71, no. 1 (2020): 2552. 

   

  13)  “Haderekh le-Lod, sipuro shel nitzol: Berihato shel Rabban Yohanan ben Zakkai mi-Yerushalayim, al pi midrash Eikha Rabba 1:5.” Jerusalem Studies in Hebrew Literature 31 (2020): 2764 (HEB, in print). 

   

  14)  “The Death of Beruriah and Its Afterlife: A Reevaluation of the Provenance and Significance of Ma‘aseh de-Beruriah.” Jewish Quarterly Review 110, no. 3 (2020): 383411 (in print).  

             

  Forthcoming 

  15)  “You Can’t Go Home Again: The Bavli’s Story of Honi’s Big Sleep as Inversion of the Yerushalmi’s Account.” Journal of Jewish Studies 

   

  16)  “‘These and Those Are the Words of the Living God, but…’: Meaning, Background, and Reception of an Early Rabbinic Teaching.” AJS Review 

   

  17) “Mi-mehutan le-behor satan: Ha-mahloqet al tsarat ha-bat be-sifrut ha-Eretz Ysraelit, ve-gilgulav shel ha-yahas ha-hazali le-Beyt Shammai.” Sidra 

   

  18) “The Tradition vs. Individual Talent: Narrative Point of View and the Ideological Counter-Voice in the Story of R. Dosa ben Harkinas (bYevamot 16a).” Jewish Quarterly Review 

   

  19)  “‘On That Day’: The Deeds of the Seventy-Two (m.Yadayim 3:54:4) as Foundational Narrative for Rabbinic Judaism.” Jewish Studies Quarterly 

   

   

   

  Reviews of Books in periodicals

   

  1) Talmudic Stories: Narrative Art, Composition, and Culture, by Jeffrey L. Rubenstein, and Women and Womanhood in the Talmud, by Shulamit Valler. AJS Review 26, no. 1 (2002): 129–31.

   

  2) Narratives of Truth in Islamic Law, edited by Baudouin Dupret, Barbara Drieskens, and Annelies Moors, and Law and Truth in Biblical and Rabbinic Literature, by Chaya T. Halberstam. Journal of Law and Religion 28, no. 2 (2013): 36572.

   

   

  1) “‘Many Thoughts in the Heart of Man…’: Irony and Theology in the Book of Esther.” Tradition 31, no. 4 (1997): 527.

   

  2) “A Study in Rabbinic Cosmology.” BDD 20 (2008): 6796.

   

  3) “Midrash Matters.” Tradition 44, no. 3 (2011): 3338.

   

  תאריך עדכון אחרון : 15/09/2022