Placeholder Image

ד"ר אבישר הר-שפי

דוא"ל
avishar.h@gmail.com
  קורות חיים

  קורות חיים

  אבישר  הר שפי

  כתובת: ת.ד.540 תקוע 90908

  מקום לידה: ישראל 1973.

  אזרחות: ישראלית

  קשר: 02-9934081, 052-6071016

  harshefi@gmail.com

   

  לימודים:

  2011                       P.hD בציון מעולה,   בנושא 'מיתוס מלכי אדום בספרות הזוהרית' בהנחיית פרופ' צבי מרק,

  החוג לספרות עם ישראל אוניברסיטת בר-אילן.

  2007-2010            מלגאי נשיא בחוג לספרות עם ישראל אוניברסיטת בר-אילן.

  2006-2007            M.A. בהצטיינות יתרה,  החוג לספרות עברית באוניברסיטת בר-אילן.

  2001-2002            לימודי תואר שני בספרות עברית  באוניברסיטה העברית.

  1999                       B.ed - מכללת ירושלים.

  1994-1995         מצטיין דיקן באוניברסיטה הפתוחה. קורסים במגמות פילוסופיה, פסיכולוגיה, תלמוד, ומחשבת ישראל.

  1991-1999            לימודים ישיבתיים חוץ-אקדמיים (הכוללים גם קורסים אקדמיים) בתחום התלמוד וספרות חז"ל.

   

  הוראה ופעילות אקדמית:

  2017-2018            מרצה בחוג לספרות עברית, אוניברסיטת אריאל.

  2015-2018            המסלול לחסידות, החוג לספרות, אוניברסיטת בר-אילן.

  2007-2018            מרצה בחוגים למחשבת ישראל ולספרות במכללת יעקב הרצוג.

  2013-2017            עורך ראשי של 'האנתולוגיה להגות וסיפורת חסידית', אוניברסיטת בר-אילן.

  2011-2012            מרצה בתכנית לתואר שני בבית מורשה, מכללת ברן.

  2007-2009            כתיבה לאינציקלופדיה של הסיפור היהודי (בהוצאת אונ' בר-אילן)

  2005-2006            כתיבת ערכים לאנתולוגיה להגות וסיפורת חסידית (המחלקה לספרות עם ישראל, אונ' בר-אילן).

   

  פעילות חוץ אקדמית:

  2009-2018            ייסוד ועריכת כתב העת לספרות 'עתר'.

  2012-2018            הקמה ניהול והוראה בבית המדרש 'זוהר חי' ללימוד ספרות הזוהר.

  2000-2018            הוראה בבית המדרש 'שיח יצחק', בתחומי ספרות הקבלה וכתיבה יוצרת.    

  2016-2018            הוראה בתחום ספרות חז"ל בביהמ"ד לנשים באפרת

  2011-2012            הוראה במרכז הרב תרבותי למחקר ויצירה בירושלים.

  2011                       הוראה בתחום ספרות הזוהר בביהמ"ד  'בית ישראל – מיתרים'     

  2004-2007            הקמה וניהול של בית המדרש לנשים 'עורי' בירושלים.

  2005-2007            הקמה והנחיה של'מזמור' - כיתת השירה של משיב הרוח למשוררים בראשית דרכם.

  2002-2006            מנהל אומנתי בפסטיבל 'ימי אהבה לשירה'.

  2001-2006            חבר מערכת בכתב העת 'משיב הרוח' (כתב עת לשירה יהודית ישראלית) –  עריכת כתב

  העת, ניהול ועריכת ארועים ספרותיים.

  2003-2004            רכז להתחדשות יהודית קהילתית במנהל קהילתי נווה יעקוב.

  2002-2003            ריכוז תכנית 'בית מדרש יוצר' בתיכון 'צבייה' בירושלים.

  2002-2003            מדריך פדגוגי למתלמדות מסמינר 'אפרתה'.

  2000-2001            חינוך בישיבת 'מקור חיים' של הרב עדין שטיינזלץ.

  2000-2001            הוראה במדרשת לינדלבאום.

   

  מלגות ופרסים:

  2007-2010            מלגאי נשיא בחוג לספרות עם ישראל אוניברסיטת בר-אילן.

  2010                       פרס ע"ש דוד יקותיאלי לדוקטורנטים מצטיינים.

  1994-1995         מצטיין דיקן באוניברסיטה הפתוחה. קורסים במגמות פילוסופיה, פסיכולוגיה, ומחשבת ישראל.

   

  הרצאות בכנסים:

  אוגוסט 2009: הקונגרס העולמי החמשה עשר למדעי היהדות.

  יולי 2012: חקר הקבלה: המשכיות, התפתחות ותפנית, מכון ון-ליר בירושלים.

  יוני 2014:   הכנס הראשון לספרות הזוהר ודורה, אוניברסיטת בן גוריון.

  דצמבר 2015: זוהר – מזרח ומערב, הכנס הבינלאומי הראשון, אוניברסיטת בן-גוריון ומכון בן-צבי.

   

  קורסים אקדמים:

  • ארץ ישראל בספרות העברית, אוניברסיטת אריאל, תשע"ט.
  • מבוא לסיפורי המדרש והאגדה, אוניברסיטת אריאל, תשע"ח-ט.
  • מבוא לסיפור החסידי, אוניברסיטת אריאל, תשע"ח.
  • הסיפור החסידי, מכללת הרצוג, תשע"ב-תשע"ט.
  • מדרשי הזוהר, מכללת הרצוג, תש"ע-תשע"ו.
  • מבוא לספר הזוהר, מכללת הרצוג, תשע"ז-תשע"ט.
  • קריאה בספר הזוהר, מכלללת הרצוג, תשע"ז-תשע"ט.
  • סדנה לכתיבה יוצרת, מכללת הרצוג, תש"ע-תשע"ח (לסירוגין).

  קורסים חוץ-אקדמיים:

  • משיחיות בספרות העברית, המרכז הרב תרבותי למחקר ויצירה בירושלים, תשע"ב.
  • תמונות ראשית בספרות הזוהר, בימ"ד זוהר-חי, תשע"ד
  • שמיטה ויובל, תמונות נשיות בספרות הזוהר, בימ"ד זוהר-חי תשע"ה.
  • מחשבה-קול-דיבור בספרות הזוהר, בימ"ד זוהר-חי תשע"ו.
  • שיר השירים בספרות הזוהר, בימ"ד זוהר-חי תשע"ז.
  • תמונות משפחה בספרות הזוהר, בימ"ד זוהר-חי תשע"ח.
  • הברכה בספרות חז"ל, ביהמ"ד לנשים אפרת, תשע"ז.
  • הברכה בספרות חז"ל ובספרות ההלכה, ביהמ"ד לנשים אפרת, תשע"ז.
  • סדנה לכתיבה יוצרת, ישיבת שיח יצחק, תש"ע-תשע"ח.
  קורסים

                                                                                                         אבישר הר-שפי

  • מבוא לסיפור החסידי, אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ט – תשפ"א.
  • קריאות ופרשנות בסיפור החסידי לדורותיו ולסוגותיו, אוניברסיטת בר-אילן, תש"ף

  הצעת קורסים לתשפ"א

  1. מבוא לסיפור החסידי (2 ש"ש, מקוון) Introduction to the Hasidic Story

  בקורס נסקור את הופעתה של הסיפורת בחסידות, מאפייניה, מקומה, שורשיה המוקדמים ואופן התגבשותה. נושאים נוספים שיידונו הם קידוש הסיפור בחסידות, מקומה של הסיפורת ביחס לספרות הדרוש והעיון, הסיפור שבעל פה ושבכתב ושאלת היחס שבין הספרות להיסטוריה.

  1. החסידות מבעד סיפוריה The Hasidic movement through its stories

  כיצד משתקף עולמה של החסידות דרך סיפוריה?

  דרך עיון בסיפורים חסידיים נבחן תמות מרכזיות, אישים ושיטות בתנועה החסידית. כמו כן נבחן את היחס בין הסיפור החסידי לתורתה של החסידות.

  פרסומים

  פרסומים:

  ספרים (מחבר)                           Books (as author)

  מלכין קדמאין: בריאה והתגלות בספרות האידרות של הזוהר, לוס-אנג'לס 2014 .

   

  ספרים (עורך)                            Books (as editor)

  אור חוזר – החסידות וערכיה, אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה לחסידות על שם קלרה ויצחק שניידרמן, המחלקה לספרות עם ישראל, בר-אילן. (מערכת פעילה: משה אידל, יואב אלשטיין, לואיס גלינרט, חנה הנדלר, רלה קושלבסקי).  (הוגש להוצאה).

   

  מאמרים ופרקים בספרים            Articles and Chapters in Books

  • דמותו הזוהרית של ר' פנחס בן יאיר, הסיפור הזוהרי (עורכים יהודה ליבס, מלילה הלנר-אשד, יונתן בן הראש), יד בן צבי והאוניברסיטה העברית, ירושלים תשע"ז.
  • 'שהיה חד בדרא': ר' לוי יצחק מברדיטשב כנקודת ציר בתנועה הצומחת, ספר ר' לוי יצחק מברדיטשב - קובץ מאמרים, (עורכים: מרק צ' והורן ר'), הוצאת הקתדרה לחקר החסידות ע"ש ר' לוי יצחק מברדיטשב, אוניברסיטת בר אילן.

   

  מאמרים בכתבי עת        :

  • 'ראשיתו של הסיפור החסידי', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי לג (2020), (התקבל).
  • 'ניצוצות הנפח: עיון במשל הנפח שבאדרא זוטא', 'דעת' 77 תשע"ד, עמ' 80-51.
  • 'ועתה יש נחל נובע מקור חכמה: זיקתו של ר' נחמן מברסלב לרשב"י והמפנה לספורי המעשיות', 'קבלה' 28 (2013).
  • 'כמה שניא שעתא דא מאידרא: האידרא זוטא – מבנה ומשמעות', 'קבלה' 26 (2012) עמ' 228-203.

   

  ערכים אינצקלופדיים:

  • 'חולדה ובור', אינציקלופדיה של הסיפור היהודי ג', רמת-גן תשע"ג, עמ' 210-181. 
  • 'אימננציה', אור חוזר – החסידות וערכיה, אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה לחסידות על שם קלרה ויצחק שניידרמן, המחלקה לספרות עם ישראל, בר-אילן (הוגש להוצאה).
  • 'סיפור', אור חוזר – החסידות וערכיה, אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה לחסידות על שם קלרה ויצחק שניידרמן, המחלקה לספרות עם ישראל, בר-אילן (הוגש להוצאה).
  • 'ניגון', אור חוזר – החסידות וערכיה, אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה לחסידות על שם קלרה ויצחק שניידרמן, המחלקה לספרות עם ישראל, בר-אילן (הוגש להוצאה).
  • 'משיחיות', אור חוזר – החסידות וערכיה, אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה לחסידות על שם קלרה ויצחק שניידרמן, המחלקה לספרות עם ישראל, בר-אילן (הוגש להוצאה).
  • 'האישה בחסידות', אור חוזר – החסידות וערכיה, אוניברסיטת בר-אילן, הקתדרה לחסידות על שם קלרה ויצחק שניידרמן, המחלקה לספרות עם ישראל, בר-אילן (הוגש להוצאה).

   

  כתיבה בבמות לא אקדמיות:

   

  ספרים

  2014       אל אשר לו אחוזת הארץ (שירים), הוצאת '62', ירושלים תשע"ה.

  2004       'סוסי אש'  (שירים), הוצאת 'שוקן', ירושלים ותל-אביב, תשס"ד  2004.

   

  מאמרים (רשימה חלקית):

  • 'ובשתיים יעופף: על ארוטיקה וצניעות', משיב הרוח: כתב עת לשירה יהודית ישראלית, 14, 2003.
  • 'את מעמידה עולם', משיב הרוח: כתב עת לשירה יהודית ישראלית , 15, 2004.
  • 'לעולם יהא אדם רך כקנה', גשם: על תעניות וגשמים בעקבות מסכת תענית, אפרת,  תשס"ד.
  • 'הליכה אחר האבן באוויר: בעקבות שני שירים של פאול צלאן. במלאות 35 שנה למותו',  הארץ, תרבות וספרות, י"ג בניסן תשס"ה, 22.4.2005.
  • 'שירושלים תהווה מפנה בחיי, חתך: במלאות 35 שנה למותו של פאול צלאן', מקור ראשון, שבת, 22.04.2005.
  • 'כוונה והתכוונות ביחסי אישות', ויקרא את שמם אדם (עורך: זוהר מאור), אפרתה תשס"ה.
  • 'ליד יערת הקרח: מדוע נקראת התורה שירה', דימוי: כתב עת לספרות, אמנות, בקורת ותרבות יהודית , 26, 2006  
  • 'תעצור את העולם פתאום', דליה רביקוביץ', שנה למותה, מקור ראשון, שבת, 11.08.2006.
  • 'אור היוצא מן הלב', על המשוררת אלישבע גרינבאום.  מקור ראשון, שבת - ספרות, י"ג בטבת תשס"ו, 13 בינואר 2006, עמ' 4־5.
  • 'מחלחלת אל סדקי' – על המשוררת טניה הדר-קליין,  משיב הרוח: כתב עת לשירה יהודית ישראלית , 45, 2014.

   

  עריכה

  • נחום גוטמן ומשוררים עבריים בעקבות התנ"ך (עורכים: אבישר הר שפי, אלעז כהן, שור ענתבי), הרצליה, תשס"ו.  
  • עתר, כתב עת לספרות  א-יג תשס"ט-תשע"ח (עורכים: סיון ואבישר הר-שפי)
  • משיב הרוח, כתב עת לשירה יהודית ישראלית: גליונות ט, י, יב, יד, יח (תשס"א –תשס"ו) 
  • גשם, קובץ מאמרים על תעניות וגשמים (עורך: אבישר הר שפי), אפרתה, תשס"ד.

  תאריך עדכון אחרון : 05/02/2024