Placeholder Image

פרופ' רלה קושלבסקי

טלפון
פקס
03-7384170
דוא"ל
Rella.Kushelevsky@biu.ac.il
משרד
בנייו 410, קומה ג', חדר 301
שעות קבלה
בתיאום מראש
מחקר

פרופ' (אמריטה) במחלקה לספרות עם ישראל. מתפקידיה בעבר: חברת מערכת ב'ביקורת ופרשנות', מופקדת על הקתדרה לחסידות ע"ש קלרה ויצחק שניידרמן באוניברסיטת בר-אילן. ראש התכנית הדו-חוגית ללימודי אגדה ומדרש לתואר שני מטעם המחלקה לספרות, בשיתוף עם המחלקה לתלמוד, חברת הנהלה במרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת 'בר-אילן'. עד 2009 עורכת וחברת הנהלה ב'אנציקלופדיה של הסיפור היהודי'. עד 2013 חברת מערכת בסדרת הספרים 'תימה'. 2009–2011 ראש המחלקה לספרות עם ישראל.

תחומי התמחות:

 1. הסיפור העברי בימי הביניים, תוך הסתייעות במתודות פולקלוריות, תמטולוגיות, תיאוריות של פרוזה, והרמנויטיקה של המאה העשרים, ובהקשר סוציו-ספרותי.  במסגרת זו ניתנים לסירוגין הקורסים 'הסיפור העברי באשכנז בהקשריו התרבותיים', המתמקד בחתך המסוים של הסיפור באשכנז הביניימית על רקע גרסאותיו ומקבילותיו האחרות; 'קבצי סיפור בימי הביניים'; ו'מפגשים בין ספרות עברית חדשה לספרות עברית קדומה'.  
 2. סיפורת האגדה והמדרש לאור תיאוריות של פרוזה והרמנויטיקה של המאה העשרים (איזר, ריקר, א.ד. הירש). קורסים במגמה זו הם: 'הסיפור המיניאטורי באגדת חז"ל', 'דיאלוג טקסט-קורא בסיפורי התלמוד והמדרש'.   

ספרי Moses and the Angle of Death    (Peter Lang 1995) עוקב אחר הופעותיו המגוונות, בדפוס ובכתבי יד, של סיפור מאבקו של משה רבינו במלאך המוות החל מן הספרות ההלניסטית והחיצונית, דרך ספרות חז"ל וימי הביניים ועד אסופות העת החדשה. תוך כדי כך מצטיירת דמותו של משה, כאדם, כמנהיג וכאיש א-לוהים בתודעה התרבותית. שאלת מותו או גניזתו של משה כרוכה בשאלת המוות בכללותה, ומיוצגת במקורות באמצעות המתח הבלתי פתור בין גוף ונפש, קבורה וגניזה. הספר מצביע על השתנות היחס  במקורות בין קוטבי האוקסימורון 'גניזה-מוות' בתיאורי מותו וגניזתו של משה.      

סיגופים ופיתויים: הסיפור העברי באשכנז, כ"י פרמא 2269 (2010, הוצאת מאגנס) עוסק בשלושה עשר סיפורים המועתקים בכתב יד פרמא 2295 (מאה שלוש עשרה, צפון צרפת). מדובר בסיפורים מרובי גרסאות, שמקורותיהם בספרות חז"ל ובקובצי סיפורים ימי ביניימיים ממזרח וממערב, ואשר עובדו מחדש באשכנז. מעיון בגרסאות של כתב היד, שרובן מתפרסמות בספר זה לראשונה, ומקריאה קשובה לניואנסים סגנוניים דקים, מתקבלת תמונה רחבה על היבטים שונים של תרבות אשכנז: גן עדן וגיהנום כמרחבים ממופים לפרטיהם ומוחשיים, קידוש השם כערך מרכזי, תורת התשובה ועיקרים אחרים בחסידות אשכנז, פייטנות בזיקותיה לספרות ההיכלות, נורמות של שידוכים ונישואים, דימויי 'נשים חשובות' וסמלים נוצריים המשוקעים בסיפורים. נקודת המבט בספר היא כפולה: ספרותית, שהרי הסיפורים הם יצירות אמנות לכל דבר והרמנויטית, שכן הם מניעים דיאלוג רב משתתפים; הפרשנויות הנפרשות בפרקיו השונים הם פרי מפגש בין הסיפורים בכתב היד שהם עצמם פרשנויות פרי תרבות אשכנז של מסורות סיפור קודמות, ובין הקורא המתוודע באמצעותם לאופני קיום שונים משלו וגם דומים, על פי טיבה של ההתנסות האנושית באשר היא. 'אשכנז' בספר זה אינה מציאות היסטורית אלא ישות בדיונית הממשמעת מציאות זו, הווית חיים שהקורא שותף לטקסט בכינונה. מחקר הסיפורים משלב כלים מתודיים של הרמנויטיקה, תמטולוגיה ופולקלור במתודה אינטגרטיבית אחת. הספר מתבסס על מחקר שנתמך על ידי קרן האקדמיה הלאומית למדעים (SIF ) בנושא: "טיפולוגיה של כתבי יד אשכנזיים במאות השלוש-עשרה והארבע-עשרה", לשנים 2002—2005 בשיתוף עם ההיסטוריונית פרופ' אלישבע באומגרטן.

Tales in Context עוסק בקובץ סיפורים גדול ומרהיב בכ"י אוקספורד, הספרייה הבודליאניתOr. 135, מן המאה השלוש עשרה בצפון צרפת, המכונה במחקר: 'ספר המעשים'. הקובץ כולל 69 סיפורים מספרות התלמוד והמדרש, מאוספי סיפור מן המזרח דוגמת 'מדרש עשרת הדיברות', ומן הספרות הצרפתית של התקופה. הספר כולל שלושה פרקי מבוא, מהדורה דיפלומטית של קובץ הסיפורים הכוללת את הסיפורים ואפרט השוואתי, דיון בסיפורים בהקשריהם הספרותיים וההיסטוריים, פקסמיליה של הקובץ, ופרק היסטורי מאת פרופ' אלישבע באומגרטן. הגישה המתודולוגית היא ספרותית-השוואתית, פולקלורית ותמטולוגית. עיקר הממצא שלי בספר זה הוא זיקתם של הסיפורים בקובץ לתרבות החברה היהודית בצפון צרפת בזמנם של בעלי התוספות, חסידות אשכנז והפריחה הספרותית הגדולה בסביבה הלא-יהודית. סיפוריים ממקורות יהודיים קודמים מגלמים שיח ספרותי ותרבותי בצרפת בימי הביניים, וסיפורים מן הספרות הצרפתית דוגמת רומנסות פופולריות של קרטייה דה-טרואה, עובדו מחדש על פי דגמים ממקורות יהודיים ובהתאמה לחברה היהודית. הספר מתבסס על מחקר שנערך בתמיכת האקדמיה הלאומית למדעים לשנים 2008–2011 בשיתוף עם פרופ' אלישבע באומגרטן. ראו עוד: https://www.wsupress.wayne.edu/books/detail/tales-context

 

 

 

קורסים

קורסים לשנה"ל תשע"ו

1. אנשים ומקומות: עיצוב המרחב בסיפור האגדה של חז"ל - 13-816-01  

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרות על: לפתח מיומנויות של קריאה ספרותית ופרשנות בסיפור האגדה של חז"ל, תוך שימוש במתודות ובתיאוריות חדשניות.

מטרות ספציפיות: להכיר תאוריות של מרחב וליישמן באגדת חז"ל.

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

מרחב וזמן, הפרמטרים שבאמצעותם מעצב אדם את עולמו, מיוצגים באגדת חז"ל באופנים שונים. כמה מן מרחבים הם: ירושלים ובית המקדש כמרכז העולם, הבית לעומת בית המדרש, הדרך והמדבר כמרחבים אקס-טריטוריאליים, ההטרוטופיה של בית הקברות. נתייחס לקטגוריה של המרחב מהיבטים פנומנולוגיים, אנתרופולוגיים וסמיוטיים, וניעזר בתובנות של אליאדה, בשלאר, בחטין, ואן-גנפ, טרנר, פוקו. נפתח כלים למעקב אחרי האמצעים הלשוניים והספרותיים לעיצובם בסיפורים.     

מן הסיפורים שנלמד הם: רבי עקיבא ואשתו במסכת כתובות, דלתות ניקנור, המשיח בערי רומי, השיכור ובניו.

 

2. דיאלוג טקסט-קורא בסיפורי התלמוד והמדרש -  13-810-01 

א. מטרות הקורס:

מטרת על: עידוד חשיבה עצמאית ויכולת ליישום תיאוריות של פרשנות בסיפור האגדה של חז"ל. פיתוח גישה המדגישה את מקומו של הקורא, בדיאלוג שלו עם הטקסט,  בכינון משמעות הסיפור.  

פירוט: הכרת גישות קיימות במחקר הסיפור התלמודי והמדרשי ונקודות המגע שלהן עם גישות בחקר הספרות; התמקדות בתיאוריות מודרניות של פרשנות המציבות את הקורא במרכז (איזר, גדמר, ריקר); פיתוח מודעות לריבוי המשמעויות בטקסטים ספרותיים; הקניית כלים להשוואת פרשנויות ולבחינת סבירותן. הקורס מיועד לתלמידי תארים מתקדמים, ופתוח לתלמידי ספרות, פרשנות ותרבות, פילוסופיה, לימודי מגדר, תלמוד.  

ב. תוכן הקורס: הדיון סביב מבחר סיפורים יתנהל סביב שלוש סוגיות מרכזיות בחקר אגדת חז"ל, לאור תובנות מתחום תורת הספרות ותאוריות של פרשנות: (1) פואטיקה - הסיפור המיניאטורי וקוראיו (על פי ו' איזר; מ' פרי); (2) סוגיית ה'הקשר': ממסורת בעל פה לספרות כתובה (מעמד הטקסט באגדת חז"ל על פי מושג ה'עולם' אצל פול ריקר); (3) תמטיקה – ה'טיפוס' כקנה מידה לפרשנות; 'כוונת המחבר'  כאנטיתזה לתאוריות המציבות במרכזן את הקורא  (על פי א"ד הירש).  מן הסיפורים שנלמד: הלל על גג בית המדרש, רבי חנינא בן דוסא ומתת האבן לבית המקדש, בן דורדיא, ר' שמעון בן אלעזר והמכוער, ר' יהושע בן לוי בגן עדן, מעשה באתרוגים, אגדת בני צדוק הכהן.  

 

3. טקסי שידוכים, מלחמות אבירים ומה שביניהם: קריאה בסיפורים מימי הביניים - 13-801-01

נעסוק בסיפורים מתוך קובצי סיפור ונקרא בהם בהקשר התרבות של מרחב יצירתם, העתקתם ועיבודם בימי הביניים. נשווה בין גרסאותיהם במזרח ובמערב, נאתר דימויים וסמלים תרבותיים ייחודיים באשכנז, ונעיין בתרומתם למשמעות הסיפור. 'נשים חשובות', תורת התשובה בחסידות אשכנז, דימויים ביניימיים של גן עדן וגיהנם, סמלים דתיים מן הסביבה הלא-יהודית במערב אירופה – הם מקצת מן ההיבטים המייצגים את תמונת התרבות העשירה והמרתקת שתתקבל. הטיעון המרכזי בקורס הוא, שהקשרים היסטוריים ותרבותיים של הטקסט ושל הקורא הפרשן, שניהם כאחד, הם מרכיב מרכזי בכינון משמעותם של סיפורים, ושניתן לאתר סוגי שיח שונים במעברם של סיפורים מרובי גרסאות ממרחב תרבות אחד למשנהו. הדוגמאות שנבחרו הן מתוך קובץ סיפורים מן המאה השלוש עשרה באשכנז, שמקורותיהם בדרך כלל בתלמוד, במדרשים או בקובצי סיפור מן המזרח בימי הביניים. נזהה את סוגי השיח הספרותי-תרבותי שהסיפורים נוטלים בהם חלק במעברם ממקורות קודמים לימי הביניים באמצעות שילוב של מתודות: אינטרטקסטואליות, תמטולוגיה ופולקלור. מן הסיפורים שנלמד: הסיפור הנרמז בתלמוד על עוקבא/נתן דצוציתא, החסיד ובן המוכס, בן סבר ושפיפון בן ליש, רבי מאיר ואשת רעהו, רבי אמנון ממגנצא.              

 

פרסומים

פרסומים

פרופ' רלה קושלבסקי

ספרים:

 

 1. Tales in Context: Sefer ha-ma'asim  in Medieval Northern France, Oxford, Bodleian, Ms. bodl. 135 (Raphael Patai Series in Jewish Folklore and Anthropology, Dan Ben Amos, Series editor), with a historical Epilogue by Elisheva Baumgarten, Detroit: Wayne State University Press, 2017 (798 pp.)
 2. סיגופים ופיתויים: הסיפור העברי באשכנז, כתב יד פרמא 2295, ירושלים: מאגנס, 2010 (385 עמ')
 3. Moses and the Angel of Death (Studies on Themes and Motifs in Literature, vol. 4, H.S Daemmrich ed.), Peter Lang, New-York at al 1995 (325 pp.)

 

עריכת ספרים:

 

 1. עם אבידב ליפסקר, מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת יהודית, כרך ג, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשע"ג
 2. עם אבידב ליפסקר, מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית, כרך ב, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשס"ט
 3. עם יואב אלשטיין ואבידב ליפסקר,  אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, סיפור עוקב סיפור, כרך ב, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ט
 4. עם אבידב ליפסקר, מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית, מוגשים ליואב אלשטיין, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, ירושלים: בר אילן, תשס"ו
 5. עם אלשטיין יואב, אבידב ליפסקר, אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, סיפור עוקב סיפור, כרך א, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, תשס"ה
 6. עגנון וביאליק, ביקורת ופרשנות, כתב עת בין-תחומי לחקר ספרות ותרבות 35-36, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן, תשס"ב

 

פרקים בספרים

 

 1. "King Artus as a Jewish Romance: Horizons of Expectation and Genre Configurations," Caroline Gruenbaum and Annegret Oehme (eds.), Medieval Jewish Romance, ARC Humanities Press, forthcoming 2023 (18 pp.)
 2. "The Crossing of Boundaries and Liminality in the Rabbinic Aggadot on the Death of Moses and on 'Those to Die in the Wilderness': Analogous Aspects," Exodus: Border Crossings in Jewish, Christian and Islamic Texts and Images, Annette Hoffmann (ed.), ("Judaism, Christianity, and Islam – Tension, Transmission, Transformation Series", Patrice Brodeur, Alexandra Cuffel, Assaad Elias Kattan and Georges Tamer Series eds., vol. 11), Berlin/Boston: De Gruyter, 2019 131–144
 3. "R. Berechiah's Imprint on Sefer ha-ma'asim: The Reception of Mishlei Shu'alim," Tamás Visi, Tovi Bibring, Daniel Soukup (eds.), Berechiah Ben Natronai Ha-Naqdan's Works and their Reception, (Bibliothéque de l'Ecole des hautes Etudes Sciences Religieuses Series, vol. 182), Brepols: 2019, 141–161
 4. "Abstinence in Medieval Northern France: A Comparison of 'A Slave for Seven Years' in Sefer ha-Ma'asim to  'The Life of Alexis'," Elisheva Baumgarten and Juda Galinsky eds., Jews and Christians in 13th-Century France (New Middle Ages Series, edited by Bonnie Wheeler), New York: Palgrave Macmillan, 2015,  259–272
 5. "Sites of Collective Memory in Narratives of the Prague Ghetto", Framing Jewish Culture: Boundaries and Representations (Jewish Cultural Studies Series, Simon J. Bronner, series editor, vol. 4), Oxford, Portland, Oregon: The Littman Library of Jewish Civilization, 2014, 173–191
 6. "Forbidden Love in the Story Which Was the Thief'?' A Look into Bialik's Workshop in And It Came to Pass", Nathanael Riemer (ed.), Jewish Lifeworlds and Jewish Thought. Festschrift presented to Karl E. Grözinger on the Occasion of his 70th Birthday, Wiesbaden: Harrassowitz Publishing House, 2012, pp. 185-197.
 7. Reading Midrash Today: A Study of `Rabbi Hanina ben Dosa and His Stone` in Song of Songs Rabbah 1.4 Torah of the Mothers, Ora Wiskind Elper and Susan Handelman (editors), Urim Pub. New York and Jerusalem (2000), pp. 326-336
 8. "מעמדו של המקרא ב'ספר המעשים': פואטיקה, רטוריקה ותפיסת עולם", אביגדור שנאן וישראל י' יובל (עורכים), דברי חכמים וחידותם, ספר יובל לכבוד חננאל מאק, ירושלים: כרמל, תשע"ט.
 9. עם ורד טוהר, "הגנב מסגיר את עצמו", אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, סיפור עוקב סיפור, ב, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשס"ט, עמ' 113–128.
 10. "שלמה ואשמדאי", סיפור עוקב סיפור, אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, ב, אלשטיין יואב, אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי (עורכים), רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשס"ט, עמ' 85–111
 11. עם ורד טוהר, "החסיד ובן המוכס", סיפור עוקב סיפור, ב, רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן, תשס"ט, עמ' 233 –250.
 12. "מקומו של ש"ז כהנא במיפוי המקומות הקדושים, עיון בסיפור 'סימטת חנה ושבעת בניה' (אסע"י 1724)", כוחו של סיפור, ספר היובל לאסע"י, בעריכת חיה בר יצחק ואידית פינטל-גינסברג, חיפה: ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי, אוניברסיטת חיפה, תשס"ח,  עמ' 59–63.
 13. "פערים בין גרסאות כמכוננות תימה – עיון ב'שלמה ואשמדאי'", מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית מוגשים ליואב אלשטיין, אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי (עורכים), רמת גן: הוצאת בר-אילן, תשס"ו, עמ' 221–241.
 14. "מדרשי 'פטירת משה רבינו': תופעה כיאסטית בעיצוב תמונת הגניזה", סיפור עוקב סיפור, יואב אלשטיין, אבידב ליפסקר, רלה קושלבסקי (עורכים), הוצאת בר-אילן, רמת-גן, תשס"ה, עמ' 167-135  
 15. "התנא והמת הנודד", אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, סיפור עוקב סיפור, א, אלשטיין יואב, אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי (עורכים), תשס"ה, עמ' 281–296.
 16. "ר' יהושע בן לוי ומלאך המוות", סיפור עוקב סיפור, א, תשס"ה, עמ' 261–279.
 17. עם דינה לוין, "בן סבר ושפיפון בן ליש", סיפור עוקב סיפור, א, תשס"ה, עמ' 323–331.

 

מאמרים בכתבי עת:

 1. "אורליות ואוריינות בסיפורים עממיים מימי הביניים במערב אירופה: זיקות גומלין ב'מעשה בעשיר שהיה יושב תמיד אצל עניים' כמקרה בוחן", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, לו (צפוי להתפרסם 2023)
 2. "Jews Reading Arthurian Romances from the Middle Ages: On the Reception of Chrétien de Troyes's Yvain, 'The Knight of the Lion'," AJS review 42:2 (November 2018), 381–401
 3. "Rabbinical Sage Stories in Midrashic Compilations: An Intertextual Reading of ‘The Usha Synod Homily’ in Song of Songs Rabbah  2, 5 and Deut. 27: 9",  JJS  65, 2 (autumn 2014), 284—301
 4. "Chastity versus Courtly Love in a Hebrew Story Collection from Medieval Northern France: A Study of 'The Poor Bachelor and his Rich Maiden Cousin'", JSQ,  20, nos. 1, 2013, pp. 61—82
 5. Sites of Collective Memory in Narratives of the Prague Ghetto, J. C. S (Jewish Culture Studies Series, vol. 4), Framing Jewish Culture: Boundaries, Representations and Exhibitions of Ethnic Difference, edited by Simon Bronner, 2013, pp. 173--191
 6. "Intercultural Encounters in Collective Narratives: the Transition of 'The Shining Robe' from North Africa to Ashkenaz via Provence", Medieval Encounters, 19 (2013), pp. 259—273.
 7. "Medieval and Oral Variants of 'The Tree Demon' Tale-type (ATU 1168B): Literacy and Orality in the Study of Folklore", Folklore (the Folklore Society), 124, 2 (August 2013), pp. 200-213
 8. "Family Images and Identities in a Medieval Jewish Version of 'Shooting at Father's corpse' (Tubach 1272): a Comparative Study", Fabula 53, 3-4 (2011), 228-240
 9. "Hillel – the Image of a Man in the Skylight", R. E. J, 165, 3–4 (2006), pp. 363–381
 10. “"The Stone that “Transports Itself”: A comparative study of Song of Songs Rabbah (1,4) and the dialogue on Miracles (8:63) by Caesarius of Heisterbach (Tubach 4638)", Fabula.44  (2003), nos. 3-4 , pp. 237-254
 11. "The Image of Woman in Transition from East to West: The Tale of R. Meir and his Friend`s Wife in the Book of Comfort and in Ms. Parma 2295 de-Rossi 563”, Aschkenas 11 (2001), pp. 9-38
 12. 'מהו קובץ סיפורים בימי הביניים? עיון בכ"י בהמ"ל 2374', תעודה כח (2017) [מחקרים בפולקלור ובמדעי היהדות לכבוד פרופסור עלי יסיף, עורכים: טובה רוזן, נילי אריה-ספיר, צפי זבה-אלרן, דודו רוטמן], עמ' 475–493 
 13. בין מורשת ימי הביניים לרוחות הרנסנס: מדרש עשרת הדיברות בכ"י פרמא 2269, מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי כט (תשע"ד), עמ' 33—77
 14. 'המטפורה של המקום הריק ביצירת יהודית הנדל: מן הסעודה החגיגית של ידידתי ב. ועד המקום הריק', ביקורת ופרשנות 43 (תש"ע), עמ' 213—228.
 15. 'סיפור האם והבנים על רקע ההטרוטופיה של קברם', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כד- כה (תשס"ו—תשס"ז), עמ' 109–125.
 16. עם אלישבע באומגרטן, '"מן האם והבנים"' ל"אם הבנים"' באשכנז, ציון עא, ג, תשס"ו, עמ' 301—342.
 17. "דמות המשיח בצומת של חמש תימות בסיפור 'המטפחת' לעגנון", ביקורת ופרשנות 35-36, תשס"ב, עמ' 207--230.
 18. "מדרשי 'פטירת משה רבינו': תופעה כיאסטית בעיצוב תמונת הגניזה", סיפור עוקב סיפור, יואב אלשטיין, אבידב ליפסקר, רלה קושלבסקי (עורכים), הוצאת בר-אילן, רמת-גן, תשס"ה, עמ' 167-135 .
 19. 'שמים בקשו רחמים עלי': מקונוונציה מדרשית לעיצוב ספרותי מודרני", מחקרי ירושלים בספרות עברית  17 (תשנ"ט), 59 - 75.
 20. 'ספר המעשיות': הערה לזמנו ולמקורותיו", אסופת קרית ספר (מוסף לכרך סח), ירושלים, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשנ"ח, עמ' 155 - 157. 
 21. יסודות מיתיים בתימת 'בן סבר ושפיפון בן ליש'", דפים למחקר בספרות, 11 (תשנ"ח), עמ' 209 - 220.
 22. "'פטירת משה רבינו ע"ה': כ"י פרמא 327 ", אסופת קרית ספר, מוסף לכרך סח, ירושלים, בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תשנ"ח, עמ' 157 - 165.
 23. אגדת בן דורדיא: הצהרה מונותיאיסטית כנגד תפיסה מיתית", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי יח (1997), עמ' 7 – 18
 24. "הומור ותפקודיו בגרסאות התימה: 'ר' יהושע בן לוי ומלאך המוות'", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, יט-כ (תשנ"ז-תשנ"ח), עמ' 329 - 344.
 25. 'המטה הפורח – עיון בעיקרון המכונן של הסידרה התימטית", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי יג-יד (תשנ"א – תשנ"ב), עמ' 205–228
 26. 'התנא והמת הנודד – האומנם אגדה לא-יהודית", ביקורת ופרשנות 30 (תשנ"ד), עמ' 41–63.
 27. "הכיסופים לארץ ישראל במדרשי פטירת משה רבינו", עלי שיח 32–32 (1992), עמ' 189–196.

 

ערכים באנציקלופדיה

 1. “Moses”, in Haya Bar-Itzhak (ed.), Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions, vol. 2, Armonk, New York, London:M. E. Sharpe, 2013, pp. 373--376

סקירות ספרים בכתבי עת שיפוטיים:

 1. שרה צפתמן, שבחי רבי שמואל ורבי יהודה חסיד ראשיתה של ספרות השבחים באשכנז (ירושלים: מאגנס תש"פ), ציון פז, ד (תשפ"ב), עמ' 578–588.
 2. דודו רוטמן, דרקונים, שדים ומחוזות קסומים: על המופלא בסיפור העברי בימי הביניים (דביר, הקשרים ואוניברסיטת בן גוריון בנגב , 2016), ציון פג, א (2018), 117–121
 1. עלי יסיף, מאה סיפורים חסר אחד (אוניברסיטת תל אביב 2013), מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, ל (2016), עמ' 231–238 
 2. Dan Ben Amos, Folktales of the Jews, (Consulting editor Dov Noy, Ellen Franke, Series editor, vol. 1: Tales from the Sephardic Dispersion, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2000), Fabula 49, 1/2 (2008), pp. 128–132

 

 

 

הגשות ומענקים של קרנות מחקר תחרותיות, חיצוניות:

 1. 'ספר המעשים' (כ"י אוקספורד, הספרייה הבודליאנית 135, מהדורה ביקורתית, הערות ופרשנות,  קרן האקדמיה הלאומית למדעים, 2009–2012,  עם אלישבע באומגרטן
 2. טיפולוגיה של קבצי סיפור בכתבי יד של אשכנז במאות ה – 13 וה – 14, קרן האקדמיה הלאומית למדעים, 2002–2005, עם אלישבע באומגרטן
 3. "מדרש עשרת הדברות: מהדורה סינופטית, התהוות החיבור לנוסחיו, עיצוב ספרותי", קרן האקדמיה הלאומית למדעים, 2005, בציון ט.מ.
 4. Ashkenaz as Reflected in Medieval Hebrew Stories (a study of a 13th c. ms. from Northern France"), Memorial Foundation for Jewish Culture," 2005\06

 

כינוסים מדעיים (2010—2022)

 1. "אוראליות ואוריינות בסיפורים עממיים מימי הביניים באשכנז: 'מעשה בעשיר שהיה יושב תמיד בין עניים' כמקרה בוחן", הקונגרס העולמי השמונה עשרה למדעי היהדות, 12.8.22
 2. "The Fear of Sin in Medieval Tales from Northern France: Emotional, Cultural and Literary Aspects," a work-shop on: "‘My Heart Stands in Fear of Your Word’: The Historical and Cultural Significance of the Fear of Sin in Jewish Literature", University of Hamburg, 27–30.6. 22  
 3. "ספרות, פולקלור והיסטוריה אנתרופולוגית: היבטים משותפים ונבדלים בחקר סיפורים בהקשריהם ההיסטוריים", יום עיון על אנשים וסיפורים: סיפורים יהודיים בימי הביניים, האוניברסיטה העברית, במסגרת קבוצת המחקר: אל מעבר לאליטה: חיי יומיום יהודיים בימי הביניים", כ"ז באדר ב, 3.4.19
 4. "דימויי משפחה ב'אחד מעשרה': דיאלוג בין-תרבותי בימי הביניים", דיאלוגים, הכנס הבין אוניברסיטאי הכ"ט לחקר הפולקלור, אוניברסיטת בר אילן, 3-4 במאי 2010
 5. "Italy as a Cultural Symbol in Ashkenaz: A Study of a Tale from North France (13th C): 'The Three Decrees'", EAJS, Ravena 2010
 6. "The Crossing of Boundaries and Liminality in the Rabbinic Aggadot on the Death of Moses and on 'Those To Die in the Wilderness': Analogous Aspects", Exodus: Border Crossings in Jewish, Christian and Islamic Texts and Images, Heidelberg 2-4 December 2010, organized by Hoffmann Annette
 7. "Cultural aspects in a Story Collection from the 13th C. in Northern France", an international workshop on: 13th Century France: Continuity and Change, organized by Elisheva Baumgarten and Jehuda Galinsky, sponsored by ISF, February 2011.
 8. "Midreshei Aggadah in Eretz Israel and Their Proliferation", A Work Shop Session, Yad Izhak Ben-Zvi, 5. 6. 2011
 9. "הלגנדה של 'אלקסיס' בפולקלור יהודי:  מודלים של פרישות ב'עבד לשבע שנים', ספר המעשים כ"י אוקספורד, ספריית הבודליאנה or.135", הכנס הבין אוניברסיטאי ה-30 לחקר הפולקלור, אוניברסיטת תל אביב, 30 במאי 2011
 10. "Hibbur Yaffe MeHa'Yeshua: Its Reception in Ashkenaz through Provence: A Study of the 'Glowing Robe' as a test Case", The International Conference for Judaic Studies, The Jewry of Provence, L' Institut Interuniversitaire d'Etudes et de Culture Juives ( IECJ), Aix-Marseille Université, 13—15  February 2012
 11. "The Ethos of Courtly Love and Its Absorption-Rejection in a Thirteenth-Century Hebrew Story Collection from Northern France: A Study of  'The Poor Bachelor and his Rich Maiden Cousin'", The Novel and Theories of Love, The Hebrew University, International Conference, 18—20 June 2012
 12. "היברידיות כעיקרון פואטי בספר המעשים", הקונגרס העולמי למדעי היהדות,  28.7 – 8.1.2013
 13. "Representations of Pleasure in a Medieval Hebrew Story Collection from Northern France," International Medieval Congress,  Leeds 1—4.7 2013
 14. "Sefer ha-Ma'asim and the Medieval Renaissance: The Case of 'R. Meir and Yehuda of Anatot' and its affinities to Marie de France", EAJS, Paris, 20—24. July 2014
 15. "עיון משווה ב'יוחנן והעקרב' לאור The Story of the Grail, מאת קרטייה", NAPH, אוניבריסטת בן גוריון בנגב, 24.6.14
 16. "Moralizing and Entertaining Trends in Sefer ha-Ma'asim", Berechia Hanaqdan and Medieval and Early Modern Fable-lore and Moralizing Literature, a work-shop organized by Tobi Bibring and Revital Refael-Vivante, sponsored by ISF, 16—19. 11, 2015
 17. "R. Berachia's Imprint on Sefer ha-ma'asim: the Case of the Wolf and the Goats (Haberman, #21)," Literature, Science, Medicine and Jewish-Christian Relations: Berechiah b. Natronai ha-Naqdan and the Reception of his Works, a work-shop organized by Tamás Visi, Faculty of Arts, Palacky University, Olomouc, 19—20. 5, 2015
 18. "סיפור 'נבואת העורבים' וזיקותיו ל'שבעת חכמי רומא' ול'משלי סנדבר'", הקונגרס הבין-אוניברסיטאי לחקר הפולקלור, 10-11.5.2015
 19. "פוטנציאלים פרשניים באגדות תלמודיות ומדרשיות לאור מקבילותיהן בימי הביניים", כנס פרדס, המכללה ירושלים, 17-18.2. 2015
 20. "Moralizing and Entertaining Trends in Sefer ha-Ma'asim", Berechia Hanaqdan and Medieval and Early Modern Fable-lore and Moralizing Literature," a work-shop organized by Tobi Bibring and Revital Refael-Vivante, sponsored by ISF, 16—19. 11, 2015
 21. "Jews Reading Arthurian Romances from the Middle Ages: On the Reception of Chrétien de Troyes's Yvain, 'The Knight of the Lion'," AJS Conference, 18—20 2016, San-Diago .
 22. "The Impact of Sefer-Hasidim in Hebrew Tale Collections from the Middle Ages," Sefer Hasidim in Context, 19—20. 3, 2017, National Library and Beith Belgia, Jerusalem, Organized by: Elisheva Baumgarten, Elisabeth Hollender, Ephraim Shoham-Steiner.
 23. "אתנחתא: סיפורים עבריים באשכנז בימי הביניים", הקונגרס הבינלאומי למדעי היהדות, 6—8. 2017
 24. "The 'Journey' Motif in a Medieval Hebrew Version of 'vaticinium,' from The Seven Sages of Rome," Journey Culture: Voyages, Pathways and Everything Between Them – Between East and West From the Middle Ages Onward," 29.10–2.11, Jerusalem, The Institue for Advanced Studies, 2017

 

תלמידי מחקר שסיימו עבודות דוקטור ומוסמך:

ד"ר צחי כהן, "סיפורי 'פסוק לי פסוקך': הקשר, טופוס ומשמעות בסיפורי התלמוד הבבלי", דצמבר 2018 (דיסרטציה)

ד"ר אילה פרידמן, "קשרי זיווג בין דמויות מקראיות בתלמוד ובמדרש המוקדם: אינטרטקסטואליות ותהליכי קריאה", תשע"ח (דיסרטציה)

ד"ר גלית ברין, "היבטים בין-תרבותיים ב'חיבור יפה מהישועה' – סוגה, תמטיקה ומגמות עריכה",  תשע"ז (דיסרטציה)

מירי וייסטרייך, צופן חנה: בין תפילת קבע לתחנונים (ברכות לא), עבודה שוות ערך לתזה, 2015

אילה פרידמן, "הזהיר במצוות ציצית: ערכי נקיות וזוגיות בספר המעשים", עבודה שוות ערך לתזה (2012)

גלית ברין, "היבטים בין תרבותיים בחיבור יפה מהישועה", עבודה שוות ערך לתזה, 2011

ד"ר דניאל ניקריטין, '"תורה מבחוץ": הסיפורים התלמודיים על רבי מאיר כמכונני שיח של גבולות תרבות, בר אילן, תשס"ט (דיסרטציה)

ד"ר יעל אראלי, 'בין "אדם" ל"מקום": חברון כסמל תרבותי במקורות ובסיפורת העברית מימי הביניים ואילך, תשס"ז (דיסרטציה)

ד"ר תמר מאיר, 'סיפורים בהקשרם ברות רבה – פואטיקה של עריכה, תשס"ח (דיסרטציה)

תמר מאיר, 'מעשי חכמים בפרשה ג' ברות רבה", עבודת מוסמך

ד"ר ורד טוהר, 'פנומנולוגיה של תימה בספרות עם ישראל: אברהם בכבשן האש', תשס"ה (דיסרטציה)

נעמה גלז, 'מעשה בוסתנאי', עבודת גמר לתואר מוסמך, תשס"ד.

 

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022