ד"ר איתמר דרורי

דוא"ל
itamar.drori@biu.ac.il
משרד
בניין 410, קומה ג', חדר 306
שעות קבלה
בתיאום מראש
  מחקר

  תחומי התמחות מדעיים

  1. מאז שנת 2003 משמש עוזר מחקר, חוקר וחבר מערכת בפרויקט האנציקלופדיה של הסיפור היהודי: במסגרת זו אני עוסק בכתיבת ערכים, איתור מקורות, פיענוח כתבי-יד ואיתור דפוסים נדירים וכתבים נדירים. הכרך הרביעי של האנציקלופדיה נמצא כעת בהכנה.

  2. חקר ההיסטוריוגרפיה של הספרות העברית החדשה מעסיק אותי מאז כתיבת הדוקטורט על הפרוזה של חיים הזז (תשע"א) ועד היום. במסגרת זו אני מלמד ומפרסם מאמרים.

  3. בשנים תשע"א-תשע"ג סייעתי ביד פרופ' אבידֹב ליפסקר (העורך,המעיר וכותב המבוא) בהתקנה מדעית ובהערות ליומן יצחק למדן, כ"י גנזים  (Ms. Cod 196\13456). העבודה על היומן זכתה במענק מחקר מטעם האקדמיה הלאומית למדעים. המהדורה הביקורתית של היומן התקבלה לפרסום בהוצאת אוני' בר אילן  באוקטובר 2013, והיא כעת בהכנה לדפוס.

  4. חקר הסיפור של יהודי המזרח בלשונות היהודים (עברית, ערבית-יהודית) במאה התשע-עשרה והעשרים – בכלל זה מיפוי הסיפורים מדפוסים ומכתבי יד והתחקות אחר האופנים בהם הם מכוננים תודעה תרבותית.

  קורסים

  1. מבוא לספרות עברית חדשה

  Introduction to Modern Hebrew Literature

  בקורס זה נעקוב אחר צמיחתה והתפתחותה של הספרות העברית החדשה, תוך קריאה במבחר יצירות מרכזיות שלה, מן המאה השמונה-עשרה ועד לשנות הארבעים של המאה העשרים. על מנת להבין את הרקע להופעתה, נתוודע אל ציוני הדרך ההיסטוריים העיקריים אשר עיצבו את התודעה ואת האסתטיקה היהודית המודרנית: הנאורות האירופאית וההשכלה היהודית, אביב העמים ובשורת הלאומיות, המהפכה הקומוניסטית, העלייה החלוצית ותנועות ההגירה. בתוך כך, ניתן את הדעת על המציאות המיוחדת של ריבוי הלשונות בקרב כותבי וקוראי העברית, על ההכרעה לבחור בעברית כלשון כתיבה, אף שלא הייתה לשון מדוברת, ועל התפתחות ה'נוסח' העברי.

   

  2. מסע בלשי בעקבות סיפורים: גלגולי מוטיבים וגרסאות בספרות היהודית (סמינריון והרצאה)

  Detective Journey Following Stories: Evolution of Motifs and Versions in Jewish Literature

  בקורס זה נכיר את מושגי היסוד של מתודת המחקר התימטולוגית של הספרות היהודית, שפותחה על ידי אלשטיין וליפסקר, בצד יסודות בסיסיים של חקר הפולקלור והספרות המשווה. באמצעות כלים אלה נקרא טקסט סיפורי מגוון מתקופות שונות (מהמקרא ועד לספרות החדשה) קריאה דיאכרונית וסינכרונית, נתוודע אל צורות הארגון של סדרות סיפוריות שונות ונערוך היכרות בסיסית עם מפעלי האיסוף הגדולים של מ"י ברדיצ'בסקי, ל' גינצבורג, ח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי ועוד.   

   

  3. קולות 'מזרחיים' בספרות הישראלית במאה העשרים

  'Oriental' Voices in Twentieth-Century Israeli Literature

  בקורס זה נתבונן במקומן של יצירות ספרות מרכזיות בפרוזה ובשירה המייצגות קולות 'מזרחיים', אשר ראו אור במדינת ישראל במאה העשרים. נפתח את הדיון בשאלה התיאורטית 'מהי מזרחיוּת', במובנים סוציולוגיים, תרבותיים ופואטיים. לאחר מכן נקרא יחד קטעים ממבחר יצירות ספרות מן הפרוזה והשירה הישראלית שיש בהן ייצוג בולט של ה'מזרחי', ונשוחח על מקומן ועל מקום כותביהן בתוך החיים הספרותיים בישראל.  

  פרסומים
  1. Books as author

  Drori, I. (2014). Yemenite Redemption and New Hebraism: The Novel 'Yaish' by Hayim Hazaz. Bar-Ilan University Press, 203 pp. (In Hebrew).

   

  Drori, I. (2017). Hazaz: Sippur, Hayim. Ben-Gurion Heritage Institute, Ben Gurion University of the Negev, 274 pp. (In Hebrew).

   

  1. Articles and Chapters in Books

  Drori, I. (2009). The Sabbath-Observing Cow. In Lipsker, A (Eds.). Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur (pp. 251-274). Bar-Ilan University Press (In Hebrew).

   

  Drori, I. (2009). 'Dama ben Netinah'. In Lipsker, A (Eds.). Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur (pp. 183-214). Bar-Ilan University Press (In Hebrew).

   

  Drori, I. (2013). The Beruria Incident. In Lipsker, A (Eds.). Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur (pp. 115-153). Bar Ilan University Press (In Hebrew).

   

  Drori, I. (2014). 'Four Species in Literature'. In Drori, I (Eds.). Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR) (Vol. 9, pp. 561-562). Berlin: Walter de Gruyter.

   

  Drori, I. (2014). 'Fringes in Literature'. In Drori, I (Eds.). Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR) (Vol. 9, pp. 750-752). Berlin: Walter de Gruyter.

   

  Drori, I. (2014). Gehinnom (Gehenna) in Literature. In Drori, I (Eds.). Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR) (Vol. 9, pp. 1078-1080). Berlin: Walter de Gruyter.

   

  Drori, I. (2018). Jewish printing press pioneers in Baghdad. In Drori, I (Eds.). Jewish Cultures in the Map: Interactive Explorations in Time and Space . I-Core Map-Project.

   

  Drori, I. (2018). The Death of Balaam Son of Be'or. In Lipsker, A (Eds.). Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur (pp. 9-34). Bar Ilan University Press (In Hebrew).

   

  1. Articles in Periodicals (refereed articles)

   

  Drori, I. (2014). The Beruriah Incident: Tradition of Exclusion as a Presence of Ethical

  Principles. Pardes, uni. potsdam., 20, pp. 100-116.

   

  Drori, I. (2016). Return of the Author – On 'Bell and Pomegranate' by Hayim Hazaz. Jerusalem Studies in Hebrew Literature, 28, 139-165 (In Hebrew).

   

  Drori, I. (2017). The Power of the Tongue: A Medieval Hebrew Story from Midrashic Literature. Fabula, , 319-334.

   

  Drori, I. (2017). Babel as a Fantasy, as a Neurosis and as a Concreteness: Eli Amir's Mafriah Hayonim. Mikan: Journal for Literary Studies, Ben Gurion University of the Negev Press (In Hebrew).

   

  Drori, I. (2018). The Law, the Miracle, and the Kabbalist: The Discourse on Miracles in the Legends of Rabbi Yosef Ḥayyim of Baghdad. Hebrew Studies, 201-230.

   

  Drori, I. (2018). Elijah's Pocket and Everyday Miracles: On the Miracle Settings in the Work of Rabbi Yosef Hayim of Baghdad. Hador: the Hebrew Annual of America, , 208-217 (In Hebrew).

   

  Drori, I. (2019). Rabbi Israele Costa's 'Miḳweh Yisrael' (1851) – The Beginning of the Adapted Jewish Story for Youth. Jerusalem Studies in Jewish Folklore, 32, 55-88 (In Hebrew).

   

  Drori, I. (2020). Two Days of Miracle of the Jews of Baghdad: The Historical Legend and its Role in Establishing Community Memory. Hador: The Hebrew Annual of America, 10, 184-192 (In Hebrew).

   

  Drori, I. (2020). Encoding and Decoding Secret Signs in the Stories of Rabbi Joseph Hayyim of Baghdad. Journal of Jewish Studies 71, 2 , pp. 345–364.

   

  D.   Reviews of Books in periodicals

  Drori, I. (2018). Song of the Whitewasher: An Anthology of Works on Jewish Wisdom and Modern Hebrew Literary Heritage – Book review. Hebrew Higher Education, 20, pp. 5-8.

   

  Drori, I. (2018). Reading Modern Hebrew Poetry and Prose – Book review. Hebrew Higher Education, 20, pp. 1-5.

   

  Non-Refereed Publications

  Drori, I. (2017). Challenge of the Bitton Committee Recommendations. Bar-Siach, pp. 438-439 (In Hebrew).

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022