Placeholder Image

פרופ' יפה ברלוביץ'

דוא"ל
berblo@hotmail.com
  קורות חיים

  פרופ' יפה ברלוביץ

  הפקולטה למדעי היהדות

  המחלקה לספרות עם ישראל ע"ש יוסף ונחום ברמן

   

  פרופ' מן המניין

   

  ת"ד 16546

  תל אביב, 61164

   

  אי-מייל: berblo@hotmail.com

   

  תולדות חיים

  בית ספר תיכון ע"ש אחד העם, פתח תקוה, 1955-1952

  שרות צבאי, חיל המודיעין, 1957-1955

  סגן עורכת ,שער למתחיל, בהוצאת משרד החינוך, 1963-1961

  עורכת, הנוער בערפל, עיתון סטודנטים בבריטניה הגדולה ואירלנד, בהוצאת השגרירות הישראלית, 

                                                                                                          לונדון 1965-1964

  הוראה, בית ספר תיכון ע"ש מוסינזון, מגדיאל, 1968-1966

  כתיבה, הארץ שלנו, עיתון לנוער, 1969-1965, 1983-1971 

  כתיבה, ידיעות אחרונות לנוער, 1969-1967

  כתיבה, מדור "שיחות עם יעל", לאישה (1976-1969)

  הוראה, בית הספר להסבת אקדמאים להוראה, משרד החינוך (1978-1976)

  ביקורת ספרות, כתבי עת ומוספים ספרותיים, כמו: משא (דבר), דבר הפועלת,                                    

                                               מעריב ספרות וספרים, מאזניים, עיתון 77,      

                                                הארץ תרבות וספרות, הארץ ספרים, ועוד.  

    

                                                                             

   

  מסלול אקדמי:                                                                               

           תואר ראשון                  האוניברסיטה העברית            1963

           תעודת הוראה                האוניברסיטה העברית            1966

           תואר שני                     אוניברסיטת בר אילן              1973

          קדם דוקטורט                אוניברסיטת אינדיאנה

                                            בלומינגטון, אינדיאנה,

                                            ארה"ב                                1975-1974

          תואר שלישי                 אוניברסיטת בר אילן               1979              

   

   

  נושא עבודת המ.א.:  למהותה של ספרות ילדים, 1973

                             המנחה: פרופ' ברוך קורצוויל

   

  נושא עבודת הדוקטורט: ספרות העלייה ראשונה כספרות מתיישבים ראשונים, 1979

                                  המנחה: פרופ' יהודה פרידלנדר

   

  דרגת מרצה: 1985

  דרגת מרצה בכיר: 1992

  דרגת פרופסור-חבר: 1998  

  דרגת פרופסור מן המניין: 2003

   

   

  פרסים:

   

  ציון לשבח עבור סיפור לילדים "חמש בעיניים" (פרס יציב) (יולי 1968)

   

  פרס עיריית תל-אביב לביקורת ע"ש מרדכי ברנשטיין (מאי 1982)

   

  פרס אוניברסיטת תל-אביב ע"ש דב סדן (מרץ 1986)

   

  פרס עיתון הארץ לסיפור הקצר (אפריל 2006)

   

   

  תעודות הוקרה

   

  תעודת הוקרה על תרומה לחברה הישראלית ולתרבותה (חקר ספרות העלייה  הראשונה),

  אגודת "בני ברית" (יוני 1997)

   

  תעודת הוקרה והערכה ציבורית על תרומה לחברה ולחקר תרבותה (חקר ספרות הנשים

  בתקופת היישוב), "יד מאיר וצינה דיזנגוף" (נובמבר, 2009)

   

  אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל, קרן מורשת ע"ש נחמה ומיכל פוחצ'בסקי, תעודת

  הוקרה לשנת 2017 תשע"ז (מרץ, 2017)  

   

   

   

  מלגות:

   

  מענק ההסתדרות ע"ש דויד בן-גוריון למחקר (נובמבר 1981)

   

  מענק הוועדה לקידום המחקר, אוניברסיטת בר-אילן (אפריל 1995)

   

  מענק הקרן על שם ברתה וישראל ניומן, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן

  (יוני 1995).

   

  מענק קרן עמו"ס, לשכת נשיא המדינה ירושלים (אפריל 1996)

   

  מענק קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות תל-אביב (יוני 1996)

   

  מענק הקרן על שם ברתה וישראל ניומן, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן 

  (אוקטובר 1996)

   

  מענק מכון ריבלין, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן (יולי 2000)

   

  מענק מכון ריבלין, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן (יוני 2001)

   

  מענק קרן זרח ברנט להנצחת פועלו היישובי והכלכלי (דצמבר 2001)       

   

  מענק קרן יצחק עקביהו, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן (אוקטובר 2002)

   

  מענק הקתדרה ללימודי תולדות קרן קיימת לישראל ומפעליה, המחלקה לגיאוגרפיה, אוניברסיטת

  בר אילן (מאי 2003). 

   

  מענק קרן יצחק עקביהו, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן (נובמבר 2004).

   

  מענק סגן הנשיא למחקר, אוניברסיטת בר אילן (יוני 2009)

   

  מענק קרן יצחק עקביהו, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן (יולי, 2009)

   

   

   

  תפקידים אקדמאיים ציבוריים:

   

  שופטת בועדות פרסים      

   

         שופטת בחלוקת פרס אקו"ם לספרות, בקטגוריות שונות, לשנת תשנ"ד – מפעל חיים: פנחס שדה,

         ספר השנה: ויקטוריה לסמי מיכאל, ספר ביכורים בעילום שם: אלונה קמחי, מפעל השנה: ספרים

         הארץ בעריכת מיכאל הנדלזלץ (1994).

   

        שופטת (ומחברת חוות דעת השופטים) בהענקת פרס ניומן לספרות יפה לשנת תשנ"ה (יהודית

         הנדל),  אוניברסיטת בר-אילן (1995).

   

        שופטת בחלוקת פרס אקו"ם לספרות, בקטגוריות שונות, לשנת תשנ"ו ("נוצת הזהב").

   

        שופטת (ומחברת חוות דעת השופטים) בהענקת פרס נשיא המדינה לספרות לשנת תשנ"ט (ריבה

         רובין), ירושלים (1999).

   

        שופטת (ומחברת חוות דעת השופטים) בהענקת פרס ברנר לשירה לשנת תש"ס (אדמיאל קוסמן),

        אגודת הסופרים העברים, תל אביב (2000)

   

        שופטת (ומחברת חוות דעת השופטים) בהענקת פרס ורטהיים לשירה על מפעל חיים לשנת תשס"א

        (רמי דיצני), אוניברסיטת בר-אילן (2001)

   

        שופטת בהענקת פרס ניומן לספרות יפה לשנת תשס"א (נתן יונתן), אוניברסיטת בר אילן (2001)

        

        שופטת בהענקת פרס ניומן לספרות יפה לשנת תשס"ב (א"ב יהושע), אוניברסיטת בר-אילן (2002)

        

        שופטת פרס להוצאת ספרי מופת לשנת תשס"ג, משרד החינוך והתרבות, תל אביב (2002)

     

        שופטת הועדה המקצועית בתחומי הספרויות למענקי מחקר לשנת תשס"ד, הקרן הלאומית למדע,            

        ירושלים (2003).

   

        שופטת (ומחברת חוות דעת השופטים) הועדה לקרן ראש הממשלה לפרסי יצירה לסופרים עבריים

        על שם לוי אשכול ז"ל, לשנת תשס"ה, מינהל התרבות, משרד החינוך, תל אביב (נובמבר 2004).        

   

        יו"ר הועדה המקצועית בתחומי הספרויות למענקי מחקר לשנת תשס"ה, הקרן הלאומית למדע,

        ירושלים (יוני 2004).

   

        שופטת (ומחברת חוות דעת השופטים) בתחרות הסיפור הקצר לשנת תשס"ט, תרבות וספרות הארץ

        (אפריל, 2009)

   

        שופטת בחלוקת מלגות לתלמידי תואר שני ושלישי במסגרת התכנית הבינ-תחומית ללימודי מגדר

        אוניברסיטת בר אילן, רמת גן (2009).   

   

        שופטת (ומחברת חוות דעת השופטים) בפרס עיטורי כבוד ע"ש אנדרסן לתרגום לשנת 2010 , מרכז

         לוין קיפניס לספרות ילדים (אוגוסט, 2009)

   

        שופטת בפרס יצחק בן צבי לתולדות ארץ ישראל, ופרס מרדכי איש שלום לספר ביכורים, לשנת 

        תשע"א, יד יצחק בן צבי (מרץ-אפריל 2011).

   

       שופטת, הוועדה המקצועית בתחומי הספרויות למענקי מחקר לשנת תשע"ג, הקרן הלאומית  למדע,

       ירושלים (2012).

   

       שופטת בפרס סמי מיכאל לשנת 2016, פרס ליחידים העושים למען החברה בנושא צמצום פערים

       ומתן שיוויון הזדמנויות, העמותה סמי מיכאל לקידום יצירתו הספרותית, חיפה (יוני 2017).

   

      שופטת בהענקת פרס קרן גולדברג לכתבי יד מצטיינים לשנת תשע"ז- 2017 (הוועדה לפרס ביכורים),    

      הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (דצמבר 2017).  

   

   

   

  חברה בועדות ציבוריות ומקצועיות

   

        חברת מליאת ועדת ספרות, המועצה לאמנות לעם שליד משרד החינוך (מ1995- 2001)

   

        חברת הנהלת המרכז לחקר האישה ביהדות, ע"ש פניה גוטספלד הלר, אוניברסיטת בר-אילן

        (2001-1998) (2007)

   

        חברת המועצה המדעית, מוזיאון העלייה הראשונה, זכרון-יעקב (2001-1999)

   

        חברת הנהלת הקתדרה ליידיש על שם רינה קוסטא, אוניברסיטת בר אילן (2004-2000) (2007).

   

        חברת ועדת הרפרטואר בספרות, סל תרבות ארצי, משרד החינוך (2012-2001).

        

        חברת הנהלת האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטים ולחקר המגדר (2005-2001),

        (2008-2007) (2009 ואילך)

   

        יושבת ראש הועדה הבינ-אוניברסיטאות ללימודי העלייה הראשונה (2005-2002 )

   

        חברת הועדה לבדיקת איכות המוזיאונים להיסטוריה ותולדות היישוב, מינהל התרבות, המחלקה  

        למוזיאונים, משרד החינוך התרבות והספורט (2012-2003 ).

   

        חברה בעמותה ע"ש הצייר והסופר נחום גוטמן, מוזיאון נחום גוטמן לאמנות (מ-2005)

   

        יו"ר בפועל האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר (נובמבר 2008- 2013).

   

       חברת ועדת היגוי ספר ראשון לציון (פברואר 2008).

   

       חברת הוועדה המדעית, מכון פנחס לבון - לחקר תנועת העבודה וההסתדרות (מ-2008 )

   

       חברת ועדת היגוי להצגת תכנית למוזיאון הציונות, ראשון לציון (2009-2008)

       

       יועצת מדעית, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים (מ-2009)

   

      חברה במעגלי חשיבה להקמת מרחב השפה העברית (שם זמני) בבית הספר חביב בראשון לציון,      

      ביוזמתם ובהנהלתם של ד"ר צביה ולדן, ד"ר מרטין וייל (2012)

   

      יועצת מדעית מוזיאון לתולדות ראשון לציון, ראשון לציון (מ-דצמבר 2012).

   

      יו"ר האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר (מ- נובמבר 2013)

   

      חברה מייעצת בעמותת סמי מיכאל לקידום יצירתו הספרותית (2014)

   

      חברה במועצה המייעצת לעניין ניהולו והפעלתו של בית העצמאות (2014)

   

   

   

  השתתפות בסדנאות חוקרים

   

  1. מגדר בחברות של המזרח התיכון, סדנא שבועית, מרץ-יוני, 1996, המחלקה ללימודי המזרח התיכון, והמחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנחה הסדנא: פרופ' בועז שושן.

   

  2. קיבוץ ומגדר, סדנא דו חודשית, 2009-2005, יד טבנקין, מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית, מנחה הסדנא: ד"ר מנחם טופל.  

   

  3. האישה הציונית האידיאלית – מיתוס ומציאות, סמינר חוקרים, נובמבר-מאי 2016-2015, המכון לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, מנחה: ד"ר יעל בן צבי מורד.  

  חברה במערכות כתבי עת

   

  חברה במועצת המערכת של כתב העת בקורת ופרשנות, כתב עת לחקר ספרות ישראל, הוצאת אוניברסיטת בר אילן (2000-1995).   

   

  חברה במועצת המערכת של כתב העת: מסכת, כתב עת בינ-תחומי, עורכת: רבקה דביר-גולדברג,  

  בהוצאת מתן מכון תורני לנשים, ירושלים (2015-2005).

   

                 Editorial Board Member:  Hebrew Studies, A Journal devoted to Hebrew   Language and Literature, editor: Marvin A.Sweeney, Associate Editor: Yael    

     Feldman, University of Wisconsin Madison (since winter 2006).

   

  חברה במערכת הכרך עיונים בתקומת ישראל, מגדר בישראל, מחקרים חדשים על מגדר ביישוב ובמדינה, עורכים: מרגלית שילה, גדעון כץ, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, קריית שדה בוקר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 2011.  

   

  חברה במערכת כתב העת מסכת, נשים בעולם היהודי, כתב עת למחקר ולהגות, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן, עורך ראשי: פרופ' יהודה פרידלנדר, עורכת: ד"ר רבקה גולדברג (דביר)

  (מ-2016 ואילך) 

   

   

   

  עורכת  ראשית  

   

  ח"מ – חקר מגדר – בארץ, רבעון האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר

  (2004-2001).

   

  אתר האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר www.gendersite.org.il

  מ-2009 ואילך

   

  מידעון דו-שבועי, האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר (גל' 1, נובמבר 2017)

   

   

  ארגון כנסים

   

  מלחמה ושלום, פרספקטיבות פמיניסטיות, כנס בינלאומי, הכנס השנתי העשירי של הפורום ללימודי נשים בשיתוף עם האגודה ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, ינואר 2002 (חברת ועדת היגוי).

   

  פדגוגיות ואפיסטמולוגיות פמיניסטיות, הכנס הרביעי של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר, אוניברסיטת בר אילן, 2003 (יו"ר ועדת היגוי).

   

  חגיגת ספרים, דיון ותצוגת ספרי העיון החדשים בנושאי נשים ומגדר שראו אור ב-2003.  האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר, בשיתוף החטיבה לשיוויון בין המינים, המכללה האקדמית סמינר הקיבוצים, סמינר הקיבוצים, תל אביב, יוני 2003 (מארגנת ומנחה). 

    

  חגיגת ספרים, דיון ותצוגת ספרי העיון החדשים בנושאי נשים ומגדר שראו אור ב- 2004. האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר, בשיתוף המכללה האקדמית למינהל, המכללה האקדמית ראשון לציון, יוני 2004 (מארגנת ומנחה).

   

  העלייה הראשונה כמכוננת תרבות, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן, אפריל 2005 (יו"ר ועדת היגוי).

   

  המשק הנשי: יצירה, עבודה, התנדבות ועבדות, הכנס השישי של האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר, והמכללה האקדמית למינהל, ראשון לציון, 2005 (חברת ועדת היגוי).

   

  חגיגת ספרים, דיון ותצוגת ספרי העיון החדשים בנושאי נשים ומגדר שראו אור ב-2008. האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים, בשיתוף התכנית הבינתחומית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת בר אילן, יוני 2008. (מארגנת ומנחה). 

   

  הטרדה מינית גם באקדמיה,  התכנית הבינ-תחומית ללימודי מגדר והכנס השמיני של האגודה ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר, אוניברסיטת בר אילן, דצמבר 2008 (יו"ר ועדת היגוי).

   

  העלייה הראשונה קריאה מחודשת, יום עיון במלאת 130 שנה לעלייה הראשונה, יד יצחק בן צבי ומוזיאון ראשון לציון, ראשון לציון, אוקטובר 2012 (מארגנת וחברת ועדת היגוי).

   

  חגיגת ספרים (דיון ותצוגת ספרי העיון החדשים בנושאי נשים ומגדר שראו אור ב-2013): האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר, בשיתוף הפורום ללימודי נשים ופמיניזם, המכללה האקדמית סמינר הקיבוצים, סמינר הקיבוצים, תל אביב, נובמבר 2013 (מארגנת וחברת ועדת היגוי). 

    

  חגיגת ספרים, דיון ותצוגת ספרי העיון החדשים בנושאי נשים ומגדר שראו אור ב-2014.  האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים, בשיתוף הפורום הפמיניסטי, המכללה האקדמית ספיר, כנס שדרות,  שדרות, נובמבר 2014. (מארגנת וחברת ועדת היגוי). 

   

  חגיגת ספרים, דיון ותצוגת ספרי העיון החדשים בנושאי נשים ומגדר שראו אור ב-2015, האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים, במסגרת הכנס השנתי הראשון של תכניות המגדר, אוניברסיטת בר אילן, פברואר 2016 (מארגנת וחברת ועדת היגוי).

   

  חגיגת ספרים, דיון ותצוגת ספרי העיון החדשים בנושאי נשים ומגדר שראו אור ב-2016, האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים, במסגרת הכנס השנתי של תכניות המגדר בישראל, אוניברסיטת

  תל אביב, מרץ 2017 (מארגנת וחברת ועדת היגוי).

   

  חגיגת ספרים, דיון ותצוגת ספרי העיון החדשים בנושאי נשים ומגדר שראו אור ב-2017, וציון 20 שנה להקמת האגודה. האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים, במסגרת הכנס השנתי של תכניות המגדר בישראל, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פברואר 2018 (מארגנת וחברת ועדת היגוי).

   

   

  תחומי התמחות מדעיים:

   

        *  ספרויות מתיישבים ראשונים: ספרות העלייה הראשונה, Literature American Colonial

   

        *  ספרות נשים יהודית (המאה ה-19) וספרות נשים ארץ-ישראלית (תקופת היישוב)

   

       *  ספרות המהגרים היהודים בארצות-הברית עד מלחמת העולם השנייה

   

       *  מקומיות, הגירה ורב תרבותיות בספרות הארץ-ישראלית והישראלית: ספרות "דור בארץ",

      

   * ספרות "הממשות הכפולה".

   

       *  ספרות ילדים - פואטיקה ותקשורת

   

  *  ספרות מסע מהי; מאה עשרים שנות מסע ישראלי  (2002-1882). 

     

       *   המושבה העברית – ראשיתה של תרבות ארץ ישראלית.

   

  מחקר

  פרופ' מן המניין
  יו"ר האגודה הישראלית
  ללימודים פמיניסטים וחקר המגדר
  עורכת אתר האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר www.gendersite.org.il
   

  » תחומי מחקר
  * ספרויות מתיישבים ראשונים: ספרות העלייה הראשונה, Literature American Colonial
  * ספרות העלייה הראשונה/ Literature  Americam Colonial    
  * ספרות נשים בתקופת היישוב (1948-1882)
  * ספרויות המהגרים היהודים בארצות-הברית
  * מקומיות, הגירה ורב תרבותיות בספרות הארץ-ישראלית והישראלית: ספרות "דור בארץ"/ ספרות "הממשות הכפולה"
  * ספרות ילדים - פואטיקה ותקשורת
  * מאה שנות ספרות מסע בארץ ישראל (סוף המאה ה-19/המאה ה-20).                                                    * המושבה העברית – ראשיתה של תרבות ארץ ישראלית.

  פרסומים

  ספרים (מחבר)                                                                                                                 

   

  1.  הטקסט המוסף, להתקבלותה של רצנזיה, הוצאת אור-עם, 1992, 208 עמ'.

   

  2.  להמציא ארץ להמציא עם - תשתיות ספרות ותרבות ביצירה של העלייה הראשונה, הוצאת  

  הקיבוץ המאוחד, תל-אביב 1996, 292 עמ'

   

   

  ספרים (עורך)                                                                                                                  

   

  1. סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה, אספה וערכה + אחרית דבר: "הסופרות בנות העלייה הראשונה" (עמ' 195-187), משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 196,1984  עמ'.

   

  2. מבחר סיפורים - אהרון מגד, ערכה + קוים ביוגרפיים + מבוא והערות: "הסיפור הקצר של אהרון מגד בזיקתו לרומאן" (עמ' 33-9), זמורה ביתן, 1989, 167 עמ'.

   

  3. אעברה נא בארץ - מסעות בארץ-ישראל של העלייה הראשונה, אספה וערכה + אחרית-דבר: "סיפורי מסעות בעלייה הראשונה, היווצרותו של ז'אנר ארץ-ישראלי" (עמ' 371-343), משרד הבטחון - ההוצאה לאור, 1992, 391 עמ'.

   

  4. שאני אדמה ואדם, סיפורי נשים עד קום המדינה, ערכה + מבוא + אחרית דבר: א. "הקדמה" 

  (עמ' 13-9), ב. "סיפורת מ'יבשת אבודה'" (עמ' 360-319), הספרייה החדשה הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, 2003, 361 עמ'.

   

  5. ללמוד פמיניזם: מקראה, מאמרים ומסמכי יסוד במחשבה פמיניסטית, עורכות: ד' באום, ד' אמיר, ר' ברייר-גארב, י' ברלוביץ ("איליין שוואלטר: ביקורת פמיניסטית בשממה", תרגום: מריאנה בר ויפה ברלוביץ [עמ' 275-244], הקדמה יפה ברלוביץ, [עמ' 245-244]), ד' גריינמן, ש' הלוי, ד' חרובי, ס' פוגל-ביז'אוי, האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, תל אביב, 2006, 480 עמ'.

   

  6. לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה, עיון בין תקופות, יפה ברלוביץ, עורכת + הקדמה "העלייה הראשונה כמכוננת תרבות" (עמ' 14-9), + "המושבה העברית: ראשיתה של תרבות ארץ ישראלית"

  (עמ' 109-70), יוסף לנג, עורך משנה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2010, 287 עמ'.

   

  7. ציפור פצועה, דורה בדר: יומן 1937-1933, יפה ברלוביץ עורכת + מדריך קריאה + אחרית דבר:

  א. "דורה בדר: פרקי חיים, פרקי קיבוץ" (עמ' 420-384), ב. ציפור פצועה: דורה בדר בראי יומנה"

  (עמ' 448-421), הוצאת הקיבוץ המאוחד, סדרת מגדרים, תל אביב, 2011, 448 עמ'.  

   

   

  פרקים בספרים                                                                                                                 

   

  1. "ספרות העלייה הראשונה - סקירה והערכה מחודשת", בתוך: ספר העלייה הראשונה (עורך: מרדכי  אליאב), הוצאת יד בן-צבי, ירושלים 1982, עמ' 477-464.

   

  2.  "Literature by Women of the First Aliya: Aspirations for Women's  Renaissance in Eretz-Israel", Pioneers and Homemakers, Women in Pre- State Israel Society, ed.:    Deborah S. Bernstein ,State University of  New York Press,  N.Y., 1992, pp.49-73.   

  3. "קול המלנכוליה כקול המחאה - נ' פוחצ'בסקי מהמספרות הראשונות בארץ ישראל", אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות (עורכת, י' עצמון), בהוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים 1995, עמ' 336-325.

   

   

  4. "רחל מורפורגו: התשוקה אל המוות התשוקה אל השיר, לטיבה של המשוררת העברית המודרנית הראשונה",  סדן, מחקרים בספרות עברית (עורכת, זיוה שמיר), אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ז, כרך ב', עמ' 40-11.

   

  5. "מאיר וילקנסקי", העלייה השנייה (עורך, ז' צחור), הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, 1997, כרך ג' אישים, עמ' 159-154

   

  6. "'פה ושם בארץ ישראל בסתיו 1982': מסע ופואטיקה", ספר עמוס עוז (עורכים, אהרון קומם ויצחק בן מרדכי), הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 2000, עמ' 92-71.

   

  7.  "No Home at Home: Women's Fiction vs. Zionist Practice", Discourse on Gender/ Gendered Discourse in the Middle East (ed.,Boaz Shoshan) Praeger, Westport,        Connecticut, London, 2000, pp.95-115, 159-161.                                                          

   

        

  8. "לטיבו של הנראטיב הציוני הנשי, התחלת מאה/סוף מאה (הקול הביקורתי החתרני), בין ספרות לחברה, עיונים בתרבות העברית החדשה, מאמרים מוגשים לגרשון שקד (עריכה, י' בראל, י' שוורץ, ת"ס הס), הוצאת הקיבוץ המאוחד/כתר הוצאה לאור, תל אביב, 2000, עמ' 439-421.

   

   

  9. "סיפורת הנשים בתקופת היישוב: ריאורגניזציה של תרבות מודרת", הרימי בכוח קולך, על קולות נשיים ופרשנות פמיניסטית בלימודי היהדות (עריכה, רינה לוין מלמד), מכון שכטר ללימודי היהדות, למשכל הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות, ספרי חמד, תל אביב, 2001, עמ' 121-97.

   

   

  10. "מורשת הנסיך הקטן", "הנסיך הקטן, צוואה על קו הקץ", בעקבות הנסיך הקטן, פרקי עיון ומחקר (עורכות, מירי ברוך, עפרה גלברט-אבני), הוצאת מערכות חינוך לוינסקי בע"מ, תל אביב, 2001, עמ' 57-49, 68-61.

  11. "'מעולם דמויות מקדם' לאנדה עמיר פינקרפלד: הצעה לנראטיב מקראי נשי", העבריות החדשות, נשים ביישוב ובציונות בראי המגדר (עריכה, מ' שילה, ר' קרק, ג' חזן רוקם), הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים, 2001, עמ' 382-368.

   

  12. "לקרוא את ירושלים כטקסט נשי", אישה בירושלים, מגדר חברת ודת (עריכה, טובה כהן, יהושע שוורץ), מרכז אינגבורג רנרט ללימודי ירושלים, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 2002, עמ' 191-158.

   

  13. "'שיחות ושמועות מיני קדם': פואטיקה ומתודה בתורת העיבוד של זאב יעבץ", סיפור עוקב סיפור, אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, חלק א': מתודה (עורכים, י' אלשטיין, א ליפסקר, ר' קושלבסקי), הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשס"ה (2005), עמ' 244-203.

   

   

  14. "שבע שנים טובות", סיפור עוקב סיפור, אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, חלק ב': ערכים  (עורכים, י' אלשטיין, א' ליפסקר, ר' קושלבסקי), הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשס"ה (2005) עמ' 321-307.

   

   

  15. "המפגש הבינ-עדתי – מזרח בעיני אשכנז", יוצאי תימן בארץ ישראל, אסופת מאמרים, עורכת: בת ציון עראקי קלורמן, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה ויד בן צבי, ירושלים 2006, עמ' 446-407

   

   

   

  16. "Anda Amir's Me-Olam, Demuyot mi-Kedem: A Proposal for a Modern Feminine Bible", Jewish Women in Pre-State Israel, Life History, Politics and Culture, R.Kark, M.Shilo and G. Hasan-Rokem (eds.), Hanover and London, 2008,

  pp. 257-267.

   

   

  17.  "אחרית דבר: שושנה שרירא והזמן התל אביבי", ש' שרירא, אלמני הקש הצהובים, מהדורה שנייה, ירושלים, 2009, עמ' 287-283.

   

   

  18. "בית משפט של אישה אחת, סיפורה של נחמה פוחצ'בסקי כהיסטוריה מקומית של נשים (ראשון לציון, 1934-1889)", חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה, נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט, עורכים: א' כתבן, מ' שילה, ר' הלפרין-קדרי, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 2011,

  עמ' 371-325.  

   

   

  19. "נשים כותבות קיבוץ: קווים להתפתחותה של ספרות הנשים בתנועה הקיבוצית בתקופת היישוב", בין הפרטי לציבורי, נשים בקיבוץ ובמושב, עורכות: ס' פוגל-ביזאוי, רחל שרעבי, הוצאת יד טבנקין, הוצאת מאגנס, ירושלים, 2013, עמ' 129-84.

   

  20. "איפה הן היו בבוקר לח בשנת תרל"ח: תמונה קבוצתית עם חנה פרומה סלומון, או לטיבה של אישה מחכה", בית סלומון, שלושה דורות של מחדשי היישוב, בעריכת ישראל ברטל, שמעון שמיר, ירושלים 2014, עמ' 176-132.

   

   

  21. Yaffah Berlovitz, "No Home at Home: Women's Fiction vs. Zionist Practice" (Chapter Nine), Israeli Feminist Scholarship, Gender, Zionism and Difference,

  ed. Esther Fuchs, University of Texas Press ,Austin TX, 2014

   

   

  22. . "'כל כוונתי היא לכתוב לפי יכולתי ולפי כוחי': עיון ביצירתה הספרותית המוקדמת של שרה לוי-תנאי (1934-1929)". שרה לוי-תנאי, חיים של יצירה (עורכות: הניה רוטנברג, דינה רוגינסקי), הוצאת רסלינג, תל אביב, 2015, עמ' 88-59.

   

   

  23. "מקומה של ספרות הילדים ביצירתו של סמי מיכאל - שיח פואטי", נסיך ומהפכן, עיונים בפרוזה של סמי מיכאל, עורך: יגאל שוורץ, הוצאת גמא, תל אביב, 2016, עמ' 74-32.  

  24. Women Writing Kibbutz: The Development of a Women's Literature in the Kibbutz Movement in the Pre-State Period, Dynamics of Gender Borders, Women in Israel's Cooperative Settlements, Edited by: Sylvie Fofiel-Bijaoui and Rachel Sharaby, De Gruyter Oldenbourg, Magnes, Berlin/Boston, Jerusalem, pp. 62-102.

   

   

   

   

  מאמרים בכתבי עת                                                                                                           

   

  1.  "משחק-הפורים (הפוריםשפיל) כגורם מעצב בארבעה מחזות בני זמננו", במה (עורך, י' גור), מס. 61-62, אביב-קיץ 1974, עמ' 102-81.

   

  2.  "הסדר השלישי - תור ישראל בארצו: יצירתו הספרותית של זאב יעבץ בראי השקפתו ההיסטורית", קתדרה (עורכים, י' שביט, י' צפריר, י' ברטל), יולי 1981, עמ' 182-165.

   

  3.  "דמות התימני בספרות העליות הראשונות על רקע המפגש הבינ-עדתי", פעמים (עורך, י' בצלאל), 1982, מס. 10, עמ' 108-76.

   

  4.  "מודל היהודי-החדש ספרות העלייה הראשונה (הצעה לאנתרופולוגיה ציונית)" (עורכים, מ' ידעיה,

  ה' ברזל), עלי שיח, מס. 17-18, 1983, עמ' 70-54.

   

  5.  "ספרות נשים בנות העלייה הראשונה", פרוזה (עורכים, י' קריים, י' הר), גל' 6, יולי 1983,

  עמ' 33-31.

   

  6.  "האישה בספרות-הנשים של העלייה הראשונה", קתדרה (עורכים, א' אופנהיימר, י' ברטל, י' קניאל), חוב' 54, דצמבר 1989, עמ' 124-107.

   

  7. "Votes for Women, (Hannah Trager),  A Forward”, Journal of Women's History,

  Special Issue, ed.: C.Farnham, J.Hoff-Wilson, Indiana University, Bloomington, Indiana, Spring 1990, vol.2, no.1, pp. 196-199.

   

  8. "הטקסט הדומיננטי והטקסט המוצנע - עיון ביצירתה של נחמה פוחצ'בסקי", עלי שיח (עורכים,

   י' יצחקי, ל' שניר), קיץ 1990 , חוברת 28-27, עמ' 113-105.

   

  9. "ספרות כיוצרת תרבות - עיון בכתבי העלייה הראשונה", דפים למחקר בספרות (עורכים, ש' יניב,

  צ' כגן, ש' לוריא, ג' צורן), חוב' 7, אוניברסיטת חיפה, 1991, עמ' 162-143.

   

  10. "נס, גאולה ואליהו הנביא: טרנספורמציה ארץ ישראלית - עיון תימאטולוגי ב"לחם ומים" ליהושע ברזילי-איזנשטדט וב'זיבען גוטא יאר' לי"ל פרץ, בקורת ופרשנות (עורך, י' אלשטיין), רמת-גן, 1994, עמ' 120-99.

   

  11. "טיב המהפך האידיאולוגי והפואטי בדמות היהודי התימני בסיפור 'לחם ומים' ליהושע ברזילי-איזנשטדט – עיון בינ-טקסטואלי", תימא, כתב עת לחקר יהדות תימן ותרבותה (עורך, יוסף טובי), נתניה תשנ"ד, עמ' 199-186. 

   

  12.  "משה סמילנסקי – הסיפור הפטרוני", עיונים בתקומת ישראל, מאסף לחקר הציונות, היישוב ומדינת ישראל (עורך, פנחס גנוסר), המרכז למורשת בן גוריון, קריית שדה-בוקר, כרך 4, תשנ"ד, עמ' 421-400.

   

  13.  "ראשיתה של הספרות בארץ ישראל וזיקותיה לשירת ספרד: הצעה למודל תרבות יהודי-ערבי", בקורת ופרשנות (עורכים, אפרים חזן, שמואל רפאל), חוב' 32, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תשנ"ח, עמ' 110-95.

   

  14.  "בחיפוש אחר דיוקן ה'ארץ ישראלית' בספרות הנשים בתקופת היישוב", ביקורת ופרשנות, קובץ מיוחד, האישה הישראלית: שורשים, מציאות ודימויים (עורכת, טובה כהן), חוב' 34, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, תש"ס, 2000, עמ' 113-91.

   

   

  15. "לונדון, ירושלים, פתח תקוה: ראשי פרקים בכתיבתה ובהתקבלותה של חנה ברנט-טרגר", מסכת, חוב' ו, חורף תשס"ז, 2007, עמ' 118-87.

   

  16. "משוררת בין השורות: קריאה ב'תשורת דודאים', שיר התכתבות של רחל מורפורגו", עיתון 77, מי מפחד מוירג'יניות, נשים כותבות נשיות, גל' 342-341, ספט'-אוק' 2009, עמ' 145-142.

   

   

  17. "מאפו ויעבץ בארץ ישראל: לזיהוייה של עמימות פואטית", בקורת ופרשנות (ת' וולף-מונזון, עורכת), גל' ליובלו של פרופ' י' פרידלנדר, חוב' 43, רמת גן, תש"ע, עמ' 62-29.

   

   

  18. "על צומתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1918-1878): עיון בכתביהן של ראשונות",

  עיונים בתקומת ישראל מגדר בישראל, מחקרים על מגדר ביישוב ובמדינה, כרך א, עורכים: מרגלית שילה, גדעון כ"ץ, שדה  בוקר, 2011, עמ' 408-369.

   

  19. "בחיפוש אחר העצמי הילידי: מפתח לעיון ביצירתה של שולמית הראבן", עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, כרך 21, שדה בוקר, תשע"ב (2011), עמ' 114-80.

   

  20. "משירת חיבת ציון לשירת מולדת: הזמר בעלייה הראשונה כמסד לזמר הישראלי", בקורת ופרשנות (ת' וולף-מונזון, עורכת), הזמר העברי, פואטיקה מוסיקה היסטוריה תרבות, חוברת 44, תשע"ב (2012), עמ' 59-13.

   

  21. "ספרות העלייה הראשונה כספרות מתיישבים ראשונים: הצעה לתיקון היסטוריוגרפי", קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה, חוב' 150, ירושלים, טבת תשע"ד (דצמבר 2013), עמ' 120-87.

   

  22. "שרה לוי תנאי: מסיפור למחול, ראשי פרקים של התחלה (1927-1947)", תהודה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, בטאון שנתי, גל' 31, תשע"ה/ו, עמ' 191-179.

   

   

  ביקורת ספרים – כתבי עת

   

  1.  "האוטופיה הציונית: התחלת מאה/סוף מאה" (על המחר של האתמול מאת רחל אלבוים-דרור), עיונים בתקומת ישראל, מאסף לחקר הציונות, היישוב ומדינת ישראל (עורך, פנחס גנוסר), המרכז למורשת בן גוריון, קרית שדה-בוקר,  כרך 7, תשנ"ז, עמ' 618-601.

  2.  "להיות אישה ביישוב הישן: פרוטרט היסטורי אנתרופולוגי" (על נסיכה או שבוייה מאת מרגלית שילה), זמנים רבעון להיסטוריה (עורכת, נעמה שפי), חורף 2003-2002, גל' 81, בית הספר להיסטוריה אוניברסיטת תל אביב, כנרת זמורה ביתן דביר, מוציאים לאור בע"מ, תל אביב, עמ' 105-99.

   

  3. "המעמד הרביעי: כמה הערות בעקבות ספרה של סילביה פוגל-ביזאוי, דמוקרטיה ופמיניזם, מגדר אזרחות וזכויות אדם," מגדר, כתב עת אקדמי רב תחומי למגדר ופמיניזם, גל' 1, נובמבר 2012, האגודה הסוציולוגית הישראלית, האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר (מקוון).

   

   

   

  ערכים אנציקלופדיים

   

  1.

  “Hebrew Literary Criticism”, Encyclopedia Judaica, Editor in chief: Fred Skolnik, Keter Publishing House (Beit Ha’Hotza’a Ha’Yerushalmi), Jerusalem, 14pp   

                                                                                                     

  2.  “Sami Michael (1926 -)”, Encyclopedia Judaica, Editor in cheif: Fred Skolnik,  

  Keter Publishing House (Beit Ha’Hotza’a Ha’Yerushalmi), Jerusalem, 9pp.

   

   

  3.“Women Writers in the Yishuv (1882-1948)”, Encyclopdia Judaica,                                                               Editor in Cheif: Fred Skolnik, Keter Publishing House (Beit                                                                                                                                              Ha’Hotza’a Yerushalmi), Jerusalem, 18pp                                                                      

   

  4.                               “Women’s Prose Writing in the Yishuv (1882-1948)”, Jewish Women

  A Comprehensive Historical Encyclopedia, Editors: Paula E. Hyman, Dalia Ofer,                             Associate Editor: Alice Shalvi, Shalvi Publishing Ltd., Jerusalem, 2006                     

  5.

  "Hannah Barnett Trager (1870-1943)”, Jewish Women, A     Comprehensive Historical Encyclopedia, Editors: Paula E. Hyman, Dalia Ofer; Associate Editor:     

  Alice Shalvi, Shalvi Publishing Ltd., Jerusalem, 2006                            

  6.                                    

  Hemdah Ben Yehuda (1873-1951)”, Jewish Women, A Comprehensive              Historical Encyclopedia,  Editors: Paula E. Hyman, Dalia Ofer; Associate Editor: Alice Shalvi, Shalvi Publishing Ltd., Jerusalem, 2006                                                     

   

   

   

  7.                                                                                                                                                         

  Hannah Helena Thon (1886-1952)”,  Jewish Women, A Comprehensive

  Historical Encyclopedia, Editors: Paula E. Hyman, Dalia Ofer; Associate Editor:

  Alice Shalvi, Shalvi Publishing Ltd, Jerusalem, 2006

                                                                                                                             

  8.

   “Elisheva Bichovsky (1888-1949)”, Jewish Women, A Comprehensive                    

  Historical Encyclopedia, Editors: Paula E. Hyman, Dalia Ofer; Associate Editor:

  Alice Shalvi, Shalvi Publishing Ltd., Jerusalem, 2006.

   

   

  9.    “"Yehudith Hendel (1925-   )”, Jewish Women, A Comprehensive Historical  Encyclopedia, Editors: Paula E. Hyman, Dalia Ofer; Associate Editor: Alice Shalvi, Shalvi Publishing Ltd., Jerusalem, 2006.

                                                                                           

                                                     

  10.       “Bracha Habas (1900-1968)”, Jewish Women, A Comprehensive Historical Encyclopedia, Editors: Paula E.Hyman, Dalia Ofer, Associate Editor: Alica Shalvi, Shalvi Publishing Ltd. Jerusalem, 2006.

   

  11. "אנדה עמיר-פינקרפלד", לקסיקון סופרי ישראל, עורך: זיסי סתוי, מרכז הקשרים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. 

   

  12. "שושנה שרירא-כהן", לקסיקון סופרי ישראל, כנ"ל.

   

   

   

   

  מאמרים בכתבי עת                                                    

  ספרות, היסטוריה, חברה, תקשורת                        

     

  1. "חנה טרגר - מספרת נשכחת של העליה הראשונה", עיתון 77, גל' 25, יוני 1981, עמ' 45, 32-33.

   

   2. "הדטרמיניזם בעיצוב דמותו של בן-הדור-השני ביצירתו של אהרון מגד", עיתון 77, גל' 28, אוג' 1981, עמ' 38-39.

   

  3. "לשירת העבודה של נח שפירא (ברנ"ש)", עיתון 77, גל' 32-33 מרץ-מאי, 1982, עמ' 54-57.

   

  4. "יער הלבנון בא לירושלים - עיון בסיפוריו של יהושע ברזילי-איזנשטדט", עיתון 77, גל' 44-45, אוג'-ספט' 1983, עמ' 48-49.

   

  5. "ענף צעיר בגזע עתיק יומין - עיון ב'ספרות העבודה' על-פי ברל כצנלסון", עיתון 77, גל' 52-53, אפר'-מאי 1984, עמ' 39, 21-23.

   

  6. "שירת העבודה כשיר-עם (1882-1948)", עיתון 77, גל' 63, אפר' 1985, עמ' 24-25 ,28.

   

  7. "אוכלי עמי איכלו לחם - עיון ביצירתו של נח שפירא", עיתון 77, גל' 69, אוק' 1985, עמ' 34-36.

   

  8. "'שלוש ארבע ולעבודה': לגלגוליו של נושא 'העבודה' בשירת המדינה", עיתון 77, נוב' 1990, גל' 130, עמ' 35-32.

   

  9. "תחילת התרבות הילידית - ראשיתה של הספרות הארץ-ישראלית בזיקותיה לשירת ספרד: הצעה למודל יהודי-ערבי", עיתון 77, גל' 143-142, נוב-דצמ 1991, עמ' 25-22.

   

  10. "הנרי רות: הקסם של 'ואולי שינה'", מאזנים, ספטמבר 1990, כרך ס"ה, גל' 1, עמ' 19-12.

  11. "קפצנו אל הים בעיניים עצומות, עיון בעמדותיה של הספרות העברית לגבי השאלה הערבית",

  עיתון 77, יוני 1992,  גל' 149, עמ' 20-18.

   

  12. "אפוקליפסה קיבוצית – עיון בינז'אנרי (על הרומן הסידרתי 'אגדות המקום' לצבי לוז", מאזניים, ינואר-פברואר, 1992, כרך ס"ו, גל' 3, עמ' 58-54.

   

  13. "האמנם פמיניזציה של הספרות הישראלית? הערות לתופעה הגואה של סיפורת נשים עכשווית", מאזניים, אוגוסט 1992, כרך ס"ו, גל' 9, עמ' 48-45.

   

  14. "'הנסיך הקטן' - צוואה על קו הקץ", מאזניים, ינואר 1993, כרך ס"ז, גל' 3, עמ' 45-42.

   

  15.  “Between the Woman's Section and the Holy Ark”, The Donkey, Literary     Magazine P.E.N Nepal (Ed. Greta Rana), Kathmandu, December 1993, vol.1,   

   no.2, pp.1-7.  

   

  16. "'בני ערב' של משה סמילנסקי - נסיון לפואטיקה עברית מקומית", דברי הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, ירושלים תשנ"ד, כרך ג', עמ' 150-144 .

   

   

  17. "חליפתה ראש תחת ראש, נתון תיתן, על רחוב החול לש' שפרה", אפיריון, 1994, גל' 34,

  עמ' 34-32

   

  18. "אישה, מקום, מיתוס - לטיב המיפתוח ב'רחוב החול' לש' שפרה", עיתון 77, יולי-אוגוסט 1994, גל' 176-175, עמ' 12-10, 43.

   

   

  19. "ירמיהו בזמן אמת (על זמן אמת ליחיאל חזק)", מאזניים, פבר' 1995, כרך ס"ט, גל' 5,

  עמ' 54-53.

   

  20. "השירה כמוזיאון ללא קהל, על שירתה של ריבה רובין משוררת מקומית הכותבת אנגלית", אפיריון 1997, גל' 47, עמ' 31-29.

   

  " Locality and Language, The Poetry of Riva Rubin, An Israeli Poet Writing in       .21       

    English”, P.E.N International (Ed. Peter Day), London, 1997, vol.47, no.1, pp.34-37.

   

  22. "'שמש הספרות העברית' על שולחן הדיונים הוירטואלי (מסות על 'לשמש' כליל סונטות לשאול טשרניחובסקי)", עיתון 77, גל' 217, מרץ 1998, עמ' 21-20.

   

  23. "ממשות כפולה: רוויזיה לפואטיקה דחוייה", עיתון 77, חוברת המוקדשת לנושא "הממשות הכפולה", שנה כ"ג, גל' 238, דצמבר 1999, עמ' 17-13.

   

        24. "הנסיך הקטן/טייס מלחמה: עיון משווה, או אגדת ילדים כתופעה תרבותית", גג, כתב עת לספרות,

  חורף 2001, גל' 5, איגוד כללי של סופרים בישראל, תל אביב, עמ' 63-53.

   

        25. "את סיפורת הנשים מחקו והשכיחו מההיסטוריה של הספרות הישראלית", עיתון 77, ספטמבר

        2003, שנה כ"ז, גל' 283, עמ' 29-24.

   

  26. "הדיוקן הכפול: שושנה שבבו/גברת כרסנתי", עורכות: קציעה עלון, דליה מרקוביץ, הכיוון מזרח, מס' 11, כתב עת לתרבות וספרות, תל אביב, 2006, עמ' 30-24. 

   

   

  27. "ברנר ועין גנים, על מקום ויצירה", עיתון 77, יולי אוגוסט 2006, שנה ל', גל' 313-312,

  עמ' 21-18.

   

  28.

   “Begenungen ‘Anderer’ Art: Europaische und Orientalisch Frauen im Spiegel der Eretz-Israelischen Literature”, Judischer Almanach, des Leo Baeck Instituts, Fraueun, Herausgegeben von: Gisela Dachs, Frankfurt am Main, 2006, pp. 104-109 (G).

   

  29. "שושנה שבבו חוזרת לזכרון יעקב", סיפורה של המושבה זכרון יעקב, אסופת רשימות ומאמרים (עורכת, אורה רוזנפלד), זכרון יעקב, 2007, 27-19.

   

  30. "בין תימניות לישראליות: שלושה דורות בכתיבתן של נשים בנות העדה התימנית", תהודה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, תיעוד ומחקר, בטאון שנתי מס' 25, נתניה, 2008, עמ' 113-107.

   

   

  31. "'רבות נשים עשו חיל', נשות שעריים וארגוני הנשים ברחובות (בשנות ה-20 וה-30)", תהודה, האגודה לטיפוח חברה ותרבות, בטאון שנתי מס' 26, נתניה, 2010, עמ' 33-25.  

   

  32. "חמדה בן יהודה והלשון הבן-יהודאית", קשר, גל' 38, אביב 2009, תל אביב, עמ' 144-143.

   

  33. "יה חי לי לי יה עמלי, משורה בערבית לשיר העבודה הפופולארי ביותר ביישוב", חידושים,

  מדע ודעת, אוניברסיטת בר אילן, חורף תשס"ט, ינואר 2009, גל' 4, עמ' 059-056

   

  34. "הפסימיות העליזה של אנה הרמן", כרמל, כתב עת לשירה, דויד ויינפלד (עורך אורח), ירושלים, 2010, עמ' 96-94.

   

  35. "האמנם סיפור גותי? לטיבו האניגמטי של מעוף הברבורים", עיתון 77, גל' 359, ינו-פבר' 2012,

         עמ' 25-24.

  36. "בין הנביא והזונה: בחיפוש אחר הכאן והעכשיו", עיתון 77, גל' 375-6, מאי-יוני 2014,

        עמ' 17-16.

   

   

   

  מאמרים וביקורות ספרים

  במוספים ספרותיים                                        

   

  1."לא אוכל לספר (על סיפורי מישור לס' יזהר)", ספרות ואמנות, חרות, 29 נוב' 1963, עמ' 5.

   

              2. "אנו חוזרים אליך ירושלים (על הרומן ההיסטורי של אברהם שלו, בכוח מלכות זו)", ספרות ואמנות,

               חרות, 7 מאי 1965, עמ' 5.

   

        3. "געגועים שאינם מוצאים את אפיקם (על ספרו של צבי לוז, מקום שהנחלים הולכים)", ספרות 

        ואמנות, חרות, 11 יוני 1965, עמ' 5.

   

  4. "'חיי אליקום' לבנימין תמוז", ספרות ואמנות, חרות, 24 יוני 1965, עמ' 5.

   

  5 . "עלים רוטטים בצל (על שירתו של יונתן גורל)", ספרות ואמנות, חרות, ספט' 1965, עמ' 5.

   

  6. "סיפורו של ג'ורג' באסאני: גן פינצי קונטיני", ספרות ואמנות, חרות, 17 ספט' 1965, עמ' 5.

   

  7. "הסיפור העברי המקורי", ספרות ואמנות, חרות, 26 ספט' 1965, עמ' 10.

   

  8. "'לא שיח לי עם אל' (על תרגום יצירתה של אמילי דיקנסון)" ספרות ואמנות, חרות, 8 אוק' 1965, עמ' 5.

   

  9. "שני עולמות מתמזגים (על שירתו של מ' וינקלר)", ספרות ואמנות, חרות, 4 נוב' 1965, עמ' 5.

   

  10. "חיפושי זהות לאומית: ברנרד מלמוד בספרות האמריקנית", דבר הפועלת, שנה ל"ג, חוב' 4, ניסן תשכ"ז, אפריל 1967, עמ' 120-118.

   

  11. "מחלת רוח כמשחק ספרותי (א' הפנר: המחברות של יוחנן שלאכט)", משא, 13 ספט' 1974, עמ' 2.

   

  12. "התבגרות כמאבק בגורל (כריסטי בראון: כל הימים כולם)", משא, 18 אוק' 1974, עמ' 2.

   

  13. "רצינותה של מהתלה (וירג'ניה וולף: אורלנדו)", משא, 15 דצמ' 1974, עמ' 1.

   

  14. "מסע לחיפוש האלוהים (פנחס שדה: נסיעה בארץ-ישראל והרהורים על אהבתו הנכזבת של אלוהים)",

  משא, 20 דצמ' 1974, עמ' 2.

   

  15. "שידה - מי יודע? (רחל איתן: שידה ושידות)", משא, 10 ינו' 1975, עמ' 1.

   

  16. "יום בחיי גברת לונדונית (וירג'יניה וולף: מרת דאלווי)" משא, 21 פבר' 1975, עמ' 1, 3.

   

  17. "סיפורים מהווי קסום (אמנון שמוש: אחותי כלה)", משא, 7 מרץ 1975, עמ' 1.

   

  18. "לאפולגטיקה של הסופר כסופר-ילדים", משא, 6 יוני, 1975, עמ' 2.

   

  19. "המוצא-סובלנות? (חיים פוטוק: שמי הוא אשר לב; ההבטחה), משא, 18 אפר' 1975, עמ' 2.

   

  20. "המעמקים שלנו השאול (גינתר גראס: תוף הפח), משא, 13 יוני 1975, עמ' 2.

   

  21. "אי סובלנות וקורבנותיה (א' יונסון: חלומות על ורדים ועל אש)", משא, 25 יולי 1975, עמ' 1.

   

  22. "מהתלה על הקיום האנושי (סול בלו: הנדרסון מלך הגשם)", משא, 3 דצמ' 1976, עמ' 17, 18.

   

  23. "פארודיה מקאברית על חיות ואנשים (לודביק ואצולין: חזירי הים)", משא, 11 פבר' 1977, עמ' 16.

   

  24. "סחור סחור בשולי הגן (אלישבע: מקרה טפל ועוד 5 סיפורים)", משא, 22 אפריל, 1977, עמ' 16.

   

  25. "מפגש מסוכן בהודו (רות פראוור-ג'בוואלה: חום ואבק)", משא, 17 יוני 1977, עמ' 18, 19.

   

  26. "היסטוריה על דרך האגדה,'חמישה עשר באב' לזאב יעבץ", משא, 29 יולי 1977, עמ' 18.

   

  27. "פרטי דברים שנאמרו ונדברו (יעקב שבתאי: זכרון דברים)", משא, 19 אוג' 1977, עמ' 16.

   

  28. "מפלט האגדה (ג'.ר.ר טולקין)", משא, 25 נוב' 1977, עמ' 19.

   

  29. "תחליף משיח (ש"י עגנון: פתחי דברים)", משא, 17 פבר' 1978, עמ' 16.

   

  30. "לבנטיניות מתוך בחירה (ז'קלין כהנוב: ממזרח שמש), משא, 5 מאי 1978, עמ' 16, 17.

   

  31. "סיפורים מן המחסן (קתרין מנספילד: מסיבת גן)", משא, 4 אוג' 1978, עמ' 5 ,4.

   

  32. "'הבחלן' - קומדיה ראשונה מחיי ארץ-ישראל ליהושע ברזילי-אזנשטדט", משא, 16 מרץ, 1979, עמ' 21.

   

  33. "נוכחות של סיוט (יוסף מונדי: יומן נוכחות)", משא, 21 אוק' 1977, עמ' 16.

   

  34. "סיפורי הירידה של העלייה הראשונה", מעריב, מוסף לספרות ולאמנות, 5 ספט' 1980, עמ' 36-33

   

  35. "הבריחה מן הזמן" (אהרון מגד: מסע באב ), משא, 2 ינו' 1981, עמ' 18.

   

  36. "נשות פתח-תקוה תובעות זכות בחירה", עתמול, כרך ו' גל' 3, ינו' 1981, עמ' 14-15.

   

  37. "סך הכל של כל רגעי החיים" (תומאס וולף: הבט הביתה מלאך), משא, 22 מאי 1981, עמ' 21-20.

   

  38. "העלייה הראשונה והספרות העברית (נורית גוברין: שורשים וצמרות - רישומה של העלייה הראשונה  

  בספרות העברית):

   

  א. "בחיפוש אחר שורשים וצמרות", משא, 13 נוב' 1981, עמ' 17.

  ב. "בין שלילה לחיוב" שם, 20 נוב' 1981, עמ' 19.

   

  39. "המשורר של העלייה הראשונה", עתמול, כרך ז', גל' 3, ינו' 1982, עמ' 9-11.

   

  40. "נצחונו של שמשון (פליקס סאלטן:שמשון)", משא, 9 יולי 1982, עמ' 21.

   

  41. "התורכי, הנוף והאדם - סופרי העלייה הראשונה נפגשים עם המזרח", עתמול, כרך ח', גל' 2, נוב' 1982, עמ' 21-23.

   

  42. "העליות הראשונות בין מיתוס למציאות (יעקב קלנר: העליות הראשונות מיתוס ומציאות)", משא, 12 נוב' 1982, עמ' 21-20.

  43. "חזרה לארץ-ישראל של מטה" (טובה כהן: מחלום למציאות - ארץ-ישראל בספרות ההשכלה), משא, 10 יוני 1983, עמ' 24-23.

   

  44. "שומר האוצר", עתמול, כרך ח' גל' 6, יולי 1983, עמ' 13-15.

   

  45. "התעלומה כחיים והתעלומה כספרות" (יצחק בן-נר: פרוטוקול), משא, 2 ספט', 1983, עמ' 20-19.

   

  46. "המעמד הרביעי - עדות וספרות" (שולמית שחר: המעמד הרביעי - האישה בחברת ימי הביניים), משא, 23 דצמ' 1983, עמ' 18-17.

   

  47. "יהוד וחכמיה", עתמול, כרך ט', גל' 5, יוני 1984, עמ' 3-5.

   

  48. "בין עיתונות לספרות" (נורית גוברין: מניפסטים ספרותיים), משא, 5 יונ' 1984, עמ' 16-15.

   

  49. "ירושלים בעיני העלייה הראשונה", עתמול, כרך ט' גל' 1, אוק' 1984, עמ' 16-18.

   

  50. "הזאת היא יפו?" עתמול, כרך י' גל' 1, אוק' 1985, עמ' 19-21.

   

  51. "תמונה קבוצתית של 'מקום' - בין מחקר לספרות" (עמיה ליבליך" קיבוץ מקום), משא, 4 ינו' 1985, עמ' 21-20.

   

  52. "בגנים נטיילה, בציון המעוטרת", עתמול, כרך י"ב גל' 5, יוני 1987, עמ' -5 3.

   

  53. "מלחמת המשפחות של פתח-תקוה" (על התלם הראשון ליהודה ראב), תרבות וספרות, הארץ, 5 מאי 1988, ב10.

   

  54. "ביתו, אביה - גירסה מראשית היישוב (לזכרה של חנה לונץ-בולוטין הסופרת האחרונה של העלייה הראשונה)", משא, 17 יוני 1988, עמ' 21.

   

  55. "עיון ב'שיקאסטה' לדוריס לסינג על רקע יצירתה הכללית", התפרסם בשני המשכים: 

   

  א."תולדות האנושות כמדע בדיוני", משא, 28 אוק' 1988, עמ' 21.

  ב. "מן הפוליטי אל המיסטי", שם, 4 נוב' 1988, עמ' 19-18.

   

  56. "החרדה מהשפעה: סוגיה ב'הולדת אב'" (צבי לוז: שומר רוח), משא, 27 ינו' 1989, עמ' 20-19.

   

  57. "אדם לאדם מטאפורה" (יהודית הנדל: כסף קטן), משא, 17 פבר' 1989, עמ' 20-19 .

   

  58. "חגים חדשים - בימי העליה הראשונה", עתמול, כרך י"ד, גל' 3, פבר' 1989, עמ' 5-3.

   

  59. "שירת חיבת ציון - הערכה מחודשת" (הלל ברזל: שירת חיבת ציון), משא, 13 אוק' 1989, עמ' 15-14.

   

  60. "ספרד אשר בירושלים", עתמול, דצמ 1991, כרך י"ז, גל' (2 )100, עמ' 6-8.

   

  61. "מורשת הקרב של הנסיך הקטן", מעריב, ספרות אמנות, 25.6.93. עמ' 26-25.

   

  62. "מקום, מקומון, מקומוניות", מעריב, ספרות אמנות, גליון חג, ערה"ש תשנ"ד, 15.9.93, עמ' 30-29.

   

  63. "מעידתו של משורר בדרך אל הפרוזה (על ברברוסה לאייל מגד)", מעריב, ספרות ואמנות, כ"ח חשוון תשנ"ד, 12.11.93, עמ' 27.

   

  64. "לוקחות גורלן בידן (קריאה אחרת במגילת רות)", מעריב, ספרות אמנות, גליון חג, ערב שבועות, 15.5.94,  עמ' 39.

   

  65. "קלאסיקה עברית (הסיפור העברי בראשית המאה ה20-, בעריכת חנה הרציג)", מעריב ספרות ואמנות, 15.7.94, עמ' 28, 30.

   

  66. "החופש לפנטז את החיים (על הרומן הסנטימנטלי של בתיה כהנא)", מעריב ספרות וספרים, גליון חג, פסח, כ' ניסן תשנ"ה (20.4.95), עמ' 37-36.

   

  67. "ערפה היתה אישה מופקרת (קריאה במגילת ערפה לאור תיאוריות פמיניסטיות)", גליון חג, ערב שבועות, מעריב ספרות וספרים, ד' בסיון תשנ"ה, 2.6.95, עמ' 37.

   

  68. "למה דווקא דמות אם (על סונטה של אמה לאזארוס, 'הקולוסוס החדש')", מעריב ספרות וספרים, 7.7.95., עמ' 28.

   

  69. "כל שירי הולכים אליך אמא (על הפואטיקה של שירת ילדים ביצירתה של מ' ילן שטקליס)", מעריב ספרות וספרים, גליון חג, ערה"ש תשנ"ו, כ"ט אלול תשנ"ה, 24.9.95, עמ' 51-50.

   

  70. "ואף על פי כן מוכרחים אנו לגשור גשר בינינו וביניהם" (על בני ערב למ' סמילנסקי), מעריב ספרות וספרים, כ"ט בכסלו תשנ"ו, 22.12.95, עמ' 29.

   

  71. "'ואני רציתי להגיד כל כך הרבה'" (על "ספר הקבוצה", יומן קולקטיבי של קבוצת "השרון" (1936-22)), מעריב ספרות וספרים, גליון חג, ערב יום הכיפורים, ט' תשרי תשנ"ז, 22.9.96, עמ' 40.

   

  72. "אמא ישראלית, באנגלית (על ספר שיריה של ריבה רובין 'SURF')", מעריב ספרות וספרים, י"ט אדר ב' תשנ"ז, 28.3.97, עמ' 31.

   

  73. "רק בראשי חודשים נפנתה לכתיבה (על רחל מורפורגו, משוררת יהודיה-איטלקיה, 1871-1790)", מעריב ספרות וספרים, גליון חג שני של פסח, כ' ניסן תשנ"ז, 27.4.97, עמ' 34.

   

  74. "ההיסטוריה היהודית היא סיפור בדיוני" (על 'רומן עם העבר: הרומן ההיסטורי היהודי הגרמני מן

  המאה ה-19', לניצה בן ארי), מעריב ספרות וספרים, 31.10.97, עמ' 31.

   

  75. "מכשפות השבט הישראלי", מעריב ספרות וספרים, גליון שבועות, ד' בסיון תשנ"ח, 29.5.98, עמ' 44.

   

  76. "הייתי עוגב לאיקליפטוסים או: מה עשה את אסתר ראב למשוררת הצברית הראשונה", הארץ תרבות וספרות, 4 ספט' 1998, עמ' ב13.

   

       77. "הפועל הזקן שסירב להיות גורו", מעריב ספרות וספרים, 26 בנובמבר 1999, עמ' 27.

   

       78. "'אני כמו כל אישה'" (על אנדה פינקרפלד-עמיר) , מעריב ספרות וספרים,  כ"ח בשבט תש"ס, 4 פברואר,

       2000, עמ' 26.

   

       79. "רות מגדות הוולגה: על יצירתה של אלישבע ביחובסקי", מעריב ספרות וספרים, מוסף שבועות, 8 ביוני           

        2000, עמ' 27.

   

       80. "סופרות 'היבשת האבודה', או: מאין צמחה הצברית", מעריב ספרות וספרים, מוסף ערב יום כיפור, 26

        בספטמבר 2001, עמ' 25.

   

       81. "גם הן היו שם", עת-מול, חוברת חגיגית לכבוד 120 שנה לעלייה הראשונה, כרך כ"ז, גל' 4 (162), אפריל

        2002, עמ' 7-4.  

       82. "לריב עם אלוהים": על ספר מסותיו של צבי לוז (מריבה עם אלוהים, 2002), מאזניים, אוקטובר 2002, כרך

       ע"ו, גל' 6, עמ' 65-64.

   

       83. "עוזרת בית תימניה, אם לבן צבר ופלמ"חניק, חותרת תחת המלחמה",  על סיפוריו הקצרים של מרדכי טביב,

        הארץ, תרבות וספרות, 21 פבר' 2003, עמ' ה1, ה4.

   

  84."Jeremiad  ישראלי עכשו", על הפואטיקה השירית של יחיאל חזק, הארץ תרבות וספרות, 12 בדצמבר

  2003, ' ה4.

   

  85. "מי אתה מנשה לוין?" על ספר שיריו פרידה מלילה, מאזניים, אוקטובר 2004, כרך ע"ח, גל' 6, עמ' 32-28.

   

  86.  "לחפש שיווי משקל על להב התער, או מהי קריאה מזרחית" (הכיוון מזרח, מס. 8) ספרים הארץ, 10 נובמבר 2004, עמ' 13-10.

   

  87. "'היבשת האבודה' של סופרות עבריות", הארץ, תרבות וספרות, 23 בפברואר 2007, עמ' 2.

   

  88. "ארבעים שנה של אחרי החגים", הארץ, תרבות וספרות, ד במרץ 2007, עמ' 2.

   

  89. "קול הנשים החסרות", ספרים הארץ, גל' 768, 14 בנובמבר 2007, עמ' 11.

   

  90. “The Missing Voices”, Haaretz Books, 7 Dec. 2007’ pp.16-17

   

  91. "כלי וחפץ בו", נתיב, גל' 1 (120), ינואר 2008, עמ' 113-112.  

   

  92. "על נהרות בבל: קינה מודרנית", הארץ, תרבות וספרות, 11 ביולי 2008, עמ' 2.

   

  93. "הסיוט של שלום עליכם התימני", הארץ, תרבות וספרות, 6 במארס 2009, עמ' 4.

   

  94. "קין והבל חיים בחיפה ושמם ויליאם ושרגא", הארץ תרבות וספרות, 29 ביולי 2011, עמ' 2.

   

  95. "הנעקד הוא קין", הארץ תרבות וספרות, 14 בספטמבר 2012, עמ' 4.

   

  96. "ובשביל שתימנייה אני מותר להתגאות בי כדרך שמתגאים בכלבלב מאומן?", הארץ תרבות וספרות, ראש השנה תשע"ו, כ"ט באלול תשע"ה, 13 בספטמבר 2015, עמ' 4.

   

  97. "בסוף הישיבה הועלתה לדיון זכות בחירה לנשים", הארץ תרבות וספרות, 3 בספטמבר 2017,

  עמ' 1.   

   

   

   

  הרצאות בכנסים מדעיים וימי עיון:  

                                                   

   1.  "ניצני השאלה הערבית בספרות הארץ-ישראלית הבראשיתית", כנס חוקרים: ארץ- ישראל בשלהי התקופה העותומנית - חדירה אירופאית לארץ מזרחית", המכון לחקר ארץ-ישראל ויישובה, יד יצחק בן-צבי, מרץ 1982.

   

  2.  "נושא העבודה לגלגוליו בשיר-העם הארץ-ישראלי,1948-1882", הכנס הבינ- אוניברסיטאי ה-2 לחקר הספרות העברית, האוניברסיטה העברית, ירושלים, מרץ 1985.

   

  3.  "לטיבה של 'האגדה היישובית' כתשתית לבניית ספרות ארץ-ישראלית חדשה", כנס בינלאומי לפולקלור יהודי, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, פברואר 1986.

   

  4.  "לפרובלמטיקה הדיגלוטית ביצירתם העברית, היידית והאנגלית של הסופרים היהודים המהגרים בארצות-הברית, סוף המאה ה-19/התחלת ה-20", הכנס הבינ-אוניברסיטאי ה-3 לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מרץ 1986.

   

  5.  "מזרח ומערב בספרות העלייה הראשונה", מזרח ומערב בישוב היהודי בארץ-ישראל במאה הי"ט ועד קום המדינה, יום עיון, יד יצחק בן-צבי ומכון ריבלין, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, יולי 1986.

   

  6.  "אלם ומחאה בספרות הנשים של העלייה הראשונה", כנס לספרות נשים במלאות מאה שנה להולדתה של דבורה בארון, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, פברואר 1987.

   

  7.  "סיפור המסע הארץ-ישראלי: לשאלת הפואטיקה של ספרות מסעות", הכנס הבינ- אוניברסיטאי

  ה-4 לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת חיפה, חיפה, אפריל 1987.

   

  8.            "Literature of Women's Settlers, A Comparative Study", International Conference: Women in American and Israeli Literature and the Arts, The Open University and Tel-Aviv University, Tel-Aviv, March 1989.                             

   

   

  9.  "גלגולה של מעשיה יהודית למעשיה ארץ-ישראלית:'מפי העם' לי"לפרץ ו'לחם ומים' לי' ברזילי- אייזנשטדט, דיון בינ-טקסטואלי", המעשיה היהודית, כנס חוקרים, אוניברסיטה בר-אילן ועיריית תל-אביב, תל-אביב, יולי 1989.

   

  10. "המשפחה היהודית בספרות המהגרים היהודים בארצות הברית: המתח הבינ-דורי", הורות ומשפחה בספרות ובחיי המעשה, יום עיון, המחלקה לחינוך והמחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, דצמבר 1989.

   

  11. "דמותו של היהודי התימני בסיפוריו של י' ברזילי-איזנשטדט, עיון תימאטולוגי, כנס בינלאומי לחקר יהדות תימן, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, אוגוסט 1990.

   

  12. "התחדשותה של הספרות בארץ-ישראל וזיקתה לשירת ספרד", הכנס הבינלאומי לחקר שירת ספרד והשפעותיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, יוני 1991.

   

  1. "תפיסת המקום והתארגנותה בספרות של שנות השמונים", הכנס הבינ-אוניברסיטאי ה-9 לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת חיפה, חיפה, אפריל 1993.

   

  14.  "'בני ערב' של משה סמילנסקי: נסיון ליצירת פואטיקה עברית מקומית", הקונגרס העולמי ה11- למדעי היהדות, ירושלים, יוני 1993.

   

  15.  "נחמה פוחצ'בסקי - מסרים סותרים או כפל דמות", הסקציה להבדלי המינים בשיתוף עם החטיבה ללימודי המינים באוניברסיטה העברית ירושלים, מכון ון-ליר, ירושלים, דצמבר 1993.

   

  16."Writing of  Women in Eretz-Israel and in North America", International                Conference, Regional Development: The Challenge of the Frontier, Negev Center for Regional Development, Ben Gurion Univ. of the Negev and Lewis Center for       

   Regional Policy Studies, Univ. of California at Los Angeles, Beer Sheva,                 December 1993.         

   

   

  17.  "ציונות ופמיניזם בספרות הנשים הישראלית, התחלת מאה/סוף מאה", הכנס הבינ-אוניברסיטאי

  ה-10 לספרות עברית, ספרות ואידיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע, פברואר 1995 .

   

   

  18.                    “Nomads in Peru: Changing Patterns as Reflected in a Novel by Mario  Vargas LLosa", International  Conference: Changing Patterns of Nomads in              

   Changing Societies, The Gustav Heineman Institute of Middle Eastern Studies, University of Haifa, Haifa, June, 1995.   

                                                                      

   

  19. "שירי תכתובת ביצירתה של רחל מורפורגו", הכנס הבינ-אוניברסיטאי ה-11 לספרות עברית, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, פברואר 1996.

   

  20.  "סיפורת נשים .VS הפרקטיקה הציונית", לשאלת הג'נדר בחברות ים-תיכוניות, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, כנס חוקרים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע, מאי 1996.

   

  21.  "ספרות העלייה הראשונה: להמציא ארץ להמציא עם", יום עיון, המכון לחקר הציונות ע"ש חיים וויצמן, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, נובמבר 1996.

   

  22. "מקומו של 'פה ושם בארץ-ישראל" לעמוס עוז בספרות המסע הישראלית", כנס בינלאומי: יצירתו של עמוס עוז לסוגיה, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב, באר-שבע, פברואר 1997.

   

  23. "עמדות ביקורתיות כנגד הפרקטיקה הציונית בסיפורת הנשים הישראלית", הקונגרס העולמי ה-12 למדעי היהדות, ירושלים, יולי 1997.

   

  24. "'מעולם דמויות מקדם' לאנדה עמיר: לטיבו של פולמוס אישה-מקרא", הכנס הבינ-אוניברסיטאי

  ה-13 לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, פברואר 1998.

   

  25. "בחיפוש אחר דיוקן הארץ-ישראלית בסיפורת הנשים בתקופת היישוב, יום עיון, הישראלית - שורשים, מציאות ודימויים, מכון ריבלין, והמרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, אפריל 1998.

   

  26. "'מעולם דמויות מקדם' לאנדה עמיר: הצעה לנאראטיב מקראי נשי", נשים ביישוב ובמדינה בראשית דרכה, כנס בינלאומי ללימודי האישה, האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת ברנדייס בוסטון, ירושלים, יוני 1998.

   

  27. "אישה, מקום: ירושלים בספרות הנשים הישראלית", אישה בירושלים, מגדר, דת, חברה, יום עיון, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מרץ 1999. 

   

  28. "השכחת ספרות הנשים בתקופת היישוב מההיסטוריוגרפיה של הספרות הישראלית", השפעת לימודי האישה ומגדר על לימודי היהדות, כנס בינלאומי, מכון שכטר ללימודי היהדות, ירושלים, יוני 1999.

   

  29. "ישראליות ומגדר בשירת אסתר ראב", מגמות חדשניות בחקר הקשר בין נשים וספרות, יום עיון, בית הספר לחינוך, המחלקה לספרות עם ישראל, המרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, יוני 1999.

   

  30. "ספרות העלייה הראשונה מגיבה למשבר 1900 במושבות", מרוטשילד ליק"א, 100 שנה להעברת מושבות הבארון רוטשילד ליק"א  1.1.1900 -  1.1.2000, מוזיאון העלייה הראשונה, זכרון-יעקב, ינואר 2000.

   

  31. "העדר הבית בבית: סיפורת הנשים בתקופת היישוב כנגד הפרקטיקה הציונית", סמינר מחלקתי, המרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, ינואר 2000.

   

  32. "האישה שנולדה להיות מכשפה", אישה מיתוס, תנ"כ, סדנת חוקרים, המרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מרץ 2000.

   

  33. "המיצג כטקסט עממי: מקרה בוחן תל אביבי", סמינר מחלקתי של התכנית לפולקלור יהודי והשוואתי, המכון למדעי היהדות, פולקלור יהודי והשוואתי, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים, יוני 2000.

   

  34. "המיצג כטקסט רב תרבותי 'אחר'", דמות האחר והזהות היהודית, הכנס הבינאוניברסיטאי התשע עשרה לחקר הפולקלור, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, יוני 2000.

   

  35. "מורשת הקרב של 'הנסיך הקטן'", כנס בינלאומי מס. 8 לספרות הילדים הקלאסית, בית אריאלה מרכז תרבות, תל-אביב, יוני 2000.

   

  36. "רמי דיצני: לטיבה של כתיבה ורסאטילית", נימוקי השופטים, פרס ורטהיים לשירה לשנת תשס"א, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מאי 2001.

   

  37. "הנראטיב הלאומי הנשי כסיפור חניכה נשכח", הקונגרס השלושה עשר למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, ירושלים, אוגוסט 2001.

   

  38. "תשתיות תרבות מקומית ארץ ישראלית בספרות העלייה הראשונה",  סדרת הרצאות: "באור השמש העזה", יד יצחק בן-צבי, המרכז ללימודי ארץ ישראל, ירושלים. תל-אביב, אוקטובר 2001.

   

  39. "אישה מספרת אישה: לטיבה של סיפורת הנשים בנות העלייה הראשונה", סדרת הרצאות: "באור השמש העזה", יד יצחק בן צבי, המרכז ללימודי ארץ ישראל, ירושלים, תל-אביב, נובמבר 2001.

   

  40. "הזכרון כסיפור והזכרון כשיר, ביצירת אסתר ראב", לא עוד אחיות חורגות, על שירת הנשים הארץ ישראלית, יום עיון, משרד החינוך, המרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן,

  רמת-גן, דצמבר 2001.

   

  41. "מקוה-ישראל בספרות המתיישבים הראשונים", מקווה-ישראל תחנה ראשונה בעלייה הראשונה, יום עיון, מקווה-ישראל, דצמבר 2001.

  42. "מדע בדיוני, פמיניזם ותולדות הציביליזציה ככרוניקה של מלחמות: עיון בשיקסטה לדוריס לסינג", מלחמה ושלום, פרספקטיבות פמיניסטיות, כנס בינלאומי, הכנס השנתי העשירי של הפורום ללימודי נשים בשיתוף עם הכנס הרביעי של האגודה ללימודים פמיניסטיים ולחקר המגדר, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, ינואר 2002.

   

  43. "היסטוריוגרפיה של השכחה", עקבות, קפלים וסדקים: סוגי רצפים בספרות עם ישראל, סמפוזיון בינלאומי, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, ינואר 2002.

   

  44. "סופרות מזרחיות בתקופת היישוב", אישה במזרח אישה ממזרח, דיון בינתחומי בסיפורה של היהודיה המזרחית, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מרץ 2002.

  45. "על 'ספר החיים' ואורח", נסיונות קבוצתיים אז והיום, יום עיון, אורנים מכללה האקדמית לחינוך התנועה הקיבוצית, מרץ 2002.

   

  46. "קולן של נשים מ'יבשת אבודה' (1948-1900)", ערב עיון לרגל הוצאה לאור של שני ספרים העוסקים בחקר נשים, המרכז לחקר ארץ-ישראל ויישובה, התכנית הבינתחומית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, אפריל 2002.

   

  47. "קהילת הכותבות ביישוב (1948-1900): האם לאישה הארץ-ישראלית יש נראטיב משלה?", נשים מגדר וקהילה, יום עיון, אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרוח, פרוייקט הקהילה, חיפה, אפריל 2002.

   

  48. "בני ריכב: לגלגוליו של מיתוס יישובי מהעלייה הראשונה", מאה ועוד עשרים, היווצרותם והנצחתם של מיתוסים בהתיישבות בארץ ישראל: אירועים, דמויות ומונומנטים, יום עיון, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מאי 2002.

   

  49. "מישוב ישן לישוב חדש: האישה בראי הספרות", הרצאת אורח, ערב זכרון לפרופ' פנחס חורגין ז"ל, הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, נובמבר 2002.    

   

  50. "דור הממשות הכפולה: על 'התקוממות' ספרותית שהודחקה", כנס ישראל החדשה, 2000-1977, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב, מרץ 2003.

   

  51. "גבר/עולה אישה/מהגרת: לטיבו של הנרטיב הנשי בספרות העלייה הראשונה", יהודיה נודדת, אישה בהגירה ועליה, כנס רב תחומי, המרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מרץ 2003.

   

  52. "למיפוי דיוקנה של האישה-הערביה בסיפורת היישוב", נשים בארץ ישראל, מבט בין דתי, אתנוגרפי ותרבותי, יום עיון, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מאי 2003.

   

  53. "עיון בסיפור 'חמץ' לאליהו מיידנק", סמינר מחלקתי, הרצאת אורח, המחלקה לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, יוני 2003.

   

  54. "מסעות,הגירה ומקום בספרות העלייה הראשונה", בראי התרבות, השתקפות תהליכים חברתיים בתרבות היהודית ישראלית, השתלמות שנתית, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, ינואר, 2004.

   

  55. "החיפוש אחר הארץ האחרת", ייצוגי ארץ ישראל בספרות העברית לדורותיה, הכנס הבינ- אוניברסיטאי ה- 19 לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת חיפה, חיפה, אפריל, 2004.

   

  56. "'העדר הבית בבית', מדוע הודרה סיפורת הנשים הארץ ישראלית (1948-1882) מהזכרון התרבותי ההיסטורי", הרצאת אורח, פתיחת שנת הלימודים תשס"ה, החטיבה ללימודי האישה, אוניברסיטת חיפה, אוקטובר 2004.

   

  57. "ברנר ועין גנים: על המקום ועל היצירה", פרס י"ח ברנר לשירה לשנת תשס"ה, אגודת הסופרים העברית, תל-אביב, מרץ 2005.

   

  58. "דמויות נשים ונשים כותבות בספרות העלייה הראשונה", על אנשים ונשים בעלייה הראשונה, בוקר עיון, יד יצחק בן-צבי, מוזיאון-ארץ ישראל, תל-אביב, מרץ 2005.

   

  59. "מאפו ויעבץ בארץ ישראל: לזיהויים של איזורי עמימות לשוניים וז'אנריסטיים", איזורי גבול בספרות העברית החדשה, יום עיון לכבוד פרופ' י' פרידלנדר, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, מרץ 2005

   

  60. "המושבה: ראשיתה של תרבות ישראלית מקומית", העלייה הראשונה כמכוננת תרבות: עיון רטרוספקטיבי, כנס בינתחומי, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, אפריל 2005.

   

  61. "ייצור הזכרון כסיפור עממי: עיון בזכרונותיו של ר' זרח ברנט (1935-1843)", הקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות ה-14, ירושלים, אוגוסט 2005.

   

  62.  "מפגשים מסוג אחר: נשים מערביות ומזרחיות בראי הספרות הארץ-ישראלית", התהוותה של חברה חדשה, נשים ונשיות בתהליכי עיצוב חברת היישוב, יום עיון, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים, דצמבר 2005.

   

  63.  "מקומו של הנסיך הקטן בתרבות הישראלית", הנסיך הקטן מאז ועד היום, יום עיון, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, ינואר 2006.

   

  64. "בין תימניות לישראליות בספרות הנשים מיישוב למדינה", יוצאי תימן בארץ ישראל, יום עיון, המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה של אוניברסיטה הפתוחה ויד בן צבי, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה, מאי 2006.

   

  65. "ילדות ארץ ישראלית כז'אנר ספרותי: קריאה מחדש", ילדות וילדים בארץ ישראל: תופעה ומקרי מבחן, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה, יד יצחק בן צבי, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, מאי 2006.

   

  66. "מפגשים בינ-נשיים בסוף המאה ה-19/התחלת ה-20 וייצוגיהם בספרות הנשים בתקופת היישוב",

  Judischer Almanach: Frauen, ערב עיון להשקת החוברת, מכון ליאו בק, מכון גתה, תל אביב, ינואר 2007

   

  67. "הסירוב לאם לאומית: עיון בסיפורת הנשים בתקופת היישוב", אם פרטית, אם לאומית: אימהות בתקופת היישוב, יום עיון, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, התכנית הבינתחומית ללימודי המגדר, אוניברסיטת בר אילן, פברואר 2007. 

   

  68. "שאני אדמה ואדם: סיפורי נשים עד קום המדינה", אשה עבריה מי ידע חייך, ערב עיון ליום האשה הבינלאומי, משכנות שאננים, ירושלים, מרץ 2007.

   

  69. "ר' זרח ברנט: היהודי הנודד בגרסה 'ציונית'", היהודי הנודד: הגירת יהודים מהמאה ה-18 – עד המאה ה-20, יום העיון השנתי השלישי בגיניאולוגיה יהודית, החברה הגיניאולוגית הישראלית, בית ווהלין, גבעתיים, נובמבר, 2007.

   

  70. "האם היתה פואטיקה מקומית לסופרי העלייה הראשונה?", יום עיון, לרגל הופעת הספר נולדתם ציונים, יד יצחק בן צבי, פברואר, 2008.  

   

  71. "נשים כותבות כיבוש: עיון בכתביהן של סופרות פלשתינאיות וישראליות", בטחון לאומי ומגדר, יום עיון, התכנית הבינ-תחומית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר אילן, מרץ, 2008. 

   

  72. "מהגרים מול ילידים: המהפכה השקטה בספרות 'דור המדינה'", פנים רבות לה, ישראל בת 60, כנס מחלקתי, המחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר אילן, מאי, 2008

   

  73. "ארגוני נשים בפתח תקוה: מבט חדש לתולדות המושבה", 130 שנה לפתח תקוה, יום עיון, הארכיון לתולדות פתח תקוה, קרית המוזיאונים פתח תקוה, יוני 2008. 

   

  74. "'יה חי לילי' לנח שפירא: ראשית הזמר העברי בארץ ישראל", מי אני שיר ישראלי, יום עיון, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, יוני 2008.

   

  75. "ספרות העבודה בתקופת היישוב: הערות מגדריות", שלהבת ירוקה, חנה מייזל - מפעל חיים,

  ערב עיון לצאת ספרה של אסתר כרמל-חכים, הבמה לתולדות ארץ ישראל והעם היהודי, אוניברסיטת חיפה, חיפה, יולי 2008.

   

  76. "הלשון הבן-יהודאית בכתביה של חמדה בן יהודה", דבר עברית, חיי אליעזר בן יהודה, ערב עיון עם צאת ספרו של יוסף לנג, יד יצחק בן צבי, ירושלים, נובמבר, 2008.

   

  77. "'הגיעה שעתנו': ראשית ספרות הנשים הארץ ישראלית, האישה היהודיה החדשה, סמינר אבות ומייסדים, מרכז זלמן שזר, מעלה החמישה, יולי 2009.

   

  78. "העלייה הראשונה כמכוננת תרבות: מקרה בוחן גדרה", ראשיתה של המושבה לקראת שנתה

  ה-125, יום עיון, המוזיאון לתולדות גדרה והביל"ויים,  גדרה, אוקטובר 2009.

   

  79. "מהפיקציה אל הביוגרפיה: בעקבות פרקים עלומים במאבקה החברתי-הפמיניסטי של נחמה פוחצ'בסקי", עבריות בלתי נשכחות, ביוגרפיה, היסטוריוגרפיה וזיכרון, יום עיון לכבוד פרופ' מרגלית שילה, אוניברסיטת בר אילן, ינואר 2010.

   

  80. "לא שרתי לך ארצי: הבט פמיניסטי", ההיית או חלמתי חלום? ערב מיוחד לכבוד המשוררת רחל לציון 120 שנה להולדתה, בית ביאליק, דצמבר 2010.

   

  81. "מיתוסים חדרה בספרות ובתרבות" שלושים מתוך מאה ועשרים, מחווה למוזיאון יישובי, כנס למלאת 120 שנה למושבה חדרה, ושלושים שנה למוזיאון החאן, אפריל, 2011.

   

  82. "איפה הן היו ב'בוקר לח בשנת תרל"ח": על חנה פרומה סלומון וריעותיה או לטיפולוגיה של מייסדות ראשונות"", יום עיון לציון 200 שנה למשפחת סלומון בארץ ישראל, תיאטרון ירושלים, אוקטובר 2011. 

   

  83. "מי את דורה בדר? קריאה ביומנה של אישה", הרצאת אורח, סמינר מחלקתי לשנת תשע"ב, המקבץ ללימודי נשים ומגדר, אוניברסיטת חיפה, חיפה, נובמבר 2011.

   

  84. "הכתיבה הספרותית של שרה לוי-תנאי (1947-1927), כקריאה מקדימה לתיאטרון המחול שלה: הצעה לעיון", תיאטרון-מחול וזהות תרבותית, כנס רב תחומי לציון מאה שנה להולדתה של שרה

  לוי תנאי, ספריית שער ציון בית אריאלה, תל אביב, דצמבר, 2011.

   

  85. "'מה טוב לקרוא ספר שלא סופרת כתבה', על המדיניות הספרותית של רחל כצנלסון ב'דבר הפועלת'", ערב עיון לרגל הוצאת הספר לכבוש את הלב, סיפורה של רחל כצנלסון שזר, יד בן צבי, ירושלים, ינואר 2012. 

   

  86. "בין שם לכאן: לטיבו הדואלי של המהגר היהודי בספרות העברית בארצות הברית ובארץ ישראל", הרצאה, בסדרה היהודי הנודד: תל אביב, ניו יורק, בואנס איירס: בין עולים למהגרים, ראשית המאה העשרים, יד יצחק בן צבי, מרכז ללימודי ארץ ישראל, שלוחת חיפה, מרץ 2012.

    

  87. "נחמה פוחצ'בסקי: איכרה, פמיניסטית וסופרת ארץ ישראלית ראשונה", הרצאה בסדרה משולבות אישה לאחותה, נשים בעולם היהודי, בית התפוצות מוזיאון העם היהודי, בית הספר לחינוך אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, מרץ 2012.  

   

  88.  "סופרת ארץ ישראלית מי ידע חייך?", החלום ושברו בעטם של סופרים וסופרות, שישי ציוני, המכון למורשת בן גוריון בנגב, שדה בוקר, מאי 2012.

   

  89. "לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה (תרבות המושבה)", בין דגניה ליבנה, מאה שנות תרבות עברית יהודית ציונית בהתיישבות העובדת, סדרת הרצאות, המכללה האקדמית ספיר, מאי 2012.

   

  90. "חמדה – סופרת בן יהודאית",  לשון ראשון, כנס השפה העברית מס. 6, ראשון לציון, פברואר 2013.

   

  91. "מה זה להיות המשך? עם ההיערכות מחדש", ממחקר פמיניסטי לקידום העבודה הפרלמנטרית: על מקומה ותפקידה של האגודה (מושב האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר), ביכורי מגדר, יום עיון בסימן עשור לפטירתה של פרופ' דפנה יזרעאלי, אוניברסיטת בר אילן, מרץ 2013.

   

  92. "לקרוא מחדש את סלומון כמטפורה לשיח בין חוקרות", כבוד בת מלך פנימה? נשים בפרהסיה, כנס לרגל פרישתה של פרופ' טובה כהן לגמלאות, אוניברסיטת בר אילן, יוני 2013.

   

  93. "מרד הצבר: התנגשות אבות-בנים, דיון בכעשב השדה (1948), הרומן הראשון של מרדכי טביב",

  מרדכי טביב ויצירתו: השדה ההיסטורי, הספרותי והלשוני, לשון ראשון7, כנס השפה העברית 2014, ראשון לציון, פברואר 2014.

   

   

  94. "נשים כותבות קיבוץ (תקופת הישוב: 1948-1908) יומנים, זיכרונות ומכתבים", פנים רבות- הקולנוע הדוקומנטרי בעקבות הזהות היהודית והישראלית (סדרה), בית התפוצות מוזיאון העם היהודי, המרכז האוניברסיטאי לפיתוח סגל בחינוך, אוניברסיטת תל אביב, פברואר 2014.   

   

  95. "נשים כותבות את עצמן בתקופת היישוב: מתיישבות, פועלות, חלוצות", לזכור ולכתוב/לכתוב ולזכור, הכנס השנתי התשיעי על מעמד האישה בחברה ישראלית, מכון שכטר למדעי היהדות, ירושלים, מרץ 2014.

   

  96. "לכתוב ביוגרפיה ארץ ישראלית קונטרה-ציונית: במתח שבין 'היסטוריות' ו'מיתולוגיות'", ספרות והיסטוריה, יום עיון, המחלקה לספרות עם ישראל והמחלקה לספרות משווה, אוניברסיטת בר אילן, מרץ 2015.

   

  97. "נשים כותבות את ארץ ישראל שלהן - תחנות", פרי הארץ, ארץ ישראל בספרות ובשירה העברית, סדרת הרצאות 'בימת החוקר' לשנת תשע"ה, בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב, אפריל 2015.

   

  98. "למה שכחו את סופרות היישוב", הסיפור שלה, ההיסטוריה שלנו, ערב עיון לרגל צאתו של הספר

  נשים בחברה היהודית בארץ ישראל 1948-1882, האוניברסיטה הפתוחה, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, מאי 2015.

   

  99. "נחמה פוחצ'בסקי: איכרה, סופרות ומנהיגה", סדרת הרצאות בנושא: נשות היישוב במאבק, הארכיון הציוני המרכזי, ירושלים, אוקטובר, 2015.

   

  100."בין היסטוריה לזכרון: ביוגרפיה מסוכסכת של שיר (הבלדה על יואל משה סלומון", יום עיון

   (לרגל פרישתה של ד"ר טובה בנסקי), בנושא: רגשות ושינוי חברתי, בית הספר למדעי ההתנהגות,

  המסלול האקדמי המכללה למנהל וקהילת משפחה של האגודה הסוציולוגית הישראלית, המכללה

  למנהל, ראשון לציון, יוני 2016.

   

  101. "נשים במושבות העלייה הראשונה: דיוקן כללי, דיוקן פרטי", הרצאה במסגרת הקורס התמחות בציונות למורי דרך, יד בן צבי, המרכז ללימודי ארץ ישראל, ירושלים, יולי 2016.

   

  102. "מי את שושנה שבבו-כרסנתי (1982-1910)", הכנס הגניאולוגי השנתי ה-11, מקום מפגש: בין גניאולוגיה ותחומי דעת אחרים, זכרון יעקב, ספטמבר 2016.

   

   

   

  תקשורת

  ביקורות בכתבי עת ובעיתונות

  אודות פרסומיה של יפה ברלוביץ

   

  1. עמלה עינת, "כוחה של אמונה" (על סיפורי  נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), משא, דבר, י' שבט תשמ"ה, 1 בפברואר 1985, עמ' 21.

   

  2. כרמית גיא "סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה" (יפה ברלוביץ עורכת), דבר, י"ז בשבט תשמ"ה, 8 בפברואר 1985, עמ' 28.

  3. י' עמוס, "סיפורי העלייה הראשונה" (על סיפורי  נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), הצופה, י"ז שבט תשמ"ה, 8 בפברואר, 1985, עמ'

   

  4. הדה בושס, "סיפורים מהלכי קסמים" (על סיפורי  נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), הארץ, 11 בפברואר, 1985, עמ' 12. 

   

  5. יוסף פרידלענדער, "דערציילונגען פון דער ערשטער עלייה" (על סיפורי  נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), יידיש וועלט, ניו-יורק, נומ. 15, מערץ 1985 (אדר-ניסן תשמ"ה), 5.  

   

  6. אהוד בן עזר "העלייה השנייה נולדה מן היאוש; העלייה הראשונה – מן החלום" (ראיון עם ד"ר יפה ברלוביץ עם צאתו לאור של הספר סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה, שבעריכתה), נעמת ירחון האישה בעבודה ובחברה, גל' 80, סיון תשמ"ה, מאי 1985, עמ' 33-30.

   

  7. איזה פרליס, "פרקי בראשית" (על סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), מאזניים, כרך נ"ט, גל' 3, אלול תשמ"ה, ספטמבר 1985, עמ' 62.

   

  8. מנוחה גלבוע, "בין מסה לרומן" (על: יפה ברלוביץ, עורכת, אהרון מגד מבחר סיפורים), דבר, משא לספרות, אמנות ועיון, 14 ביולי 1989, עמ' 19.

   

  9. חדווה ישכר, "להיות בבית כנוסעות" (על יפה ברלוביץ, עורכת, סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה), נגה, מגזין של נשים, קיץ 1990, גל' 20, עמ' 20-18.

   

  10. יהודית רותם, "אישה [סופרת] יהודיה מי יידע חייך?", ממחקריה של יפה ברלוביץ על ספרות נשים בנות העלייה הראשונה, בר אילן, בטאון אוניברסיטת בר אילן, אייר תשנ"א, מאי 1991, גל' 6,

  עמ' 19.

   

  11. יוסף פרידלענדער, "אמאליקע עולים אין פארצייטישן ארץ ישראל" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ, עורכת), פארווערטס, 7 באוגוסט, 1992, עמ' 21-20. 

   

  12. אהוד בן עזר, "הארץ בעיני נוסעים" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), ידיעות אחרונות, תרבות ספרות אמנות, א' אב תשנ"ב, 31 ביולי 1992, עמ' 20.

   

  13. יוסף פרידלנדר, "מסעות העולים הראשונים בארץ ישראל" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ, עורכת), הצופה, כ"ט אב תשנ"ב, 28 באוגוסט, 1992, עמ' 6.

   

  14. פרופ' יוסף גינת, "מסע היכרות עם העבר" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ, עורכת), מעריב ספרות ואמנות, ט' כסלו תשנ"ג, 4 בדצמבר 1992), עמ' 31.

   

  15. פנינה בסכס, "בתוך חלום מוגשם" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ, עורכת), הארץ תרבות וספרות, 16 באפריל 1993, עמ' ב9.

   

  16. נילי פרידלנדר, "מעיפות את הבעלים מהבית וכותבות בכל הדירה" (ראיון עם ד"ר יפה ברלוביץ, אוניברסיטת בר אילן), מעריב סופשבוע, חודש? 1992, עמ' 59-56.

   

  17. ידידיה יצחקי, "כיצד אפשרית ביקורת ספרותית – על ה"טקסט המוסף" ליפה ברלוביץ", עיתון 77, ירחון לספרות ולתרבות, שנה י"ז, גל' 165, חשוון תשנ"ד, אוקטובר 1993, 25-22.

   

  18. אהוד בן עזר, "ספרות שבוייה בחלומה" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), הארץ, תרבות וספרות, 14 בפברואר, 1997, עמ' ד3.

   

  19. אורי רם, "זכות ראשונים" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), הארץ, ספרים, 5 במרץ, 1997, עמ' 4.

   

  20. יוסף אגסי, "אדם בורא את עברו" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), מעריב,

  תרבות, 14 במרץ, 1997, עמ' 12. 

   

  21. יעקב בסר, "יפה ברלוביץ: ספרות שאין לה המשך (שיחת החודש, על ספרות העלייה הראשונה, בעקבות יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם)", עיתון 77, מאי 1997, שנה כ', גל' 207,

  עמ' 27-24.

   

  22. אילן פפה, "מתי הגיעה המייפלאור הציונית" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), עיתון 77, מאי 1997, שנה כ', גל' 207, עמ' 30-28.

   

  23. אמנון רז-קרקוצקין, "'העלייה הראשונה' ועיצוב התרבות הלאומית" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), זמנים, חוב', עמ' 103-100.

   

  24. נעמי גוטקינד, "מי את, אשה ישראלית?" (ראיונות עם מרצות/ים בכנס באוניברסיטת בר אילן בשם "הישראלית"). ד"ר יפה ברלוביץ: "איפה 'הצברים המיתולוגית'? איפה 'השרוליקית' כבת זוגו של ה'שרוליק'?", הצופה, 29 באפריל, 1998, עמ' (?)

   

  24. יעקב בסר, "המהפכה השקטה של דור ההגירה (יעקב בסר משוחח עם שמעון בלס, יפה ברלוביץ, איתמר יעוז קסט, 22 שנה לאחר הופעת האנתולוגיה ממשות כפולה)", עיתון 77, דצמבר 1999, שנה כ"ג, גל' 238, עמ' 23-20.

                                     

  25. שירי לב ארי, "המסע החתרני של העצב", הארץ, גלריה, 30 באפריל, 2003, עמ' 5.

   

  26. יעקב בסר, "את ספרות הנשים מחקו והשכיחו מההיסטוריה של הספרות הישראלית" (על יפה ברלוביץ, שאני אדמה ואדם, סיפורי נשים עד קום המדינה), עיתון 77, ספטמבר 2003, שנה כ"ז,

  גל' 283, עמ' 24־29.

   

  27. יהודית רונן, "לחפור ביבשת אבודה" (על יפה ברלוביץ, שאני אדמה ואדם), עיתון 77, 2003,

  גל' 283, עמ' 8־9.

   

  28. תמר הס-סגמן, "ההישרדות והמחיר" (על יפה ברלוביץ, שאני אדמה ואדם), ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, ז' באייר תשס"ג, 9 במאי 2003, עמ' 26־27.

   

  29. בתיה גור, "פוזמק כחול בארץ-ישראל" (על יפה ברלוביץ, שאני אדמה ואדם, סיפורי נשים עד קום המדינה), הארץ, תרבות וספרות, 13 ביוני 2003, עמ' 3.

   

  30. בתיה גור, "פוזמק כחול בארץ ישראל", מבחר מסות ומאמרים (עורכים פוני בז'זינסקי ואריאל הירשפלד), ירושלים, 2008, עמ' 396־402. 

   

  31. שרון שחף, "מה היה קורה אילו היתה ליוסף חיים ברנר אחות מחוננת להפליא", הארץ, מוסף ספרים, גל' 557 , ג' בחשוון תשס"ד, 29 באוקטובר 2003, עמ' 6.

   

  32. ירדן בן צור, "פגשתי אותו בלב החטמ"ר" (על הרצאתה של יפה ברלוביץ, "מקומו של הנסיך הקטן בתרבות הישראלית", הנסיך הקטן מאז ועד היום, יום עיון, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, ינואר 2006), במחנה השבועון של צה"ל, 20 בינואר 2006, גל' 3 (2821), עמ' 61-60.

   

  33. ריבה רובין, "אילם בין קירות בית הרוח" (על מאמרה של יפה ברלוביץ, "לוקאליות ושפה", 1997), גג, כתב עת לספרות, 2006, גל' 13, עמ' 118-116.

   

  34. דניאלה גורביץ, "הטרדה מינית גם באקדמיה" (על יום עיון שערכה יפה ברלוביץ, הטרדה מינית גם באקדמיה), באקדמיה, המידעון האקדמי של אוניברסיטת בר אילן, גל' 3, פברואר, 2009, עמ' 7.

   

  35. תמר רותם, "המורדת", מוסף הארץ, (על ציפור פצועה, דורה בדר יומן 1937-1933, עורכת יפה ברלוביץ),  19 באוגוסט, 2011, עמ' 46-42.

   

  36. רות אלמוג, "כולם תמיד צועקים ואחר כך שרים ורוקדים", הארץ מוסף לספרות ואמנות (על ציפור פצועה, דורה בדר יומן 1937-1933, עורכת יפה ברלוביץ), 19 באוגוסט, 2011, עמ' 2.

   

  37. שירה סתו, "יונה בודדה", הארץ ספרים (על ציפור פצועה, דורה בדר יומן 1937-1933, עורכת יפה ברלוביץ), 7 בספטמבר, 2011, עמ' 22-21.

   

  38. דוד מלמד, "שיח חוקרים בעל פה ובכתב (על לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה, בעריכת יפה ברלוביץ ויוסף לנג), מאזניים, כרך פ"ה, גל' 6, (כסלו-טבת תשע"ב, דצמבר 2011), עמ' 55-54.

      

  39. טליה פפרמן, "נקודת מפגש: הכתיבה והקריאה של יומן אישי (על ציפור פצועה, דורה בדר יומן 1937-1933, עורכת יפה ברלוביץ), ישראל (עורכים: אורית רוזין ומאיר חזן), חוברת 19-18, חורף תשע"ב, חוברת מיוחד: מגדר ולאומיות, עמ' 280-275.

   

  40. יצחק קונפורטי, "העלייה הראשונה: לשוחח תרבות או להמציא אומה?" (על לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה, י' ברלוביץ עורכת, י' לנג עורך משנה), קתדרה, תשרי תשע"ד, חוב' 149,

  עמ' 175-171.

  באמצעי התקשורת

  ביקורות בכתבי עת ובעיתונות

  אודות פרסומיה של יפה ברלוביץ

   

  1. עמלה עינת, "כוחה של אמונה" (על סיפורי  נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), משא, דבר, י' שבט תשמ"ה, 1 בפברואר 1985, עמ' 21.
  2. כרמית גיא "סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה" (יפה ברלוביץ עורכת), דבר, י"ז בשבט תשמ"ה, 8 בפברואר 1985, עמ' 28.
  3. י' עמוס, "סיפורי העלייה הראשונה" (על סיפורי  נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), הצופה, י"ז שבט תשמ"ה, 8 בפברואר, 1985, עמ'
  4. הדה בושס, "סיפורים מהלכי קסמים" (על סיפורי  נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), הארץ, 11 בפברואר, 1985, עמ' 12. 
  5. יוסף פרידלענדער, "דערציילונגען פון דער ערשטער עלייה" (על סיפורי  נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), יידיש וועלט, ניו-יורק, נומ. 15, מערץ 1985 (אדר-ניסן תשמ"ה), 5.  
  6. אהוד בן עזר "העלייה השנייה נולדה מן היאוש; העלייה הראשונה – מן החלום" (ראיון עם ד"ר יפה ברלוביץ עם צאתו לאור של הספר סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה, שבעריכתה), נעמת ירחון האישה בעבודה ובחברה, גל' 80, סיון תשמ"ה, מאי 1985, עמ' 33-30.
  7. איזה פרליס, "פרקי בראשית" (על סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), מאזניים, כרך נ"ט, גל' 3, אלול תשמ"ה, ספטמבר 1985, עמ' 62.
  8. חדווה ישכר, "להיות בבית כנוסעות" (על יפה ברלוביץ, עורכת, סיפורי נשים בנות העלייה הראשונה), נגה, מגזין של נשים, קיץ 1990, גל' 20, עמ' 20-18.
  9. יהודית רותם, "אישה [סופרת] יהודיה מי יידע חייך?", ממחקריה של יפה ברלוביץ על ספרות נשים בנות העלייה הראשונה, בר אילן, בטאון אוניברסיטת בר אילן, אייר תשנ"א, מאי 1991, גל' 6, עמ' 19.
  10. יוסף פרידלענדער, "אמאליקע עולים אין פארצייטישן ארץ ישראל" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ, עורכת), פארווערטס, 7 באוגוסט, 1992, עמ' 21-20. 
  11. אהוד בן עזר, "הארץ בעיני נוסעים" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ עורכת), ידיעות אחרונות, תרבות ספרות אמנות, א' אב תשנ"ב, 31 ביולי 1992, עמ' 20.
  12. יוסף פרידלנדר, "מסעות העולים הראשונים בארץ ישראל" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ, עורכת), הצופה, כ"ט אב תשנ"ב, 28 באוגוסט, 1992, עמ' 6.
  13. פרופ' יוסף גינת, "מסע היכרות עם העבר" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ, עורכת), מעריב ספרות ואמנות, ט' כסלו תשנ"ג, 4 בדצמבר 1992), עמ' 31.
  14. פנינה בסכס, "בתוך חלום מוגשם" (על אעברה נא בארץ, מסעות אנשי העלייה הראשונה, יפה ברלוביץ, עורכת), הארץ תרבות וספרות, 16 באפריל 1993, עמ' ב9.
  15. נילי פרידלנדר, "מעיפות את הבעלים מהבית וכותבות בכל הדירה" (ראיון עם ד"ר יפה ברלוביץ, אוניברסיטת בר אילן), מעריב סופשבוע, 1992, עמ' 59-56.
  16. מנוחה גלבוע, "בין מסה לרומן" (על: יפה ברלוביץ, עורכת, אהרון מגד מבחר סיפורים), דבר, משא לספרות, אמנות ועיון, 14 ביולי 1989, עמ' 19.
  17. אהוד בן עזר, "ספרות שבוייה בחלומה" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), הארץ, תרבות וספרות, 14 בפברואר, 1997, עמ' ד3.
  18. אורי רם, "זכות ראשונים" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), הארץ, ספרים, 5 במרץ, 1997, עמ' 4.
  19. יוסף אגסי, "אדם בורא את עברו" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), מעריב, תרבות, 14 במרץ, 1997, עמ' 12. 
  20. יעקב בסר, "יפה ברלוביץ: ספרות שאין לה המשך (שיחת החודש, על ספרות העלייה הראשונה, בעקבות יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם)", עיתון 77, מאי 1997, שנה כ', גל' 207, עמ' 27-24.
  21. אילן פפה, "מתי הגיעה המייפלאור הציונית" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), עיתון 77, מאי 1997, שנה כ', גל' 207, עמ' 30-28.
  22. אמנון רז-קרקוצקין, "'העלייה הראשונה' ועיצוב התרבות הלאומית" (על יפה ברלוביץ, להמציא ארץ להמציא עם), זמנים, חוב', עמ' 103-100.
  23. יעקב בסר, "המהפכה השקטה של דור ההגירה (יעקב בסר משוחח עם שמעון בלס, יפה ברלוביץ, איתמר יעוז קסט, 22 שנה לאחר הופעת האנתולוגיה ממשות כפולה)", עיתון 77, דצמבר 1999, שנה כ"ג, גל' 238, עמ' 23-20.
  24. שירי לב ארי, "המסע החתרני של העצב", הארץ, גלריה, 30 באפריל, 2003, עמ' 5.
  25. יעקב בסר, "את ספרות הנשים מחקו והשכיחו מההיסטוריה של הספרות הישראלית" (על יפה ברלוביץ, שאני אדמה ואדם, סיפורי נשים עד קום המדינה), עיתון 77, ספטמבר 2003, שנה כ"ז, גל' 283, עמ' 24־29.
  26. יהודית רונן, "לחפור ביבשת אבודה" (על יפה ברלוביץ, שאני אדמה ואדם), עיתון 77, 2003, גל' 283, עמ' 8־9.
  27. תמר הס-סגמן, "ההישרדות והמחיר" (על יפה ברלוביץ, שאני אדמה ואדם), ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, ז' באייר תשס"ג, 9 במאי 2003, עמ' 26־27.
  28. בתיה גור, "פוזמק כחול בארץ-ישראל" (על יפה ברלוביץ, שאני אדמה ואדם, סיפורי נשים עד קום המדינה), הארץ, תרבות וספרות, 13 ביוני 2003, עמ' 3.
  29. בתיה גור, "פוזמק כחול בארץ ישראל", מבחר מסות ומאמרים (עורכים פוני בז'זינסקי ואריאל הירשפלד), ירושלים, 2008, עמ' 396־402. 
  30. שרון שחף, "מה היה קורה אילו היתה ליוסף חיים ברנר אחות מחוננת להפליא", הארץ, מוסף ספרים, גל' 557 , ג' בחשוון תשס"ד, 29 באוקטובר 2003, עמ' 6.
  31. ירדן בן צור, "פגשתי אותו בלב החטמ"ר" (על הרצאתה של יפה ברלוביץ, "מקומו של הנסיך הקטן בתרבות הישראלית", הנסיך הקטן מאז ועד היום, יום עיון, מכללת לוינסקי לחינוך, תל אביב, ינואר 2006), במחנה השבועון של צה"ל, 20 בינואר 2006, גל' 3 (2821), עמ' 61-60.
  32. ריבה רובין, "אילם בין קירות בית הרוח" (על מאמרה של יפה ברלוביץ, "לוקאליות ושפה", 1997), גג, כתב עת לספרות, 2006, גל' 13, עמ' 118-116.
  33. דניאלה גורביץ, "הטרדה מינית גם באקדמיה" (על יום עיון שערכה יפה ברלוביץ, הטרדה מינית גם באקדמיה), באקדמיה, המידעון האקדמי של אוניברסיטת בר אילן, גל' 3, פברואר, 2009, עמ' 7.
  34. תמר רותם, "המורדת", מוסף הארץ, (על ציפור פצועה, דורה בדר יומן 1937-1933, עורכת יפה ברלוביץ),  19 באוגוסט, 2011, עמ' 46-42.
  35. רות אלמוג, "כולם תמיד צועקים ואחר כך שרים ורוקדים", הארץ מוסף לספרות ואמנות (על ציפור פצועה, דורה בדר יומן 1937-1933, עורכת יפה ברלוביץ), 19 באוגוסט, 2011, עמ' 2.
  36. שירה סתו, "יונה בודדה", הארץ ספרים (על ציפור פצועה, דורה בדר יומן 1937-1933, עורכת יפה ברלוביץ), 7 בספטמבר, 2011, עמ' 22-21.
  37. דוד מלמד, "שיח חוקרים בעל פה ובכתב (על לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה, בעריכת יפה ברלוביץ ויוסף לנג), מאזניים, כרך פ"ה, גל' 6, (כסלו-טבת תשע"ב, דצמבר 2011), עמ' 55-54.
  38. טליה פפרמן, "נקודת מפגש: הכתיבה והקריאה של יומן אישי (על ציפור פצועה, דורה בדר יומן 1937-1933, עורכת יפה ברלוביץ), ישראל (עורכים: אורית רוזין ומאיר חזן), חוברת 19-18, חורף תשע"ב, חוברת מיוחד: מגדר ולאומיות, עמ' 280-275.
  39. יצחק קונפורטי, "העלייה הראשונה: לשוחח תרבות או להמציא אומה?" (על לשוחח תרבות עם העלייה הראשונה, י' ברלוביץ עורכת, י' לנג עורך משנה), קתדרה, תשרי תשע"ד, חוב' 149, עמ' 175-171.

  תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022