מר מיכאל לוקין

מר

קו"ח

מיכאל לוקין הנו אוצר בתחום המוסיקה המסורתית במזרח־אירופה במרכז לחקר המוסיקה היהודית שבאוניברסיטה העברית, ועמית מחקר ב"מרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני – דעת המקום".

כעת דוקטורנט באוניברסיטה העברית, עוסק בפולקלור המוסיקלי ביידיש. מחקרו של לוקין שואף לעודד שיח רב־תחומי על־אודות התרבות העממית של יהודי מזרח־אירופה. מאמריו פורסמו בפינלנד,  ברוסיה ובישראל. ביבליוגרפיה מוארת בפולקלור מוסיקלי של יהודי מזרח־אירופה, שהרכיב בשיתוף עם פרופ' וולטר־זאב פלדמן מאוניברסיטת ניו־יורק, התפרסמה לאחרונה בסדרהOxford Bibliographies in Jewish Studies.

התקליטור שערך, "וועמען וועסטו זינגען, וועמען?", בהוצאת האוניברסיטה העברית (2015), זכה לשבחים של העיתון "פֿאָרווערטס" ושל כתבי־העת AJL Reviews, ARCS Journal, Yearbook for Traditional Music. הקלטות השדה שביצע – של ניגוני חסידים ושל השירים ביידיש, בהיקף של למעלה מ-100 שעות – שמורות בארכיון הצליל של הספרייה הלאומית.

 

הרצאות בכנסים

"הללוהו בצלצלי שמע", אונ' בר-אילן, תשע"ז; "על ספרות ומוזיקה", אונ' בר-אילן, תשע"ז;     

"Ladino and Yiddish Rabbinic Writings", ירושלים, תשע"ו; "ימי המוסיקה היהודית", הקרייה האקדמית אונו, תשע"ו; כנסי המוסיקה היהודית, אוניברסיטת חיפה, תשע"ג-תשע"ד; "Song and Emergent Poetics", פינלנד, תשע"ד; כנסי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ירושלים, תשס"ט, תשע"ג, תשע"ז.

 

מלגות ופרסים

דעת המקום: ICORE, מרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני (תשע"ז); פרס ורבורג, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, האונ' העברית (תשע"ז); Memorial Foundation for Jewish Culture (תשע"ו-תשע"ז); מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח, האונ' העברית (תשע"ב-תשע"ו);  פרס קרן גרופר לחקר תרבות יידיש באוקראינה, גליציה ובוקובינה (תשע"ה); מלגת הרשות הלאומית ליידיש ותרבותה (תשע"ה); מלגה ללימודי יידיש, בית שלום עליכם (תשע"ד).

 

פירסומים

מיכאל לוקין - רשימת הפרסומים

 

"על הפּריפּעטשיק של שיר־עם לירי מסורתי", חוט של חן; שי לחוה טורניאנסקי. עורכים: ישראל ברטל  [ואחרים].

ירושלים: מרכז זלמן שזר; האוניברסיטה העברית בירושליםהמרכז לחקר תולדות יהודי פולין ותרבותם, תשע"ג,

עמ' 511-538.

 

"הצורה המרובעת בלחני השירים העממיים ביידיש ובספרדית־יהודית: קשר היסטורי או דמיון טיפולוגי?", פנים

ואופנים של מוסיקה יהודית. עורך: יובל שקד. חיפה: החוג למוסיקהבית הספר לאמנויותהפקולטה למדעי

הרוחאוניברסיטת חיפה, תשע"ד, עמ' 57-67.

 

“А мы пьём да гуляем, веато тишма мин hашомайим: народная parodia sacra на идише [=A my p'iom da guliaem, veato tishma min hashomayim: Yiddish parodia sacra folksongs]”, Song and Emergent Poetics. Editors: Pekka Huttu-Hiltunen, Frog, Karina Lukin, Eila Stepanova. [Kuhmo]: Juminkeko, 2014, pp. 145-168.

 

"שירי־פרפראזה בפולקלור המוסיקלי של דוברי יידיש", הסתגלות וסגולות במוסיקה יהודית. עורך: יובל שקד.

חיפה: החוג למוסיקהבית הספר לאמנויותהפקולטה למדעי הרוחאוניברסיטת חיפה, תשע"ה, עמ' 7-24.

 

“’Shtetl Romance’ and Its Cultural Context”, Judaica Petropolitana 4 (2015) pp. 138-171.

 

וועמען וועסטו זינגען, וועמען? לייבו לוין שר ביידיש; מבחר הקלטות ארכיוניות מבוק ובינה, ברה"מ וישראל,

עריכה ודברי הסבר: מיכאל לוקין. אנתולוגיה של מסורות מוסיקה בישראל, 25, עורך הסדרה: אדוין סרוסי. ירושלים: המרכז לחקר המוסיקה היהודיתהאוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ו. תקליטור וספרון,  103עמ'.

 

]בשיתוף עם מתן ויגודה], "דרי מעלה עם דרי מטה: ניגוני ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב בפרספקטיבה היסטורית", רבי לוי

יצחק מברדיטשב: היסטוריה, הגות, ספרות וניגון, בעריכת צבי מרק ורועי הורן. רמת־גן: אוניברסיטת בר־אילן,

תשע"ז, עמ' 433-583.

 

[In coauthorship with Walter-Zev Feldman], ”East European Jewish Folk Music”, Oxford Bibliographies in Jewish Studies. Ed. Naomi Seidman. New York: Oxford University Press, 2017, 86 pp.

 

כתיבת המאמרים המתפרסמים באתר המרכז לחקר המוסיקה היהודית בירושלים

http://www.jewish-music.huji.ac.il/searchs?keys=lukin