Placeholder Image

ד"ר ניבי גומל

טלפון
פקס
037384170
דוא"ל
gomel@netvision.net.il
משרד
בניין 410, קומה ג', חדר 332
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

  השכלה

  1991-1987: לימודי תואר ראשון באוניברסיטת תל-אביב בלשון עברית ובלימודי המזרח התיכון המודרני ותעודת הוראה בלשון עברית.

  1994 -1998: לימודי תואר שני בלשון עברית באוניברסיטת בר-אילן. סיום בהצטיינות במסלול עם תיזה. נושא עבודת המוסמך: "ספרדית יהודית ביצירות ספרות עבריות",

  “Judeo-Spanish in Hebrew Literature”, בהדרכת פרופ' אורה שורצולד מן המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות בציון מעולה.

  5-8.9.05: קורס קיץ בנושא הספרות והלשון הספרדית-יהודית מטעם אוניברסיטת קסטיליה דה לה מנצ'ה בטולדו. ""Sefardíes: literatura y lengua de una nación dispersa.

  מאי 2006: קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה על עבודת הדוקטור: "ספרי לימוד להוראת עברית בספרדית-יהודית באימפריה העות'מאנית 1935-1823: שיטות ומגמות" בהנחיית פרופ' אורה שורצולד וד"ר שמואל רפאל.

   

  ניסיון הוראה

  1. 1991-1989: הוראת לשון והבעה עברית בבית החינוך המשותף "הר וגיא" בקיבוץ דפנה שבגליל העליון.
  2. 1991 ואילך:
  • הוראת לשון והבעה עברית בבית הספר התיכון בקריית אונו.
  •   ריכוז מקצוע הלשון וההבעה בבית הספר מ-1998 עד 2006 ובשמנה"ל תשע"א 2011-2010.
  • חברות בהנהלת ביה"ס (1998- 2001).
  •  נסיון של ארבע עשרה שנים (2004-1990) בהוראת תוכנית ייחודית בלשון והבעה עברית בהיקף של 4 יח"ל, הכוללת פרקי לימוד ייחודיים בסמנטיקה, חקר השיח, לוגיקה ורטוריקה.
  • השתתפות בחיבור בחינות בגרות לתוכנית הייחודית.
  • החל מ-1998- השתתפות בבדיקת בחינות בגרות ממשלתיות בלשון עברית.
  • אימון פרחי הוראת לשון בצפייה בשיעורים ובעבודה מעשית.

   

  1. 1998 -2003, 2005 עד 2007: הנחיה בקורס "סמנטיקה עברית" מאת פרופ' רפאל ניר באוניברסיטה הפתוחה. ומ-2002 – ואילך: הנחיה בקורס "לשון ותקשורת" מאת פרופ' ר. ניר וד"ר מלכה מוצ'ניק.
  2.  2000 ואילך: הוראת לאדינו למתחילים ולמתקדמים במרכז לחקר ספרות הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי שבמחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן. הוראת הקוסים: "העברית בלאדינו והלאדינו שבעברית", "עיתונות לאדינו – טקסטים", מילונות לאדינו" בין השנים 2010-2006
  3. 2002 –2003 מדריכה ארצית מטעם האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך – מדריכה בהטמעת תכנית הלימודים החדשה בלשון בתחום אוצר המילים והמשמעים.
  4. 2003-2004 מדריכה ארצית מטעם הפיקוח על הוראת העברית -  מדריכה בהטמעת תכנית הלימודים החדשה בלשון בתחום אוצר המילים והמשמעים.
  5. 2003 ממועד קיץ תשס"ג ואילך- מעריכה בכירה של בחינות בגרות בלשון עברית במרב"ד (מרכז ארצי להערכת בחינות בגרות).
  6. 2006 עד 2008: הוראת תחביר עברי במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן.
  7. מ-2007 ואילך מדריכה אזורית ומדריכת שלהב"ת במחוז מרכז מטעם הפיקוח על הוראת העברית.
  8. מ-2003 ואילך – הנחיית השתלמויות למורי עברית בנושאי תכנית הלימודים בעברית: שלב א ושלב ב בפסג"ות באר-שבע, אשדוד, ירושלים, רמת גן, נתניה ופ"ת.

  השתתפות בפרויקטים

  2010-2004 – השתתפות במחשוב חומרי הוראת הלאדינו של אוניברסיטת בר-אילן מטעם המרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי.

  2008-2007 – עריכת הלאדינו בספרה של ד"ר מיכל הלד בואי ואספר לך – ב'ין טי קונטארי מי 'סטורייה בהוצאת מכון בן צבי.

  2010-2008 – התקנת תעתיקי הלאדינו באות עברית ותרגומים מלאדינו לעברית לספר תורכיה בעריכת ד"ר ירון בן נאה בהוצאת מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל בספרד ובמזרח.

   

  הרצאות והשתתפות בכנסים

  1999 – 10.3.99: הרצאה במרתון הלאדינו הראשון מטעם המדור לחקר ספרות הלאדינו באוניברסיטת בר-אילן בנושא "ספרדית יהודית בכתבי סופרים בארץ ישראל".

  2000 – 6.6.00: הרצאה במרתון הלאדינו השלישי מטעם המדור לחקר ספרות הלאדינו באוניברסיטת בר-אילן בנושא: " 'לשון ג'ודזמו' בין לומד למלמד".

  2001 – 12.8.01: הרצאה בקונגרס העולמי ה-13 למדעי היהדות באוניברסיטה העברית בירושלים בנושא "תרגומי שאילה מספרדית יהודית ביצירות ספרות עבריות".

  2002 – 20.1.02: הרצאה באנגלית במסגרת סמינר מחקרי בסלוניקי בנושא: Teaching Ladino to a Young Generation of Learners.

  2003- 8.9.03: הרצאה באנגלית בכנס הבריטי ה-13 לחקר לימודי היהודים הספרדים מטעם Queen Mary University of London ו- University College London בנושא: Judeo-Spanish Text books for Teaching Hebrew In the Ottoman Empire.

  2004 – 13.6.04: הרצאה בכנס השנתי השלישי של האגודה הישראלית לחקר שפה וחברה בנושא: "מגישת התרגום לגישת התרגום-דקדוק השתקפות המעבר בספרי לימוד בספרדית-יהודית להוראת עברית".

  2004 – 10.10.04: הרצאה בוועידה ה-31 של איל"ש בנושא: ספרי לימוד להוראת עברית בס"י (לאדינו).

  2005 – 2.8.05: הרצאה בקונגרס העולמי ה-14 למדעי היהדות בחטיבת הלאדינו: "ספרי לימוד בספרדית-יהודית להוראת עברית משאלוניקי 1935-1864".

  2005 – 29.11.05: הרצאה בכנס באוניברסיטת אנקרה: Encuentro histórico – cultural Hispano-Turco-Sefardí נושא ההרצאה: "Judeo-Spanish Textbooks for Teaching Hebrew from Izmir and Istanbul"

  2006 – 4.6.06: הרצאה בכינוס של האגודה הישראלית לחברה ושפה בנושא: "ספרי לימוד להוראת עברית מרוסג'וק".

  2006 – 15.10.06: הרצאה בוועידת איל"ש ה-33: הקדמות לספרי לימוד עברית בספרדית-יהודית מהאימפריה העות'מאנית.

  2007 – 12.1.07: הרצאה במכון לחקר לשונות היהודים וספרויותיהם באוניברסיטה העברית בירושלים: "'אגורה דיב'יס די סאב'יר' – 'כעת חובה עליך לדעת' – רטוריקה של ספרי לימוד בספרדית-יהודית להוראת עברית".

  2007 – 11.6.10 – הרצאה במרתון -16 בלאדינו במרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי: "על מקומה של הלאדינו בעברית הישראלית".

  2008 -  22.10.08- הרצאה בוועידת איל"ש ה-35: "קובץ תרגילי לשון לפרשת השבוע – כלי עזר בהוראת הלשון העברית לדובריה כלשון אם"

   בשיתוף  עם דינה גולדברג.

  2008 – 10.12.08: הרצאה במרתון ה-17 בלאדינו במרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי:

  "משולחן הסדר אל כיתת הלימוד" – על המילון של ההגדות לפסח של אורה (רודריג) שורצולד.

  2010 – 7.1.10 - הרצאה בערב במכון בן-צבי לרגל יציאת ספרה של ד"ר מיכל הלד "בואי ואספר לך": לדרכה של מיכל הלד בחקר הסיפור בלאדינו בשיתוף עם פרופ' שמואל רפאל.

  2010 – 13.4.10 - הרצאה בערב עיון להתייחדות עם נספי השואה מסלוניקי באוניברסיטת בר-אילן: "שיבוץ מבעי לאדינו בורד הלבנון מאת לאה איני".

  2010 – 24.6.10 – השתתפות בכינוס לשונות היהודים באוניברסיטה העברית בירושלים, הרצאה בשיתוף עם ד"ר מיכל הלד מהאוניברסיטה העברית בירושלים: "ב'ירסו אונה מואיב'ה ב'ידה": ערוצי תקשורת יהודית ספרדית בסלוניקי על סף חורבנה".

  2011 – 14.12.11 -  הרצאה במרתון ה-20 לחקר הלאדינו באוניברסיטת בר-אילן – "עידוד השימוש בלאדינו באמצעות מסגרות חברתיות: בין המצוי לרצוי".   

  פרסומים

  מאמרים בכתבי עת

  1. "ספרדית יהודית בכתבי סופרים עבריים בארץ-ישראל". לאדינאר ב', בשיתוף פרופ' אורה שורצולד, תשס"א 2001.
  2. "תרגומי שאילה מספרדית-יהודית בכתבי סופרים עבריים בישראל" מהדורת האינטרנט של דבר הקונגרס היהודי העולמי ה-13 למדעי היהדות, 2001.
  3. "מגישת התרגום לגישות הדקדוק והתרגום-דקדוק – השתקפות המעבר בספרי לימוד בספרדית-יהודית להוראת עברית", הד האולפן החדש, גיליון 89 בעריכת עידו בסוק. באתר: www.education.gov.il/adult-education/hed_haulpan89.htm
  4. "Judeo-Spanish Textbooks for Teaching Hebrew" Proceedengs of the 13th British Conference on Judeo-Spanish Studies (London, 7-9 September 2003), Department of Hispanic Studies Queen Mary, University og London, 2006, pp.53-61.
  5. "El Ladino komo lengua para la ensenyansa del Ebreo en Saloniko" Aki Yerushalayim No. 78 Oktobre 2005.
  6. "יחסים סמנטיים ושדה סמנטי – כמה הצעות לפעילות בכיתה" איגרת מידע נ', תשס"ג – ידיעת הלשון, הבעה והבנת הנקרא, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
  7. "מילונות כיצד – צעצד אחר צעד" איגרת מידע נ"א, תשס"ד – ידיעת הלשון, הבעה והבנת הנקרא, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך התרבות והספורט.
  8. "Los estudios del ladino en Bar Ilan" Ladinar 4, 2006.
  9. "ספרים בספרדית-יהודית להוראת הלשון העברית משאלוניקי: 1864–1935", התפרסם בדבר הקונגרס העולמי ה-14 למדעי היהדות שהתקיים ב-4.8.05-31.7.05 באוניברסיטה העברית בירושלים.
  10. "Judeo-Spanish Textbooks for Teaching Hebrew from Izmir and Istanbul" To appear in Proceedings of Primer Encuentro histórico-cultural hispano-turco-sefardí, held in Ankara, November 28-30, 2005.
  11. La retorica de los prologos en libros de ensenanza del hebreo escritos en judeoespanol
  12. התקבל לפרסום בכתב העת לאדינאר 6.
  13. "הוראת לאדינו כשפה זרה – תמונת מצב, אתגרים ויעדים" בשיתוף עם שמואל רפאל התקבל לפרסום בספר מחווה ליהודית דישון.

  תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022