פרופ' יואב אלשטיין

פרופ'
דוא"ל: 

קו"ח

לימד במחלקה לספרות עם ישראל בין השנים 2001-1979

מחקר

פרופ' אמריטוס לספרות עברית ולספרות משווה.

חוקר הסיפור החסידי, יחסי יהדות ובודהיזם, סטרוקטורליזם, תימטולוגיה של ספרות עם-ישראל.