ד"ר אילאיל באום

ד"ר

קו"ח

Curriculum Vitae

Ilil Baum

 

https://huji.academia.edu/IlilBaum 

 

Education

 

PhD candidate in the Humanities, The Department of Romance and Latin American Studies. Supervisor: Prof. Cyril Aslanov, Judeo-Catalan Jewish Multilingualism and Linguistic Contact in Medieval Catalonia.

 

2012-present

MA (Magna cum laude) in Romance Languages, the Humanities, The Department of Romance and Latin American Studies, The Hebrew University of Jerusalem

 

2009-2012

BA (Magna cum laude) in the Humanities, Linguistics   (The Department of General Linguistics); Communication & Journalism (The Department of Communication & Journalism), The Hebrew University of Jerusalem

 

2006-2008  

 

Professional  Experience and Appointments

 

Polonsky fellow, Department of Romance and Latin American Studies, The Hebrew University of Jerusalem

2012-2017

Visiting scholar at the Center of Documentation Ramon Llull, Department of Catalan Philology, The University of Barcelona, Barcelona, Spain.

2014

Research collaboration with the Dictionary of Early Catalan Texts (DCTA), Department of Catalan Philology, The University of Barcelona.

2013

Research Assistant of Prof. David Bunis, The Ladino Project, The Center of Jewish Languages, The Hebrew University of Jerusalem.

2012-2013

Research Assistant and Assistant Coordinator in the Arabic-Hebrew (on-line) Dictionary (based on Ayalon-Shinar dictionary), managed by Prof. Menachem Milson, The Hebrew University of Jerusalem

2009-2011  

Arab press and media monitor in the News Department for Spokesmen and Communications in Israel’s Prime Minister’s Office

2010-2011

Researcher of Arabic press and an Arabic-Hebrew translator, The Middle East Media Research Institute (MEMRI)

2009

 

 

Honors and Awards

2012-2017

The Polonsky Fellowship for Outstanding Doctoral Candidates in the General Humanities and in Asian and African Studies), at the Mandel School for Advanced Studies in the Humanities, Hebrew University of Jerusalem

2013/2014

Mandel Scholarship for PhD students for a one year research stay in the University of Barcelona

2007, 2010 2012, 2013

Excellence award from the National Authority for Ladino Culture (Autoridad Nasionala del Ladino i su Kultura).

2012

Gaon Award by Moshe David Gaon Center for Ladino Culture at Ben-Gurion University

פירסומים

Publications

 

Baum, Ilil. “El Català en les fonts hebrees: algunes consideracions de l’aportació d’un tresor negligit”, Estudis Romànics 39 (2017): 345-354.

Baum, Ilil. “Jewish-Catalan: On the Satirical Functions of the Hebrew Component and Other Linguistic Aspects in Five Wedding Songs from Medieval Catalonia”, Journal of Jewish Languages 4.2 (2016): 1-37.

Baum, Ilil. “On the Extensive Use of the Suffix -ada in Judeo-Spanish”. Massorot 18 (2016): 1-24 [in Hebrew].

Baum, Ilil. “El judeoespañol y la conservación del léxico popular del castellano medieval”. Con una letra joven. Avances en el estudio de la Historiografía e Historia de la Lengua Española, eds. Clara Grande López, Leyre Martín Aizpuru, Soraya Salicio Bravo. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014: 187-191.

מחקר

אילאיל באום, מתמחה בשפות רומאניות ובשפות שמקורן בחצי האי האיברי, בדגש על הקטלאנית, הספרדית והלאדינו. את לימודיה עשתה באוניברסיטה העברית תחת מלגות יוקרתיות, ובמהלכן שילבה שנתיים של שהות מחקר באוניברסיטת ברצלונה. עבודת הדוקטורט שלה מוגשת בימים אלה ועוסקת ב"קטלאנית-יהודית, רב-לשוניות ושפות במגע בקרב יהודי קטלוניה בימי הביניים". היא השתתפה בפרויקטים לחקר הלאדינו ("פרויקט הלאדינו בראשות פרופ' דוד בוניס, האוניברסיטה העברית) והלקסיקוגרפיה הערבית (פרויקט המילון הערבי-עברי המקוון (איילון-שנער) בראשות פרופ' מנחם מילסון, האוניברסיטה העברית). כמה ממאמריה התפרסמו בשנים האחרונות.

תחומי מחקר עיקריים: המגע בין עברית-ערבית ולשונות רומאניות בכתבי היד העבריים לפני ואחרי גירוש ספרד; התפתחות הלאדינו מנקודת מבט היספאניסטית; תהליכים סוציו-לשוניים בהיווצרות שפות ומותן – לשונות היהודים כמקרה מבחן; העברת הידע בתחומי המדעים באמצעות מגעים לשוניים ותרבותיים בין יהודי ספרד לסביבתם.