ראשת המחלקה לספרות עם ישראל

פרופ' ורד טוהר

  קורות חיים

  ראשת המחלקה לספרות עם ישראל. מלמדת קורסים בתחום ספרות ילדים עברית, חוקרת ומנחה בתחום. עמו כן, חוקרת הסיפור העברי והספר העברי בעידן הדפוס. עוסקת במגעים בין הספרות היהודית מהמאה הט"ו ואילך לבין הספרות והפולקלור האירופי ובתהליכי התקבלות ועיבוד של סיפורים עממיים לספרות הכתובה. מתמקדת בילקוטי אגדה, בחיבורי מוסר ובמגעיה של ספרות הילדים העברית בת זמננו עם הסיפור היהודי הקדום. מחקריה משלבים בין גישות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות, קריאה מגדרית, קריאה אינטרטקסטואלית וחקר פולקלור וסיפור עממי.

   

   

   

   

   

  מחקר

  תחומי מחקר:

  היסטוריה והתקבלות של הסיפור היהודי

  נרטולוגיה של הסיפור היהודי

  מגעיה של ספרות הילדים העברית עם הסיפור היהודי הקדום

  אוסף הסיפורים העברי בראשית תקופת הדפוס

  ספרות המוסר העברית בין ראשית המאה השש-עשרה לשלהי המאה השמונה-עשרה

  הסיפור העממי העברי

   

  פרויקטים פעילים:

  הסיפור העברי בספרות המוסר בעת החדשה המוקדמת.

  ספרות עברית לילדים ונוער במגעיה עם הסיפור העברי הקדום.

  "למען תספר": אוסף ספרות ילדים תורנית.

   

  הנחיה:

  עידית ברטוב, "דמותה של מרים בספרות העברית החדשה: מנהיגה, משוררת, מורדת", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ה.

  חדוה הניג, "בחדרי הליל נרדם: כינוס חטיבת שירי הערש של לאה גולדברג – תימטיקה, פואטיקה ומשמעות", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ו.

  טלי שוואלב, "מז'אנר לאנטי-ז'אנר: הדיאלקטיקה ככוח מניע בשירי ערש ישראליים",עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ו. 

  חגית ריכרט, "סיפור גירוש הגר בראיה דיאכרונית: היסטים בעיצוב דמותה של הגר בגרסאות סיפוריהודיות כבסיס פרשני", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ז.

  מיכאל שיינפלד, ייצוגי הדמות הדתית בסיפורי סביון ליברכט, עבודה שוות ערך לתיזה, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ח. (בהנחיה משותפת עם צבי מרק).

  סיון פאני דרסן, ייצוגי דמויות נשיות כבסיס לפרשנות ביצירותיה של רינת הופר בשנים 1995–2015, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ט. 2019.

  יפעת כהרון, תמורות ביצירתה של אסתר שטרייט-וורצל, עבודה שוות ערך לתיזה, המחלקה לספרות עם ישראל, תש"פ 2020.

  עדינה מור חיים, פיזיופואטיקה ככלי פרשני: מרחב, זמן וטריטוריה בשירת רפי וייכרט שנכתבה בין השנים 1994–2019, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשפ"א 2020.

  מרדכי דוד כהן, החווייה הלימינלית של כניסת שבת וביטוייה בשירה ישראלית בת זמננו, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשפ"א 2021.

  קורסים

  קורסים בתשפ"ג:

  גותיקה ורומנטיקה בספרות העברית (סמינריון)

  קריאה בקלאסיקות של ספרות הילדים העברית 

  פרקי יסוד בספרות ילדים עברית

  קריאה מגדרית בספרות ילדים עברית

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 24/08/2023