ד"ר ורד טוהר

ד"ר
ראשת המחלקה לספרות עם ישראל
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קו"ח

ראשת המחלקה לספרות עם ישראל. מלמדת קורסים בתחום ספרות ילדים עברית, חוקרת ומנחה בתחום. עמו כן, חוקרת הסיפור העברי והספר העברי בעידן הדפוס. עוסקת במגעים בין הספרות היהודית מהמאה הט"ו ואילך לבין הספרות והפולקלור האירופי ובתהליכי התקבלות ועיבוד של סיפורים עממיים לספרות הכתובה. מתמקדת בילקוטי אגדה, בחיבורי מוסר ובמגעיה של ספרות הילדים העברית בת זמננו עם הסיפור היהודי הקדום. מחקריה משלבים בין גישות סטרוקטורליסטיות ופוסט-סטרוקטורליסטיות, קריאה מגדרית, קריאה אינטרטקסטואלית וחקר פולקלור וסיפור עממי.

 

 

 

 

פירסומים

Books:

Tohar Vered. Abraham in the Furnace: A Rebel in a Pagan World. Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2010. 199 pages [Hebrew].

Asaf Merav, Heller Erga, Tohar Vered and Kainan Anat. Tell Me About It: Aspects of Narrative Analaysis. Beer-Sheva: Ben-Gurion University Press, 2010. 212 pages [Hebrew].

Religious Stories in Transformation, Houtman Albertina, Kadari Tamar, Poortius Marcel and Tohar Vered (eds.), Leiden: Brill 2016.

Tohar Vered, The Book of Tales, Sermons and Legends (Ferrara 1554): An Anthology of Hebrew Stories from the Print Era, An Annotated Edition. Tel-Aviv: Hakibbutz Hameuchad 2016.   [Hebrew].

Jerusalem and Other Holy Places as Foci og Multireligious and Ideologocal Confrontation, Peter Barry Hartog, Shulamit Lederman, Vered Tohar and Archibald L.H.M. van Wieringen (eds.), Leiden: Brill 2020.

 

Articles, chapters, entries:

Vered Tohar et al., "Personal Narratives as a Way to Understand the worlds of College Lecturers", FQS Forum: Qualitative Social Research, vol.7  no.3 art. 12 (2006).

Vered Tohar, "The poetics of Nurit Zarhi's work for children", Hemda'at 5 (2006/7), 103-126. [Hebrew]

Vered Tohar and Ester Azulai, "A poem cycle by Lea Goldberg", Sha'anan 5 (2007), 111-136. [Hebrew]

 Vered Tohar et al., "An Alternative Approach for Personal Narrative Interpretation: The semiotics of Roland Barthes". IJQM International Journal of  Qualitative Methods, vol. 6 no. 3 (2007), 57-70.

Merav Asaf, Rakefet Shachar, Vered Tohar and Anat Kainan, "From super teacher to super teacher: The career development of teacher educators",  FQS Forum: Qualitative Social Research, vol. 9 no. 3 art 19 (2008).

Vered Tohar, "intertextuality as a hermeneutic key"' Hemda'at 6 (2009), 123-128. [Hebrew]

Tohar Vered. "Abraham in the Furnace of Fire", In: Elshtein Yoav, Lipsker Avidov and  Kushelevsky Rella (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 2, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2009, pp. 9-34.    [Hebrew].

Kushelevsky Rella and Tohar Vered, "The Thief Who Has Given Himself Away", In: Elshtein Yoav, Lipsker Avidov and  Kushelevsky Rella (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 2, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2009, pp. 113-128. [Hebrew].

Kushelevsky Rella and Tohar Vered, "The Pious Man and the Tax Collector's Son", In: Elshtein Yoav, Lipsker Avidov and  Kushelevsky Rella (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 2, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 2009, pp. 233-250. [Hebrew].

Vered Tohar, "Johanan and the Scorpion: A Jewish Medieval Romance", Fabula: Journal of Folktale Studies, vol. 50 No. 1/2 (2009), 54-66.

Vered Tohar, "Soul of Saul: The life, narrative and proverbs of a Transylvanian-Israeli grandfather [Ilana Rosen], Journal of Indian Folkloristics 12 no. 1/2 (2010), 109-112.

Vered Tohar, "Gender relationship via five poems of Rachel Blobstein", Mozna'im 84 (2011), 48-51. [Hebrew]

Erga Heller and Vered Tohar, "Dan and Tamar are going to school: Pupils' and teachers' names in Hebrew childrens' literature, Moreshet Israel 8 (2011), 120-138. [Hebrew]

Vered Tohar, The Self Image of Lea Goldberg via Her Diaries", Sifrut Yeladim Veno'ar 135 (2013), 15-24. [Hebrew]

Tohar Vered, "Honni the Circle Maker". In: Elshtein Yoav and Lipsker Avidov (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 3. Bar-Ilan University Press: Ramat-Gan 2013, 29-64. [Hebrew].

Tohar Vered, "Rabbi Meir and his friend's wife", In: Elstein Yoav and Lipsker Avidov (eds.),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 3. Bar-Ilan University Press: Ramat-Gan 2013, 155-180.[Hebrew].

Vered Tohar, "Abraham and Sarah in Egypt (Genesis 12:10-20): Sexual Transgressions as Apologetic Interpretations in Post-biblical Jewish Sources", Women in Judaism: A multidisciplinary journal vol. 10, no. 1 (Spring 2013).

Vered Tohar, "Folkloric Reception of the Bible: Judaism: Medieval Ashkenazic", in: EBR: Encyclopedia of the Bible and its Reception, Walter de Gruiter, Berlin and Boston, vol. 9, 2014.

Vered Tohar, "The story 'Keter Ha'Narkis' by Levin Kipnis: versions and interpretation", Hemda'at 8 (2014), pp. 76-94. [Hebrew].

Vered Tohar, "Shlomo Zalman Ariel: Writer, Editor, Adapter and Translator for children: preliminary remarks", Sifrut Yeladim Vanoar: Journal of Children's and Youth Literture 137 (2014), pp. 32-62. [Hebrew].

Zissi Stavi and Vered Tohar, "Edelheit, Amos", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 31. [Hebrew].

Yehuda Lahav and Vered Tohar, "Bondy, Ruth", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 136. [Hebrew].

Vered Tohar, "Ben Ari, Gon", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 159-160. [Hebrew].

Elisha Porat and Vered Tohar, "Glaser, Mordechai", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 273. [Hebrew].

 Zissi Stavi and Vered Tohar, "Glasner, Arik", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 276-277. [Hebrew].

Vered Tohar, "Huss, Abraham", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 330-331. [Hebrew].

Riva Rubin and Vered Tohar, "Levin, Gabriel", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 536-537. [Hebrew].

Elisha Porat and Vered Tohar, "Sverdlink, Enrique", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 642. [Hebrew].

Vered Tohar, "Stavi, Zissi", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 675-676. [Hebrew].

Vered Tohar, "Kron, Tamar", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 817. [Hebrew].

Vered Tohar, "Ratzabi, Shalom", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 876. [Hebrew].

Vered Tohar, "Shwarzman, Ori", in: Zissi Stavi and Yigal Schwartz (eds.), The Heksherim Lexicon of Israeli Authors, Kinneret, Zmora-Bitan, Dvir Publishing House and Heksherim Institute for Jewish and Israeli Literature and Culture, Or Yehuda and Beer-Sheva 2014, p. 910. [Hebrew].

Vered Tohar, "whose text is this? Constructing a national ethos via a folk narrative", Hed 103 (2015), pp. 120-129. [Hebrew].

Vered Tohar, "The Exegesis of Bahya Ben Asher for Gen. 15:7", EJJS European Journal for Jewish Studies 9, 2 (2015), 134-153.

Tohar Vered. "The Hebrew moral book 'Zemach Zadick': Between two worlds", in: Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and Reception, Houtman Alberdina, Kadari Tamar, Poorthius Marcel and Tohar Vered (eds.). Leiden: Brill 2016, pp. 353-375.

Vered Tohar, "Who invented the story 'The Golden Flower': The history of its Reception as a Hebrew Children's story", Sifrut Yeladim Ve'No'ar: Journal of Children and Youth Literature 140 (2016), 44-55. [Hebrew]. 

Vered Tohar, "Jewish (Ashkenazi Influences)", in: The Bible in Folklore Worldwide, 2 vols., ed. Eric Ziolkowski, vol. 1: A Handbook of the Bible and Its Reception in Jewish, European Christian, and Islamic Folklores (Handbooks of the Bible and Its Reception), Berlin: De Gruyter, 2017, pp. 87-110. 

Vered Tohar, "The loyal brothers: A folk legend in transition, Fabula: Journal of Folktale Studies 58 3/4 (2017), pp. 256-270.

Vered Tohar, "Hebrew Literacy: 1488-1790", Lexikaye 8 (2017), pp. 3-4.

Vered Tohar, " Distribution of Narrative Traditions in Europe and the Middle East: The Products of the Usque Printing House", in: Aliento no. 9, Édité par Marie-Sol Ortola, Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, 2017 , pp. 175-194. 

Vered Tohar, "Women protagonists in the Hebrew morality compilation Tzemach Tzadiq by Leon Modena", Scripta Judaica Cracoviensia 15 (2017), pp. 47-71.

Vered Tohar, "Does print matter? The 16th century printed editions of the Hebrew essay 'Midrash on Ten Commandments'", in: Aliento no. 10, Édité par Marie-Sol Ortola, Presses universitaires de Nancy - Editions Universitaires de Lorraine, 2018, pp. 413-426.

Vered Tohar, "Sefer HaYashar by Aaron Liboshizki: A Premodern Hebrew Essay Makes Aliya to Eretz Israel", Iyunim: Multidisciplinary Studies in Israeli and Modern Jewish Society 29 (2018), pp. 210-231.

Vered Tohar, "'Rabbi Hannina and the Frog': An Ancient Ashkenazi Story Adapted for Children by Asher Barash", Jerusalem Studies in Jewish Folklore 31 (2018), pp. 19-40.

Tohar Vered. "The Place of the Holy Temple", in: Lipsker Avidov (ed),  Encyclopedia of the Jewish Story: Sippur Okev Sippur, vol. 4, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, pp. 59-80. [Hebrew].

Tohar Vered, "The Book 'Zemach Zaddik': Content, Structure, Reception", in: Lipsker Avidov (ed),  Studies in Jewish Narrative: Ma'aseh Sippur, vol. 4, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press 2018, pp. 121-144. [Hebrew].

Tohar Vered, "Jewish Literary Representations of 'The Woman in the Chest' Folkloric Theme: The Cases of Biblical Sarah and Dinah", in: Danielle Buchinger et Roy Rosenstein (eds.), Jewish Identity and Comparative Studies / Judéité et Comparatisme, Etudes offertes à Astrid Starck-Adler par ses collègues et amis: à l’occasion de son soixante-quinzième anniversaire. In:  Medievales 68 (2019), pp. 133-140 [English].

Tohar Vered, "Cultural struggles in Hebrew children's literature: Three cases", Alei-Sefer: Studies in Bibliography and in the History of the Printed and digital Hebrew Book 29 (2020), pp. 179-196. [Hebrew].

Tohar Vered, "Midrash on Ten Commandments: The Ferrara 1554 edition vs. the Lublin 1572 printed editions, in: Yigal Schwarts, Lilah Nethanel, Claudia Rosenzweig and Rona Tusinger (eds.), Reflections on Booklore: Studies Presented to Prof. Avidov Lipsker, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press 2020, pp. 495-508. [Hebrew].

Vered Tohar, "Worlds of Imagination: Nurit Yunal's Works for Children as a Bridge Between Past and Present", Criticism and Interpretation 46 (2020), 301-320.

Tohar Vered, "The dog and the af a tale dulteress: the meaning and context of a tale of adultery in a Jewish ethical work", Reinardus 32 (2020), pp. 181-195. 

Tohar Vered, "Moral Messages in Transition from Zaragoza to Lublin: Beiur Al HaTorah and Tseno Ureno on Gen. 46:4", in: Tovi Bibering and Revital Refael-Vivante (eds.), Wisdom and Morals in Medieval Literature, Jerusalem: Misgav 2022, pp. 189-206. [ENG].

קורסים

קורסים בתשפ"ג:

גותיקה ורומנטיקה בספרות העברית (סמינריון)

קריאה בקלאסיקות של ספרות הילדים העברית 

פרקי יסוד בספרות ילדים עברית

קריאה מגדרית בספרות ילדים עברית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחקר

תחומי מחקר:

היסטוריה והתקבלות של הסיפור היהודי

נרטולוגיה של הסיפור היהודי

מגעיה של ספרות הילדים העברית עם הסיפור היהודי הקדום

אוסף הסיפורים העברי בראשית תקופת הדפוס

ספרות המוסר העברית בין ראשית המאה השש-עשרה לשלהי המאה השמונה-עשרה

הסיפור העממי העברי

 

פרויקטים פעילים:

הסיפור העברי בספרות המוסר בעת החדשה המוקדמת.

ספרות עברית לילדים ונוער במגעיה עם הסיפור העברי הקדום.

"למען תספר": אוסף ספרות ילדים תורנית.

 

הנחיה:

עידית ברטוב, "דמותה של מרים בספרות העברית החדשה: מנהיגה, משוררת, מורדת", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ה.

חדוה הניג, "בחדרי הליל נרדם: כינוס חטיבת שירי הערש של לאה גולדברג – תימטיקה, פואטיקה ומשמעות", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ו.

טלי שוואלב, "מז'אנר לאנטי-ז'אנר: הדיאלקטיקה ככוח מניע בשירי ערש ישראליים",עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ו. 

חגית ריכרט, "סיפור גירוש הגר בראיה דיאכרונית: היסטים בעיצוב דמותה של הגר בגרסאות סיפוריהודיות כבסיס פרשני", עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ז.

מיכאל שיינפלד, ייצוגי הדמות הדתית בסיפורי סביון ליברכט, עבודה שוות ערך לתיזה, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ח. (בהנחיה משותפת עם צבי מרק).

סיון פאני דרסן, ייצוגי דמויות נשיות כבסיס לפרשנות ביצירותיה של רינת הופר בשנים 1995–2015, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשע"ט. 2019.

יפעת כהרון, תמורות ביצירתה של אסתר שטרייט-וורצל, עבודה שוות ערך לתיזה, המחלקה לספרות עם ישראל, תש"פ 2020.

עדינה מור חיים, פיזיופואטיקה ככלי פרשני: מרחב, זמן וטריטוריה בשירת רפי וייכרט שנכתבה בין השנים 1994–2019, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשפ"א 2020.

מרדכי דוד כהן, החווייה הלימינלית של כניסת שבת וביטוייה בשירה ישראלית בת זמננו, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, המחלקה לספרות עם ישראל, תשפ"א 2021.

תקשורת

http://www.youtube.com/watch?v=vudUCYNeffA

"מה ניתן ללמוד מארכיונים של סופרים? גילויים בארכיון לוין קיפניס על הסיפור 'כתר הנרקיס'" (יום עיון של הפקולטה למדעי היהדות, 26 במרץ 2014)

 

http://booknik.ru/today/faces/narrativy-dlya-zolushki/

ראיון למוסף התרבות של BOOKNIK (אוקטובר 2016)

 

 https://www.youtube.com/watch?v=WhHPL8UoxG0

מתודולוגיות מחקר בעבודתה של ד"ר נינה פינטו-אבקסיס, האוניברסיטה הפתוחה, רעננה (4 בספטמבר 2019)

 

https://www.youtube.com/watch?v=NxHUzbVD50s

ביו-גרפיה: כתיבה וחיים בסיפורים עבריים קדם מודרניים (יום העיון השנתי הרביעי של התכנית לפרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר-אילן, 27 בנובמבר 2019)

 

https://www.kan.org.il/Item/?itemId=65049&fbclid=IwAR3bcFqoIkoZiLrQ_Ej5A_GK2HKbz3eQGyb7yrueOB9_9v27PQ4ISkez8NI

חמישים שנה לפטירתה של לאה גולדברג, ראיון אצל קלמן וסגל, כאן 11, 15 בינואר 2020

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJrWpgS3aYw

ראיון עם סבינה מסג, קולוקויום המחלקה, ינואר 2021

 

https://www.youtube.com/watch?v=uBf4c7pqzeA&list=PLv7VevxrSX8umPsLRpacSS...

השקת גיליון 46 של ביקורת ופרשנות, ינואר 2021

על עצמי

נולדה והתחנכה בבאר שבע. שירתה בחיל רפואה. נשואה ואם לשלושה. מתגוררת בישוב להבים שבנגב.

יצירותיה פורסמו בבמות שונות לשירה וסיפורת (ביטאון שירה, סלונט, יקוד, קפל, נתיבים, ידיעות אחרונות, הארץ, בין סגול ובין תכלת ועוד).

פירסמה טורים, סקירות תרבות ורשימות בבמות שונות (ידיעות אחרונות, הארץ, יקום תרבות, מאזניים, דף דף, ערב רב, די לחינוך, הפתיליה, דבר ראשון, מקור ראשון, אתר האגודה ללימודים פמיניסטיים, יקוד, זמן ישראל, עיתון 77 ועוד).

בעלת הבלוג "לוחשת ברשת: רשימות על ספרות ותרבות" הפעיל משנת 2015.

בין השנים 2018 - 2019 כתבה מדור קבוע בשם: "קוראת לאט" באתר דבר ראשון.

 

ספרי שירה ופרוזה:

"שלג ודובדבנים" (ביטאון שירה 2018), פרוזה דו-לשונית עברית-רומנית, זכה בתמיכת משרד התרבות ומרכז הספר והספריות.

"אובדן כושר הנדידה", ערך אלי הירש (פרדס 2020). 

"שלג ודובדבנים" (תרסט 2021)