ד"ר אבי שמידמן

ד"ר
ד"ר אבי שמידמן
טלפון: 
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קו"ח

 

הוראה:

          מרצה, אוניברסיטת בר‑אילן, המחלקה לספרות עם ישראל                  תש"ע-עכשיו

            נבחר למלגת אלון

 

לימודים:

אוניברסיטת בר‑אילן, רמת גן                                                                          תשס"ט

תואר שלישי בספרות עם ישראל. כותרת הדיסרטציה:

      ' ברכות המזון המפויטות מן הגניזה הקהירית: מבוא ומהדורה מדעית'

      ( הדיסרטציה אושרה בציון 'מעולה')

נבחר למלגת הנשיא

נבחר לפרס הרקטור (תשס"ז)

 

אוניברסיטת בר‑אילן, רמת גן                                               תש"ס-תשס"א, תשס"ה

תואר שני עם תיזה, במחלקה לספרות עם ישראל

נושא התיזה: 'ברכות המזון המפויטות לשמחת כלולות מן הגניזה הקהירית'

ממוצע כללי: 97.8

ציון בתיזה: 100

 

            אוניברסיטת ייל, ניו הייבן                                                                                  תשנ"ז

            לימודים מתקדמים בפילוסופיה ובבלשנות

 

ישיבת הר עציון                                                                                                            תשנ"ג 

לימודים תורניים

 

ישיבה אוניברסיטה, ניו יורק                                                       תשנ"ב, תשנ"ד-תשנ"ו

תואר ראשון בהצטיינות [Summa Cum Laude, GPA=3.857]                                       

מגמה ראשית: מדעי המחשב

פירסומים

מאמרים בכתבי עת                                                                   Articles in periodicals

 

א' שמידמן, '"דוהרי דוקלים" ו"דוהר העיניים": "דהר" כלשון "אור" בפייטנות הקדומה', לשוננו (התקבל פרסום).

א' שמידמן, 'ברכות מזון מפויטות לארוסים מן הגניזה', פרקי שירה ד  (תשס"ט), עמ' 9‑25.

א' שמידמן, 'מתי נאמרו ברכות המזון המפויטות ליום הכיפורים?', גנזי קדם ד (תשס"ח), עמ' 61‑90.

א' ארליך וא' שמידמן, 'פסקת "מלכינו אלהינו" בסוף תפילת שמונה עשרה ובברכת המזון: מקורה, נוסחה ומעמדה', גנזי קדם ג (תשס"ז), עמ' 9‑28.

א' שמידמן, 'תפקידן הליטורגי של ברכות המזון המפויטות', גנזי קדם ב (תשס"ו), עמ' 45‑102.

י' גרנט וא' שמידמן, '"אשר אחד עשה": ששת ימי הבריאה וששה סדרי משנה בברכת מזון מפויטת ליוסף אבן אביתור', גנזי קדם א (תשס"ה), עמ' 79‑116.

 

מאמרים בלועזית:

A. Shmidman, ‘Congregational Participation within the Biblical Story in the Yotser Poems of Shlomo Suliman,’ in: W. van Bekkum and N. Katsumata (ed.), Giving a Diamond: Essays in Honor of Joseph Yahalom on the Occasion of His Seventieth Birthday, Leiden: Brill 2011, 137‑158.

A. Shmidman, ‘On the Liturgical Function of DSS Document 4Q434a,’ Zutot 5 (2008), 15‑22.

A. Shmidman,  ‘Developments within the Statutory Text of the Birkat ha-Mazon in Light of its Poetic Counterparts,’ in: A. Gerhards and C. Leonhard (ed.), Jewish and Christian Liturgy and Worship: New Insights into its History and Interactions, Leiden: Brill 2007, 109-126.

 

ערכים אנציקלופדיים:

A. Shmidman,  ‘Inverted Construct Phrases’, The Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (forthcoming, Leiden: Brill)

 

 

 

 

קורסים

דימוי ומטפורה בשירה ריה"ל ורשב"ג

בקורס זה אנו בוחנים את המטפורות והדימויים העולים בשירתם של יהודה הלוי ושלמה אבן גבירול, ותוך כדי כך אנו מעמידים על תורת השיר העומדת מאחורי ציורי לשון אלו.

 

חגים ומועדים בפיוט: בין ארץ ישראל לספרד

בקורס זה אנו מעיינים עיון מעמיק בקבוצה של פיוטים המיועדים לחגים ולמועדי השנה, חלקם פרי עטם של פייטנים ארץ ישראליים וחלקם פרי עטם של משוררי ספרד. תוך כדי כך אנו מעמידים על המאפיינים המבחינים בין שתי אסכולות פייטניות אלו.

 

המחשב בשירות חקר השירה והפיוט

בקורס זה אנו עוסקים בכלים ממוחשבים רבים מסוגים שונים. אנו לומדים להכיר את היכולות ואת המגבלות של כל אחד מכלים אלה, כדי לדעת באיזה כלי ראוי להשתמש לכל משימה נתונה, ובאיזו מידה ניתן לסמוך על התוצאות.

 

אוצרות הגניזה הקהירית

בקורס זה אנו מציגים את הגניזה הקהירית על כל אוספיה, מעתיקיה וסוגי כתביה; אנו באים להכיר את תרומתה לחקר הספרות העברית; ואנו רוכשים כלים לחקור ולפענח את קטעי הגניזה עצמם.

 

מחקר

הפייטנים הקדומים שילבו יחד שברי פסוקים ומסורות מדרשיים, ציורי לשון ושפה רהוטה, יצירתיות ורוחניות, ותוך כדי כך יצרו עשרות אלפי פיוטים לשבתות, לחגים, לאירועים משפחתיים, ולחיים הימיומיים. רבים מפיוטים אלו שרדו בגניזה הקהירית, כאשר במשך אלף שנה איש לא ידע על קיומם, וזכותנו כיום ללמוד ולהכיר יצירות מופת אלו. אני תקווה שבעזרת הכלים שאנו רוכשים במחלקה זו אנו יכולים להפיק את המקסימום מיצירות אלו, להבין אותן לעומק, ואף לשלב אותם בחיי הרוחניות שלנו.