פרופ' צבי מרק

פרופ'
פרופ' צבי מרק
פקס: 
דוא"ל: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קורסים

שנה"ל תשפ"ב

13-175-01 פרופ' צביקה מרק - סיפורי רבי נחמן מברסלב (הרצאה) זום

 

13-1920-01 פרופ' צביקה מרק - קריאה ביצירת זלדה: שירים, מכתבים וסיפורים - התחדשות חסידית בשפה פיוטית (הרצאה) זום

13-5710-01 פרופ' צביקה מרק - קריאה ביצירת זלדה: שירים, מכתבים וסיפורים - התחדשות חסידית בשפה פיוטית (סמינריון) זום

 

13-1730-01 פרופ' צביקה מרק - רבי לוי יצחק מברדיטשב: דמותו ההיסטורית והגותו (הרצאה)  מתוקשב

 

תקשורת

כתבה של פרופ' צבי מרק במוסף 'שבת' - מקור ראשון - חלק א'


למה אוהב ארץ ישראל ביקש ממאמיניו לעזוב אותה בראש השנה?'
בעקבות המורה הגדול רבי נחמן ותלמידו רבי נתן, שהתאוו לקדושת הארץ וביקשו להשתקע בה, חסידי ברסלב לדודותיהם ניסו שוב ושוב לעלות כקבוצה מלוכדת ולהקים כאן מושבה חקלאית ברסלבית ש"תישא את שם רבינו". חלק ראשון

 

כתבה של פרופ' צבי מרק במוסף 'שבת' - מקור ראשון - חלק ב'

הקולות שהושכחו: תלמידי רבי נחמן מברסלב על הנסיעה לאומן מארץ ישראל

בניגוד להבנה הרווחת, רבי נחמן מעולם לא קרא במפורש לחסידיו לעלות על קברו בראש השנה, וחלק מגדולי .ברסלב אף הסתייגו מנסיעה מארץ ישראל לאומן.

 

 

ספרים

ספרים: 

 

הבעל שם טוב וקבלת האר"י

כוונות ויחודים להמתקת הדינים שמסר מחולל החסידות לתלמידיו

ד"ר רועי הורן

עריכה: פרופ' צבי מרק - במסגרת פרסומי הקתדרה לחקר החסידות

הוצאת אוניברסיטת בר אילן

הבעל שם טוב חולל את התנועה הרוחנית היהודית החשובה ביותר בעת החדשה, שהייתה לבסוף לתנועת המונים רחבה. אך החסידות החלה כחבורת מקובלים אקסלוסיבית למדי שבראשה עמד הבעש"ט. מה היה סוד קסמו של בעל שם אנונימי וחסר ייחוס בעיניהם של מקובלים גדולים בני זמנו? מה טיבו של "המפתח" המיוחד שהעניק להם להבנת קבלת האר"י? כיצד מפתח זה פתח את ליבם ותודעתם מחד, וסלל דרך לבניית צורת קיום חברתית חדשה מאידך? בעזרת התחקות מדוקדקת אחר הנחיות לתפילה בכוונות האר"י, שמות קדושים להתמודדות עם מחשבות זרות וריטואלים ל"המתקת הדינים" שמסר הבעש"ט לתלמידיו, מבקש ספר זה להיכנס אל תוככי בית היוצר של המהפכה הבעש"טיאנית.

הבעל שם טוב חולל את התנועה הרוחנית היהודית החשובה ביותר בעת החדשה, שהייתה לבסוף לתנועת המונים רחבה. אך החסידות החלה כחבורת מקובלים אקסלוסיבית למדי שבראשה עמד הבעש"ט. מה היה סוד קסמו של בעל שם אנונימי וחסר ייחוס בעיניהם של מקובלים גדולים בני זמנו? מה טיבו של "המפתח" המיוחד שהעניק להם להבנת קבלת האר"י? כיצד מפתח זה פתח את ליבם ותודעתם מחד, וסלל דרך לבניית צורת קיום חברתית חדשה מאידך? בעזרת התחקות מדוקדקת אחר הנחיות לתפילה בכוונות האר"י, שמות קדושים להתמודדות עם מחשבות זרות וריטואלים ל"המתקת הדינים" שמסר הבעש"ט לתלמידיו, מבקש ספר זה להיכנס אל תוככי בית היוצר של המהפכה הבעש"טיאנית.

רועי הורן - הבעל שם טוב וקבלת הארי.jpg


 

רבי לוי יצחק מברדיטשב
בעריכת צבי מרק ורועי הורן
הוצאת ידיעות ספרים

אסופה ייחודית זו מוקדשת לכל ההיבטים המגוונים האלה של פעילותו של רבי לוי יצחק מברדיטשב כהוגה וכמנהיג חסידי, כרב וכפוסק, למנהיגותו ולמאבקיו עם מתנגדיו, לגלגוליה המאוחרים של דמותו ושל יצירתו בסיפורת החסידית והיהודית בכלל, ולבסוף אף ליצירה המוזיקלית שלו, הידועה פחות.

מורשתו המוזיקלית, שכללה שירים וניגונים שחלקם התגלו רק לאחרונה בארכיונים ברוסיה, שבה עתה ועולה מן העפר באמצעות תקליטור המצורף לספר זה, ובו ניגוניו המיוחדים בביצועים מקוריים שהוקלטו לפני כמאה שנים בצד ביצועים חדשים ברוח הזמן.

עם הכותבים נמנים בכירי החוקרים, ההוגים ואנשי הרוח, אשר יחדיו משלימים את אחד הפרקים החשובים בתולדות החסידות והמחשבה היהודית.

כל סיפורי רבי נחמן מברסלב
מאת: צבי מרק
הוצאת ידיעות אחרונות

קובץ סיפורים זה שבידיכם הנו האוסף המקיף והמבורר ביותר של יצירתו הסיפורית של רבי נחמן מברסלב. יצירה זו כוללת לא רק את "סיפורי מעשיות" הנפוצים והידועים, שנדפסו על ידי תלמידו הגדול רבי נתן מנמירוב, אלא גם סיפורים רבים שהיו מפוזרים באוספים שונים ובכתבי-יד רבים, חלקם סודיים ביותר.

במהדורה זו נכללים לראשונה כל הנוסחים העיקריים וכל ההשמטות לסיפוריו של רבי נחמן מברסלב. בנוסף מוגש כאן מקבץ גדול ושלם של חזיונותיו, חלומותיו, חידודיו ואף רמזים נסתרים לסיפורים שנעלמו ואינם...

כל סיפורי רבי נחמן מברסלב
 
מאת: צבי מרק
הוצאת ידיעות אחרונות

קובץ סיפורים זה שבידיכם הנו האוסף המקיף והמבורר ביותר של יצירתו הסיפורית של רבי נחמן מברסלב. יצירה זו כוללת לא רק את "סיפורי מעשיות" הנפוצים והידועים, שנדפסו על ידי תלמידו הגדול רבי נתן מנמירוב, אלא גם סיפורים רבים שהיו מפוזרים באוספים שונים ובכתבי-יד רבים, חלקם סודיים ביותר.

במהדורה זו נכללים לראשונה כל הנוסחים העיקריים וכל ההשמטות לסיפוריו של רבי נחמן מברסלב. בנוסף מוגש כאן מקבץ גדול ושלם של חזיונותיו, חלומותיו, חידודיו ואף רמזים נסתרים לסיפורים שנעלמו ואינם...

 

 
מגילת סתרים - חזונו המשיחי הסודי של ר' נחמן מברסלב
The Scroll of Secrets
מיסטיקה ושיגעון ביצירת ר' נחמן מברסלב
Mysticism and Madness