פרופ' תמר וולף-מונזון

פרופ'
פרופ' תמר וולף-מונזון
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קו"ח

השכלה

 

תואר ראשון - ספרות עם ישראל, אונ' בר אילן, 1985 (בהצטיינות  יתרה)

תואר שלישי - ספרות עם ישראל, אונ' בר-אילן, 1996 (מסלול ישיר לדוקטורט, בציון מעולה)                       

נושא עבודת הדוקטורט: גיבוש הפואטיקה הארץ ישראלית של אורי צבי גרינברג (תרפ"ד-תרפ"ז), בהנחיית פרופ' יהודה פרידלנדר.

 

תפקידים אקדמיים וציבוריים :

 

1987-1984 -           שירות צבאי במסגרת העתודה האקדמית, בדרגת סגן, ניהול הספרייה והארכיון של 'המכללה                                                    לביטחון לאומי ועריכת סטנוגרמות של דיוני מטכ"ל ופורמים בנושא שדה הקרב העתידי.

1998- עד היום                   מנהלת ארכיון המשורר יעקב אורלנד.

2000 - 2004                     חברת ועדת מקצוע הספרות של משרד החינוך והתרבות - ממ"ד.

2000 - עד היום                  חברת עמותת בית אצ"ג.

2003 - עד היום                  עורכת אחראית של כתב-העת 'בקורת ופרשנות'.

2004                                חברת ועדת השיפוט למשוררים בתחילת דרכם מטעם מינהל החינוך והתרבות.

2004 - עד היום                 חברת ועדת השיפוט של פרס עקביהו לשירה.

2004                               חברת ועדת השיפוט לפרס ורטהיים לספר ביכורים, אוניברסיטת בר-אילן.

2005                               חברת ועדה לבחירת 'שירים על הדרך' מטעם המועצה לתרבות של עירית תל-אביב.

2008-2005                      חברה הועדה הבין-מחלקתית לתואר שלישי, הפקולטה למדעי היהדות.

2007                               חברת הועדה לבחירת 'שירים על הדרך' מטעם המועצה לתרבות של עירית ת"א.

2007                               חברת מדור ספרות במועצה הישראלית לתרבות ואמנות.

2007                               חברת ועדת השיפוט לספרי מופת מטעם מינהל החינוך והתרבות.

2010 - 2014                    חברת ועדת מלגות לתואר ראשון, אוניברסיטת בר-אילן.

2012                               חברת ועדת השיפוט של מפעלים ספרותיים – מפעל הפיס.                     

אוק' 2011-ספט' 2014       ראש המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן.          

2013                              חברת ועדת השיפוט של פרס גרשון שקד.

2013                              חברת ועדת השיפוט של פרס ברנשטיין לשירה.

2014                              חברת ועדת השיפוט של פרס ראש הממשלה ליצירה

 

פרוייקטים מחקריים

 1. מנהלת ארכיון המשורר יעקב אורלנד.

 2. פרויקט המחשוב של כל כתבי אורי צבי גרינברג (בשיתוף פרופ' זהר לבנת, המחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות).

 3. המודרניזם הארץ-ישראלי בתקופת היישוב – פרויקט מיפוי-תרבות אקולוגי של שנות השלושים והארבעים (בשיתוף מרכז 'הקשרים' – אוניברסיטת בן-גוריון, בנגב).

 

תחומי הוראה ומחקר

 1. חקר הפואטיקה של אורי צבי גרינברג.

 2. שירת העלייה השלישית - היבטים לשוניים, סגנוניים וסוציו-ספרותיים.

 3. שירה ופוליטיקה בין ישוב למדינה.

 4. יצירתו של יעקב אורלנד במסגרת הרב-מערכת התרבותית בתקופת היישוב ולאחר הקמת המדינה.

 5. הזמר העברי – היבטים פואטיים, היסטוריים ותרבותיים.

 

ארגון כנסים מדעיים

 1. 'כסנה הבוער בדמו', כנס בין-אוניברסיטאי לציון מאה שנה להולדת אורי צבי גרינברג, (בארגון אוניברסיטת בר-אילן והאוניברסיטה העברית), ז' בניסן תשנ"ז  (14.4.1997).
 2. 'הפולמוס בספרות ובביקורת העברית', 90 שנה להולדת פרופ' ברוך קורצווייל ז"ל, הכנס הבינאוניברסיטאי הי"ג לחקר הספרות העברית, ה-ז בשבט תשנ"ח (1-3.2.1998).

 3. 'אזורי גבול בספרות העברית החדשה', לכבוד פרופ' יהודה פרידלנדר, כנס בין-אוניברסיטאי, אוניברסיטת בר-אילן, י"ב באדר ב' תשס"ה (23 במרץ 2005).

 4. 'טקסט שפה משמעות' – יום עיון לכבוד הוצאת גיליון 38 של 'בקורת ופרשנות, תשס"ה, אוניברסיטת בר-אילן, ח' באדר תשס"ו (8 במרץ 2006).

 5. יום עיון בין-אוניברסיטאי בחקר שירת אורי צבי גרינברג, אוניברסיטת בר-אילן, י"ט באייר תשס"ו (17 במאי 2006).

 6. 'כיוונים חדשים בחקר יצירת אצ"ג' – ארגון מושב ותגובה להרצאות, הקונגרס העולמי ה-15 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, כ"ה באב תשע"ג (1 באוגוסט 2013).

 7. 'בהיר וגבוה כזמר' – כנס לציון 100 שנה להולדת המשורר יעקב אורלנד, אוניברסיטת בר-אילן, ח' בטבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014)
   

פירסומים

ספרים

 1. וולף-מונזון, תמר, לנֹגה נקודת הפלא – הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג  בשנות העשרים, הוצאת אוניברסיטת חיפה וזמורה ביתן, 2005 (399 ע"מ).

 2. וולף-מונזון, תמר.  בהיר וגבוה כזֶמר – יעקב אורלנד – פואטיקה, היסטוריה, תרבות, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, 400 עמ'  (בדפוס).

 

עריכת ספרים

 1. וולף-מונזון, תמר, שפה, הגות, תרבות - קובץ מאמרים לזכרו של משה שוורץ, בקורת ופרשנות, גל' 37 (חורף, תשס"ג)

 2. לבנת, זהר, וולף-מונזון תמר, טקסט, שפה, משמעות, בקורת ופרשנות, גל' 38, קיץ 2005.

 3. וולף-מונזון, תמר וליפסקר אבידב,  רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג – מחקרים ותעודות, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, תשס"ז.

 4. וולף-מונזון, תמר וליפסקר אבידב, 'אורי צבי גרינברג בשנות העשרים – מחקרים ותעודות, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן (בדפוס).

 5. וולף-מונזון, תמר. על הסף: לימינאליות בספרות ובתרבות, גיליון מיוחד ליובלו של פרופ' יהודה פרידלנדר, בקורת ופרשנות 43, אביב תש"ע.

 6. וולף-מונזון, תמר. הזמר העברי –  פואטיקה, מוסיקה, היסטוריה, תרבות,  בקורת ופרשנות 44, 2012.

 

מאמרים ופרקים בספרים     

 1. וולף-מונזון, תמר, "דימויים ארכיטיפיים כצפנים פואטיים - קריאה בשירי הגברות העולה וטור מלכא לאורי צבי גרינברג, מעשה סיפור – ספר יובל לכבוד יואב אלשטיין, (עורכים: אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי), אוניברסיטת בר-אילן, 2006, עמ' 429-399.

 2. וולף-מונזון, תמר, "רחובות הנהר" - שפה שירית חדשה",  בתוך: 'רחובות הנהר', לאורי צבי גרינברג – מחקרים ותעודות, (עורכים: אבידב ליפסקר ותמר וולף-מונזון), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 2007, עמ' 12-14.

 3. וולף-מונזון, תמר, לבנת, זהר, רטוריקה ומוסיקה ב'רחובות הנהר', בתוך: 'רחובות הנהר', לאורי צבי גרינברג – מחקרים ותעודות, (עורכים: אבידב ליפסקר ותמר וולף-מונזון), הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן, 2007, עמ' 87-104.

 4. וולף-מונזון, תמר, 'התשוקה לאחֵר היודע' – בין 'אהבת תפוח הזהב' לסיפור האכילה מעץ הדעת, כתמי אור: חמישים שנות ביקורת ומחקר על יצירתה של דליה רביקוביץ, עורכות: חמוטל צמיר ותמר הס, הקיבוץ המאוחד, 2010, עמ' 266-283.

 

מאמרים בכתבי עת

 1. וולף-מונזון, תמר, "לשונו של אורי צבי גרינברג בקבצים אימה גדולה וירח והגברות העולה בזיקתה ללשון התקופה, דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, חטיבה ג כרך שני, האיגוד העולמי למדעי היהדות, תש"ן, עמ' 226-219.

 2. וולף-מונזון, תמר "'סדן' - האמנם כתב-עת של איש אחד?", ביקורת ופרשנות, גל' 29, (סיון תשנ"ג), עמ' 32-17.

 3. וולף-מונזון, תמר, "אותו סנבלט של תרפ"ט בתרצ"ו" - גלגולה של מטאפורה פוליטית בשירתו של אצ"ג ובכתיבתו הפובליציסטית, בתוך: ספר המתכונת והדמות – קובץ מחקרים ביצירת אצ"ג, הוצאת בר-אילן, (עורכים: אבידב ליפסקר והלל ויס), תש"ס, עמ' 348-337.

 4. וולף-מונזון, תמר, "'פתח דבר' ל'אימה גדולה וירח' לאורי צבי גרינברג – ארס-פואטיקה גלויה וסמויה על-רקע ביקורת עוינת", חוליות (סתיו 2000), עמ' 231-213.

 5. וולף-מונזון, תמר, "מיין משיחישער ברודער, שלמה" - לזיקתו הנפשית של אורי צבי גרינברג אל ר' שלמה מולכו", מחקרי ירושלים בספרות עברית (האוניברסיטה העברית) יח (תשס"א), עמ' 271-235.

 6. וולף-מונזון, תמר, "נופל וגלוי עיניים" – תנודות בנקודות התצפית כמפתח לאירגונה הקומפוזיציוני של 'פרשת בלעם', בית מקרא (ניסן-סיון תשס"ב), עמ' 256-237.

 7. וולף-מונזון, תמר, "מבעלות פאטריארכלית להתפתחות היסוד הנשי שבנפש – עיון בפואמה 'הכרת הישות' לאורי צבי גרינברג" דפים למחקר בספרות, 13, (תשס"ג), עמ' 102-79.

 8. וולף-מונזון, תמר, "הדוחה כמפתח פואטי - קווי אפיון לשירתו של רמי דיצני", צפון ז', אוניברסיטת חיפה, (תשס"ד), עמ' 179-194. 

 9. Wolf-Monzon, Tamar and Livnat Zohar, ‘The Poetic Codes of Rechovot ha-nahar’ ("Streets of the River"), Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish  Studies - Volume 23, Number 2,   Winter 2005, pp. 19-33[English]

 10. וולף-מונזון, תמר, 'שיר השירים לעמל – זיקתו של יעקב אורלנד לתנועת 'הנוער העובד' בשנות השלושים' עיונים בתקומת ישראל, המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון, כרך 15, 2005 עמ' 373-391.

 11. וולף-מונזון, תמר, לבנת, זהר, 'אני שב לביטויי כנפח לסדנו' – כבילות ויצרניות בלשונו של אצ"ג', ביקורת ופרשנות, גליון 38, קיץ 2005, עמ' 305-331. 

 12. וולף-מונזון, תמר, 'ושיר לפי חרב זַמֵּרִי' - שירה, מאבק ומרי ב'להקה הצבאית העברית', קתדרה, גל' 127, (ניסן תשס"ח), עמ' 89-112.

 13. Wolf-Monzon, Tamar, Uri Zvi Grinberg and the Pioneers of the Third Aliyah – a Case of Reception ,Prooftexts, vol.29, 2009, pp.31-60 [English]

 14. וולף-מונזון, תמר, 'הטקסט שמאחרי הטקסט,  'כז שירים - נתן היה אומר' ליעקב אורלנד – בין נוסח הספר לנוסח כתב-היד', דפים למחקר בספרות, גל' 16-17, (2009), עמ' 143-176.

 15. וולף-מונזון, תמר, בין 'צַעַן' לבין 'כְּנַעַן' – גבולות המשיכה אל האחֵר - עיון בפואמה הגנוזה 'חנה'לי מדורוהוי' ליעקב אורלנד', עיונים בתקומת ישראל, גל' 19, (2009), עמ' 204-225. 

 16.  וולף-מונזון, תמר, ''שירי-עם' או 'קופלטים נבובים'? מקומם של שירי הזמר בהבנייתו של האתוס החלוצי  של העלייה השלישית',  הזמר העברי – פואטיקה, מוסיקה, היסטוריה, תרבות, בקורת ופרשנות גל' 44, 2012, עמ' 124-107. 

 17. Wolf-Monzon Tamar, “The hand of Esau in the midst here too”- Uri Zvi Grinberg’s Poem “A Great Fear and the Moon” in its historical and political contexts, Israel Studies, Vol. 18 (Spring 2013), pp. 170-193 [English],

 18. Wolf-Monzon Tamar, "The Ballad of Tel Faher by Ya’akov Orland: Reality, Myth, Poetry", Hebrew Studies, 54 (2013), pp. 243-263. 

 19. Wolf-Monzon Tamar, “Time for the Orient has come” - The Orient as a spiritual-cultural domain in the work of Uri Zvi Grinberg, JJS, (Spring 2014), pp. 169-190. 

 

מאמרים שהתקבלו לפרסום

 1. Wolf-Monzon, Tamar, "Responsibility for the suffering of the Other - A reading of  Dalia  Ravikovich's political poetry", Reeh, (In print). [English]  (18 pages)

 2. Wolf-Monzon Tamar.,"Berlin: Place, Atmosphere, and Inspiration, On the Literary Activity of Uri Zvi  Greenberg in the Early 1920s", Menora. Jahrbuch für deutsch-jüdische Geschichte, Universität Potsdam, 29 pages. (In print). [English].

 

בקורת ספרים בכתבי עת        

 1. וולף-מונזון, תמר, "אפיקורסים בעל כורחם" (על 'אפיקורס בעל כורחו' ליהושע בר-יוסף) דבר, "משא" (8.8.86).
 2. וולף-מונזון, תמר "קיטש אלכסנדרוני" (על 'בלאנש' ליצחק גורמאזנו-גורן) עיתון 77 גיליון 87 (אפר' 1987).

 3. וולף-מונזון, תמר, "בין היחיד והיחד" (על 'התגנבות יחידים' ליהושע קנז) עיתון 77, גיליון 90 (יולי 1987).

 4. וולף-מונזון, תמר, "מלים לוטות בערפל" (על 'כתונת אור' לחיה אסתר) דבר, "משא" (7.8.87).   

 5. וולף-מונזון, תמר "ביקורת אישית" (על 'בין בגרות לספרות' לאברהם הגרני-גרין) דבר, "משא", (18.9.87).

 6. וולף-מונזון, תמר "מסע לחיפוש שורשי הזהות" (על 'פולין בין פאר לאפר' לדודו ברק) דבר, "משא", (16.10.87).

 7. וולף-מונזון, תמר "עיוות יפהפה" (על 'ציפורי צל' לדן בניה סרי) דבר, "משא",(26.10.87).

 8. וולף-מונזון, תמר "שלושה תלמידי חכמים היו בעירנו" (על 'קורצוייל עגנון אצ"ג - חילופי אגרות' בעריכת ליליאן דבי-גורי),עיתון 77, גליון 93 (אוק' 1987).

 9. וולף-מונזון, תמר "תבשיל של סיפורים", (על 'סימטת החבשים' ליעקב אורלנד) דבר, "משא", (15.1.88).

 10. וולף-מונזון, תמר "השגעון הוא חכמת היחיד" (על 'שורשי אויר' לרות אלמוג) מאזניים, (פברואר 1988).

 11. וולף-מונזון, תמר "שורשים של אוויר", (על 'שורשי אוויר' לרות אלמוג), דבר, "משא", (22.4.88).

 12. וולף-מונזון, תמר "בין תיחכום להתחכמות", (על 'אהבה רק אהבה' לרמי דיצני), דבר, "משא", (8.7.88).

 13. וולף-מונזון, תמר מסע ההתבגרות של חנן" (על 'את ענת אנכי מבקש' לחנן פורת ), נקודה, מס' 122, (יולי.1988).

 14. וולף-מונזון, תמר "מציאות לחוד ודמיון לחוד" (על 'סוסים על כביש גהה' לסביון ליברכט), דבר, "משא", (26.8.88).

 15. וולף-מונזון, תמר "הלא כל אדם חייב להיפטר לעולמו" (על 'מברק' לשלמה טנאי), דבר, "משא", (10.2.89).

 16. וולף-מונזון, תמר "לצפות לדבר-מה שאיננו" (על 'נביא' לשולמית הר-אבן), דבר,"משא", (10.3.89).

 17. וולף-מונזון, תמר "להדליק נרות בכל העולמות" (על 'שירת זלדה' לחמוטל בר-יוסף), דבר, "משא", (5.5.89).

 18. וולף-מונזון, תמר "בין מחקר היסטורי למחקר ספרותי", (על 'דבש מסלע' לנורית גוברין), ידיעות אחרונות, (15.9.89).

 19. וולף-מונזון, תמר "שיבה לתש"ח" (על 'נכתב בתש"ח' לא"ב. יפה), ידיעות אחרונות, (6.10.89).

 20. וולף-מונזון, תמר "להתרומם על קצות האצבעות", (על הקובץ 'עלעול' בעריכת הלל ויס), נקודה, גל' 144, (אוק' 1990).

 21. וולף-מונזון, תמר "ירושלים היא בעיית הבעיות ובה כל הפתרונות" (הערות למקומה של ירושלים בשירת אצ"ג), נקודה, גל' 149, (מאי 1991).

 22. וולף-מונזון, תמר "נשמת השירה" (על 'שירי האלף ושירים לבני אדם' לאיתן איתן), נקודה, גל' 150, (יוני 1991).

 23. וולף-מונזון, תמר "לך אמר לבי - בקשו פני", (על האנתולוגיה 'ואני תפילתי' בעריכת הלל ויס), נקודה, גל' 151, (יולי 1991).  

 24. וולף-מונזון, תמר, 'תשובתי לאוכלי הציונות, לכל הסנבלטים' (מאמר ביקורת על 'אורי צבי גרינברג כל כתביו, כרך יז'), קתדרה, גל' 141, (תשע"א), עמ' 174-169.                                        

 

פרסומים שאינם שפיטים

 1. וולף-מונזון, תמר "בדיקת הזיקה בין 'מלים' ל'דממה' ביצירתו של ישראל אפרת, לאור אבחנת ה'Deference' של דרידה", עיתון 77 גל' ה-100, (מאי 1988), עמ' 151-150.

 2. וולף-מונזון, תמר "עיצוב דיוקנו של הצעיר הדתי בספרות העברית", עיתון 77, (אוג'-ספט' 1988), עמ' 42-39.

 3. וולף-מונזון, תמר "ואולי לא באנו לכאן לעקור הרים" - על 'שיר   Noטיפוסי' של נתן זך והערות אחדות בעקבות השירה שנכתבה במהלך מלחמת לבנון", מאזנים, ס"ד גל' 10-9, (1990), עמ'  78-75.

 4. וולף-מונזון, תמר. 'ריחו המתגלגל של הרימון', על שירו של יעקב אורלנד, פנים, 52-53, (דצמבר 2010), עמ' 122-126. 

 

הרצאות בכנסים מדעיים 

 1. 'לשונו של אורי צבי גרינברג בקבצים אימה גדולה וירח והגברות העולה  בזיקתה ללשון התקופה', הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, תמוז, תש"ן, (יולי 1990).

 2. 'ירושלים תפילין-של-ראש והעמק – של-יד – קואורדינטות של זמן ומרחב בשירת אצ"ג', הכנס הבינאוניברסיטאי הששי לחקר הספרות העברית, בר-אילן, כג-כו בניסן תשנ"א (7-10.4.1991).

 3. 'סדן האמנם כתב-עת של איש אחד?', כנס אצ"ג במלאת עשור לפטירתו, האוניברסיטה העברית, ח-י באייר תשנ"א (22-24.4.1991).

 4. "אותו סנבלט של תרפ"ט בתרצ"ו" - גלגולה של מטאפורה פוליטית בשירתו של אצ"ג ובכתיבתו הפובליציסטית', הקונגרס העולמי האחד-עשר למדעי היהדות, תמוז, תשנ"ג, (יולי 1993).

 5. "בין סמל לאלגוריה" – עיון בתיאוריה של הפרוזה, כנס השתלמויות מורים ארצי, ת"א, ל' בכסלו תשנ"ג (14.12.93).

 6. "סגנון ופואטיקה בשירת שנות העשרים בא"י (אצ"ג, שלונסקי, ש' שלום), יום עיון בנושא העלייה השלישית, יד יצחק בן-צבי, כו באדר תשנ"ד (9.3.94).

 7. "הטקסט השירי - יחסי גומלין בין כותב לבין קורא", יום עיון בנושא "האוריינות כדיאלוג", סמינר לווינסקי, ב' בטבת תשנ"ד (5.12.94).

 8. "הקִרבה התמונית והמרחק האידיאולוגי בין אצ"ג לשלונסקי בשנות העשרים", הכנס הבינאוניברסיטאי העשירי לחקר הספרות העברית, אוניברסיטת בן-גוריון, טז בשבט תשנ"ה, (17.1.95).

 9. "לשון השירה של אצ"ג ושלונסקי ויחסה למסורת היהודית ולמקורותיה", יום עיון בנושא העלייה השלישית בספרות ובאמנות, יד יצחק בן-צבי, כ' באדר א' תשנ"ה (20.2.95).

 10. "בין ישן לחדש", הפולמוס בין צעירי המודרנה לבין ביאליק וחבורתו, והשפעותיו על הקהיליה הספרותית הארץ-ישראלית בשנות העשרים, יום עיון בנושא העלייה השנייה ושלישית – בספרות ובאמנות, יד יצחק בן-צבי, ד בטבת תשנ"ו (27.12.95).

 11. "קוי מתאר לנוסח הארץ ישראלי של אורי צבי גרינברג (תרפ"ד-תרפ"ז), כנס בינאוניברסיטאי לציון מאה שנה להולדת אורי צבי גרינברג, האוניברסיטה העברית, ז' בניסן תשנ"ז (14.4.1997).

 12. 'אח עברי למפיסטו', בין 'פתח דבר' לאימה גדולה וירח לבין הפואימה היידית 'מפיסטו' לאורי צבי גרינברג, הקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות, תמוז תשנ"ז, (יולי 1997).

 13. 'המלים החזקות והפשוטות של שיר קטן' – קריאה חדשה בשירי יעקב אורלנד, הענקת פרס עקביהו ליעקב אורלנד, אוניברסיטת בר-אילן, כג בכסלו תשס"א (20.12.2000).

 14. 'הפואטיקה של הדוחה' – מפתחות לשירת רמי דיצני, הענקת פרס ורטהיים לרמי דיצני, אוניברסיטת בר-אילן, כג באייר תשס"א (17.5.2001).

 15. 'האמנם דומים מראינו?' – שירת יעקב אורלנד וזיקתה לשירת אלתרמן ובני דורו', הקונגרס העולמי השלושה-עשר למדעי היהדות, מנחם-אב תשס"א (אוגוסט 2001).

 16. משוררים והפנטום של העבר: טרנסגרסיה ורצף בשירה העברית החדשה, סמפוזיון בינלאומי: עקבות, קפלים סדקים: סוגי רצפים בספרות עם ישראל, כג-כה בטבת תשס"ב (7-9.1.2002).

 17. 'לבקֹע שיר אמא מבשרי' – דיוקן האם בשירת אצ"ג המוקדמת, כנס השתלמות ארצי למורים, אוניברסיטת בר-אילן, כד בתמוז תשס"ב (4 ביולי 2002).

 18. 'על יוצרים ויצירה באקלימה של ארץ הנביאים', הרצאה והנחיית רב-שיח בהשתתפות חוקרים, לצאת ספרו של הלל ברזל 'שירת ארץ-ישראל אקספרסיוניזם נבואי', בית אצ"ג, כא באדר תשס"ד (14 במרץ 2004).

 19. "דיוקנו השירי של אלתרמן – על 'נתן היה אומר' ליעקב אורלנד ובשוליו", כנס על יצירתו של אלתרמן במלאת 35 שנים לפטירתו, אוניברסיטת חיפה, ה' באדר ב' תשס"ה (16 במרץ 2005).

 20. "לקראת אחזור ממוחשב של כתבי אורי צבי גרינברג – אפשרויות למחקר פואטי לשוני", סמינר בין מחלקתי, המחלקה לספרות עם ישראל והמחלקה ללשון עברית וללשונות שמיות, אוניברסיטת בר-אילן, י"א באדר ב' תשס"ה (22 במרץ 2005). 

 21. 'שירתה הפוליטית של דליה רביקוביץ', פרס עקביהו על מפעל חיים למשוררת דליה רביקוביץ', המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, כ"ב באייר תשס"ה (31 במאי 2005).

 22. 'ושיר לפי חרב זמרי': מפתחות לשירי המאבק והמרי של המשורר יעקב אורלנד, כנס 'מי אני? שיר ישראלי מס' 2', המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר-אילן, כ"ג באייר תשס"ה (1 ביוני 2005).

 23. Collocation & Combinations of Poetic Codes in Uri Zvi 'Rehovot Hannahar Grinberg, The NAPH Conference of Hebrew Language and Literature, Stanford University, June 21 2005.

 24. 'לקראת אנציקלופדיה של צירופים כבולים ביצירתו השירית והפובליציסטית של אורי צבי גרינברג', הקונגרס ה14 למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית, כ"ח בתמוז תשס"ה (4 באוגוסט 2005).

 25. 'האחריות על סבלו של האחר' – עיון בשירתה הפוליטית של דליה רביקוביץ', כנס על יצירת דליה רביקוביץ, אוניברסיטת תל אביב, י"ח בכסלו תשס"ו (19 בדצמבר תשס"ו).

 26. 'בין  פאוסט למעפיסטא - על ניסיונו של אצ"ג להציב סובייקט יהודי מודרני', תגובה להרצאתה של קארין נויברגר, מכון מינרבה להיסטוריה גרמנית באוניברסיטת תל-אביב, מכון בוצריוס באוניברסיטת חיפה ומכון לאו-בק בירושלים, מעלה החמישה (1 במרץ 2006).

 27. 'בא כוחו של המצפון הציוני' – אורי צבי גרינברג בפולין 1932-1934, הפקה עריכה ובימוי של סרט המבוסס על תמונות נדירות של אצ"ג, שצולמו בפולין בראשית שנות השלושים, הוקרן ביום העיון  הבין-אוניברסיטאי לחקר יצירתו של אורי צבי גרינברג, אוניברסיטת בר-אילן, (17 במאי 2006).

 28. 'אצ"ג וחלוצי העלייה השלישית – מקרה של התקבלות', כנס בנושא: 'יוצרים כגיבורי תרבות', אוניברסיטת חיפה, (20 במרץ 2007).

 29. 'ירושלים – תפילין של ראש והעמק – של-יד': עיצובה של ירושלים כמרחב סימבולי וטריטוריאלי בשירת אצ"ג בשנות העשרים, כנס בנושא: 'ירושלים: מבט היסטורי ועכשווי, מכון שכטר למדעי היהדות, (15 במאי 2007).

 30. Folk Songs or Hollow Couplets? - Poetic and Stylistic Features of the Third Alliya's Songs, The NAPH Conference of Hebrew Language and Literature, UCL London, July 9 2009.

 31. A Lyrical Perspective on Tel Aviv's Literary Cafes as a Cultural-Sociological Space, The NAPH Conference of Hebrew Language and Literature, Yeshiva University, N.Y, July 7 2010.

 32. The ‘Orient’ as geographical place and a spiritual-cultural domain in the work of Uri Zvi Grinberg, Judaism in the Mediterranean context, Ninth Congress of the European Association for Jewish Studies, Ravenna, Italy, 26th July 2010.    

 33. 'על מה ולמה נרדף המשורר' – כנס במלאת שלושים לפטירת המשורר אורי צבי גרינברג", בית מורשת בגין, 16 במאי 2011. 

 34. "פַּעַם שָׁתַקְתִּי לְיַד נְגִינָה/ עַכְשָׁו אֲנִי מְבַקֵשׁ לְזַמֵּר", על שיריו המולחנים של מירון ח. איזקסון, כנס המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר אילן, 26 במאי 2011.                                                                                        

 35. And my expectation that all belongs to you – study on three love poems of Orland and Zeira", The NAPH Conference of Hebrew Language and Literature, UCLA, June 25-27, 2012.

 36. "בא זמן למזרחי" – האוריינט כמושג נפשי ותרבותי ביצירתו של אורי צבי גרינברג, מסביב לנקודה – הלשון והספרויות של היהודים, כנס בין-לאומי, אוניברסיטת בר-אילן, 19 בדצמבר 2012.

 37. "מגמות חדשות בחקר יצירת אורי צבי גרינברג" – ניהול מושב ותגובות להרצאות, הקונגרס הששה-עשר למדעי היהדות, 1 באוגוסט 2013.

 38. "אֱלֹהוּת בְּסוֹד פַּחַד חָזִיתִי" - עיון בשיר 'הזכרת נשמות' לאורי צבי גרינברג, יום עיון 'סופרים בחפירות', מאה שנה למלחמה הגדולה והענקת פרס דב סדן, , אוניברסיטת ת"א, 19 במרס 2014.

 39. "בהיר וגבוה כזמר: שירי הזמר של אורלנד על רקע מכלול יצירתו", כנס 'מי אני שיר ישראלי 11', המחלקה למוסיקה, אוניברסיטת בר אילן, 16 ביוני 2014.

 40. "'תרגילים בעברית שימושית' – אפשרויות של משמעות בלשון השירה", בואי הרוח – כנס הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן, 22 ביוני 2014.

 41. "'מְשִׁיחִיּוּת-יִשְׂרָאֵל בִּדְמוּת עוֹף מֵהַר הַבַּיִת נִפְרָדֶת':  ההיפרדות של המשורר אורי צבי גרינברג מהאתוס החלוצי", The NAPH Conference of Hebrew Language and Literature,, אוניברסיטת בן-גוריון, 24-26 ביוני, 2014.

 42. The boundaries of Attraction to an Other - A discussion of Ya’acov Orland’s unpublished poem “Hannale from Dorohoi”, the Xth Congress of the EAJS Paris, 20-24 July 2014.

 43. 'הפרויקט השירי של יעקב אורלנד', 'בהיר וגבוה כזמר' - כנס לציון 100 שנה להולדת יעקב אורלנד, אוניברסיטת בר-אילן, 30 בדצמבר 2014.

קורסים

סילבוסים לקורסים לשנה"ל תשע"ו

שם הקורס:        יסודות השירה – קורס מבוא

 

 

מטרת-על:        הקורס חותר להעניק ללומד תשתית לקריאת שירה ולפרשנותה. ייבחנו דרכי ארגון ומבנים רטוריים של הטקסט השירי, דרכי הביטוי הפיגורטיביים של הלשון והמרכיבים הבונים את הארגון הפונטי של הטקסט השירי.

 

מבנה הקורס ותכניו:

בין טקסט שירי לבין טקסט תיעודי, מה בין שירה לבין פרוזה

הארגון המבני של הטקסט השירי (הפונקציות השונות של החזרה התחבירית-רטורית; ההשוואה כתחבולה רטורית; מבנה שטח ומבנה עומק; עקרונות ברירה וצירוף).

פעולת התקשורת הלשונית, מעתקים סמנטיים קבועים וזמניים, אופני השינוי במעתקים סמנטיים, הקוטב המטפורי והקוטב המטונימי (דרכי מיון וניתוח של פיגורות רטוריות: מטפורה, דימוי, סמל, אימאז', מטונימיה וכיו"ב)

הבנת המושגים: משקל, קצב ורתמוס

העיקרון הטונלי והכמותי במשקלי השירה, הברה אשכנזית – עקרונות וכללים, סוגי המשקלים בשירה, המעבר מהטעמה אשכנזית להטעמה ספרדית, הברה ספרדית – עקרונות ומאפיינים, סטיות וחריגות במטריקה, חריזה אסוננסית וקוסוננסית, מצלול ואליטרציה. 

 

 

שם הקורס: ראשית יצירתו של אורי צבי גרינברג (1926-1912): פואטיקה ורטוריקה

 

מטרת על: מפגש עם מפעלו השירי והפובליציסטי של המשורר אורי צבי גרינברג, מגדולי המשוררים העבריים בעת החדשה, עם דרכי התגבשותה של התודעה היוצרת, הכרות עם הדיאלוג שמקיימת שירתו של הקנון עם הספרות העברית לדורותיה, לצד חשיפה למטענים תרבותיים אירופיים אוונגרדיים.

 

 

מבנה הקורס ותכניו:

 

מקומו של אצ"ג במפת השירה העברית, הגדרת הקורפוס ומאפייניו, בית ההורים וסביבת הגידול הרוחנית של אצ"ג, ביכורי יצירה, מקורות השפעה והשראה בשלבי העיצוב של יצירתו המוקדמת; מאפייני המרכז הספרותי בורשה, רישומיה של מלחמת העולם הראשונה על יצירתו, תקופת ורשה – יצירתו השירית והפובליציסטית (עיון ב'מעפיסטא')

תקופת ברלין – המפגש עם האקספרסיוניזם הגרמני, גיליונות 'אלבאטראס' ומאפייניהם הרטוריים והפואטיים, ההכרעה של אצ"ג לעלות לא"י והשלכותיה הפואטיות, על רקע העלייה השלישית - המפגש עם ציבור החלוצים, הקובץ 'אימה גדולה וירח' – מאפיינים פואטיים ורטוריים. מחזור שירי 'טור מלכא', קריאה בשירי 'הגברות העולה' (יסודות ארכיטיפיים, דרכי הבנייתן של מערכות סימבוליות), בין השירה לפובליציסטיקה – זיקות לשוניות וסגנוניות, התפיסה האוקסימורונית של המרחב הארץ ישראלי.

 

 

שם הקורס: שלונסקי, אלתרמן ומה שביניהם (קורס וסמינריון)

 

 

מטרת על:         סיפור התפתחותה של השירה העברית במאה העשרים, דרך גיבוש הפואטיקה של שניים מהמשוררים שעיצבו את המודרנה העברית אברהם שלונסקי ונתן אלתרמן, וסקירת דרכי השפעתם על הנורמות הספרותיות של החבורות שעמדו במרכזן.

מטרות-משנה:

 1. הכרות עם תחנות יסוד מעצבות בשירתם של אברהם שלונסקי ונתן אלתרמן - סקירה מונוגרפית של יצירתם
 2. מעקב אחר פעילותן של החבורות הספרותיות שפעלו בהן ('כתובים', 'יחדיו' ו'מחברות לספרות') - תיאור המרחב הספרותי בתוכו פעלו, כתבי העת שהדפיסו בהם, החיים הספרותיים שאפיינו את פעילותם – בתי הקפה שישבו בהם, מקורות השפעה והשראה.
 3. 'חרדת ההשפעה' של כל אחת מהדמויות והאופן בו השפיעה על משוררים אחרים.

4.

 

 

מידע על הקורסים בשנת תשע"ד

 

יום א' 12:00-14:00

יסודות השירה – קורס מבוא

בניית תשתית מדעית לקריאת שירה ולפרשנותה. בקורס ייבחנו קשרים מבניים-רטוריים מגוונים של הטקסט השירי, דרכי ההבניה של הלשון הפיגורטיבית (דוגמת המטפורה, הדימוי, האימאז' והמטונימיה) והאופן בו מתארגנת המערכת המוסיקלית של השיר (ריתמוס, משקל, חריזה ומצלול). [הקורס מיועד לתלמידי התואר ראשון] 

 

יום ד' 10:00-12:00

מדור תש"ח לדור המדינה – חילופי משמרות בשירה: אלתרמן, גורי, גלבוע, חלפי, עמיחי (סמינריון והרצאה)

הסמינריון נושא אופי בין-תחומי ומשלב בין היבטים פואטיים, סוציולוגיים והיסטוריים. במוקד, ייבחן השיוך הדורי של משוררי תש"ח ומקומה של מלחמת השחרור בגיבוש הפורמטיבי של יצירתם השירית. תבחן השפעתו של נתן אלתרמן על המשוררים הצעירים, כמו גם תרומתם של חיים גורי, ע' הלל ונתן יונתן להבנייתו ולטיפוחו של 'מיתוס הצבר' ולעיצובה של שפה שירית קולקטיבית, שבמרכזה הרעות ואחוות הלוחמים. על רקע הפואטיקה האופיינית לדור משוררים זה, תבחן יצירתם של משוררים כאברהם חלפי ואמיר גלבוע, שהגיבו למלחמת השחרור, בדרך פואטית ייחודית, שאיננה נענית לנורמות הדוריות. מקום בולט ייוחד לשירתם  של חברי 'לקראת', ובפרט ליהודה עמיחי, נתן זך ודוד אבידן, ולמהפכה שביקשו לחולל, בהשראת הזרם האימאז'יסטי - בדרכי ביטויה של השירה, ברטוריקה שלה ובעיצובה הפיגורטיבי. [מיועד לתלמידים משנה ב' ומעלה, פתוח גם כקורס כללי].

 

יום ד' 12:00-14:00

קווי מתאר לשירתו המאוחרת של אורי צבי גרינברג (משלהי שנות העשרים ואילך) (הרצאה)

מפגש עם שירתו וכתיבתו הפובליציסטית של אורי צבי גרינברג, מגדולי המשוררים העבריים בעת החדשה, על רקע עזיבתו הדרמטית את תנועת העבודה, בשלהי שנות העשרים והצטרפותו למפלגת הצה"ר הרוויזיוניסטית וכינונה של ברית הבריונים. בקורס נכיר את שירתו הפוליטית לצד שירתו הלירית וההגותית, ונדון בהדרתו מהקונצנזוס התרבותי שהתהווה בתקופת היישוב, בעקבות הופעת 'ספר הקטרוג והאמונה', ובשיבתו אליו עם פרסומם המוקדם של שירי 'רחובות הנהר' בעיתון 'הארץ' וזכייתו פעמיים בפרס ביאליק. [מיועד לתלמידי שנה ג' ולתלמידי תארים מתקדמים]

 

מחקר

 1. חקר הפואטיקה של אורי צבי גרינברג.

 2. שירת העלייה השלישית - היבטים לשוניים, סגנוניים וסוציו-ספרותיים.

 3. שירה ופוליטיקה בין ישוב למדינה.

 4. יצירתו של יעקב אורלנד במסגרת הרב-מערכת התרבותית בתקופת היישוב ולאחר הקמת המדינה.

 5. הזמר העברי – היבטים פואטיים, היסטוריים ותרבותיים.

 

תקשורת

הקורס 'שירה ופוליטיקה בין יישוב למדינה', שהועבר במסגרת האוניברסיטה המשודרת בגלי צה"ל, אוקטובר - פברואר 2012. מרצה: ד"ר תמר וולף-מונזון.

האם יש בכוחה של השירה להשפיע על המציאות

האם לשיר פוליטי יש ערך אסתטי?

על עצמי

נשואה ליוסי. אמא של יאיר, שיר, אריאל ואביתר. אוהבת לשחק עם ילדי, לשיר, ולבשל. העבודה שלי – היא גם התחביב הגדול ביותר שלי, ואם לא הייתי באקדמיה - הייתי אולי מגישת תוכניות בענייני ספרות ברדיו.