Placeholder Image

פרופ' אפרים חזן

טלפון
פקס
03-384170
דוא"ל
ephraim.hazan@gmail.com
משרד
בניין 410, קומה ג', חדר 327
שעות קבלה
בתיאום מראש
קורות חיים

 

פרופ' אפרים חזן נולד בשלהי מלחמת העולם השנייה בג'רבה שבתוניסיה וראשית לימודו משלב לימוד האלף בית עד לקריאה בפרשת השבוע היה שם.

ב-1952 עלה עם משפחתו ארצה והופנו למעברת עולים בפרדס חנה. בשנתיים הראשונות לעלייתו למד בבית ספר לעולים שבמחנות העולים בפרדס חנה ואחר כך עבר ללמוד בישיבה הקטנה בחדרה. בישיבה זו רכש את דרכי הלימוד הישיבתי ושקד על לימודי התורה והתלמוד בצד לימודי חול בסיסיים. את לימודיו התיכוניים עשה בישיבת הדרום אשר ברחובות, בה למד לקראת תעודת בגרות והרחבת לימודי היהדות. במכון התורני הפדגוגי שליד הישיבה ברחובות (מכללת מורשת יעקב היום) למד לימודי הוראה בשילוב עם שירות צבאי. עם סיום שירותו הצבאי החל את לימודיו בחוגים ללשון העברית ולספרות העברית באוניברסיטה העברית בירושלים, ובמקביל ללימודיו שימש מורה ומחנך בבית הספר התיכון הדתי בקריית גת, שהיה אז בראשית דרכו, והיה בין מקימי המגמה העיונית תורנית.

באוניברסיטה העברית זכה לסיים לימודים לתואר ראשון, לתואר שני ולתואר שלישי בהצטיינות, ואף שימש מרצה לשירה ולפיוט משנת תשל"ג ועד לשנת תשמ"ו, היא השנה שבה עבר ללמד באוניברסיטת בר-אילן. במקביל הרצה באוניברסיטת בן גוריון ובמכללות שונות להוראה. בשנת תשמ"ב שהה כחוקר אורח באוניברסיטת הרווארד שבבוסטון. במישור האקדמי הגיע אפרים חזן לדרגת פרופסור מן המניין, שימש כראש המחלקה לספרות עם ישראל וכדקן הסטודנטים באוניברסיטת בר אילן.

במשך שלושים שנה היה  פרופ' אפרים חזן מורה פעיל במכללות למורים, 'אפרתה' 'ליפשיץ'  'מכללת ירושלים' 'דוד ילין' ועוד. בכל המכללות הללו עיצב, בנה והוביל את מסגרות ההוראה בלשון העברית ובספרות העברית תוך דגש על הוראת הפיוט לתקופותיו ועל חשיבותו של הפיוט כחלק בלתי נפרד מן החינוך היהודי והכללי של התלמיד .הוא העמיד תלמידים הרבה, מהם רבים המשרתים כיום בהוראה, בחינוך ופיקוח.

תרומה ייחודית תרם בתפקידו כמפקח מרכז להוראת הספרות והלשון העברית במערכת החמ"ד. בתפקיד זה הדגיש את הצדדים הדתיים בספרות העברית לדורותיה, וניתנה לו ההזדמנות להחדיר את לימוד השירה והפיוט ככלי מעצב חוויה ורגש בלוח השנה היהודי. השתלמויות מורים וחוברות הדרכה בכיוון זה הקנו למורים ביטחון ויכולת הוראה.

פרופ' אפרים חזן תרם רבות ממרצו ומחילו להחדיר את השירה העברית בצפון אפריקה למערכת החינוך, הן בעזרת השתלמויות מורים והן בעזרת ספרי הדרכה (כגון הספר 'שירו לו זמרו לו', העוסק בפיוטים המושרים בפי יהודי צפון אפריקה, הוצאת משרד החינוך והתרבות, ירושלים תש"ם), וכן בעזרת מאמרים רבים העוסקים בדרכי ההוראה של השירה והפיוט

תוך כדי לימודיו פרסם פרופ' אפרים חזן את ספרו 'שירי פרג'י שוואט', שהיה בבחינת מחקר חלוץ בתחום השירה העברית בצפון אפריקה ויסוד איתן ורחב לחקר תחום זה.  פרופסור חזן מוסיף לפרסם עד היום עשרות מאמרים וספרים חשובים המאירים בכל פעם צד אחר בחייה של אחת הקהילות המרכזיות והחשובות בישראל  וביניהם: 'תורת השיר בפיוט הספרדי', 'שירי רבי משה בוג'נאח איש טריפולי', 'תהילה לדוד – שירי רבי דוד חסין', 'השירה העברית בצפון אפריקה', השירה העברית באלג'יריה', ועוד, ובסך הכול באמתחתו מעל תריסר ספרים כמחבר ומעל עשרים ספרים כעורך וכן יותר ממאה וחמישים מאמרים.

על הישגיו אלה זכה פרופ' אפרים חזן לפרס ע"ש גאון מטעם תנועת 'ביחד' ול'פרס טולידאנו' מטעם האוניברסיטה העברית.

 

קורסים

רבי יהודה הלוי – שירת חייו. מס' קורס: 13-815-01

יום ד: 14:00 - 16:00

שירת רבי יהודה הלוי (ריה"ל) היא אחד משיאיה של השירה העברית בכל הדורות. היא מזמנת ללומד מפגש עם שירת החול ושירת הקודש במיטבן. הקורס יעקוב אחר הסוגים השונים בשירת ריה"ל, קודש וחול, על מאפייניהם וסגולות השירה שבהם, ויעמוד על הפואטיקה של שירת ספרד בכלל ועל המיוחד בשירת ריה"ל. דגש מיוחד יושם על שירי ציון, שירתו האישית של ריה"ל, ובהשתקפות אישיותו ומשנתו ההגותית של ריה"ל בשירתו. דרך העיון בשירים יוקנו הערכים הפואטיים הכלליים וסגולות השירה העברית בספרד.

פרסומים

ספרים

 1. שירי פרג'י שוואט, מהדורה מדעית בצירוף מבוא וביאורים, ירושלים תשל"ו, 286 עמ'.

 2. פיוטים וקטעי תפילה מן הסידור - עיון ודרכי הוראה, ירושלים תשל"ט, 103 עמ'.

 3. שירו לו זמרו לו - פיוטים המושרים בפי יהודי צפון אפריקה, ירושלים תש"מ, 84 עמ'.

 4. תורת השיר בפיוט הספרדי לאור שירת הקודש של ר' יהודה הלוי, ירושלים תשמ"ו, 340 עמ'.

 5. פיוטי רבי משה בוג'נאח איש טריפולי, מהדורה מדעית בצירוף מבוא וביאורים, ירושלים תשמ"ט, 251 עמ'.

 6. הליכות והלכות - עיונים ומקורות במנהגים ובאורחות חיים של יהודי ספרד והמזרח, ירושלים תשמ"ט, 165 עמ'.

 7. שירת ההלכה - עיונים באזהרות ובפיוטי הלכה במעגל השנה (עם ב' בר-תקוה), רמת-גן תשנ"א, 104 עמ'.

 8. השירה העברית בצפון אפריקה, ירושלים תשנ"ה,  386 עמ'.

 9. תהלה לדוד - קובץ שירתו של רבי דוד בן חסין זצ"ל, פייטנה של יהדות מרוקו, מהדורה מדעית בצירוף מבואות, הערות וביאורים (עם דוד אליהו [אנדרה] אלבאז), לוד תשנ"ט, 952 עמ'.

 10. לשון השירה העברית בספרד, יחידה 6, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב 2003, 189 עמ'.

 11. השירה העברית באלג'יריה, לוד תשס"ט, 393 עמ'.

 12. מי כמוך – פיוטים על נס והצלה מקומיים בקהילות צפון אפריקה (עם ר' משיח), באר שבע תשע"ג, 320 עמ'.

 

ספרים – עריכה

 1. מחקרי משגב ירושלים בספרויות עם ישראל, ירושלים תשמ"ז, 272 עמ'.

 2. פרקי שירה - מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל (עם י' דישון), כרך א, רמת-גן-ירושלים 1990, 166 עמ'; כרך ב, רמת-גן 1999, 154 עמ'; כרך ג, רמת-גן 2003, 179 עמ'; כרך ד, רמת גן תשס"ט, 240 עמ'.

 3. מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן (עם י' דישון), ספר היובל לפרופ' י' רצהבי, רמת-גן תשנ"א, 475 עמ'.

 4. יצירה ותולדות - בקהילות ישראל בספרד והמזרח (עם ת' אלכסנדר, ג' חזן-רוקם, א' חיים), ירושלים תשנ"ד, חלק עברי- 305 עמ', חלק לועזי- 364 עמ'.

 5. מ' זולאי, ארץ ישראל ופיוטיה - מחקרים בפיוטי הגניזה, ירושלים תשנ"ו, 670 עמ'.

 6. מסורת הפיוט (עם ב' בר-תקוה), כרך א, רמת-גן תשנ"ז, 129 עמ'; כרך ב, רמת-גן תש"ס, 248 עמ'; כרך ג, רמת גן תשס"ב, 182 עמ'; כרך ד, רמת גן תשס"ח, 344 עמ'.

 7. התחדשות ומסורת - יצירה הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה (עם מ' אורפלי), רמת גן תשס"ה, חלק עברי - 281 עמ', חלק לועזי - 74 עמ'.

 8. לאות זיכרון, מחקרים בשירה העברית ובמורשת ישראל, ספר זיכרון לאהרן מירסקי (עם י' יהלום), רמת גן תשס"ז, 480 עמ'.

 9. תרשיש, מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה (עם ח' סעדון),  רמת גן תשס"ט, 382 עמ'.

 10. לשון חכמים והתחומים הנושקים לה, מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט (עם ז' לבנת), רמת גן-אשקלון תש"ע, 379 עמ'.

 11. מחברות ליהודית – קובץ מחקרים מוגש לפרופ' יהודית דישון (עם ש' רפאל), רמת גן תשע"ג, 548 עמ'. 

 

מאמרים

 1. "משמעות המונח הפיוטי 'מוחרך'", תרביץ, מו (ניסן-אלול תשל"ז), עמ' 325-323.

 2. "הפיוט 'יונה נכאבה' לרבי יהודה הלוי", סיני, (תשרי תשל"ז), עמ' י-יג.

 3. "שירי החתונה לרבי יהודה הלוי", דוכן, יא (תשל"ח), עמ' 33-27.

 4. "השירה והפיוט בצפון אפריקה - המשך וחידוש", פעמים, 2 (קיץ תשל"ט), עמ' 47-39.

 5. (ביקורת) "מן הפירות של מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל", פעמים, 3 (סתו תש"מ), עמ' 97-94.

 6. "מחזרה ועד צימוד - גיווני המשמעות במלים חוזרות בשירה העברית בימי הביניים", מחקרי ירושלים בספרות עברית, א (תשמ"א), עמ' 195-182.

 7. "רבי משה בוג'נאח, פייטן מקהילת דרום לוב", בתוך: מ' אביטבול (עורך) קהילות צפון אפריקה בסהרה המערבית, ירושלים 1982, עמ' 468-453 (באנגלית).

 8. "שבחי צדיקים בשירה ובפיוט של יהודי צפון אפריקה", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, ב (טבת תשמ"ב),  עמ' 93-80.

 9. "רבי יהודה בן שמואל בן דראע - משורר קדום ממרוקו", סיני, צב (כסלו-טבת תשמ"ג), עמ' קלח-קמט.

 10. "תמורות בסוגי השיר בשירה העברית בצפון אפריקה - מערכת הפיוטים סביב תפילת נשמת", ספונות-סדרה חדשה, ב/טז  (1983), עמ' 366-339.

 11. "לשון וסגנון בשירת רבי דוד קיים", פעמים, 17 (תשמ"ד), עמ' 75-53.

 12. "עברית וארמית בשירת רבי דוד חסין", ממזרח ומערב, ד (תשמ"ד), עמ' 124-111.

 13. "שירת הדקדוק ודקדוק השירה בפיוט הספרדי", מחקרי ירושלים בספרות עברית, ה (תשמ"ד), עמ' 188-175.

 14. "רובדי הלשון בשירתו של רבי דוד בן אהרן חסין", מסורות, א (תשמ"ד), עמ' 39-19.

 15. "לאום ויחיד בשירת הקודש לרבי יהודה הלוי", ספר זכרון להרב יצחק נסים זצ"ל הראשון לציון, סדר חמישי (ירושלים תשמ"ה), עמ' נט-ע.

 16. "בחינות בשירתו של רבי אליהו סדבון", ספר זכרון להרב יצחק נסים זצ"ל הראשון לציון, סדר חמישי (ירושלים תשמ"ה), עמ' קמז-קפב.

 17. "שלוחי ארץ ישראל בשירה ובפיוט של יהודי צפון אפריקה", פעמים, 24 (תשמ"ה), עמ' 116-99.

 18. "נוכחות ארץ ישראלית בשירה ובפיוט של יהודי צפון אפריקה", קתדרה, 34 (טבת תשמ"ו), עמ' 54-37.

 19. "למשמעותם של רובדי הלשון בשירת הקודש לריה"ל", בתוך: צ' מלאכי (עורך) באורח מדע - מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרון מירסקי, לוד תשמ"ו, עמ' 502-483.

 20. "מספרד לשלוחותיה - מורשת השירה בגלגוליה", פעמים, 26 (תשמ"ו), עמ' 52-46.

 21. "סוד שנחתם - לדרכו של דן פגיס ז"ל בחקר השירה העברית", פעמים, 28 (תשמ"ו), עמ' 163-158.

 22. "הרקע הדו-לשוני לצמיחת שירי 'מטרוז' (רקמה) בצפון אפריקה", פעמים, 30 (תשמ"ז), עמ' 40-23.  

 23. "גלגוליו של פיוט - דרכו של הפיוט 'מי כמוך' מספרד לשלוחותיה בצפון אפריקה ובמזרח", בתוך: יוסף דן (עורך) תרבות והיסטוריה, ירושלים תשמ"ז, עמ' 76-67.

 24. "פרשת השבוע בפיוט ובשירה", בתוך: א' חזן (עורך) מחקרי משגב ירושלים בספרויות עם ישראל, ירושלים תשמ"ז, עמ' 98-87.

 25. "דימויי שיר באותיות בתנועות ובטעמים", מחקרים בלשון, ב-ג (תשמ"ז), עמ' 375-367.

 26. "החזרה הגזרית - מלים מרובות צורה בשירת שמואל הנגיד", מחקרי ירושלים בספרות עברית  (לזכר דן פגיס), י-יא (תשמ"ח), עמ' 530-519.

 27. "תרומתו של דוד ילין ללשון העברית ולחקר ספרותה", יובל היהלום (במלאת 75 שנה למכללת ד' ילין), ירושלים תשמ"ט.

 28. "עיצוב ספרותי ושימוש ליטורגי בשירת רבי משה בוג'נאח", דוכן, יב (אדר תשמ"ט), עמ' 262-250.

 29. (ביקורת) י' יהלום, "שפת השיר של הפיוט הארץ ישראלי הקדום", קרית ספר, כרך סב (תשמ"ח-תשמ"ט), חוברות ג-ד, עמ' 752-751.

 30. "על חסיד שאלתיך - לא על מושל, החסיד המושל לאור שירת ר' יהודה הלוי", מים מדליו,  (לזכר הרב א' רפאלי ז"ל), ירושלים תש"ן, עמ' 242-236.

 31. "מטפורה בקודש - מטפוריזציה של הריאליה וריאליזציה של המטאפורה בשירת הקודש העברית", מאזנים, סד/ 5 (טבת תש"ן), עמ' 46-44.

 32. "שמונה פיוטי מוחרך לשבת חתונה למנדיל אביזמרה", בתוך: י' דישון, א' חזן (עורכים) פרקי שירה - מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל, א, ירושלים-רמת-גן תש"ן, עמ' 147-161.

 33. "העברית בשירת ספרד", בתוך: מ' בר-אשר (עורך) לשוננו לעם - קובץ לשנת הלשון, ירושלים  תש"ן, עמ' 67-60.

 34. "דב סדן - דברים לזכרו: השקפותיו על לשון וספרות, ייחודי סגנון ותבניות בלשונו", זכרונות האקדמיה ללשון העברית, לז (תש"ן), עמ' 160-157.

 35. "עיונים ודיונים בשירתו של רבי אברהם אבן עזרא", בתוך: ד' אסטבאן (עורך) אברהם אבן עזרא ובני דורו, מדריד 1990, עמ' 161-155 (באנגלית).

 36. "שיריו האישיים של רבי דוד בן אהרן חסין", בתוך: י' דישון, א' חזן (עורכים) מחקרים בספרות ישראל ובתרבות תימן, ספר היובל לפרופ' י' רצהבי, רמת-גן תשנ"א, עמ' 300-279.

 37. "פיוטים ליטורגיים בשירת רבי דוד חסין", בתוך: י' בן עמי (עורך) מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה, ירושלים תשנ"א, עמ' 73-65.

 38. "שירי הקינה לרדב"א חסין - טיבם וייחודם", מקדם ומים, ד (תשנ"א), עמ' 23-13.

 39. "לשון הפיוט הקדום", מאזנים, סה/ 3 (חשון תשנ"א), עמ' 64-62.

 40. "סוד הזהב של שירת תור הזהב", אפיריון (מבט לספרד 1992), עמ' 73-72.

 41. "לשון מקרא ולשון חכמים במטבע קצר שבברכה", בתוך: מ' בר-אשר (עורך) ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, ירושלים תשנ"ב, עמ' 696-689.

 42. "דוד ילין - דמות המופת של העברי החדש", מאזנים, סו/ 9 (אב תשנ"ב), עמ' 41-40.

 43. "מלאות הסגנון בפירש"י למקרא", בתוך: צ"א שטיינפלד (עורך) רש"י - עיונים ביצירתו, רמת-גן תשנ"ג, עמ' 95-87.

 44. "חריזה ומבטא בשירת רבי דוד חסין", מסורות, ז (תשנ"ג), עמ' 85-77.

 45. "מספרד לצפון אפריקה - השירה העברית במעבר", פעמים, 59 (תשנ"ד), עמ' 64-52.

 46. "פרקים בתחביר השיר העברי בספרד", בתוך: א' דורון (עורכת) תרבות יהדות ספרד, תל-אביב תשנ"ד, עמ' 42-35.

 47. "החזרה המעגלית בשירת רבי שמואל הנגיד", בתוך: ט' רוזן, ר' צור (עורכים) ספר היובל לי' לוין, תל-אביב תשנ"ה, עמ' 134-127.

 48. "שלושה פיוטים לא ידועים לדוד בן חסין" (עם א' אלבאז),AJS , 20 (1995), עמ' 97-87 (באנגלית).

 49. "ענייני לשון כאירועים הסטוריים", במכללה - מחקר, עיון ויצירה (עם א' ארליך), 7 (תשנ"ו), עמ' 72-65.

 50. "עמק התמרים אשר בתאפילילת, מרוקו בפיוט עברי לר' דוד חסין בן המאה הי"ח", על אתר, א (טבת תשנ"ו), עמ' 110-99.

 51. "השתקפות ענייני המשפט בפיוט ובשירת ימי הביניים", מחניים-סדרה חדשה, 13 (אלול תשנ"ו), עמ' 227-222.

 52. "מסורת המקאמה ב'לשון לימודים': קובץ האיגרות של ר' יעקב אבן צור", מחקרים בלשון העברית ובספרותה, כנס שטרסבורג, דברי הכנס המדעי העברי השנים-עשר באירופה, אוניברסיטת שטרסבורג, תמוז תשנ"ו, עמ' 117-111.

 53. "בין ישראל לעמים בשירת ריה"ל ובספר הכוזרי", בתוך: ב' בר-תקוה, א' חזן (עורכים) מסורת הפיוט, א, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 92-83.

 54. "עיוני לשון בצימודים", בתוך: מ' בר-אשר (עורך) אסופות ומבואות בלשון (אסופת זיכרון לשושנה בהט), ירושלים התשנ"ז, עמ' 196-191.

 55. "מורשתו השירית של פרג'י שוואט והשפעתה", פעמים, 74 (חורף תשנ"ח), עמ' 18-9.

 56. "מעמדו של ה'רפרין' בספרות ובמוסיקה על פי שירת הבקשות של יהודי מרוקו" (עם אורי שרביט), בקורת ופרשנות, 32 (תשנ"ח), עמ' 206-187.

 57. "דמות האישה בשירה ובפיוט בצפון אפריקה", מים מדליו, ירושלים תשנ"ט, עמ' 123-113.

 58. "שמונה פיוטי רשות חדשים למנדיל אביזמרה", בתוך: י' דישון, א' חזן (עורכים) פרקי שירה - מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל, ב, רמת-גן תשנ"ט, עמ' 116-105.

 59. "קווים אחדים ללשונו של רמב"ן בפירושו לתורה - לדרכי השיבוץ ושילובי המקורות בכתיבתו", בתוך: צ' בצר, ש"ז הבלין, ש' ורגון (עורכים) מחקרי מורשתנו - עיוני מחקר במדעי היהדות והחינוך, א, רחובות תשנ"ט, עמ' 174-163.

 60. "שירת ספרד וספרדיות ביצירת א"ב יהושע בעקבות 'מסע אל תום האלף'", בתוך: ז' שמיר, א' דורון (עורכות) מסות על תום האלף - עיונים ברומן של א"ב יהושע "מסע אל תום האלף", תל-אביב תשנ"ט, עמ' 86-77.

 61. "תורה צוה לנו משה - דמותו של משה כמנחיל תורה לישראל לאור השירה והפיוט", בתוך: י' וייס (עורך) ללמוד וללמד, ספר זכרון להרב אהרן נתן וייס זצ"ל, רחובות תש"ס, עמ' 265-252.

 62. "ציור היונה - מטאפורה בפיתוחה ובהתפתחויותיה בשירת תימן", בתוך: א' מזרחי (עורך) בדרך לא סלולה - עובדיה בן שלום - משעול חיים ומפעל חיים, נתניה תש"ס, עמ' 302-295.

 63. "תחינות הרשב"ץ לימי שני וחמישי", בתוך: ב' בר-תקוה, א' חזן (עורכים) מסורת הפיוט, ב, רמת-גן תש"ס, עמ' 117-111.

 64. "החטא הנושך -  תשתית ומקורותיה", בתוך: ב' בר-תקוה, א' חזן (עורכים) מסורת הפיוט, ג, רמת-גן תשס"ב, עמ' 91-79.

 65. "פועלו הספרותי של רבי יצחק מרעלי ותכניתו לכינוס השירה והפיוט באלג'יריה", פעמים, 91 (תשס"ב), עמ' 79-65.

 66. (ביקורת) מ' סוקולוף וי' יהלום, "שירת בני מערבא: שירים ארמיים של יהודי ארץ-ישראל בתקופה הביזנטית", JQR, כרך XCIII (יולי-אוקטובר 2002), עמ' 293-298 (באנגלית).

 67. "ציור היונה בשיר לא נודע למנדיל אביזמרה מאלג'יר", תעודה, יט (תשס"ג), עמ' 168-157.

 68. "חמישה שירי חול למנדיל בן אברהם אביזמרה", בתוך: י' דישון, א' חזן (עורכים) פרקי שירה - מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל, ג, רמת-גן תשס"ג, עמ' 145-133.

 69. "עקוד לעוקד פץ שיחה נעימה: תחושת העקדה מפי הנעקד", בתוך: י' רוזנסון, ב' לאו (עורכים) עקדת יצחק לזרעו: מבט בעין ישראלית, לזכרו של יצחק הירשברג הי"ד, תל-אביב תשס"ג, עמ' 233-225.

 70. "חמישה שירי חול למנדיל בן אברהם אביזמרה", אפריון, 85, עמ' 55-49. 

 71. "ציור הלשון 'שינה יקיצה' בשירת תימן", בתוך: י' דחוח הלוי (עורך) מכתם ליונה - מחקרים בתרבות יהודי תימן ובסוגיות חברתיות חינוכיות, תל אביב תשס"ד, עמ' 149-137.

 72. "התפתחות השירה העברית מן המאה השש-עשרה ועד המאה העשרים", בתוך: ח' סעדון (עורך) קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים - תוניסיה, ירושלים תשס"ה, עמ' 140-129.

 73. "מחזור השנה [במנהגי יהודי תוניסיה]", בתוך: ח' סעדון (עורך) קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים - תוניסיה, ירושלים תשס"ה, עמ' 215-202.

 74. "מעגל החיים [במנהגי יהודי תוניסיה]", בתוך: ח' סעדון (עורך) קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים - תוניסיה, ירושלים תשס"ה, עמ' 226-216.

 75. "הנהגה ומנהיגות בשירתו של ר' דוד חסין", בתוך: מ' אורפלי, א' חזן (עורכים) התחדשות ומסורת - יצירה הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, רמת גן תשס"ה, עמ' 124-116.

 76. "שמו נקדש בקרוביו' - מות בני אהרן בפיוטי עקדה ליום הכיפורים", בתוך: א' בזק (עורך) וביום צום כיפור ייחתמון, קובץ מאמרים על יום הכיפורים, אלון שבות תשס"ה, עמ' 275-261.

 77. "אל היער יצא יצאתי - שיר וגלגוליו" (עם א' סרוסי), דוכן, טז (לב שומע - ספר היובל לאביגדור הרצוג), (חשוון תשס"ו), עמ' 252-236.

 78. "החזרה כאמצעי סגנוני, פואטי ודידקטי בפירוש רש"י לתורה", מים מדליו, ירושלים תשס"ו, עמ' 55-45.

 79. "אהבת תורה ומתן תורה בפיוטי מנדיל אבי זמרה", בתוך: א' חזן, י' יהלום (עורכים) לאות זיכרון, מחקרים בשירה העברית ובמורשת ישראל, ספר זיכרון לאהרן מירסקי, רמת גן תשס"ז, עמ' 396-379.

 80. "מראות ומקראות - המשורר כחוקר פיוט: על מחקריו ועל יצירתו של פרופ' אהרן מירסקי ע"ה", בתוך: א' חזן, י' יהלום (עורכים) לאות זיכרון, מחקרים בשירה העברית ובמורשת ישראל, ספר זיכרון לאהרן מירסקי, רמת גן תשס"ז, עמ' 17-13.

 81. "האומנם משוררי חצר ושירה חצרנית?", בקורת ופרשנות, 39 (תשס"ז), עמ' 15-9.

 82. "שירי עגולה למשורר אברהם בן זמרה ממגורשי ספרד", בתוך: ב"צ יהושע, יונתן גורל, בלפור חקק (עורכים) ירושלים: מאסף לדברי ספרות, כג-כד, ירושלים תשס"ז, עמ' 283-277.

 83. "ריבוי משמעות וגיווני משמעות בפרשנות המקרא", בתוך: מ' בר-אשר, נ' חכם, י' עופר (עורכים) תשורה לעמוס, אסופת מחקרים בפרשנות המקרא מוגשת לעמוס חכם, אלון  שבות תשס"ז, עמ' 497-487.

 84. "טיול בין ערוגות הבשמים", מים מדליו (ספר המייסדים), 18 (תשס"ז), עמ' 464-453.

 85. "לשון וסגנון בקובץ האיגרות של רבי יעקב אבן צור", בתוך: א' ממן, ש' פסברג, י' ברויאר (עורכים) שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים, מוגשים למשה בר אשר, ירושלים תשס"ח, עמ' 313-305.

 86. "עיצוב ה'קץ המתמשך' בפיוטי מנדיל אביזמרה איש אלג'יר", בתוך: א' חזן וב' בר תקוה (עורכים), מסורת הפיוט, ד, רמת גן תשס"ח, עמ' 168-153.

 87. "על חסיד שאלתיך - לא על מושל, החסיד המושל לאור שירת ר' יהודה הלוי", מחקרים בשירת העברית של ימי הביניים, 18 (2009), עמ' 255-247 (באנגלית).

 88. (עם דורון יעקב) "בין משורר לתלמידו: רבי אברהם בן זמרה ורבי עלאל ב"ר ישועה בן סידון", בתוך: י' דישון וי' חזן (עורכים) פרקי שירה - מגנזי השירה והפיוט של קהילות ישראל, ד, רמת גן תשס"ט, עמ' 204-169.

 89. "חקר מורשת יהדות תוניסיה: מגמות ויעדים בתחומי הלשון, הספרות ותשתיות המחקר", בתוך: א' חזן וח' סעדון (עורכים), תרשיש, מחקרים ביהדות תוניסיה ומורשתה, רמת גן תשס"ט, עמ' 25-11.

 90. "האיגרת הספרותית ביצירת ר' יעקב אבן צור – סוגה, לשון וסגנון", בתוך: א' חזן וז' לבנת (עורכים), לשון חכמים והתחומים הנושקים לה, מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט, רמת גן-אשקלון תש"ע, עמ' 304-291.

 91. "הדאגה לאישה הנטושה באיגרות רבי יעקב אבן צור" (עם ד"ר משה עמאר), ישועות יעקב, אסופת מאמרים לכבודו של ד"ר יעקב הדני, ירושלים תש"ע, עמ' 178-167.

 92. "השם הפרטי כגורם לשוני וסגנוני בשירת ספרד", בתוך: א' דמסקי (עורך), ואלה שמות, מחקרים באוצר השמות היהודיים, ה, רמת גן תשע"א, עמ' פז-צח.

 93. "על הפיוט" מבוא לקטלוג, ממזרח – פיוט, רגש ומחשבה, תערוכה רב-תחומית , בית אביחי תשע"א, עמ' 7 – 15.

 94. "איגרת מרבי חיים בלייח מתלמסאן לרבי אשר ג'אמי בתוניס – התרמ"א (1881)", בתוך: מ' בר-אשר וס' פראד (עורכים), מחקרים בתרבותם של יהודי צפון אפריקה – תעודות מוהדרות ומפורשות, ירושלים תשע"א, עמ'107 – 114.

 95. "צימודי הלשון בשירת רבי אברהם בן זמרה" (עם אורי מלמד), בתוך: י' טובי וד' קורזון (עורכים) חקרי מערב ומזרח : לשונות, ספרויות ופרקי תולדה – מוגשים ליוסף שיטרית, ירושלים תשע"א, עמ'  399 – 428.

 96. "השפעת ספר 'תחכמוני' על איגרות ר' יעקב אבן צור", בתוך: א' חזן וש' רפאל (עורכים), מחברות ליהודית – קובץ מחקרים מוגש לפרופ' יהודית דישון, רמת גן תשע"ג, עמ' 89 - 106.

 97. "מגילת היטלר - על הנס וההצלה של יהודי צפון אפריקה במלחמת העולם השנייה" (עם ר' חיטין-משיח), דחק ג (תשע"ג), עמ' 472 – 491.

 

הוראה ודרכי הוראה

 1. "להוראת הפיוט 'אזכרה אלוקים ואהמיה'", שמעתיו, כסלו תשל"ד.

 2. "הוראת הפיוט הארץ ישראלי הקדום", החינוך, מט (חשון תשל"ז).

 3. "'אשר אימתך ב'אראלי אומן' - הפיוט והוראתו", שמעתיו, תשרי תשל"ז.

 4. "על התהוות נוסח התפילה", פרקים בתולדות יהודי המזרח, א (תשל"ח).

 5. "הוראת השירה והפיוט של יהודי צפון אפריקה", החינוך, נא (תשל"ט).

 6. "מחזור התפילה לימים הנוראים ולשלוש רגלים בנוסח עדות המזרח", פרקים בתולדות יהודי המזרח, ה (תשמ"ב).

 7. לקט פיוטים לשבת ולחול, המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית ירושלים, סדרת גשר למשתלמים, ירושלים תשמ"ב.

 8. "הפיוטים בסידור התפילה ושילובם בתוכנית הלימודים", דוכן, יב (אדר תשמ"ט), עמ' 249-239.

 9. "הוראת הפיוט במערכת החמ"ד", בתוך: ד' רפל (עורך) מחקרים במקרא ובחינוך מוגשים לפרופ' משה ארנד, ירושלים תשנ"ו, עמ' 280-274.

 10. מעוז צור ישועתי - פיוטי חג החנוכה, עיון והצעות להוראה, משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, ירושלים התש"ס.

 11. "חידות על שמות אנשים כאמצעי עזר להעשרת הלשון ולהקניית סגולות שירה", אבי עופרים, קובץ מאמרים לזכרו של צבי כורך מייסד תכנית "עופרים", ירושלים תשס"ב, עמ' 197-187.

 

מאמרים מתוך עיתונים

 1. "שאו זמרה פיוטי יהדות לוב", הצופה, י"א בכסלו תשל"ג.

 2. "וכי יאמרו לי מה שמו, חידות על שמות אנשים בשירה העברית בימי הביניים", בעצם, בטאון דתי, גיליון 7 (שבט תשל"ג).

 3. "שירת האותיות לרבי דוד בן אהרן חסין", ידיעות אחרונות, ג' בסיון תשל"ז.

 4. "מהדורה מפורשת לשירי הקודש של רבי יהודה הלוי" (ביקורת על מהדורת ד' ירדן לשירת הקודש לריה"ל), ידיעות אחרונות, ג' באלול תשל"ח.

 5. "פיוטי הודיה לירידת גשמים לפייטני מרוקו בדורות האחרונים", מעריב, י"ד אדר א תשמ"ד.

 6. "ירושלים בשירת הפייטן רבי דוד בוזגלו", מעריב, כ' בניסן תשמ"ז.

 7. "פרופ' אהרן מירסקי - חוקרה הגדול של שירת ישראל בספרד ובמזרח", במערכה, אלול תשמ"ז.

 8. "משגב ירושלים - הישגים ויעדים", בקונגרס הבינלאומי השלישי לחקר יהדות ספרד והמזרח, במערכה, אב-אלול תשמ"ח.

 9. "רבי יהודה הלוי - שיר לא נודע", מעריב-מוסף ספרות, י"ח בניסן תש"ן.

 10. "משורר עברי בספרד הנוצרית" - על ספרה של א' דורון, משורר בחצר המלך (ירושלים תש"ן) מעריב-מוסף ספרות, י"א אדר תש"ן.

 11. "הפיוט וצפונותיו" - על ספרו על א' מירסקי, הפיוט (ירושלים תש"ן), מעריב-מוסף ספרות, י"ז באלול תש"ן.

 12. "פיוטי חג השבועות", מן הבאר, בת-ים תשנ"א.

 13. "פיוטי חג הפסח במורשת השיר לרבי יהודה הלוי", מן הבאר, בת-ים תשנ"ב.

 14. "סגולות השיר בפיוטי הסליחות לרבנו יהודה הלוי", מן הבאר, בת-ים תשנ"ג.

 15. "משולחן עבודתו של פייטן קדום" - על ספרה של ש' אליצור, פייטן בעידן של מפנה רבי יהושע כלפה ופיוטיו (ירושלים תשנ"ה), הארץ-מוסף ספרים, י"ב ניסן תשנ"ה (12.4.95).

 16. "ומעיל תשבץ עטה כל עץ..." - על ספרו של י' לוין, מעיל תשבץ (תל-אביב תשנ"ה), הארץ-מוסף ספרים, ו' בכסלו תשנ"ו (29.11.95).

 17. "שיר שהוא כבן אלפיים ובכל יום חדש", אקדם, ידיעון האקדמיה ללשון העברית, חשוון תשנ"ט, עמ' 5.

 18. "מראות ומקראות – המשורר כחוקר פיוט", הצופה, י' בסיוון תשס"א.

 19. "קולו של הפייטן, קולות זמנו - פיוטי ר' פנחס הכהן - צהר לעולמם של בני ארץ ישראל במאה השמינית", הצופה, ה' בטבת תשס"ה (17.12.2004).

 20. "שמים בקשו רחמים עלי" (סקירה על ספר השירים של ד"ר רחמים מלמד-כהן "לו"), הצופה, י"ח בשבט תשס"ה (28.1.2005).

 21. "לשוד עירי גדול כים שברי - קינה לא ידועה לרבי יצחק בן ששת מאלג'יר", הצופה, ג' באב תשס"ו (28.7.2006).

 22. "שירת הציפייה: בפרץ של ייאוש קיומי מן הישועה המתאחרת, מצווה אבן גבירול על שורש בן ישי להתגלות", הצופה, י"ד בניסן תשס"ז (2.4.2007).

 23. (ביקורת) י' הנשקה, לשון עברי בדיבור ערבי, אוצר המילים העברי בערבית היהודית של יהודי תוניסיה, "סוד חיותה של העברית", הצופה, ו' בכסלו תשס"ח (16.11.2007).

 24. "יום קרעת ים להמוני: שניים משיריו הקצרים והתמציתיים של ר' פרג'י שוואט, מפייטני צפון אפריקה. המחקר קדם עשרות שנים ל'טרנד' הנוכחי", מקור ראשון, י"א בשבט תשס"ח (18.1.2008).

 25. "הפיוט חי וסוחף", מקור ראשון, כ"ח באדר ב תשס"ח (4.4.2008).

 

שונות

 1. "אברהם גרין, המחנך הסופר והמבקר", באור פניו לעמוד, אברהם גרין הגורני 1995-1932, הוצאת מחלקת הפרסומים, משרד החינוך והתרבות.
 2. "עיוני מעוז צור" (עם ד"ר י' רוזנסון), בתוך: י' רוזנסון והרב ע' עזריאל (עורכים) באורך נראה אור, קובץ מאמרים לחנוכה לזכרו של סגן דני כהן הי"ד, ירושלים תשס"ד, עמ' 379-400.

 3. "שינה התעוררות ויקיצה בפיוטי הסליחות לרבנו יהודה הלוי", כיפה אחת, גיליון 6, ערה"ש תשס"ח.

 

אינטרנט

ימי בין המצרים – פיוטים וקינות.

תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022