ספרים

קובץ מאמרים חדש, דו לשוני (אנגלית/יפנית) על הסופר יואל הופמן

קובץ מאמרים חדש, דו לשוני (אנגלית/יפנית) על הסופר יואל הופמן ועל זיקות בין תרבותיות בין מזרח אסיה לישראל, בהוצאת אוניברסיטת דושישה, קיוטו, יפן.
הקובץ הוא תוצאתו של כנס שיזמה וארגנה ד"ר רחל אלבק-גדרון בשיתוף עם ד"ר דורון ש. כהן, ופרופ' עדה תגר-כהן, כפרויקט משותף למרכז cismor, הפקולטה לתיאולוגיה באוניברסיטת Doshisha, קיוטו, והמחלקה לספרות עם ישראל וספרות בלשונות היהודים והפקולטה למדעי היהדות באוניברסיטת בר אילן.

קובץ של כתב העת האוניברסיטאי, (דו לשוני: אנגלית/גרמנית), מטעם אוניברסיטת פטסדאם, PaRDeS בעריכת נתניאל רימר, רחל אלבק-גדרון ומרקוס קראה

ד"ר רחל אלבק-גדרון

קובץ של כתב העת האוניברסיטאי, (דו לשוני: אנגלית/גרמנית), מטעם אוניברסיטת פטסדאם,
PaRDeS
(Zeitschrift der Vereinigung 
für Jüdische Studien e.V.)
בעריכת נתניאל רימר, רחל אלבק-גדרון ומרקוס קראה,
יצא לאור, ומוקדש לנושא הרחב:
יהדות ובודהיזם, יהדות והינדו, ושאר מגעיה של היהדות עם דתות המזרח.

 

Prof. Ber Kotlerman, Broken Heart / Broken Wholeness: The Post-Holocaust Plea for Jewish Reconstruction of the Soviet Yiddish Writer Der Nister

פרופ' דב-בער קוטלרמן

In the summer of 1947, three years before his death in a labor camp hospital, one of the most significant Soviet Yiddish writers Der Nister (Pinkhas Kahanovitsh, 1884–1950) made a trip from Moscow to Birobidzhan, the Jewish Autonomous Region in the Russian Far East. He traveled there on a special migrant train, together with a thousand Holocaust survivors. The present study examines this journey as an original protest against the conformism of the majority of Soviet Jewish activists. In his travel notes, Der Nister described the train as the “modern Noah’s ark,” heading “to put an end to the historical silliness.” This rhetoric paraphrasing Nietzsche’s “historical sickness,” challenged the Jewish history in the Diaspora, which “broke” the people's mythical “wholeness.” Der Nister formulated his vision of a post-Holocaust Jewish reconstruction more clearly in his previously unknown notes (“Birobidzhan Manifesto”), the last that have reached us from Der Nister’s creative legacy, which are being discussed for the first time in this book. Without their own territory, he wrote, the Jews were like “a soul without a body or a body without a soul, and in either case, always a cripple.” Records of the fabricated investigation case against the “anti-Soviet nationalist grouping in Birobidzhan” reveal details about Der Nister’s thoughts and real acts. Both the records and the manifesto are being published here for the first time.

ד"ר ניבי גומל ופרופ' שמואל רפאל, 'לאדינו: ראשית כתיבה, קריאה, דיבור'

ד"ר ניבי גומל ופרופ' שמואל רפאל

'מעשה סיפור' ד' - מחקרים בסיפורת היהודית סדרת תימה- סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל, עריכה פרופ' אבידב ליפסקר

עורך: פרופ' אבידב ליפסקר

קישור לתוכן הספר:

/files/hebrew-literature/shared/new_volume_of_maaseh_sippur_iv.pdf

'אנציקלופדיה של הסיפור היהודי' ד' - 'סיפור עוקב סיפור' סדרת תימה- סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל עריכה: פרופ' אבידב ליפסקר

עורך: פרופ' אבידב ליפסקר

ספרו החדש של פרופ' הלל ברזל 'שירת ישראל - מהפכים פואטיים' כרך י"א

פרופ' הלל ברזל
 
שירת ישראל - מהפכים פואטיים  / הלל ברזל

כרך יא בסדרה תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו, מוקדש לשירת ישראל, הנכתבת לאחר קום המדינה. הכרך ממוקד בתמורות הפואטיות המתבשרות ביצירותיהם של שניים מבכירי המשוררים והמשוררות, דוד אבידן ויונה וולך.

 

סימן ההיכר המשמעותי של שלב זה בדברי ימיה של השירה העברית לתקופותיה, לדורותיה, למחוזות היווצרותה הוא המעבר הקיצוני מפואטיקה סמכותית ממורשת הדורות, לפואטיקה אישית. הביוגראפיה היא המקור לססגוניות הצורות, לסוגות ייחודיות, להקשרים חדשים. 

רוח התקופה והמציאות הלאומית והמדינית החדשה משפיעה על אופק הראייה. החלל הקוסמי יורש את מקומם של שמי-השמים הבראשיתיים.

כזוהי הפואטיקה תלוית לווין, מחשב או סם ספציפי, המופיעה אצל אבידן. נוספות לכך, החלפת הצירופים בגבולות המליצה התנ"כית והספרותית, במילים מתקצרות ומתחברות. וכן בחתירה לחזותיות ולצליליות בתבניות מתחדשות בתמידות.

יונה וולך יוצאת מן הסמלים החילוניים לסמליות דתית, סקסואלית. האני העצמי מתגלה ומתחבר לנבכי המעמקים הנפשיים. גם אבידן וגם וולך, מעמידים עצמם במרכז ההוויה והחוויה, כמנוף למבע השירי, בצאתו מרשות־היחיד לרשות־הרבים. שניהם מצרפים משחק לווידוי, רצינות להיתול. שירים, שעל אף התרכזותם באני, מזמינים קריאה בציבור, הלחנה, ופרסום. וכן מציעים עיקרי יצירה לדורות הבאים,  ומתווים דרך לזולתם.

 

לקביעת מקומם הראוי של אבידן ּוולך בתולדות השירה, נדרשה פרשנות נרחבת. התייחסות לרצף, למוקדם ולמאוחר. התחייבה התוודעות למכלול בחלוקתו לקבצים, למחרוזות ולמחזורים. תקופה חדשה, שירת ישראל, בהמשך לשירת חיבת ציון, שירת התחייה, שירת ארץ-ישראל, מתייחדת במיטב הפירושים למיטב היצירות.

 

מחבר הסדרה הלל ברזל, פרופסור לספרות עם ישראל ולספרות משווה באוניברסיטת בר־אילן ובמוסדות אקדמיים בישראל ובארצות הברית. הוא גם המחבר של הטרילוגיה: המאה החצויה ממודרניזם לפוסט-מודרניזם, הספרות ורוח התקופה, הרואה אור אף היא בספרית פועלים. זכה בפרסים ספרותיים: ישראל אפרת, אקו"ם למחקר, ביאליק לחוכמת ישראל, ראובן ולנרוד, גבריאל ומרים טלפיר, ס. יזהר, אברהם קריב, רמת־גן. וכן בתארים, לציון מחקר אקדמי, מלווה בהוראה והדרכה: יקיר תל אביב, יקיר תנועת הצופים בישראל.

כרך ראשון: שירת חיבת ציון כרך שני: שירת התחייה: ח.נ. ביאליק. כרך שלישי: שירת התחייה: שאול טשרניחובסקי. כרך רביעי: שירת התחייה: אמני הז'אנר. כרך חמישי:שירת ארץ ישראל: מודרניזם וקלאסיקה: שלונסקי, אלתרמן, גולדברג . כרך שישי: שירת ארץ ישראל: אקספרסיוניזם נבואי. כרך שביעי: שירת ארץ ישראל: רומנטיקה, אידיאולוגיה, מיתולוגיה. כרך שמיני: שירת ארץ ישראל: מהפיכות צורניות. כרך תשיעי:שירת ארץ ישראל: מיסטיקה וסימבוליקה. כרך עשירי: שירת ארץ ישראל: ליריקה

ספרו החדש של פרופ' הלל ברזל 'שירת ישראל - מהפכים פואטיים' כרך י"ב

פרופ' הלל ברזל
שירת ישראל - מהפך פואטי  / הלל ברזל

כרך יב בסדרה תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו, מוקדש לשירה הנכתבת לאחר קום המדינה. וממוקד בתמורות הפואטיות המתבשרות ביצירה הפיוטית המקבת ובדברי העיון של נתן זך. העיקרים בתורת השיר של המשורר הותוו במחקרו "זמן וריתמוס אצל הנרי ברגסון ובשירה המודרנית", כמו גם במסות, שבמרכזן, פולמוס עם הפואטיקה שהופגנה בשירת נתן אלתרמן. מחקר המתגלה כמנשר, מורה הלכה, לדורו ולדורות הבאים. ההנחות העקרוניות מוסבות לזמן אנושי, המחליף את הזמן הכרונולוגי ומנגד המחזוריות כצורת יסוד, בעונות השנה, חילופי יום וחלום, חיים ומוות, אהבה ופרידה. כל אלה מגשרים בין שירי המשורר, בחריזה החופשית, החורגת מסיומי השורות, ונענית לפסיחה. תחביר המשנה את הצורות הסגורות, הסימטריות, במבנה השיר ומציב במקומן צורות פתוחות, א־סימטריות, אלא אם כן, מדובר בשירים מחורזים לשעשועים ולילדים.

כתבי נתן זך המקובצים מהווים מכלול אנציקלופדי. תוכנו רצוף נדודים ושהיות קבע. אוטוביוגראפיה עתירת רגשות, סיבוכים ונכונות לעמידה בשער, נגד מלחמות ולאומניות. המשורר כאיש אשכולות, מתמיד ללמוד וללמד, לערוך, לפרוש ולהשתייך, כשהוא מופנם ומוחצן בעת ובעונה אחת. שוחר דעת, מתייסר בנבכי הבדידות שבנפש ויוצא מהם להרפתקאות מתחדשות.

שפע המוטיבים מתבצר בשיריו בססגוניות הצורות ובמערך הנדבכים, ארכאיים, מודרניים, פוסט־מודרניים. השירים זכו לפרסום בדרך קבע בעיתונות, בקבצים, מאספים, בספרי שירה, בסיפורת, במחזאות. ובהגות. מקומו בתולדות השירה העברית, חייב להקדיש לו כרך שלם, רחב־יריעה, נדרש לספרים כמכלול, ולכל שיר ולכל מחרוזת ומחזור, בנפרד.

 

 

מחבר הסדרה הלל ברזל, פרופסור לספרות עם ישראל ולספרות משווה באוניברסיטת בר־אילן ובמוסדות אקדמיים בישראל ובארצות הברית. הוא גם המחבר של הטרילוגיה: המאה החצויה ממודרניזם לפוסט-מודרניזם, הספרות ורוח התקופה, הרואה אור אף היא בספרית פועלים. זכה בפרסים ספרותיים: ישראל אפרת, אקו"ם למחקר, ביאליק לחוכמת ישראל, ראובן ולנרוד, גבריאל ומרים טלפיר, ס. יזהר, אברהם קריב, רמת־גן. וכן בתארים, לציון מחקר אקדמי, מלווה בהוראה והדרכה: יקיר תל אביב, יקיר תנועת הצופים בישראל.

כרך ראשון: שירת חיבת ציון כרך שני: שירת התחייה: ח.נ. ביאליק. כרך שלישי: שירת התחייה: שאול טשרניחובסקי. כרך רביעי: שירת התחייה: אמני הז'אנר. כרך חמישי:שירת ארץ ישראל: מודרניזם וקלאסיקה: שלונסקי, אלתרמן, גולדברג . כרך שישי: שירת ארץ ישראל: אקספרסיוניזם נבואי. כרך שביעי: שירת ארץ ישראל: רומנטיקה, אידיאולוגיה, מיתולוגיה. כרך שמיני: שירת ארץ ישראל: מהפיכות צורניות. כרך תשיעי:שירת ארץ ישראל: מיסטיקה וסימבוליקה. כרך עשירי: שירת ארץ ישראל: ליריקה

'רבבות לאפרים' - קובץ מחקרים בספרות עם ישראל, מוגש לפרופ' אפרים חזן, עורכים: רויטל רפאל-ויוונטה ושמואל רפאל- ויוונטה

עורכים: רויטל רפאל-ויוונטה ושמואל רפאל- ויוונטה

'רבבות לאפרים' - קובץ מחקרים בספרות עם ישראל, מוגש לפרופ' אפרים חזן,

עורכים: רויטל רפאל-ויוונטה ושמואל רפאל- ויוונטה

ספרו החדש של פרופ' רומן כצמן: 'שחוק בשמיים: סמלי צחוק ביצירתו של ש"י עגנון'. ירושלים: הוצאת מאגנס, 2018.

פרופ' רומן כצמן

'שחוק בשמיים: סמלי צחוק ביצירתו של ש"י עגנון'. ירושלים: הוצאת מאגנס, 2018.

'Laughter in Heaven: Symbols of Laughter in the Works of S.Y. Agnon'. (In Hebrew). Jerusalem: Magness Press, 2018 2018.