'מעשה סיפור' ד' - מחקרים בסיפורת היהודית סדרת תימה- סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל, עריכה פרופ' אבידב ליפסקר

מחבר: 
תקציר: 
פרטי רכישה: 

קישור לדף הספר בהוצאת אוניברסיטת בר-אילן:

http://www.biupress.co.il/website/index.asp?id=1091