ד"ר ניבי גומל ופרופ' שמואל רפאל, 'לאדינו: ראשית כתיבה, קריאה, דיבור'

מחבר: 
פרטי רכישה: 

מכון סלטי לחקר הלאדינו:

http://www.ladinobiu.co.il/