ספרים

ספרו החדש של פרופ' רומן כצמן

פרופ' רומן כצמן
Nostalgia for a Foreign Land: Studies in Russian-Language Literature in Israel

Roman Katsman

Series: Jews of Russia & Eastern Europe and Their Legacy
ISBN: 9781618115287 (hardcover)
Pages: 310 pp.
Publication Date: October 2016
 

ספרה החדש של ד"ר ורד טוהר "חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות (פירארה שי"ד)"

ד"ר ורד טוהר

 "חיבור המעשיות והמדרשות וההגדות (פירארה שי"ד)", קובץ סיפורים עברי בן תקופת הדפוס: מהדורה מוערת, הוצאת הקיבוץ המאוחד.

'רבי לוי יצחק מברדיצ'ב - היסטוריה, הגות, ספרות וניגון' בעריכת פרופ' צבי מרק ורועי הורן

בעריכת פרופ' צבי מרק ורועי הורן

רבי לוי יצחק מברדיטשב (ת"ק–תק"ע) היה אחד המנהיגים הבולטים ביותר  בתנועת החסידות ונהפך במהלך הדורות לדמות נערצת בתרבות היהודית על מכלול זרמיה וגווניה.

הוא היה שילוב נדיר של תלמיד חכם ולמדן מן השורה הראשונה, רב קהילות חשובות, ראש ישיבה ואב בית דין נחרץ ותקיף, אך בד בבד גם אדמו"ר חסידי נערץ ועמקן מקורי בתורתה של החסידות; איש של פולמוסים ומחלוקות, שאף גורש שלוש פעמים מביתו ומקהילתו, אך גם איש של אהבת ישראל עצומה שנודע בכינוי "סנגורן של ישראל", כינוי שטבע את חותמו בפולקלור היהודי לדורי דורות.

אסופה ייחודית זו מוקדשת לכל ההיבטים המגוונים האלה של פעילותו, כהוגה וכמנהיג חסידי, כרב וכפוסק, למנהיגותו ולמאבקיו עם מתנגדיו, לגלגוליה המאוחרים של דמותו ושל יצירתו בסיפורת החסידית והיהודית בכלל, ולבסוף אף ליצירה המוזיקלית שלו, הידועה פחות.

מורשתו המוזיקלית, שכללה שירים וניגונים שחלקם התגלו רק לאחרונה בארכיונים ברוסיה, שבה עתה ועולה מן העפר באמצעות תקליטור המצורף לספר זה, ובו ניגוניו המיוחדים בביצועים מקוריים שהוקלטו לפני כמאה שנים בצד ביצועים חדשים ברוח הזמן.

עם הכותבים נמנים בכירי החוקרים, ההוגים ואנשי הרוח, אשר יחדיו משלימים את אחד הפרקים החשובים בתולדות החסידות והמחשבה היהודית.

פרטים נוספים

ספרה החדש של ד"ר רויטל רפאל-ויונטה 'מטמון משלים - משל הקדמוני ליצחק אבן סהולה (קסטיליה, 1281) - חקרו וצפונותיו'

ד"ר רויטל רפאל-ויונטה
מטמון משלים 
משל הקדמוני ליצחק אבן סהולה (קסטיליה, 1281) - חקרו וצפונותיו
מאת ד"ר רויטל רפאל-ויוונטה
 

תאור
מטמון משלים הוא פרי חקר הספר משל הקדמוני ליצחק אבן סהולה, שנכתב בקסטיליה בשנת 1281, ומתייחד בזכות שני חידושים שנקט המחבר. האחד – בעלי החיים שבמשלי החיות מתאפיינים בקווים יהודיים, והאחר – זהו ספר החול העברי הראשון שבו שיבץ המחבר ציורים בגוף הספר. שני אלה מוסיפים לעושרו החזותי והתוכני של הספר ושובים את העין ואת הלב. 
יותר משחשף אבן סהולה בספרו – במשליו, באיוריו, בדברי הגות ופילוסופיה, בדברי פולמוס ובדברי מדע – הצפין בין הכתובים מחמת אילוצי תקופתו. משליו הם לבוש שעשועים למשיכת לב הקורא, אך הם לו קרקע יציבה לבטא על גביה את ביקורתו הנוקבת בשאלות חברתיות-מעמדיות והלכתיות ולהשמיע את קולו בוויכוח היהודי–הנוצרי. כל אלה העסיקו אותו ואת בני הזמן.
תוך ניתוח מוקפד של המבנה ודרכי ההבעה יורדת המחברת לעומקם של רעיונותיו וחושפת את צפונותיו של משל הקדמוני. כך נגלים לעיני הקורא עולמו ההגותי העשיר וכישוריו של אבן סהולה, וניכרת נועזותו מכוח חידושיו ומיכולתו להפתיע. בכל אחד מפרקי ספרה פורשת המחברת לעינינו יריעה מעולמו הרוחני והאמנותי של אבן סהולה ודנה במלאכת המחשבת שבה רקם את הגיגיו לתחומיהם השונים.

'בכבשונו של פולמוס - פרקים בספרות הפולמוס בין רבנים למשכילים בליטא במאה התשע עשרה'

פרופ' יהודה פרידלנדר

ספרות ההשכלה העברית לרבדיה, הורתה ולידתה בפולמוס גואה והולך, והיא בעלת תשתית רב-שכבתית הכורכת השקפות עולם שמרניות, תודעה היסטורית מודרנית וניצנים ראשונים של חשיבה אסתטית אירופית מודרנית. השכבות הללו אחוזות זו בזו במרקם כלאיים. סופרי ההשכלה ביקשו להתיכן ולהפכן ל'מעשה מרכבה' רצוי, להתירן לבוא בקהל ולהכשיר את ההנאה מהן. ספרות כלאיים זו כלואה בעבותות של נורמות הלכתיות שדבר אין להן עם אמנות המבדה. לעכבות הלכתיות מסוימות הייתה השפעה מגבילה ואף מדכאת על היצירה, והניסיונות להיחלץ מהן הטביעו את רישומן על נושאיה, על תכניה, ועל דרכי פיתוחה ועיצובה האמנותי.

כרך זה, שישי בסדרת מחקריו של הפרופ' יהודה פרידלנדר בספרות העברית החדשה במאות השמונה עשרה והתשע-עשרה, עניינו לברר את ייחודו התרבותי-הספרותי של הפולמוס בין רבנים למשכילים בליטא במאה התשע-עשרה כאחד מסוגותיה המאתגרות של ספרות ההשכלה.

ספרה החדש של פרופ' רלה קושלבסקי: 'Tales in Context Sefer ha-ma'asim in Medieval Northern France'

פרופ' רלה קושלבסקי

Rella Kushelevsky
With a historical epilogue by Elisheva Baumgarten

In the thirteenth century, an anonymous scribe compiled sixty-nine tales that became Sefer ha-ma’asim, the earliest compilation of Hebrew tales known to us in Western Europe. The author writes that the stories encompass "descriptions of herbs that cure leprosy, a fairy princess with golden tresses using magic charms to heal her lover’s wounds and restore him to life; a fire-breathing dragon . . . a two-headed creature and a giant’s daughter for whom the rind of a watermelon containing twelve spies is no more than a speck of dust." In Tales in Context: Sefer ha-ma’asim in Medieval Northern France, Rella Kushelevsky enlightens the stories’ meanings and reflects the circumstances and environment for Jewish lives in medieval France. Although a selection of tales was previously published, this is the first publication of a Hebrew-English annotated edition in its entirety, revealing fresh insight.

The first part of Kushelevsky’s work, "Cultural, Literary and Comparative Perspectives," presents the thesis that Sefer ha-ma’asim is a product of its time and place, and should therefore be studied within its literary and cultural surroundings, Jewish and vernacular, in northern France. An investigation of the scribe's techniques in reworking his Jewish and non-Jewish sources into a medieval discourse supports this claim. The second part of the manuscript consists of the tales themselves, in Hebrew and English translation, including brief comparative comments or citations. The third part, "An Analytical and Comparative Overview," offers an analysis of each tale as an individual unit, contextualized within its medieval framework and against the background of its parallels. Elisheva Baumgarten's epilogue adds social and historical background to Sefer ha-ma’asim and discusses new ways in which it and other story compilations may be used by historians for an inquiry into the everyday life of medieval Jews.

The tales in Sefer ha-ma’asim will be of special value to scholars of folklore and medieval European history and literature, as well as those looking to enrich their studies and shelves.

ספרו של ד"ר איתמר דרורי, 'הזז: סיפור חיים'

ד"ר איתמר דרורי

ראה אור ספרו של ד"ר איתמר דרורי, "הזז: סיפור חיים". ההוצאה לאור של מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות בספר זה נעשה ניסיון ראשון להתחקות אחר חניכתו הרוחנית והתרבותית של אחד מגדולי הפרוזאיקנים העברים במאה העשרים, הסופר חיים הזז (1973-1898). דרורי שוזר אלה באלה פרטי מידע ביוגרפיים וביבליוגרפיים בצד הבחנות סוציו-תרבותיות, המצטרפים יחד לכדי מסמך מרתק של סיפור חיים שטרם סופר עד היום. 

יצא לאור ספרה של פרופ' יהודית דישון: 'מסע בשאלוניקי'

יצא לאור ספרה של פרופ' יהודית דישון 'מסע בשאלוניקי'

תרגום לעברית של הספר

בשאלוניקי

מאת חזקל צבי קלצל

בהוצאת מכון הברמן למחקרי ספרות

ספרה החדש של פרופ' יהודית דישון 'הרופא והשד' מהדורה מדעית של 'ספר השעשועים' ליוסף בן מאיר אבן זבארה, בהוצאת מכון הברמן

פרופ' יהודית דישון

ספרה החדש של פרופ' יהודית דישון 'הרופא והשד' מהדורה מדעית של 'ספר השעשועים' ליוסף בן מאיר אבן זבארה, בהוצאת מכון הברמן

ספרו החדש של פרופ' אבידב ליפסקר 'מחשבות על עגנון' – כרך ב'

פרופ' אבידב ליפסקר