'אנציקלופדיה של הסיפור היהודי' ד' - 'סיפור עוקב סיפור' סדרת תימה- סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל עריכה: פרופ' אבידב ליפסקר

מחבר: 
פרטי רכישה: 

קישור לדף הספר בהוצאת אוניברסיטת בר אילן:

http://www.biupress.co.il/website/index.asp?id=1092