'רבבות לאפרים' - קובץ מחקרים בספרות עם ישראל, מוגש לפרופ' אפרים חזן, עורכים: רויטל רפאל-ויוונטה ושמואל רפאל- ויוונטה

מחבר: 
תקציר: 

'רבבות לאפרים' - קובץ מחקרים בספרות עם ישראל, מוגש לפרופ' אפרים חזן,

עורכים: רויטל רפאל-ויוונטה ושמואל רפאל- ויוונטה

פרטי רכישה: 

הוצאת כרמל:

https://carmelph.co.il/