ראה אור גיליון 47 של כתב העת 'ביקורת ופרשנות'. ערכו: פרופ' תמר וולף-מונזון וד"ר ורד טוהר.

מחבר: 
תקציר: 

ראה אור גיליון 47 של כתב העת ביקורת ופרשנות. ערכו: פרופ' תמר וולף-מונזון וד"ר ורד טוהר.

פרטי רכישה: