ספרו החדש של פרופ' אבידב ליפסקר 'אקולוגיה של סביבות ספרותיות'