מערכת השעות של המרכז ללימודי יידיש לשנה"ל תשע"ט

מערכת השעות של המרכז ללימודי יידיש לשנה"ל תשע"ט:

/files/hebrew-literature/shared/marechetheb2019.docx